روش تحقیق

بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی

در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی بویژه برای جوانان است ، وسیله ای که روز به روز چهره ی علمی بیشتری پیدا می کند. ورزش همزاد بشر و همراه او در گذر روزها بوده است . برای ورزش آغاز ی نمی توان دانست زیرا بشر از آغاز آفرینش ، برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچه های خویش داشته و تا فرجام زندگی ، ورزش همسفر او خواهد ماند . در یک سخن ورزش پاکزاده نیاز زندگی بشر است که با چرخش گیتی به پختگی امروز رسیده است .

این تحقیق دانشجویی بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی مشتمل بر ۱۵۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست تفصیلی مطالب

مقدمه : طرح تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱

بخش اول حقوق ورزشی در قوانین موضوعه ایران

فصل اوّل : حقوق ورزشی …………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

گفتار اول : منابع حقوق ورزشی …………………………………………………………………………………………. ۱۳

مبحث اول : قانون ………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

بند اول : قانون اساسی ……………………………………………………………………………………………… ۱۴

مبحث دوم : قوانین عادی ………………………………………………………………………………………………. ۱۵

مبحث سوم : عرف ورزشی ……………………………………………………………………………………………. ۱۵

مبحث چهارم : آیین نامه ها ……………………………………………………………………………………………. ۱۵

فصل دوم : حقوق ورزشی کیفری ………………………………………………………………………………………………. ۱۶

گفتار نخست : مبانی نظری مسؤلیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی ………………………………………… ۱۶

مبحث اوّل : مسؤولیت مدیران ورزشی به معنای خاص ………………………………………………………… ۱۸

مبحث دوم : مسئولیت داوران …………………………………………………………………………………………. ۱۹

مبحث سوم : مسئولیت پزشک در عملیات ورزشی ……………………………………………………………… ۲۲

مبحث چهارم : مسئولیت مدیران ورزشی و باشگاهها به جهت نقض ایمنی ورزشگاهها ………………. ۲۳

فصل سوم : حقوق ورزشی خصوصی …………………………………………………………………………………………… ۲۴

گفتار اول : مسئولیت مدنی ناشی از عملیات ورزشی ………………………………………………………………. ۲۴

مبحث اول : رابطه ورزشکاران به هنگام بازیها ……………………………………………………………………. ۲۵

مبحث دوم : رابطه ورزشکاران و برگزار کنندگان مسابقه ها با تماشاگران ……………………………….. ۲۸

مبحث سوم : نقش رسانه ها در ورزش ……………………………………………………………….. ۳۰

بخش دوم ورزش در فقه اسلامی

فصل اول : ورزش در فقه اسلامی ………………………………………………………………………………………………… ۳۳

گفتار اول : سوابق فقهی ورزش …………………………………………………………………………………………. ۳۳

مبحث اول : خرید و فروش عکسهای ورزشکاران ………………………………………………………………. ۴۰

مبحث دوم : نظر کردن خانم ها به فیلم های ورزشی …………………………………………………………… ۴۰

مبحث سوم : شرکت زنان در ورزشگاه ها از نظر شرعی ………………………………………………………. ۴۱

مبحث چهارم : اظهارنظرهای نامناسب در مورد حجاب و ورزش بانوان ………………………………….. ۴۲

گفتار دوم : دوپینگ ………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

مبحث اول : جنبه ی اخلاقی دوپینگ ………………………………………………………………………………. ۴۶

مبحث دوم : بیمه ورزشی ………………………………………………………………………………………………. ۴۷

مبحث سوم : اسپانسر و تبلیغات ……………………………………………………………………………………….. ۴۸

فصل دوم : احکام فقهی مسابقه ها ……………………………………………………………………………………………….. ۵۱

مبحث اول : مسابقه برای تواناسازی …………………………………………………………………………………. ۵۲

فصل سوم : سبق و رمایۀ ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۴

گفتار اول : مسابقه های سرگرم کننده و تفریحی …………………………………………………………………… ۵۸

مبحث اول : فرق عقد و وعده …………………………………………………………………………………………. ۵۸

مبحث دوم : پژوهشی درباره ی حدیث لاسبق ……………………………………………………………………. ۶۱

مبحث سوم : مسابقه با ابزار قمار ……………………………………………………………………………………… ۷۰

گفتار اول : مفهوم قمار در اصطلاح فقها ……………………………………………………………………………… ۷۱

مبحث اول : ادله ی حرمت قمار ……………………………………………………………………………………… ۷۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی را در زیر می توانید ببینید.

 طرح تحقیق

در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی بویژه برای جوانان است ، وسیله ای که روز به روز چهره ی علمی بیشتری پیدا می کند. ورزش همزاد بشر و همراه او در گذر روزها بوده است . برای ورزش آغاز ی نمی توان دانست زیرا بشر از آغاز آفرینش ، برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچه های خویش داشته و تا فرجام زندگی ، ورزش همسفر او خواهد ماند . در یک سخن ورزش پاکزاده نیاز زندگی بشر است که با چرخش گیتی به پختگی امروز رسیده است .

بیان مسأله تحقیق :

هر روزه از روزنامه ها ، پایگاه های خبری ، و رسانه های گروهی از بازیهای ورزشی آگاه می شویم که : در مسابقات ورزشی فلان کشور مغلوب یا پیروز شد نگارنده هر روز در فضای ذهن خویش سؤالاتی برای او مطرح بود که آیا این ورزشها دارای مقرّرات و قوانینی هستند ؟ آیا در فقه اسلامی از ورزش سخن به میان آمده است ؟ آیا کشور ایران در وضع قوانین بین المللی دخیل است ؟ آیا تمام افرادی که به نوعی با ورزش در ارتباط هستند دارای مسؤلیت مدنی و کیفری هستند ؟ چرا شطرنج را بعضی فقها حرام و برخی آنرا جایز می دانند ؟ چرا حضرت امام اوّل به حرام بودن شطرنج و بعد نظر خود را تغییر داده و به جایز بودن آن فتوا داده اند ؟

ضرورت و اهمیّت انجام تحقیق :

علّت اصلی تدوین این پایان نامه ، افزایش معلومات نگارنده در مباحث حقوقی و به خصوص مبانی فقهی در امور ورزشی می باشد . و با اینکه ورزش همیشه در زندگی بشر دخیل است ولی به این موضوع کمتر توجّه شده است . شاید این اثر قدمی باشد جهت افزایش بصیرت افراد جامعه اسلامی در این خصوص ، فایده ی دیگر خدمتی ناچیز به جامعه ی علمی مخصوصاً علوم انسانی شاخه ی الهیّات باشد .

حقوق ورزشی

حقوق ورزشی شاخه ای جدید از حقوق است که به بررسی آثار حقوقی ناشی از عملیات ورزشی       می پردازد. ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی ، با توجه به توسعه روز افزون آن در ملل مختلف اکنون به عنوان موضوع بسیاری از علوم ، مورد بررسی قرار می گیرد . حقوق نیز به موازات رشد اجتماعی ورزشی به نظام مند کردن این پدیده اجتماعی همت گمارده است . بحث مسئولیت مدنی ورزشکاران ، معلمین ، مربیان ، مدیران ورزشی ، تماشاگران ، سازندگان و تولید کنندگان لوازم ورزشی یا مباحث جزائی در خصوص عملیات ورزشی… از مباحث مهم حقوق ورزشی است .

منابع حقوق ورزشی

قواعد حقوقی ، فرآیند نیرو ها و قدرت های مختلفی است که در هر جامعه وجود دارد که به این نیرو ها اصطلاح منابع حقوق گفته می شود . نقش هر یک از این نیرو ها در هر کشور متفاوت است .منابع حقوق عبارتند از قانون اساسی ، عرف ، رویه قضایی ، دکترین .  حالا این سؤال مطرح می شود که آیا در قانون اساسی از ورزش به صراحت نام برده شده است یا این که مشروعیت خود را به طور غیر مستقیم از قانون اساسی بدست می آورد ؟ که در یک گفتار به بررسی این سؤال  می پردازیم .

حقوق ورزشی کیفری

حقوق ورزشی کیفری یکی از گرایشهای علم حقوق است که به بررسی حقوقی حوادث در ورزش  می پردازد . منظور از حوادث ورزشی جرائمی و شبه جرائمی است که توسط ورزشکاران معلمین ، مربیان ، مدیران ، تماشاگران و سایر سازندگان وسایل ورزشی… انجام می گیرد . موضوع این وقایع ممکن است سلامتی، جان ، اموال ، حیثیت ، شرافت و سایر حقوق قانونی اشخاص می باشد که در محدوده ی ورزش به نحوی حضور دارند.

جمع بندی و پیشنهاد

حقوق ورزشی به مجموعه مطالبی اطلاق می شود که وظایف ، اختیارات و مسئولیتها قانونی همه کسانی را که به نحوی با فعالیتهای ورزشی درگیر هستند روشن می سازد . به مقصرین در عملیات ورزشی در ایران قانون مدنی و همچنین بند سوّم ماده ۵۹ قانون مجازات است که دادگاهها با توجّه به اصول کلی حقوقی و در نظر گرفتن آیین نامه ها و قوانین خاص مقرّر در هر رشته ورزشی که در آن اساس بازی ، خطاها و بطور کلی دستورالعملها از طرف سازمانهای بین المللی ورزشی وضع می شود

وظایف و ارکان فدراسیون ورزشی

فدراسیونهای ورزشی به عنوان متصدیان ورزشهای تحت کنترل خود دارای وظایف ویژه ای هستند که به شرح ذیل است :

۱- برگزاری مسابقات ورزشی در سطح کشور در رده های سنی مختلف

۲- برگزاری دوره های آموزشی توجیهی و ارتقای مربیگری و داوری اعم از داخلی و بین المللی با همکاری مراجع ذی صلاح قانونی در داخل و خارج از کشور

کتابنامه

بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی

الف) کتب :

* قرآن کریم ، مترجم : مهدی الهی قمشه ای .

۱- ابن قدامه، المغنی علی مختصر الخرقی، جلد۷ ، بیروت–لبنان، دارالکتب العلمیه، ۲۰۰۴=۱۴۲۴ ﻫ..ق.

۲- ابن منظور، لسان العرب ، ۱۵ جلدی، جلدهای ۵ و ۱۰ و ۱۲ ، بی جا، نشر ادب الحوزه، ۱۴۰۵ ﻫ . ق .

۳- احسانی فر ، محمّد ، قوانین و مقرّرات فوتبال (فدراسیون بین المللی فوتبال ، فیفا ) ، چاپ اوّل ، مؤسسه نشر علم و حرکت ، تهران ۱۳۸۲ .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 − یک =