روش تحقیقمقالات رشته اجتماعی

بررسی فرهنگ تحلیلی موضوعی آثار منثور شیخ احمد جامی

فرهنگ تحلیلی،با نگاهی کوتاه به تاریخچه­ی فرهنگ نویسی در زبان فارسی، می­بینیم که تا روزگار معاصر، فرهنگ­ها جنبه‌ی عام داشته؛ یعنی به یک مقوله یا صنف، دسته و رشته­ی خاصّی اختصاص ندارند. با گسترش دامنه­ی دانش­ها، تکنیک­ها و هنرها، امروزه فرهنگ­های اختصاصی در هر رشته از علوم تهیّه شده است؛ به طوری که بعضی از لغات و اصطلاحات خاصّ آن رشته را در لغت نامه­های معمولی نمی­توان یافت . فرهنگ تحلیلی

فرهنگ تحلیلی،این تحقیق دانشجویی بررسی فرهنگ تحلیلی موضوعی آثار منثور شیخ احمد جامی  مشتمل بر ۲۷۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.فرهنگ تحلیلی

روش تحقیق مقالات رشته اجتماعی

فهرست مطالب

پیشینه ی تحقیق: ۲

ضرورت و انگیزههای تحقیق: ۳

روش تحقیق: ۴

ساختار پایان نامه: ۵

فصل اوّل.. ۷

زندگی و مشرب عرفانی شیخ احمد جامی… ۷

نام و نسب: ۸

کودکی، جوانی و توبه: ۹

اعقاب و فرزندان: ۱۰

مذهب: ۱۱

خصوصیّات ظاهری: ۱۲

معلومات شیخ: ۱۲

سفرها: ۱۳

آثار: ۱۴

پیر و مرشد شیخ جام: ۱۸

خرقهی شیخ: ۱۹

ویژگیهای رفتاری شیخ احمد: ۱۹

ویژگیهای ادبی: ۲۲

معاصران شیخ احمد: ۲۵

تأثر پذیرفتگان از شیخ جام: ۲۷

وفات شیخ جام: ۲۷

عرفان و تصوّف در سدهی پنجم و ششم: ۲۸

عناصر برجستهی عرفانی و مشرب عرفانی شیخ: ۲۹

فصل دوم. ۳۸

مدخلها ۳۸

ابدال: ۳۹

احسان: ۴۳

اخلاص: ۴۶

ادب… ۵۱

بیداری… ۵۸

پیر: ۶۱

تقوی… ۶۶

تفویض….. ۷۰

توبه: ۷۳

توحید.. ۷۹

توفیق.. ۸۵

توکلّ.. ۸۷

جذبه: ۹۳

حال.. ۹۷

دوام حال: ۹۹

حرص…. ۱۰۲

حقیقت… ۱۰۶

حیرت: ۱۱۰

خانقاه ۱۱۲

خوف: ۱۱۶

لزوم خوف: ۱۱۸

درویش….. ۱۲۱

دنیا ۱۲۶

دولت… ۱۳۰

رجا: ۱۳۲

رحمت: ۱۳۶

روح: ۱۳۸

ریاضت: ۱۴۱

زهد: ۱۴۴

سرّ (اسرار) ۱۵۱

سماع: ۱۵۵

انواع سماع: ۱۵۸

شریعت… ۱۶۲

صبر. ۱۶۷

صوفی… ۱۷۳

طاعت… ۱۷۳

طلب… ۱۷۷

عشق.. ۱۸۱

عقل.. ۱۸۷

علم.. ۱۹۰

کرامت… ۲۰۷

مؤمن: ۲۱۴

منزلت مؤمن: ۲۱۶

مجاهدت… ۲۱۸

محبّت: ۲۲۲

مرید: ۲۲۹

معرفت: ۲۳۵

ناز ۲۴۲

نصیحت… ۲۴۶

نفس….. ۲۴۹

وجد.. ۲۵۳

وقت… ۲۵۸

همّت… ۲۶۳

هوی… ۲۶۳

یقین: ۲۶۶

منابع و مآخذ: ۲۷۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته اجتماعی

.

فرهنگ تحلیلی،خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی فرهنگ تحلیلی موضوعی آثار منثور شیخ احمد جامی را در زیر می توانید ببینید. فرهنگ تحلیلی

فرهنگ تحلیلی

پیشینه تحقیق

فرهنگ تحلیلی،با نگاهی کوتاه به تاریخچه­ی فرهنگ نویسی در زبان فارسی، می­بینیم که تا روزگار معاصر، فرهنگ­ها جنبه‌ی عام داشته؛ یعنی به یک مقوله یا صنف، دسته و رشته­ی خاصّی اختصاص ندارند. با گسترش دامنه­ی دانش­ها، تکنیک­ها و هنرها، امروزه فرهنگ­های اختصاصی در هر رشته از علوم تهیّه شده است؛ به طوری که بعضی از لغات و اصطلاحات خاصّ آن رشته را در لغت نامه­های معمولی نمی­توان یافت . فرهنگ تحلیلی

ضرورت و انگیزه­های تحقیق

فرهنگ تحلیلی،به گمان بنده، برای آشنایی دقیق و کامل با تمام جوانب افکار و اندیشه­های یک صاحب اثر، ضروری است که فرهنگی خاص برای آثار او نوشته شود، چون اثر هر نویسنده یا شاعر در عین تشابه با آثار معاصرانش، تفاوت­های زبانی و فکری نیز با آن­ها دارد و این ضرورت در متون نثر عرفانی بیش از بیش جلوه­گر می­باشد. فرهنگ تحلیلی

کودکی، جوانی و توبه

فرهنگ تحلیلی،سرآغاز ظهور و نشأت شیخ احمد و آغاز حرکت های تعلیمی و ارشادی وی در هاله ی غلیظی از افسانه های خیالی و روایت های عجیب و غریب پوشیده شده و به خصوص درباره ی دوران کودکی و عهد جوانی وی، سخنان عجیبی پرداخته و روایت هایی نامعقول و غیر منطقی نقل شده است که بسیاری از آن ها، ادّعاهایی پوچ و بی اساس است که عدّه ای از مریدان متعصب او همچون سدیدالدین محمد غزنوی نقل کرده اند.فرهنگ تحلیلی

خصوصیّات ظاهری

فرهنگ تحلیلی،با توجه به این که نژاد شیخ احمد را عرب و جدّ اعلای او را جریر بن عبدالله بجلی از صحابه ی پیامبر (ص) دانسته اند، او فردی بلند قامت و نیرومند و دلیر بوده چنان که در زادگاه خویش – نامق –  بر همه­ی همسالان خود برتری داشته است. موی سر و محاسنش میگون و چشمانش شهلا و روی هم رفته رنگ و روی ظاهری او به عرب ها شباهت کاملی نداشت. چنان که گفته شد شاید لقب ژنده پیل را به مناسبت همین اندام کشیده و توانمند و موافق با رفتار خشم آلود و تندش به او داده اند.فرهنگ تحلیلی

پیر و مرشد شیخ جام

فرهنگ تحلیلی،چنان که در آثار مختلف ذکر شده است، پیر شیخ جام، شیخ بوطاهر کردو پیر ابوطاهر، شیخ ابوسعید ابوالخیر و پیر ابو سعید شیخ حسن سراج بود و او نیز مرید شیخ الاسلام جنید بغدادی بود و جنید، مرید سریّ سقطی بود و سریّ سقطی مرید معروف کرخی و کرخی مرید داود طاعی و او مرید حبیب عجمی مرید شیخ حسن بصری و او هم مرید امیرالمؤمنین علی(ع) و او مرید سرور کائنات محمد مصطفی(ص) بوده است. (ر.ک: زنگنه قاسم آبادی،۱۳۸۴: ۷۱)فرهنگ تحلیلی

خرقه­ی شیخ

فرهنگ تحلیلی،از مقایسه­ی شواهدی که در دو کتاب نفحات الانس جامی و خلاصه المقامات آمده است چنین     می­توان نتیجه گرفت که خرقه­ی شیخ ابوسعید ابوالخیر به وصیت او و به دست فرزند او، شیخ ابوطاهر، به شیخ جام تحویل و تسلیم شده است. گرچه این طرز عمل در بین صوفیه سابقه دارد؛ یعنی با از دنیا رفتن یک شیخ و تهی شدن خرقه ی او، طبق وصیت او خرقه اش را به شیخ دیگری عرضه می کردند، زرین کوب در کتاب جست و جو در تصوف ایران معتقد است که شیخ جام بیشتر اویسی بوده.فرهنگ تحلیلی.

منابع

آژنگ، نصرالله؛(۱۳۸۱)، گنجینه لغات، چاپ اوّل، دو جلد، انتشارات گنجینه، تهران.

ابن عربی، شیخ اکبر محمّد الدین؛ (۱۳۸۲)، ترجمه فتوحات مکیّه،ترجمه محمّد خواجوی،چاپ اوّل، انتشارات مولی، تهران.

الهامی، داوود؛ (۱۳۷۴)، عرفان و تصوّف( عرفان اسلامی و عرفان التقاطی)، چاپ اوّل، انتشارات مکتب اسلام، قم.

انصاری، خواجه عبدالله؛ (۱۳۸۳)، ترجمه متن منازل السائرین و علل المقامات، ترجمه عبدالغفور روان فرهادی، چاپ اوّل، نشر مولی، تهران.

انصاری، خواجه عبدالله؛ (۱۳۸۶)، صد میدان، تصحیح سهیلا موسوی سیرجانی، چاپ اوّل، زوّار، تهران.

انصاری، خواجه عبدالله؛ (۱۳۷۲)، مجموعه رسائل خواجه عبدالله انصاری، تصحیح محمّد سرور مولایی، چاپ اوّل، دوجلد، انتشارات توس، تهران.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته اجتماعی

.

برچسب ها