بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان

پرخاشگری ( aggression  ) عبارتست از رفتاری که هدف آن صدمه زدن به خود یا به دیگری می باشد در این تعریف قصد و نیت فرد مهم است . یعنی رفتاری پرخاشگری محسوب می شود که از روی قصد و عمد برای صدمه زدن به دیگری یا به خود انجام گرفته باشد ( کریمی ، ۱۳۷۸ ) پرخاشگری به منظور توصیف محموعه ای از رفتارهای برون ریزانه مورد استفاده قرار می گیرد که در همه آنها مشخصه ی تجاوز به حقوق افراد دیگر اجتماع و تأثیر آزارنده ی این رفتار مشترک است . اعمال پرخاشگرانه شامل رفتارهای جسمی و کلامی پرخاشگری نظیر تهدید کردن ، مشاجره ی لفظی و… همچنین ویرانی دارایی است . ( براهنی ، ۱۳۶۷ )

مطلب بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان مشتمل۱۹صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

۱ – مقدمه : ۲

۲ – بیان مسئله : ۳

الف : علل شخصیتی : ۳

ب _ علل خانوادگی… ۴

ج _ علل آموزشگاهی : ۴

د _ علل اجتماعی… ۵

انواع علل: ۶

علل شخصیتی: ۶

علل خانوادگی: ۶

علل آموزشگاهی: ۶

علل اجتماعی: ۷

۳ – اهمیت و ضرورت پژوهش : ( تشریح کاربرد و نتایج حاصل از پژوهش ) ۷

۴- عناوین پژوهش های انجام شده پیرامون مسئله مورد نظر در داخل و خارج از کشور : ۸

۵- اهداف پژوهش….. ۹

۶- سئوالها یا فرضیه های پژوهش….. ۹

سؤالات پژوهش : ۱۱

_ فرضیه های پژوهش : ۱۲

۷ – ابزارهای اندازه گیری : ۱۳

۸ – داده های مورد نیاز : ۱۴

۹ – جامعه و نمونه آماری : ۱۴

نمونه آماری : ۱۴

۱۰ – روش پژوهش : ۱۶

۱۱ – نحوه و چگونگی اجرای پژوهش : ۱۷

۱۲ – روش های تجزیه و تحلیل آماری : ۱۷

منابع: ۱۸

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان  را در زیر می توانید ببینید.

 مقدمه :

پرخاشگری ( aggression  ) عبارتست از رفتاری که هدف آن صدمه زدن به خود یا به دیگری می باشد در این تعریف قصد و نیت فرد مهم است . یعنی رفتاری پرخاشگری محسوب می شود که از روی قصد و عمد برای صدمه زدن به دیگری یا به خود انجام گرفته باشد ( کریمی ، ۱۳۷۸ ) پرخاشگری به منظور توصیف محموعه ای از رفتارهای برون ریزانه مورد استفاده قرار می گیرد که در همه آنها مشخصه ی تجاوز به حقوق افراد دیگر اجتماع و تأثیر آزارنده ی این رفتار مشترک است . اعمال پرخاشگرانه شامل رفتارهای جسمی و کلامی پرخاشگری نظیر تهدید کردن ، مشاجره ی لفظی و… همچنین ویرانی دارایی است . ( براهنی ، ۱۳۶۷ )

بیان مسئله :

( مسئله تحقیق ، باید با توجه به یافته های حاصل از پژوهشهای مرتبط با مسئله مورد بررسی ، تنظیم و ارتباط بین متغیرهای موردمطالعه دقیقاً بیان شود . )

اولین سؤالی که در مورد رفتارهای نابهنجار افراد خصوصاً مشکلات رفتاری – ایذائی از جمله پرخاشگری مطرح می شود این است که علل پرخاشگری چیست ؟

علل خانوادگی

سختگیری ها ، خشونت ها ، سرزنش ها و تحقیرهای والدین مستبد اثرات مخرب و جبران ناپذیری بر روی ساختار شخصیتی کودکان و نوجوانان باقی می گذارد و احساس بی کفایتی ، ترس و انزوا و گوشه گیری ، ناتوانی در برقراری روابط عاطفی و اجتماعی ناسازگاری و پرخاشگری و … می تواند زاییده چنین رفتارهای ناسنجیده و نابخردانه والدین باشد ( احمدوند ، ۱۳۷۴ )

اهمیت و ضرورت پژوهش : ( تشریح کاربرد و نتایج حاصل از پژوهش )

بر اساس یک بررسی و ارزیابی توسط کارشناسی مشاوره منطقه زرّین شهر ( ۱۳۸۰ ) یکی از شایعترین مشکلات ارجاع داده شده از طرف مدارس دوره های راهنمایی و متوسطه به کارشناسی فوق طبقه مشکلات رفتاری ـ ایذایی و عمدتاً از گروه پرخاشگری بوده است لذا با توجه به این موضوع مهم لازمست علل و انگیزه پرخاشگری دانش آموزان منطقه زرّین شهر بطور علمی و دقیقی بررسی آنگاه نتایج آن در اختیار مدیران ، مربیان ، مشاورین و اولیاء دانش آموزان قرار گیرد تا با مواردی که باعث بروز پرخاشگری می شود آشنا شده و در پیشگیری و درمان آن استفاده نمایند .

 شخصیت :

شخصیت عبارت است از مجموعه گرایشها و حالتهای رفتاری است که کم و بیش وضع ثابتی دارند و فرد در قبال اوضاع ، مسائل و رویدادهای محیط خود احساسات ، نگرشها و واکنشهای خاصی نشان می دهد . ناکامیهای پی در پی وفشارهای روانی ممکن است سبب تغییر شخصیت شوند و یا آنکه در نوجوانان رفتارهای نابهنجار ، مانند بزهمکاری ، پرخاشگری و جامعه ستیزی بوجود آورند ( پارسا ، ۱۳۶۷ )

فرضیه های پژوهش :

  1. بین دو گروه دانش آموزان پرخاشگر و عادی از لحاظ ناهنجاریهای رفتاری تفاوت وجود دارد .
  2. بین وضعیت اقتصادی خانواده دو گروه مورد پژوهش تفاوت معنی دار وجود دارد .
  3. بین مرگ یکی از والدین و پرخاشگری رابطه وجود دارد .
  4. میان روشهای انضباطی خانواده دو گروه دانش آموزان پرخاشگر و عادی تفاوت وجود دارد.
  5. بین سطح سواد افراد خانواده دو گروه مورد پژوهش تفاوت معنی دار وجود دارد .

ابزارهای اندازه گیری :

( ابزارها باید در ارتباط فرضیه یا سؤالها بوده و اطلاعات لازم را در مورد متغیرها جمع آور کند . )

یکی از رایجترین شیوه های جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است که محقق بوسیله آن اطلاعات مورد نیاز را با طرح تعدادی سؤال به صورت کتبی از پاسخگو دریافت کند ( رمضانی ، ۱۳۷۸ )

چون این پژوهش درصد بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان از ابعاد شخصیتی ، آموزشگاهی خانوادگی و اجتماعی ( به عنوان عوامل بروز پرخاشگری ) می باشد از پرسشنامه و مصاحبه به عنوان ابزارهای اندازه گیری استفاده خواهد شد به این صورت که ابتداء با نظر و مشاورت استاد راهنما از پرسشنامه پرخاشگری آیزنک برای شناخت دانش آموزان پرخاشگر استفاده می شود .

نحوه و چگونگی اجرای پژوهش :

پس از اینکه مطمئن شدیم ابزارهای اندازه گیری از روایی و پایایی لازم برخوردار هستند اقدامات زیر را انجام می دهیم :

الف ) ابتدا به همان روشی که در جامعه و نمونه آماری توضیح داده شده مدارس مورد نیاز را به صورت تصادفی انتخاب می کنیم و آنگاه با مراجعه به مدارس مورد نظر به تعداد مورد نیاز به صورت تصادفی از بین دانش آموزان آن آموزشگاه انتخاب و پرسشنامه پرخاشگری آیزنک را در اختیار دانش آموزان قرار داده می شود تا به سئوالات آن پاسخ گویند . البته پژوهشگر قبل از انجام آزمون دانش آموزان را به صورت حضوری توجیه خواهد نمود .

منابع:

اکبری ، ابوالقاسم ، مشکلات نوجوانان و جوانان ، چاپ دوم

نشر ساوالان ، تهران ، سال ۱۳۸۱

نلسون ، ریتاولکس ، الن سی ، ایزارائل : اختلالات رفتاری کودکان

محمد تقی منشی طوسی ، چاپ چهارم ، انتشارات آستان قدس رضوی مشهد ، سال ۱۳۶۹

نوابی نژاد ، شکوه : رفتارهای بهنجار و نابهنجار کودکان و راه‌های پیشگیری و درمان ، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان ۱۳۷

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.