بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان

پرخاشگری ( aggression  ) عبارتست از رفتاری که هدف آن صدمه زدن به خود یا به دیگری می باشد در این تعریف قصد و نیت فرد مهم است . یعنی رفتاری پرخاشگری محسوب می شود که از روی قصد و عمد برای صدمه زدن به دیگری یا به خود انجام گرفته باشد ( کریمی ، ۱۳۷۸ ) پرخاشگری به منظور توصیف محموعه ای از رفتارهای برون ریزانه مورد استفاده قرار می گیرد که در همه آنها مشخصه ی تجاوز به حقوق افراد دیگر اجتماع و تأثیر آزارنده ی این رفتار مشترک است . اعمال پرخاشگرانه شامل رفتارهای جسمی و کلامی پرخاشگری نظیر تهدید کردن ، مشاجره ی لفظی و… همچنین ویرانی دارایی است . ( براهنی ، ۱۳۶۷ )

مطلب بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان مشتمل۱۹صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

۱ – مقدمه : ۲

۲ – بیان مسئله : ۳

الف : علل شخصیتی : ۳

ب _ علل خانوادگی… ۴

ج _ علل آموزشگاهی : ۴

د _ علل اجتماعی… ۵

انواع علل: ۶

علل شخصیتی: ۶

علل خانوادگی: ۶

علل آموزشگاهی: ۶

علل اجتماعی: ۷

۳ – اهمیت و ضرورت پژوهش : ( تشریح کاربرد و نتایج حاصل از پژوهش ) ۷

۴- عناوین پژوهش های انجام شده پیرامون مسئله مورد نظر در داخل و خارج از کشور : ۸

۵- اهداف پژوهش….. ۹

۶- سئوالها یا فرضیه های پژوهش….. ۹

سؤالات پژوهش : ۱۱

_ فرضیه های پژوهش : ۱۲

۷ – ابزارهای اندازه گیری : ۱۳

۸ – داده های مورد نیاز : ۱۴

۹ – جامعه و نمونه آماری : ۱۴

نمونه آماری : ۱۴

۱۰ – روش پژوهش : ۱۶

۱۱ – نحوه و چگونگی اجرای پژوهش : ۱۷

۱۲ – روش های تجزیه و تحلیل آماری : ۱۷

منابع: ۱۸

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان  را در زیر می توانید ببینید.

 مقدمه :

پرخاشگری ( aggression  ) عبارتست از رفتاری که هدف آن صدمه زدن به خود یا به دیگری می باشد در این تعریف قصد و نیت فرد مهم است . یعنی رفتاری پرخاشگری محسوب می شود که از روی قصد و عمد برای صدمه زدن به دیگری یا به خود انجام گرفته باشد ( کریمی ، ۱۳۷۸ ) پرخاشگری به منظور توصیف محموعه ای از رفتارهای برون ریزانه مورد استفاده قرار می گیرد که در همه آنها مشخصه ی تجاوز به حقوق افراد دیگر اجتماع و تأثیر آزارنده ی این رفتار مشترک است . اعمال پرخاشگرانه شامل رفتارهای جسمی و کلامی پرخاشگری نظیر تهدید کردن ، مشاجره ی لفظی و… همچنین ویرانی دارایی است . ( براهنی ، ۱۳۶۷ )

بیان مسئله :

( مسئله تحقیق ، باید با توجه به یافته های حاصل از پژوهشهای مرتبط با مسئله مورد بررسی ، تنظیم و ارتباط بین متغیرهای موردمطالعه دقیقاً بیان شود . )

اولین سؤالی که در مورد رفتارهای نابهنجار افراد خصوصاً مشکلات رفتاری – ایذائی از جمله پرخاشگری مطرح می شود این است که علل پرخاشگری چیست ؟

علل خانوادگی

سختگیری ها ، خشونت ها ، سرزنش ها و تحقیرهای والدین مستبد اثرات مخرب و جبران ناپذیری بر روی ساختار شخصیتی کودکان و نوجوانان باقی می گذارد و احساس بی کفایتی ، ترس و انزوا و گوشه گیری ، ناتوانی در برقراری روابط عاطفی و اجتماعی ناسازگاری و پرخاشگری و … می تواند زاییده چنین رفتارهای ناسنجیده و نابخردانه والدین باشد ( احمدوند ، ۱۳۷۴ )

اهمیت و ضرورت پژوهش : ( تشریح کاربرد و نتایج حاصل از پژوهش )

بر اساس یک بررسی و ارزیابی توسط کارشناسی مشاوره منطقه زرّین شهر ( ۱۳۸۰ ) یکی از شایعترین مشکلات ارجاع داده شده از طرف مدارس دوره های راهنمایی و متوسطه به کارشناسی فوق طبقه مشکلات رفتاری ـ ایذایی و عمدتاً از گروه پرخاشگری بوده است لذا با توجه به این موضوع مهم لازمست علل و انگیزه پرخاشگری دانش آموزان منطقه زرّین شهر بطور علمی و دقیقی بررسی آنگاه نتایج آن در اختیار مدیران ، مربیان ، مشاورین و اولیاء دانش آموزان قرار گیرد تا با مواردی که باعث بروز پرخاشگری می شود آشنا شده و در پیشگیری و درمان آن استفاده نمایند .

 شخصیت :

شخصیت عبارت است از مجموعه گرایشها و حالتهای رفتاری است که کم و بیش وضع ثابتی دارند و فرد در قبال اوضاع ، مسائل و رویدادهای محیط خود احساسات ، نگرشها و واکنشهای خاصی نشان می دهد . ناکامیهای پی در پی وفشارهای روانی ممکن است سبب تغییر شخصیت شوند و یا آنکه در نوجوانان رفتارهای نابهنجار ، مانند بزهمکاری ، پرخاشگری و جامعه ستیزی بوجود آورند ( پارسا ، ۱۳۶۷ )

فرضیه های پژوهش :

  1. بین دو گروه دانش آموزان پرخاشگر و عادی از لحاظ ناهنجاریهای رفتاری تفاوت وجود دارد .
  2. بین وضعیت اقتصادی خانواده دو گروه مورد پژوهش تفاوت معنی دار وجود دارد .
  3. بین مرگ یکی از والدین و پرخاشگری رابطه وجود دارد .
  4. میان روشهای انضباطی خانواده دو گروه دانش آموزان پرخاشگر و عادی تفاوت وجود دارد.
  5. بین سطح سواد افراد خانواده دو گروه مورد پژوهش تفاوت معنی دار وجود دارد .

ابزارهای اندازه گیری :

( ابزارها باید در ارتباط فرضیه یا سؤالها بوده و اطلاعات لازم را در مورد متغیرها جمع آور کند . )

یکی از رایجترین شیوه های جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است که محقق بوسیله آن اطلاعات مورد نیاز را با طرح تعدادی سؤال به صورت کتبی از پاسخگو دریافت کند ( رمضانی ، ۱۳۷۸ )

چون این پژوهش درصد بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان از ابعاد شخصیتی ، آموزشگاهی خانوادگی و اجتماعی ( به عنوان عوامل بروز پرخاشگری ) می باشد از پرسشنامه و مصاحبه به عنوان ابزارهای اندازه گیری استفاده خواهد شد به این صورت که ابتداء با نظر و مشاورت استاد راهنما از پرسشنامه پرخاشگری آیزنک برای شناخت دانش آموزان پرخاشگر استفاده می شود .

نحوه و چگونگی اجرای پژوهش :

پس از اینکه مطمئن شدیم ابزارهای اندازه گیری از روایی و پایایی لازم برخوردار هستند اقدامات زیر را انجام می دهیم :

الف ) ابتدا به همان روشی که در جامعه و نمونه آماری توضیح داده شده مدارس مورد نیاز را به صورت تصادفی انتخاب می کنیم و آنگاه با مراجعه به مدارس مورد نظر به تعداد مورد نیاز به صورت تصادفی از بین دانش آموزان آن آموزشگاه انتخاب و پرسشنامه پرخاشگری آیزنک را در اختیار دانش آموزان قرار داده می شود تا به سئوالات آن پاسخ گویند . البته پژوهشگر قبل از انجام آزمون دانش آموزان را به صورت حضوری توجیه خواهد نمود .

منابع:

اکبری ، ابوالقاسم ، مشکلات نوجوانان و جوانان ، چاپ دوم

نشر ساوالان ، تهران ، سال ۱۳۸۱

نلسون ، ریتاولکس ، الن سی ، ایزارائل : اختلالات رفتاری کودکان

محمد تقی منشی طوسی ، چاپ چهارم ، انتشارات آستان قدس رضوی مشهد ، سال ۱۳۶۹

نوابی نژاد ، شکوه : رفتارهای بهنجار و نابهنجار کودکان و راه‌های پیشگیری و درمان ، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان ۱۳۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × یک =