بررسی علل و عوامل موثر در ازدواج موفق دانشجویان

یکی از نماد های مهم اجتماعی که به لحاظ اهمیت نقش و کارکردهای مختلف مورد توجه علمای مذهبی ، اخلاقی و صاحبنظران تعلیم و تربیت ، جامعه شناسی و روانشناسی قرار گرفته است . نهاد خانواده می باشد نهادی که بر اثر ازدواج یک زن و مرد پدید می آید و وجود فرزندان آن را تکمیل می کند . خانواده عبارت است از کوچکترین مسئله اجتماعی که از زن و مرد و فرزندان آنها تشکیل میشود . خانواده هسته کوچکی از اجتماع در همه جوامع بشری بوده و در انتقال مواریث اجتماعی تاثیر زیادی داشته است . خانواده اولین پایگاه انتقال عناصر فرهنگی به نسل جدید است و عاملی موثر در رشد و شکوفایی استعداد های آدمی و گسترش فرهنگ بشری به شمار می رود .

چکیده :

بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان عنوان پژوهشی است که پیش رو دارید . هدف از پژوهش حاضر شناخت علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان بوده وسعی شده بعضی از معیار ها از نظر دانشجویان مورد بررسی قرار گیرد تا نمتایج حاصل از آن برای سایر دانشجویان مفید واقع شود . جامعه آماری تحقیق دانشجویان مجتمع علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و نمونه آماری ۵۰ نفر از دانشجویان می باشند . روش تحقیق نیز توصیفی و جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسش نامه و مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته و در آخر داده ها از طریق روش آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

این مطلب بررسی علل و عوامل موثر در ازدواج دانشجویان مشتمل بر ۶۷صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده تحقیق —— ۱

فصل اول —— ۲

مقدمه —– ۳

نظریه پژوهش — ۴

اهمیت و ضرورت تحقیق ——-۶

اهداف کلی—– ۸

اهداف جزئی ——— ۸

فرضیه های پژوهش ——-۹

سوالات پژوهش —–۹

مفاهیم —– ۱۰

تعاریف نظری واژه ها —–۱۰

فصل دوم – بررسی پیشینه یا ادبیات موضوع — ۱۱

فلسفه ازدواج ——-۱۲

انتخاب همسر —- ۱۲

آثار ازدواج —— ۱۳

وظیفه مسئولان در قبال ازدواج جوانان — ۱۵

معیار های گزینش امثال ——۱۶

هدف ازدواج  ——۱۷

منشاء خانواده و تحولات تاریخی آن ——- ۲۱

ضرورت در نظر گرفتن ملاک ها و معیار ها در انتخاب همسر ——–۲۲

معیار و ملاک های مشترک —- ۲۴

اشکال مختلف خانواده و خصوصیات آنها به اختصار —-۲۸

فصل سوم – روش و متالوژی پژوهش — ۲۹

روش تحقیق —– ۳۰

جامعه آماری —– ۳۰

نمونه آماری ——- ۳۰

روش نمونه گیری —- ۳۰

ابزار تحقیق —- ۳۱

روش استخراج داده ها —- ۳۱

فصل چهارم – ارائه یافته های پژوهش —- ۳۲

پرسشنامه — ۳۳

فصل پنجم – تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش —-۶۴

بیان مسئله پژوهش — ۶۵

مشکلات و محدودیت تحقیق — ۶۵

خلاصه تحقیق —- ۶۶

منابع —-۶۸

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  بررسی علل و عوامل موثر در ازدواج موفق دانشجویان را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه پژوهش :

یکی از نماد های مهم اجتماعی که به لحاظ اهمیت نقش و کارکردهای مختلف مورد توجه علمای مذهبی ، اخلاقی و صاحبنظران تعلیم و تربیت ، جامعه شناسی و روانشناسی قرار گرفته است . نهاد خانواده می باشد نهادی که بر اثر ازدواج یک زن و مرد پدید می آید و وجود فرزندان آن را تکمیل می کند .خانواده عبارت است از کوچکترین مسئله اجتماعی که از زن و مرد و فرزندان آنها تشکیل میشود . خانواده هسته کوچکی از اجتماع در همه جوامع بشری بوده و در انتقال مواریث اجتماعی تاثیر زیادی داشته است . خانواده اولین پایگاه انتقال عناصر فرهنگی به نسل جدید است و عاملی موثر در رشد و شکوفایی استعداد های آدمی و گسترش فرهنگ بشری به شمار می رود .

نظریه ها :

۱ – از نظر دورکیم علل و عوامل اصلی مربوط به ازدواج جوانان افزایش سطح توقعات و انتظارات جوانان ازدواج می باشد . { بررسی تطبیقی تغییرات ازدواج – مهدوی ص ۴۶ }

۲ – کنیزی : معتقد است در ساخت اجتماعی امریکا و انگلیس در واقع۹۹۹۹۹۹ هیچ چیز به اندازه مذهب بر الگوهای کنونی رفتار زوجیت موثر است . { جامعه شناسی خانواده – ساروخانی ص ۴۶ )

اهمیت و ضرورت تحقیق :

علمای تربیتی و روانشناسی یکی از مهمترین نهاد های موثر در شد ، تربیت و رفتار آدمی را نهاد خانواده می دانند .

این سازمان اجتماعی اولین و با وام ترین عامل در تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان است و تاثیر قابل ملاحظه ای در رشد جسمانی ، اجتماعی ، اخلاقی ، عاطفی ، عقلانی آنان داشته و دارد . در حقیقت فرد خانواده متولد می شود ، در سازمان خانواده زندگی می کند ، در مواقع نیاز به خانواده روی می آورد و در پرتو زندگی خانوادگی سکوت و آرامش می یابد .

منشأ خانواده و تحولات تاریخی آن :

خانواده از مهمترین واحدهای اجتماعی است که در همه جوامع بشری وجود داشته است – موضوع ازدواج و چگونگی تشکیل خانواده مورد بحث علمای مذهبی ، جامعه شناسان ، فلاسفه ، روانشناسان ، علمای تعلیم و تربیت ، ، شعرا ، نویسندگان و هنرمندان در دوره های مختلف تاریخی و در جوامع گوناگون قرار گرفته است .

ضرورت در نظر گرفتن ملاک ها و معیارها در انتخاب همسر :

جامعه مترقی و تعالی آن نیست که از جمعیت فراوان و یا منابع سرشار برخوردار باشد . بلکه جامعه مطلوب و خوب جامعه ای است که در آن خانواده های متعادل و مستحکم وجود داشته باشد .واضح است که وقتی جامعه ای از خانواده های سالم استرار و متعادل برخوردار باشد به طور طبیعی فرزندان سالم و برونمندی در آن خانواده ها پرورده می شوند و در بزرگسالی از ارزشمای واقعی اجتماعی محسوب می گردند و همین نیروهای ارزنده هستند .

تامین نیازهای جنسی :

انسان دارای مجموعه ای از نیازها و غرایز است که عدم ارضاء و یا نقص در ارضای هر کدام از این غرایز ایجاد تزلزل در شخصیت را موجب می گردد . یکی از نیرومندترین غرایز انسان عریزه ی جنسی است که بر اثر ازدواج تامین این نیاز در مسیر طبیعی و سالم قرار می گیرد و زن و مرد را از انحراف و گناه مصون می دارد . بنابراین تنها وسیله طبیعی و مشروع ارضای این غریزه ی ازدواج و تشکیل خانواده است .

معیار و ملاک های مشترک :

۱- اصالت خانوادگی : اولین و اساسی ترین معیار برای انتخاب همسر اعم از زن و مرد ، اصالت خانوادگی است . کلمه ی اصالت از اصل گرفته شده و اصل به معنای ریشه آمده است . یعنی دختر و پسر از خانواده هایی باشند که دارای اصل و ریشه هستند . دختر و پسر باید در خانواده هایی رشد یافته باشند

اشکال مختلف خانواده و خصوصیات آن ها به اختصار :

۱- خانواده پدر سالاری : در این خانواده مرد حاکم مطلق بود و همه اعضای خانواده برتری پدر را قبول داشتند .

۲- خانواده مادر سالاری : در این شکل ، تسلط در خانواده از آن زنان بوده و حتی در بعضی مواقع سلطنت نیز بر عهده زن ها و دخترها گذاشته می شده است .

هدف ازدواج :

ازدواج از ضروریات زندگی انسان به شمار می آید و هدفها و نیازهای بی شماری را تامین می کند . از جمله مهم ترین هدف های ازدواج می توان نیل به آرامش و سکون ، تامین نیازهای جنسی ،بقای نسل ، تکمیل و تکامل – سلامت و امنیت اجتماعی و سرانجام تامین نیازهای روانی – اجتماعی فرد را نام برد .

تکمیل و تکامل :

هیچ انسانی به تنهایی کامی نیست ، به همین جهت پیوسته در جهت جبران نقص و کمبود خویش تلاش می کند . دختران و پسران جوان پس از دوران بلوغ و جوانی صحن آن که در صدد رسیدن به استقلال فکری هستند برای جبران نواقص خود و تامین نیازهای بی شمار خویش به سوی ازدواج سوق داده می شوند و با گزینش همسری شایسته موجبات رشد و تکامل خویش را فراهم می کنند .

سلامت و امنیت اجتماعی :

ازدواج و بنای خانواده یکی از ارزشمندترین و مقدس ترین اقدامات برای هر انسان تلقی می شود ، به گونه ای که هیچ اقدام اجتماعی دیگری را نمی توان از جهت ارزش با آن مقابسه کرد . خانواده یک گروه و واحد اجتماعی است و در برگیرنده ی بیشترین ، عمیقترین و اساسی ترین مناسبات انسانی می باشد . ازدواج و تاسیس کانون خانوادگی برای سلامت و امنیت و سعادت اجتماع سودمند و ضروری است .

روش تحقیق :

تحقیق حاضر از نوع توصیفی است هدف از انجام این نوع پژوهش توصیف عینی ، واقعی و منظم خصوصیات یک موضوع است از این دو روش جهت توصیف کردن و گزارش نویسی از موقعیت ها و وقایع بر اساس اطلاعاتی که صرفاً جنبه مثبت دارد استفاده می گردد در این روش سعی می گردد تا آنچه هست بدون هیچ گونه دخالت یا استنتاج ذخنی گزارش داده و نتایج عینی از موقعیت گرفته شود . در تحقیق توصیفی به جمع آوری اطلاعات واقعی و مفصل از پدیده ای ویژه به شتاسایی و بررسی مسایل ، شرایط ، وقایع جاری مبادرت ورزیده می شود و ما در این تحقیق به تجزیه و تحلیل بررسی علل عوامل موثر در ازدواج موفق و جمع آوری اطلاعات می پردازیم .

خلاصه تحقیق :

با توجه به اهمیت موضوع ازدواج و رابطه آن با اجتماع تصمیم گرفتیم به تحلیل عوامل موثر در ازدواج موفق بپردازیم اهداف کلی ما در این تحقیق بررسی علل و عوامل موثر در ازدواج دانشجویان متاهل . و اهداف جزئی آن بررسی و تحلیل تائید عوامل فرهنگی اجتماعی ، اقتصادی ف عوامب جغرافیایی است . دراین فصل نظریه هایی ارائه دادیم و ار آن فرضیه هایی پیشنهاد دادیم در مورد مذهب ، شباهت جسمی ، تفاوت های سنی ، مکانی ، تحصیلات ، مادیات ، تشریفات ، مسکن و … سوالاتی مطرح کردیم . در فصل ۲ به ادبیات پژوهش پرداختیم . روش تحقیق ما از نوع توصیفی بود . که هدفاز آن توصیف عینی ، واقعی و منظم خصوصیات یک موضوع است .

منابع :

۱ – ساروخانی ، باقر ، ۱۳۷۰ – مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده – انتشارات سروش ، نوبت اول

۲ – اعزاری ، شهلا ، ۱۳۸۰ – جامعه شناسی خانواده – انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

۳ – مهدوی ، محمد صادق ، ۱۳۷۷ – بررسی و تطبیق تغییرات ازدواج – انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تهران

۴ – سایت تبیان      WWW. TEBYAN.IR

( مشاوره ازدواج و خانواده ، تالیف سید مهدی حسینی )

( جوانان و ازدواج ( روانشناسی رفتار زوج های جوان )

( زناشویی را از خوشبختی ، تالیف دکتر کاظمی خلخالی )

( کتاب مقدمه ای بر روان شناسی ازدواج )

( بر گرفته از نشریه ی ( راه زندگی )

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.