بررسی شبیه سازی حرکات انسان

شبیه سازی حرکات انسان هدف از کاربرد دست و پای مصنوعی چاره جوئی اشکالات حرکتی است ، در اثر نقص عضو یا قطع دست و پای طبیعی در شخص بوجود می آید ، ساده ترین صورت این وسیله دست و پای چوبین بدون مفصل و چنگک است . کاملترین صورت آن دست و پایی است که تا حد امکان تا در به حرکت مشابه حرکات طبیعی وده و کاربرد آن بوسیله شخص معلول محتاج به تمرین ، دقت و تمرکز خاصی نباشد .

مطلب بررسی شبیه سازی حرکات انسان مشتمل۴۴صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته پزشکی

فهرست مطالب

پیشگفتار : ۲

به نام خدا ۴

مقدمه : ۴

وجود مشترک و تفاوتهای دست سیبرنیتکی و دست روباتیک : ۵

مروری بر مفهوم رایج پروتز میوالکتریک : ۸

قطع زیر آرنج در بزرگسالان. ۱۲

قطع عضو قسمتهای بالای دست.. ۱۳

آینده ۱۵

مقایسه پروتز میوالکتریکی اتوبوک با عملکرد دست چنگکی.. ۱۶

مواد و روشها ۱۷

نتایج.. ۱۸

دلایل استفاده یا عدم استفاده ۱۹

ارزش عملی.. ۱۹

فیدبک حسی : ۲۰

طول دست مصنوعی : ۲۰

قابلیت قبول Acceptability : 20

بحث : ۲۱

کنترل مایوالکتریک پروتزها (تاریخچه و طبقه بندی روشها) : ۲۲

کاربرد سیگنال مایوالکتریک در کنترل پروتز دست : ۲۶

نقش الکترود گذاری در سیگنال دریافتی ازعضلات و روشهای پردازش : ۲۷

تحقیقات کنترل مایوالکتریک از ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰. ۴۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته پزشکی

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی شبیه سازی حرکات انسان را در زیر می توانید ببینید.

شبیه سازی حرکات انسان

پیشگفتار :

شبیه سازی حرکات انسان یکی از معلولیتهای مادرزادی و اکتسابی (مانند جنگ و حوادث کارخانجات) قطع عضو اندام فوقانی و تحتانی می باشد ، هر سطح قطع عضو از ناحیه انگشتان تا مقاطع مختلف آن عضو اتفاق می افتد . از زمانهای بسیار دور به هر علت زیر بشر به فکر جاگزینی اندام فوقانی و تحتانی صدمه این بوده است

مقدمه :

شبیه سازی حرکات انسان هدف از کاربرد دست و پای مصنوعی چاره جوئی اشکالات حرکتی است ، در اثر نقص عضو یا قطع دست و پای طبیعی در شخص بوجود می آید ، ساده ترین صورت این وسیله دست و پای چوبین بدون مفصل و چنگک است . کاملترین صورت آن دست و پایی است که تا حد امکان تا در به حرکت مشابه حرکات طبیعی وده و کاربرد آن بوسیله شخص معلول محتاج به تمرین ، دقت و تمرکز خاصی نباشد .

مطالعات کنترل :

شبیه سازی حرکات انسان مطالعات اساسی کنترل شامل مباحث ، وضعیت و پایداری عضو ، حرکت نقطه به نقطه ، فشردن در مقابل سطح ، گرفتن اشیاء ،‌اجرای حرکات موزون و پریدن در هواست .

مباحث مورد استفاده که کنترل عبارتند از برنامه ریزی و کنترل بهینه ،‌فیدبک غیر خطی ، فیدبک حالت ، پایداری لیاپانف ، فیدبک نیرو ، کنترل سیستم های ـ دینامیکی مقید ، انتقال از سیستم مقید به سیستم غیر مقید و بالعکس و سیستم های کنترل یادگیر .

مروری بر مفهوم رایج پروتز میوالکتریک :

شبیه سازی حرکات انسان مهیج ترین پیشرفتی که در زمینه اندامهای مصنوعی صورت گرفته است ، توسعه اندامهای مصنوعی میوالکتریکی است . این دستهای با قدرت آرنجها ، و شانه ها کار بیشتری را قطع اندامهای بالائی ای که وسائل دستی (manual) را نپذیرفته اند ، داده اند . اندامهای مصنوعی میوالکتریک بر این اصل که هر حرکت در اندام بوسیله جریانهایی در آن عضله خاصی که در آن حرکت نقش دارد ، استوار است .

قطع زیر آرنج در بزرگسالان

شبیه سازی حرکات انسان از آنجا که این گروه از بیماران تجربه بسیار تلخی داشته اند در مورد دست میوالکتریکی تردید می کنند . آنها مکرراً دستها را امتحان کرده و مأیوس شده اند . بالاخره می خواهند آخرین دستی را که باقی مانده امتحان نمایند و از اینکه قسمتی از دست را قطع نموده تا دست جدید را امتحان کنند می ترسند.

قطع عضو قسمتهای بالای دست

شبیه سازی حرکات انسان عضو مصنوعی مناسب برای قطع یک دست در گذشته ناموفق بوده است. در گذشته چون مصرفThalidomide که یک قرص مسکن بود( و از سال ۱۹۶۱ به بعد بخاطر اینکه نوزادان ناقص بدنیا می آمدند مصرف آن ممنوع شد ) بسیار زیاد بود، کودکان زیادی بدون دست بدنیا آمدند

مقایسه پروتز میوالکتریکی اتوبوک با عملکرد دست چنگکی

شبیه سازی حرکات انسان پروتز میوالکتریکی زیر آرنج قبلاً مورد بررسی قرار گرفت . چهل و سه بیمار تحت آزمایش قرار گرفتند که تمام آنها هم پروتزمیوالکتریکی و هم عضو مصنوعی استاندارد(standard artificial limb) داشتند . حدود نصف بیماران تقریباً در تمام مدتی که سر کار بودند و بسیاری از آنان که اکثر مواقع کاری وسیله جدیدتر را بکاربردند .

کاربرد سیگنال مایوالکتریک در کنترل پروتز دست :

الف ـ کنترل مایوالکتریک : در این نوع کنترل سیگنالهای الکتریکی که با انقباض ارادی عضله انسان بوجود می آیند بعنوان سیگنالهای کنترل یک ماشین بکار می روند .

ب ـ منشاء سیگنال مایو الکتریک : فرآیند بیو شیمیایی که پتانسیل الکتریکی را در عضله پدید می آورند بخوبی شناخته شده اند .

تحقیقات کنترل مایوالکتریک از ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰

الف ـ مروری کلی ـ در فاصله ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ ، این پژوهشها متوجه دو هدف مختلف بوده اند .یکی بهبودی هر چه سریعتر روشهای تجربی کنترل برای معلولین زیر آرنج است که اکثریت معلولین دست را تشکیل می دهند . این کار با مشکلات فنی کمتری روبروست و احتمال پیشرفتهای بیشتری دارد.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته پزشکی

نظرات بسته شده است.