بررسی سیرتحولات ستارگان

ستاره شناسی می تواند به دو روش مورد بررسی قرار گیرد : یکی به عنوان قدیمی ترین دانش مشاهده ای که درباره ی آسمان پر ستاره بحث می کند؛ دیگری به عنوان جوانترین علم هنگامی که با  اختر فیزیک نظری ترکیب شود. ستاره شناسی و اختر فیزیک پهنه کیهان را می پوشانند. از سیارات نزدیک تا اختروش های دور قابل دسترس . در حقیقت ستاره شناسی و اختر فیزیک در تمام ازمنه از آغاز جهان تا پایان ممکن را دربرمی گیرد. بنابراین ستاره شناسی هم کیهان و هم بشر را در زمان و همچنین در فضا در نظر می گیرد.

این تحقیق دانشجویی بررسی سیرتحولات ستارگان مشتمل بر۱۷۵صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

بررسی سیر تحولات ستارگان

فهرست مطالب

پیشگفتار

چکیده

بخش اول : کلیّات ستاره شناسی

فصل اول : ستاره شناسی   ۲

مقدمه     ۳

  • پیشینه ستارگان   ۴
  • ستاره چیست؟ ۱۱
  • اندازه گیری فاصله ستارگان ۱۴
  • رصد خانه ها و تلسکوپ ها ۱۸

فصل دوم : انواع ستارگان     ۲۱

مقدمه       ۲۲

۲-۱ ستاره ای به نام خورشید     ۲۳

۲-۲ ستاره های هالی     ۲۸

۲-۳ ستاره های دنباله دار و شهابها   ۳۰

۲-۴ ستارگان متغییر     ۴۰

۲-۵  نواخترها، ابر نو اخترها      ۴۱

۲-۶ خوشه پروین     ۴۵

۲-۷ ستارگان تپنده   ۴۷

۲-۸ ستاره نوترونی     ۴۹

نتیجه گیری بخش اول    ۵۱

بخش دوم : تحولات ستارگان

فصل سوم : ویژگی های ستارگان       ۵۷

مقدمه   ۵۸

۳-۱ طیف ستارگان    ۵۹

۳-۲ دمای ستارگان     ۶۱

۳-۳ جرم  ستارگان         ۶۴

۳-۴ رنگ ستارگان     ۶۶

۳-۵ درخشندگی ستارگان  ۶۷

۳-۶ حرکت ستارگان  ۷۱

۳-۷ نیرو گرانشی ستاره   ۷۴

۳-۸ مختصات استوایی ستارگان     ۷۷

فصل چهارم : از تولد تا مرگ      ۸۰

مقدمه    ۸۱

۴-۱ نحوه تشکیل ستاره    ۸۱

۴-۲ منابع انرژی ستاره     ۸۶

۴-۳ زندگی ستاره       ۸۷

۴-۴ واکنش زنجیری         ۸۹

۴-۵   انفجار ستارگان     ۹۱

۴-۶ تکامل ستارگان     ۹۴

۴-۷ تحول ستارگان     ۹۸

۴-۸ مرگ ستارگان   ۹۹

۴- ۹ سیاه چاله ها    ۱۰۵

۴-۱۰ کوتوله سفید     ۱۰۵

نتیجه گیری بخش دوم   ۱۰۷

بخش سوم : نجوم، فیزیک ستاره

فصل پنجم : فیزیک ستاره    ۱۱۱

مقدمه    ۱۱۲

۵-۱ ابرهای گازی بین ستاره ای      ۱۱۳

۵-۲ ستاره های دوتایی    ۱۱۵

۵-۳ اجتماعات ستارگان      ۱۱۹

۵-۴ ستارگان جوان        ۱۲۲

۵-۵ ستارگان خاموش       ۱۲۲

نتیجه گیری بخش سوم        ۱۲۹

فصل ششم : نتایج و ضمائم       ۱۳۲

ضمائم        ۱۳۳

واژه نامه فارسی به انگلیسی           ۱۴۰

منابع          ۱۴۷

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی سیر تحولات ستارگان را در زیر می توانید ببینید.

 

مقدمه

برخی از ستارگان نزدیک به قطب هرگز طلوع و غروب نمی کنند؛ بلکه همیشه در بالای افق قرار دارند. این ستارگان به ستارگان حول قطبی موسومند. تعداد ستارگان حول قطبی قابل رؤیت در هر نقطه مشخص به عرض جغرافیایی آن نقطه در روی زمین بستگی دارد. درست همان طور که وضعیت خورشید در تشخیص وقت روزانه می تواند مورد استفاده قرار گیرد، ستارگان نیز یک ساعت شبانه می سازند. مجموعه معروفی از ستارگان به نام( دب اکبر) خرس بزرگ برای مردم اروپا و ایالات متحده حول قطبی هستند.

پیشینه ستارگان  

ستاره شناسی علم شناخت کیهان، راه پیچیده و دشواری را پشت سر گذاشته است، این دانش از تصورات ساده انسان های نخستین، تعلیمات ارسطو درباره ی ثابت بودن (عدم تحول) اجسام کیهانی و نظام بطلیموسی که در آن زمین مرکز جهان بوده است به اندیشه های متفکرین برجسته ای چون کوپرنیک گالیله و ستاره شناسان جدید رسیده است تاریخ ستاره شناسی تاریخ مبارزه آشتی ناپذیر بین اندیشه های کهنه و نو است. دانش نوین ستاره شناسی به ما یاد می دهد که جسم های آسمانی همیشه در حال تغییر و تحول می باشند.

ستاره چیست؟

ستارگان اجرامی هستند، آسمانی که دارای منبع انرژی بوده ( به صورت انرژی گرانشی، حرارتی و هسته ای) و این انرژی را با تابش خود بصورت امواج الکترومغناطیسی خرج می کند (از امواج رادیویی تا اشعه ی گاما)بطور کلی ستارگان دارای مراحل مختلف جنینی، کودکی و جوانی و پیری هستند. پس از اکتشاف برابری جرم و انرژی توسط انیشتن ، دانشمندان تشخیص دادند، که کلیه ستارگان باید تغییر و تحول یابند. هر ستاره هنگامیکه نور (انرژی) پخش می کند،  مقداری از ماده خویش را مصرف می کند. ستارگان همیشگی نیستند

فاصله ی ستاره ها:

اخترشناسان فاصله های اختران گوناگون را با روش «جابجایی پارالاکسی» اندازه می گیرند. خوش بختانه می توان مشاهده ی جابجایی پارالاکسی ستاره ها را بیاری  قاعده ای  بزرگتر  از قطر زمین انجام داد. زمین در مداری گرد خورشید می گردد که قطرش ۲۳۰۰۰ برابر بیش از قطر زمین است. پس با مشاهده ی جاهای ستاره در فاصله شش ماه، می توان دقت اندازه گیری پارالاکس را به همان نسبت افزایش داد.

اندازه گیری فواصل ستارگان :

روش  اساسی  که  اخترشناسان  برای  پیدا  کردن  فواصل  ستارگان  به  کار می گیرند،  اختلاف منظر مثلثاتی است. در این روش، فنی به کار گرفته می شود که در اصل ساده ولی در عمل پیچیده است. یک ستاره ی نسبتاً نزدیک را در نظر بگیرید. موقعیت ستاره ی مزبور را در رابطه با ستاره های دورتر در آن زمینه اندازه می گیریم. اگر شش ماه بعد موقعیت ستاره را مجدداً اندازه گیری نمائیم

نقش خورشید در زندگی زمینی

کدام جرم نورانی برای ما بیشترین اهمیت را دارد؟ هرکسی فوراً خواهد گفت : خورشید. از نظر اهمیت هیچ جرم نورانی نمی تواند از خورشید پیشی بگیرد. در نخستین نگاه اندازه های خورشید و ماه مساوی به نظر می آید. ماه هم زمین را روشن می کند. ولی خورشید ۴۰۰۰۰۰ بار بیشتر از ماه زمین را روشن می کند. به جز این ماه منور نیست بلکه تنها نور خورشید را منعکس می سازد . بالاخره ماه روشنایی می دهد ولی گرما ایجاد نمی کند. شعاع های خورشید پر نور و گرم هستند. هنگامی که خورشید بهاران شروع به گرم کردن می کند همه ی طبیعت زندگی دوباره می یابد مردم در گذشته ی دور به نقش خورشید پی برده بودند.

منابع فارسی

بررسی سیرتحولات ستارگان

  • اسرار کهکشانها و ستارگان . ال . ای . کورویچ . از دی – سید احمد سیدی نوقابلی – مهندس بهزاد قهرمان – حسنعلی قهرمان انتشارات آستان قدس – چاپ اول ۱۳۷۰.
  • آشنایی با رصدخانه های دنیا – زیکفرد مارکسی ورنرفاو – ملک جلالی – مهندس بهزاد قهرمان – دکتر عدالتی – انتشارات آستان قدس – چاپ اول ۱۳۷۱
  • پیشگامان دانش اخترشناسی – کاوین سولیوان – علی اکبر شریفی – دکتر تقی عدالتی – علی کسالیانی – انتشارات آستان قدس – چاپ اول ۱۳۷۷

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.