بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن

  امروزه و به ویژه پس از بحران ورشکسته شدن بانکها در دهه ۱۹۹۰ ساختار سرمایه و نسبت سرمایه بانکها یکی از موضوعات مهم در عرصه بانکداری است و قانون گذاران را بر آن داشت تا برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در آینده و به جهت حفظ سلامت نظام مالی و پولی داخلی و بین المللی تدابیری در این خصوص اتخاذ نمایند. در همین راستا کمیته بال در سال ۱۹۸۸ مشخص کرد که سرمایه بانک بایستی حداقل ۸ درصد ارزش موزون داراییهای ریسک دارش باشد

این تحقیق دانشجویی بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن  مشتمل بر ۱۵۷صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده: ۱۵۱

فصل اول: ۱۵۲

طرح تحقیق… ۱۵۲

مقدمه: ۱۵۴

۱-بیان مسئله تحقیق… ۱۵۵

۲- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق… ۱۵۹

۳ – اهداف تحقیق… ۱۵۹

۴- فرضیات تحقیق… ۱۶۰

۵-  روش تحقیق… ۱۶۰

۶- روش گردآوری اطلاعات : ۱۶۱

۷- قلمرو تحقیق… ۱۶۱

۸-  جامعه  آماری… ۱۶۱

۹-   تعریف عملیاتی واژه ها ۱۶۱

فهرست منابع فصل اول: ۱۶۳

فصل دوم: ۱۶۴

ادبیات تحقیق و مفاهیم کلی… ۱۶۴

۱- پیشینه تحقیق… ۱۶۶

فهرست منابع فصل دوم : ۲۳۷

فصل سوم : ۲۳۸

روش تحقیق… ۲۳۸

۱-  روش تحقیق: ۲۴۰

۲-  روش جمع آوری اطلاعات: ۲۴۰

۳- ابزارهای پژوهش : ۲۴۱

۴- توصیف متغیرها: ۲۴۱

۵- جامعه آماری: ۲۴۲

۶- روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات : ۲۴۲

۷- محدودیتهای تحقیق… ۲۴۳

فهرست منابع فصل سوم : ۲۴۴

فصل چهارم: ۲۴۵

تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۲۴۵

۱- مقدمه. ۲۴۷

۲- بررسی ساختار سرمایه. ۲۴۷

۳- محاسبه هزینه سرمایه. ۲۵۵

۴- محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه. ۲۷۱

۵- بررسی بهینه بودن ساختار سرمایه. ۲۷۴

فصل پنجم: ۲۷۹

نتیجه گیری و پیشنهادات… ۲۷۹

فهرست مطالب فصل پنجم: ۲۸۰

۱- مقدمه. ۲۸۱

۲- خلاصه و نتیجه گیری… ۲۸۱

سپرده جاری… ۲۸۹

فهرست منابع فصل پنجم  : ۲۹۲

منابع فارسی… ۲۹۳

پیوست ۱.. ۲۹۷

نحوه محاسبه نرخ کفایت سرمایه. ۲۹۸

پیوست ۲.. ۳۰۶

– اساسنامه بانک ملت مصوب دهم اردیبهشت ماه ۱۳۵۹.. ۳۰۷

قسمت اول:  مجمع عمومی… ۳۰۹

قسمت دوم – شورایعالی بانکها ۳۱۱

قسمت سوم – مدیر عامل و هیأت مدیره. ۳۱۳

قسمت چهارم – بازرسان قانونی (حسابرسان) ۳۱۷

قسمت پنجم – سال مالی تراز نامه و حساب سود وزیان.. ۳۱۸

قسمت ششم – مقررات مختلف… ۳۲۰

پیوست ۳.. ۳۲۱

– محاسبه هزینه پول برای بانکها ۳۲۲

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن را در زیر می توانید ببینید.

 مقدمه:

     امروزه و به ویژه پس از بحران ورشکسته شدن بانکها در دهه ۱۹۹۰ ساختار سرمایه و نسبت سرمایه بانکها یکی از موضوعات مهم در عرصه بانکداری است و قانون گذاران را بر آن داشت تا برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در آینده و به جهت حفظ سلامت نظام مالی و پولی داخلی و بین المللی تدابیری در این خصوص اتخاذ نمایند. در همین راستا کمیته بال در سال ۱۹۸۸ مشخص کرد که سرمایه بانک بایستی حداقل ۸ درصد ارزش موزون داراییهای ریسک دارش باشد

۱-بیان مسئله تحقیق

اکثرنظریات موجوددرساختارسرمایه به ارتباط ساختار  سرمایه باهزینه سرمایه، ریسک شرکت وارزش شرکت اذعان دارندو همچنین تحقیقات انجام شده درایران دراین موضوع ارتباط بین ساختارسرمایه با هزینه سرمایه وریسک شرکت راتأیید می‌کنند.از آنجائی  که در زمینه ساختارسرمایه بانکها درایران تا به حال تحقیقاتی  انجام نشده است و از آنجا که ماهیت فعالیت و ساختار سرمایه بانکها از شرکتها متفاوت است، این سوال پیش می آید  که آیا یک ساختار سرمایه بهینه برای بانک وجود داردکه ضمن معقول کردن ریسک مالی آن، بازدهی حقوق صاحبان سهام را حداکثر نماید؟ آن ترکیب بهینه چگونه ترکیبی است؟

۲- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

هر سازمان، شرکت و یا موسسه ای به دنبال رسیدن به اهداف خاصی میباشد و بانکها و موسسات انتفاعی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و آنها نیز درپی دستیابی به سودآوری بعنوان هدفی از اهداف وجودی خود و همچنین برای تضمین ادامه حیات خود میباشند. در این بین بانک ملت نیز برای رسیدن به اهداف و همچنین برای اطمینان از تداوم حیات خود، باید که سود خود را حداکثر نماید. افزایش سود بانک از طریق افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها امکانپذیر میباشد.

۱- پیشینه تحقیق

ساختار سرمایه و مباحث مرتبط با آن از موضوعات گسترده ای است که طیف وسیعی ازسازمانهای انتفاعی ( شرکتها ، بانکها و…) و غیرانتفاعی که خواهان کسب منابع مالی برای پیشبرد اهدافشان  هستند را  شامل  میشود . با بررسیهایی  که در دانشگاههای  سطح شهر  تهران  ( تربیت مدرس، تهران ، علامه طباطبائی ، شهید بهشتی ، امام صادق )، مرکز آمار ایران و پایگاههای اطلاعات اینترنتی انجام شد، تحقیقات مشابهی که دراین زمینه انجام شده است به شرح ذیل میباشد.

هزینه سرمایه در شرکتها:

الف – هزینه سهام عادی وسود تقسیم نشده :

هزینه خاص سهم عادی عبارتست از حداقل نرخ بازده ای که شرکت باید عاید

برای محاسبه هزینه سهام عادی و سود تقسیم نشده روشهای مختلفی وجود دارد .

نحوه محاسبه هزینه سهام عادی وسود تقسیم نشده تقریب یکسان است بااین تفاوت که هزینه سهام عادی بادر نظر گرفتن هزینه های شناور مربوطه ( هزینه های انتشار و فروش سهام جدید)  بیشتر از هزینه سود تقسیم نشده است .

نحوه محاسبه نرخ کفایت سرمایه

(مبتنی بر ریسک و مدیریت ریسک و اعطاء تسهیلات و ایجاد تعهد بر اساس سرمایه پایه و نسبت کفایت سرمایه بانک )

امروزه در کلیه بانکهای خارجی، سیاستهای اعتباری در خصوص تسهیلات و تعهدات بر دو اصل سرمایه پایه و نسبت کفایت سرمایه استوار گردیده است. به منظور همگامی با نیازهای علمی جهانی، ارتقاء سطح کیفی نظام بانکی و افزایش کارآئی و بهره وری بانکها و به دلیل اهمیت کنترل و نظارت بر پرتفوی تسهیلات ارزی و ریالی، اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه و ظهرنویسی بانکها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ۱۹۸۶ مورخ ۲۹/۱۱/۸۲ ، مصوبات یکهزار و سیزدهمین و یکهزار و چهاردهمین جلسه شورای پول و اعتبار در خصوص سرمایه پایه بانکها، نسبت کفایت سرمایه و آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان را به بانکها ابلاغ نموده و کلیه بانکهای کشور موظف گردیده‌اند از تاریخ ۲۹/۱۱/۸۲ مفاد بخشنامه موصوف را عیناً به مرحله اجراء در آورند.

شورایعالی بانکها

ماده ۱۵- شورایعالی بانکها از ۸ نفر عضو بشرح زیر تشکیل می شود:

۱- رئیس کل بانک مرکزی ایران.

۲- مدیر کل بانک ملی ایران.

۳- نماینده وزارت امور اقتصادی ودارائی

۴- نماینده وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه وبودجه

محاسبه هزینه پول برای بانکها

محاسبه هزینه پول برای بانکها در حقیقت برآورد هزینه تمام شده تجهیز منابعی است که در دسترس آنها قرار می گیرد. این منابع عمدتاً عبارتند از

۱- سپرده های دیداری ( سپرده های قرض الحسنه جاری).

۲- سپرده های پس انداز ( سپرده های پس انداز و قرض الحسنه).

۳- سپرده های مدت دار ( سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت).

۴- سرمایه ( حساب سرمایه شامل اندوخته ها و خلاصه حساب سود وزیان).

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.