بررسی راهکارهای افزایش سرعت روان خوانی در فراگیران پایه ی اول ابتدایی در سال تحصیلی ۸۸-۸۷

زبان فارسی نه تنها میراث ارجمند گذشته و حافظ وحدت و رمز هویت ملی ماست؛ بلکه تکیه گاه رشد و اعتلای فرهنگ و ازرشها نیز هست و برنامه ی درسی زبان آموزی، بزرگترین و مهمترین نقش را در این زمینه بر عهده دارد.

چکیده
آموزش روان خوانی در دوره ی ابتدایی می تواند کمک شایانی به پیشرفت درک معنایی سایر دروس کرده، و کودکان امروز را برای ورود به دنیای رو به پیشرفت فردا آماده تر کند.
در این پژوهش که بررسی راهکار هایی جهت افزایش سرعت روان خوانی در فراگیران پایه ی اول بود در یک کلاس۲۸نفره و یک دبستان پسرانه در ناحیه ۶مشهد به اجرا در آمد.

این اقدام پژوهی مشتمل بر ۴۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست
چکیده
مقدمه ۵
«توصیف مشکل»
۱-۱ توصیف خودم ۶
۲-۱ توصیف محیط ۶
۳-۱ توصیف مشکل ۸

«شواهد (۱)»
۱-۲ شواهد محیطی ۱۰
۲-۲ شواهد کتابخانه ای ۱۴

«تجزیه و تحلیل شواهد (۱)»
۱-۳ چکیده ۲۴
۲-۳ تعیین علل مشکل ۲۴
۳-۳ تعیین راهکار های پیشنهادی ۲۵
۴-۳ حذف بعضی راهکار ها و علل حذف ۲۶
۵-۳ خلاصه ی جدول نظر سنجی ۲۷

«اجرای راه حل»
۱-۴ علت اصلی انتخاب راهکار پیشنهادی ۲۸
۲-۴ اجرای راهکار ( شرح مفصل) ۲۹
۳-۴ گزارش لحظه به لحظه ۲۹
۴-۴ مشکلات ضمن اجرا ۳۱

«شواهد (۲)»
۵- گرد آوری شواهد(۲) ۳۳

«ارزشیابی»
۶- ارزشیابی و تجزیه و تحلیل اطلاعات ۳۵

«گزارش دهی»
۷- تجدید نظر و گزارش نهایی یا اطلاع رسانی ۳۸
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«فهرست منابع»
۸- منابع ۴۰

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی راهکارهای افزایش سرعت روان خوانی در فراگیران پایه ی اول ابتدایی در سال تحصیلی ۸۸-۸۷  را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه
زبان فارسی نه تنها میراث ارجمند گذشته و حافظ وحدت و رمز هویت ملی ماست؛ بلکه تکیه گاه رشد و اعتلای فرهنگ و ازرشها نیز هست و برنامه ی درسی زبان آموزی، بزرگترین و مهمترین نقش را در این زمینه بر عهده دارد.

انواع روش های خواندن در دوره ی ابتدایی:
معمولاً از دو روش (صامت خوانی و بلند خوانی) در این مهارت زبانی استفاده می شود. بلند خوانی در شروع خواندن روشی مؤثر است، زیرا در آن از دو فرآیند ادراکی یعنی تمییز شنیداری و تمییز بصری استفاده می شود. صامت خوانی را می توان از سال اول شروع کرد.

مراحل رشد خواندن:
۱- آماده شدن برای شروع خواندن از تولد تا ۶ سالگی
۲- مرحله ی آغازین در یادگیری خواندن
۳- رشد سریع مهارت های خواندن

ارتباط بین خواندن و گوش دادن:
۱- هر دو مستلزم تحریک مهمی هستند. یکی از راه چشم و دیگری از راه گوش.
۲- هر دو مستلزم توانایی درک و دریافت و معنی بخشیدن و سازمان دادن به محرکات هستند.
۳- هر دو معنی بخشیدن به کلماتی که خوانده یا شنیده می شوند نیازمند استفاده از گنجینه لغات حافظه دارند.

طبقه بندی روش های تدریس خواندن:

روش های تدریس مهارت خواندن به طرق مختلف طبقه بندی می شود. ویلیام گری روش های تدریس مهارت خواندن را از نظر سابقه ی تاریخی آن به دو گروه کلی تقسیم کرده است. گروه اول: روش های بسیار تخصصی که سابقه ی طولانی دارند. « از زمانی که خط اختراع شده و خواندن و نوشتن آغاز گردید.»

تجزیه و تحلیل شواهد (۱)
بر طبق نتایج به دست آمده از شواهد (۱) فراگیران دارای مشکل سرعت خواندن به طور زنجیره وار در مهارت های چهار گانه ی زبان آموزی ضعف داشته و بیشترین شدت ضعف در حافظه ی شنیداری می باشد.

 تعیین علل مشکل
۱- ضعف در حافظه ی بصری و عدم به خاطر سپاری شکل ظاهری کلمات به مدت طولانی. ( چک لیست مشاهدات )
۲- عدم تمرین و تکرار در منزل. ( نظر همکاران )
۳- آشنایی کمتر والدین با شیوه های آموزشی جدید. ( تجربیات خودم )

تعیین راهکار های پیشنهادی
۱- حافظه ی بصری فراگیر را با انجام فعالیت های مناسب تقویت کرده و افزایش دهیم. ( شواهد کتابخانه ای )
۲- آن ها را وادار به تمرین و تکرار بیشتر در منزل کنیم. ( نظر همکاران )

ارائه ی راهکار های حذف شده و علت حذف آن ها
راهکار شماره ی (۲) : به علت عدم نظارت و کنترل و انجام صحیح روان خوانی در منزل.
راهکار شماره ی (۳) : غیر عملی بودن و در دسترس نبودن اولیاء.
راهکار شماره ی (۴) : عدم نظارت.

راهکار های عملی برای نظر سنجی
۱- تقویت حافظه ی بصری.
۲- روان خوانی منابع غیر درسی.
۳- اختصاص ساعت جداگانه به روان خوانی.
۴- تأکید بر جمله خوانی.

راهکار پیشنهادی موقتی و علت اصلی انتخاب آن
( تأکید بر جمله خوانی و آموزش آن و پرهیز از کلمه خوانی )
از بین راهکار های پیشنهادی این راهکار انتخاب گردید. زیرا عده ی بیشتری از همکاران و صاحب نظران این راهکار را ترجیح داده و آن را اصل مهمی در پیشرفت روان خوانی می دانند. این راهکار با توجه به زمان کوتاه باقی مانده و با توجه به این که فراگیران پایه ی اول همه ی صدا ها را خوانده اند و کلمه را می شناسند و با جمله نیز آشنایی دارند، عملی می باشد.

مهمترین مشکلاتی که در ضمن اجرا با آن مواجه بودم
در ضمن اجرای مراحل کار وقتی از فراگیران مشکل دار می خواستم که در جمع بخوانند مقاومت می کردند زیرا می ترسیدند که در صورتی که به روش جدید بخوانند مورد تمسخر دوستان قرار گیرند.

شواهد (۲)
به دلیل تأثیرات بسیار زیادی که مهارت های چهار گانه ی زبان آموزی در افزایش سرعت خواندن دارند با انجام فعالیت های مناسب سعی در تقویت این مهارت ها نمودم. طبق چک لیست مشاهدات از میزان شدت ضعف در این مهارت ها تا حد قابل توجهی کاسته شده و این خود باعث افزایش سرعت خواندن در فراگیران مشکل دار شد.

ارزشیابی ( تجزیه و تحلیل ) و اعتبار بخشی
باتوجه به مطالب گرد آوری شده در شواهد ( ۱ ) و ( ۲ ) طبق چک لیست مشاهدات ( ضمائم ) مهارت های چهار گانه زبان آموزی درس بخوانیم (گوش دادن – سخن گفتن خواندن و نوشتن) ضعف شدید این دانش آموزان را تا حد قابل توجهی در این مهارت ها کاهش داده ایم.اگر چه این تغییردر حد انتظار نبوده ودر مورد همه ی فراگیران کاملا اثر بخش نبود اما توانست اندکی از مشکلات خواندن را بر طرف کند. ( نمودار شماره ۲ شواهد ۲ )

گزارش دهی و تجدید نظر
مدت ها بود که عدم تسلط کافی فراگیران پایه ی اول در روان خوانی متن های داخل و خارج کتاب فکرم را مشغول کرده بود.

فهرست منابع
۱- طوسی، بهرام ، راهنمای مطالعه و خواندن، ۱۳۶۹
۲- یول جورج، ترجمه ی نسرین حیدری، ۱۳۷۴
۳- دکتر ذوالفقاری، حسن ، سنگری، محمد رضا ، راهنمای تدریس بخوانیم و بنویسیم پایه ی اول، ۱۳۸۵
۴- شریفی درآمدی، پرویز، روانشناسی خواندن، ۱۳۷۶
۵- صباغیان، زهرا، مشکلات خواندن، ۱۳۷۵

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.


 

برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.