بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان

در عصری زندگی می‌کنیم که تنظیم روابط اجتماعی بر اساس اصول اخلاقی اهمیتی فوق‌العاده پیدا کرده است. زندگی، آسایش و حرمت شخصی هر یک از ما، بیش از پیش، در گرو آن قرار دارد که اصول اخلاقی تا چه حد به طور عمومی مورد رعایت قرار می‌گیرند. در بسیاری از عرصه‌های نوین کار و زندگی اگر انسان‌ها نخواهند به احکام اخلاقی وفادار بمانند هیچ نیرویی برای بازداری آنها از تجاوز به حقوق یکدیگر وجود ندارد.

این تحقیق دانشجویی بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان  مشتمل بر ۱۰۲صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول. ۲

مقدمه. ۲

مقدمه: جایگاه اخلاق در جهان معاصر: ۳

رشد ملاک‌های اخلاقی: ۷

بیان موضوع: ۱۰

هدف پژوهش: ۱۱

ضرورت و اهمیت پژوهش: ۱۲

تاریخچه مختصر در جهان و ایران. ۱۷

مفهوم اخلاق با چه مفاهیم دیگری در ارتباط است؟. ۱۸

فصل دوم. ۲۱

پیشینه پژوهش… ۲۱

ماهیت اخلاق : ۲۲

مفهوم رشد اخلاقی در نوجوانی و جوانی.. ۲۵

زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی رشد. ۲۷

تعریف واژه‌ها: ۲۸

نکاتی درباره چگونگی تحول اخلاقی.. ۳۰

دیدگاههای روان شناختی درباره اخلاق: ۳۱

محدوده سنی در رشد قضاوت اخلاقی.. ۵۲

مفاهیم مهم در نظریه کهلبرگ…. ۵۳

مقایسه نظام‌های اخلاقی پیاژه و کهلبرگ…. ۵۶

تعریف اخلاق: ۶۰

روش تحقیق در اخلاق: ۶۲

پیشینه مطالعاتی در جهان و ایران: ۶۳

فصل سوم. ۷۲

روش شناسی.. ۷۲

موضوع پژوهش: ۷۳

سؤال‌های پژوهش: ۷۳

فرضیه‌های پژوهش: ۷۴

تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش: ۷۴

روش پژوهش: ۷۵

نوع پژوهش: ۷۶

ابزار پژوهش… ۷۷

شیوه نمره گذاری.. ۷۸

جمعیت پژوهش… ۸۰

نمونه پژوهش: ۸۰

روش انتخاب آزمودنی: ۸۰

تجزیه و تحلیل آماری: ۸۱

تجزیه و تحلیل کیفی: ۸۱

روش‌های جدید در سنجش قضاوتهای اخلاقی.. ۸۲

فصل چهارم. ۸۴

تجزیه و تحلیل نتایج.. ۸۴

توصیف اطلاعات: ۸۵

فصل پنجم. ۹۲

تبیین فرضیه. ۹۲

تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش… ۹۳

محدودیت‌ها: ۹۸

پیشنهادها: ۱۰۰

فهرست منابع. ۱۰۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه: جایگاه اخلاق در جهان معاصر:

در عصری زندگی می‌کنیم که تنظیم روابط اجتماعی بر اساس اصول اخلاقی اهمیتی فوق‌العاده پیدا کرده است. زندگی، آسایش و حرمت شخصی هر یک از ما، بیش از پیش، در گرو آن قرار دارد که اصول اخلاقی تا چه حد به طور عمومی مورد رعایت قرار می‌گیرند. در بسیاری از عرصه‌های نوین کار و زندگی اگر انسان‌ها نخواهند به احکام اخلاقی وفادار بمانند هیچ نیرویی برای بازداری آنها از تجاوز به حقوق یکدیگر وجود ندارد. همبستگی جماعتی و قومی و قوام زندگی اجتماعی نیز ضعیف‌تر از آن است که افراد را به یکدیگر مرتبط سازد و انسان‌ها بیش از پیش به صورت افراد مجزا، مستقل و بی اعتنا نسبت به یکدیگر درآمده‌اند.

رشد ملاک‌های اخلاقی:

تاریخ اخلاقیات حرکتی است از یک وحدت شکل تقریباً بی چون و چرا در سلوک و رفتار به یک مسئولیت دایم التزاید شخصی. آن روزها دیر زمانی است سپری شده‌اند که نویسنده اخلاقیات می‌توانست زندگی اقوام ابتدایی، یا حالت به اصطلاح فطرت را هر طور که دلش می‌خواست تفسیر کند و نظر ساده لوحانه‌ای که می‌گفت انسان وحشی بر خلاف انسان متمدن زندگی بهتر یا بدتری در یک حالت آزادی نسبی داشته، به کلی متلاشی شده است.

ضرورت و اهمیت پژوهش:

اخلاق یکی از موضوعات مهم روان شناسی رشد است، اخلاق در روان شناسی تربیتی و تعلیم و تربیت جایگاه مخصوص و ویژه‌ای دارد. اگر به اخلاق در فرایند تعلیم و تربیت توجه شایسته شود، آنگاه تعلیم و تربیت می‌تواند به حالت آرمانی خویش نزدیک شود و چنان‌چه نظام تعلیم و تربیت در شناخت و آموزش و ارایه اخلاق شایسته ناموفق و نارسا باشد

تاریخچه مختصر در جهان و ایران

ماری سیلیامک گراوث از اولین کسانی بود که تحقیقات وسیع و جامعی در زمینه رشد اخلاقی کودکان انجام داد. بعد از آن ژان پیاژه(۱۹۸۰-۱۸۹۶) مراحل تحول اخلاقی را از کودکی تا بزرگسالی مورد بررسی و تعمق قرار داد و سپس لورنس کهلبرگ با الهام از نظریه پیاژه در سطحی وسیع‌تر به تحقیق پرداخت و مراحل تحول را تا سنین بالاتر بررسی کرد.

روش تحقیق در اخلاق:

برای اینکه شاخص اخلاق – مقاومت در برابر وسوسه – در فرد مورد سنجش قرار گیرد محققان موقعیتی فراهم می‌آورند که شخص در آن موقعیت بتواند مقررات اجتماعی و ارزش‌های اخلاقی مورد قبول جامعه را زیر پا بگذارد و بعد مشاهده می‌کنند که وی به چنین عملی مبادرت خواهد کرد یا از انجام آن خودداری خواهد ورزید.

روش‌های جدید در سنجش قضاوتهای اخلاقی

تحقیقات رست در زمینه تحول اخلاقی از جمله پژوهش‌های سرنوشت ساز به حساب می‌آید که به روش شناسی جدیدی در سنجش قضاوت‌های اخلاقی انجامید. رست و همفکران او ابتدا در پی دستیابی به روش عینی و قابل اعتمادتری برای سنجش قضاوت‌های اخلاقی بودند

پیشنهادها:

پیشنهادهای نظری – توصیه می‌شود. در انجام چنین پژوهشی بر مبنای تئوری کهلبرگ از بیش از یک داستان، جهت سنجش سطح تحول اخلاقی استفاده شود تا نتایجی دقیق‌تر و با اعتبارتر بیشتر حاصل شود.

– درفصل تبیین نتایج به تفصیل توضیح داده شد که چرا اخلاق و رفتار اجتماعی و انعطاف‌پذیری و تغییر آنها ناشی از یادگیری است. از نظر روان شناسان شناختی وقتی فرد به مرحله‌ای رسید، حتماً آن را بروز می‌دهد ولی در واقعیت تفاوت‌هایی وجود دارد که مانع ایجاد یا بروز رفتار اخلاقی می‌شود. توصیه می‌شود که محققان بعدی چهارچوب‌های یادگیری را بیشتر وارد بحث نظری می‌کنند. نظریه‌های یادگیری برای تبیین رفتارهای اخلاقی چارچوب توانمندتری دارند.

فهرست منابع

۱- ریتا دیکسن – نلسون/ آلن سی ایزرائیل، ترجمه؛ منشی طوسی، محمد تقی، اختلال‌های رفتاری کودکان، انتشارات آستان قدس، ۱۳۷۸.

۲- مور، جورج ادوارد، ترجمه؛ سعادت، اسماعیل، اخلاق، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۶۶.

۳- راسل، برتراند، ترجمه؛ حیدریان، اخلاق و سیاست در جامعه، انتشارات بابک، ۱۳۴۹.

۴- محمودیان، محمد رفیع، اخلاق و عدالت، انتشارات طرح نو، چاپ اول، ۱۳۸۰.

۵-‌هاپتیان، الیزابت، بررسی اخلاق فاعلی در کودکان ایرانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۶۴.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده روش تحقیق

.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده − هشت =