بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان

در عصری زندگی می‌کنیم که تنظیم روابط اجتماعی بر اساس اصول اخلاقی اهمیتی فوق‌العاده پیدا کرده است. زندگی، آسایش و حرمت شخصی هر یک از ما، بیش از پیش، در گرو آن قرار دارد که اصول اخلاقی تا چه حد به طور عمومی مورد رعایت قرار می‌گیرند. در بسیاری از عرصه‌های نوین کار و زندگی اگر انسان‌ها نخواهند به احکام اخلاقی وفادار بمانند هیچ نیرویی برای بازداری آنها از تجاوز به حقوق یکدیگر وجود ندارد. همبستگی جماعتی و قومی و قوام زندگی اجتماعی نیز ضعیف‌تر از آن است که افراد را به یکدیگر مرتبط سازد و انسان‌ها بیش از پیش به صورت افراد مجزا، مستقل و بی اعتنا نسبت به یکدیگر درآمده‌اند.

این مطلب بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان مشتمل بر ۱۰۴صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه: جایگاه اخلاق در جهان معاصر: ۴

رشد ملاک‌های اخلاقی: ۸

بیان موضوع: ۱۱

هدف پژوهش: ۱۲

ضرورت و اهمیت پژوهش: ۱۳

تاریخچه مختصر در جهان و ایران. ۱۸

مفهوم اخلاق با چه مفاهیم دیگری در ارتباط است؟. ۱۹

ماهیت اخلاق : ۲۳

مفهوم رشد اخلاقی در نوجوانی و جوانی.. ۲۶

زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی رشد. ۲۸

تعریف واژه‌ها: ۲۹

نکاتی درباره چگونگی تحول اخلاقی.. ۳۱

دیدگاههای روان شناختی درباره اخلاق: ۳۲

دیدگاه بد سرشت بودن ذاتی انسان: ۳۲

رشد اخلاق در کودک: ۳۵

روش آموزش اخلاق: ۳۶

تعریف اخلاق: ۳۸

شاخص اخلاق: ۳۸

رشد اخلاق: ۳۸

رشد شناختی: ۴۰

تحول شناختی از دیدگاه پیاژه: ۴۱

رشد اخلاقی از دیدگاه پیاژه ۴۳

۲- مرحله استقلال اخلاقی.. ۴۵

رشد اخلاقی از دیدگاه کهلبرگ… ۴۷

محدوده سنی در رشد قضاوت اخلاقی.. ۵۳

مفاهیم مهم در نظریه کهلبرگ… ۵۴

مقایسه نظام‌های اخلاقی پیاژه و کهلبرگ… ۵۷

تعریف اخلاق: ۶۱

شاخص اخلاق: ۶۲

رشد اخلاق: ۶۲

روش تحقیق در اخلاق: ۶۳

آموزش اخلاق: ۶۳

پیشینه مطالعاتی در جهان و ایران: ۶۴

موضوع پژوهش: ۷۴

سؤال‌های پژوهش: ۷۴

فرضیه‌های پژوهش: ۷۵

تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش: ۷۵

روش پژوهش: ۷۶

نوع پژوهش: ۷۷

ابزار پژوهش… ۷۸

شیوه نمره گذاری.. ۷۹

جمعیت پژوهش… ۸۱

نمونه پژوهش: ۸۱

روش انتخاب آزمودنی: ۸۱

تجزیه و تحلیل آماری: ۸۲

تجزیه و تحلیل کیفی: ۸۲

روش‌های جدید در سنجش قضاوتهای اخلاقی.. ۸۳

توصیف اطلاعات: ۸۶

تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش… ۹۴

محدودیت‌ها: ۹۹

پیشنهادها: ۱۰۱

فهرست منابع. ۱۰۲

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه: جایگاه اخلاق در جهان معاصر:

در عصری زندگی می‌کنیم که تنظیم روابط اجتماعی بر اساس اصول اخلاقی اهمیتی فوق‌العاده پیدا کرده است. زندگی، آسایش و حرمت شخصی هر یک از ما، بیش از پیش، در گرو آن قرار دارد که اصول اخلاقی تا چه حد به طور عمومی مورد رعایت قرار می‌گیرند. در بسیاری از عرصه‌های نوین کار و زندگی اگر انسان‌ها نخواهند به احکام اخلاقی وفادار بمانند هیچ نیرویی برای بازداری آنها از تجاوز به حقوق یکدیگر وجود ندارد. همبستگی جماعتی و قومی و قوام زندگی اجتماعی نیز ضعیف‌تر از آن است که افراد را به یکدیگر مرتبط سازد و انسان‌ها بیش از پیش به صورت افراد مجزا، مستقل و بی اعتنا نسبت به یکدیگر درآمده‌اند.

رشد ملاک‌های اخلاقی:

تاریخ اخلاقیات حرکتی است از یک وحدت شکل تقریباً بی چون و چرا در سلوک و رفتار به یک مسئولیت دایم التزاید شخصی. آن روزها دیر زمانی است سپری شده‌اند که نویسنده اخلاقیات می‌توانست زندگی اقوام ابتدایی، یا حالت به اصطلاح فطرت را هر طور که دلش می‌خواست تفسیر کند و نظر ساده لوحانه‌ای که می‌گفت انسان وحشی بر خلاف انسان متمدن زندگی بهتر یا بدتری در یک حالت آزادی نسبی داشته، به کلی متلاشی شده است.

بیان موضوع:

موضوع این پژوهش بررسی رشد قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و همچنین مقایسه‌ای بین متولدین سالهای ۶۳، ۶۱، ۶۰ و ۵۹ است.

گروه نمونه از دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین انتخاب شده است. تعداد افرادی که در این پژوهش شرکت داشتند ۹۶ نفر بود که به چهار گروه ۲۴ نفری تقسیم شدند.

هدف پژوهش:

مسأله تحول اخلاقی – اجتماعی با فرایند اجتماعی شدن یا جامعه‌پذیری و همنوایی همبستگی زیادی دارد. جامعه‌پذیری و همنوایی دو زاویه دارد؛ یکی شیوه‌ها و الگوهایی است که متولیان جامعه برای درونی کردن یا آموزش دادن هنجارهای اقتصادی، عرفی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی به کار می‌گیرند.

ضرورت و اهمیت پژوهش:

اخلاق یکی از موضوعات مهم روان شناسی رشد است، اخلاق در روان شناسی تربیتی و تعلیم و تربیت جایگاه مخصوص و ویژه‌ای دارد. اگر به اخلاق در فرایند تعلیم و تربیت توجه شایسته شود، آنگاه تعلیم و تربیت می‌تواند به حالت آرمانی خویش نزدیک شود و چنان‌چه نظام تعلیم و تربیت در شناخت و آموزش و ارایه اخلاق شایسته ناموفق و نارسا باشد

تاریخچه مختصر در جهان و ایران

ماری سیلیامک گراوث از اولین کسانی بود که تحقیقات وسیع و جامعی در زمینه رشد اخلاقی کودکان انجام داد. بعد از آن ژان پیاژه (۱۹۸۰-۱۸۹۶) مراحل تحول اخلاقی را از کودکی تا بزرگسالی مورد بررسی و تعمق قرار داد و سپس لورنس کهلبرگ با الهام از نظریه پیاژه در سطحی وسیع‌تر به تحقیق پرداخت و مراحل تحول را تا سنین بالاتر بررسی کرد.

مفهوم اخلاق با چه مفاهیم دیگری در ارتباط است؟

مبحث اخلاق و ارزش‌های اخلاقی به ویژه چگونگی شکل‌گیری این ارزش‌ها در کودکان و افراد اجتماع از مباحثی است که مستقیماً با روان شناسی اجتماعی در ارتباط است. در بسیاری از کتاب‌های روان شناسی اجتماعی فصل یا فصل‌هایی به آن اختصاص داده شده است. (کریمی، ۱۳۷۸)

ماهیت اخلاق :

اخلاق موضوعی است که با همه‌ دقت و کوششی که در مطالعه آن به کار رفته است درباره آن اختلاف عقیده بسیار بوده و هنوز هم بسیار است. البته پاره‌ای مسایل هست که درباره آنها اختلاف چندانی در میان نیست. چنانکه تقریباً همه کس قبول دارد که علی‌القاعده باید در ارتکاب بعضی انواع افعال پرهیز کرد و در بعضی شرایط که مدام پیش می‌آید علی القاعده مرجح است که به شیوه‌های مقرر عمل کرد نه به شیوه‌های دیگر.

مفهوم رشد اخلاقی در نوجوانی و جوانی

ویژگی‌های اخلاقی، ارزشی نوجوانان و جوانان، ریشه در گذشته رشدی آنان دارد. شکل‌گیری این ویژگی‌ها فرایندی طولانی است که، بر روی ریشه‌های ژنتیک و طبیعی و فطری آن، در طول سالهای کودکی تا جوانی به تدریج شکل می‌گیرد و بعداً در سنین بزرگسالی نیز ادامه می‌یابد و دستخوش تغییر و تحول می‌شود. این فرایند، که به زعم گروهی از روان شناسان، یکی از جنبه‌های اجتماعی شدن است، از دومین سال زندگی کودک آغاز می‌شود

زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی رشد

رشد هر فرد در بافت زندگی اجتماعی، فرهنگی و تاریخی او شکل می‌گیرد و نمی‌توان تصور همسانی از رشد افراد مختلف در بافت‌های گوناگون زندگی آنان ارایه کرد. هر جامعه و فرهنگ و خرده فرهنگی،‌ الگوهای خاصی از باورها و ارزش‌ها و عادات و علایق را به نسل‌های جوان‌تر خود منتقل می‌کند و محتوای این اجتماعی شدن فرهنگی تأثیر عظیمی بر ویژگی‌های روانی و فکری و رفتاری فرد به جای می‌گذارد.

نکاتی درباره چگونگی تحول اخلاقی

۱- تحول مرحله به مرحله امری اجتناب ناپذیر است و فرد نمی‌تواند به طور جهشی و بدون گذر از مرحله قبلی به مرحله بعدی برسد، همانطور که از نوزاد، در ماههای اول زندگی و بدون طی مراحل لازم نمی‌توان انتظار دویدن داشت،‌ از افراد نیز قبل از آنکه مرحله‌های پایین‌تر تحول اخلاقی را طی کنند  انتظار رسیدن به مراحل بالاتر را نمی‌توان داشت.

دیدگاههای روان شناختی درباره اخلاق:

مروری بر منابع مطالعاتی اخلاق از نظر تاریخچه‌ای نشان می‌دهد که عامل کلیدی و اصلی در جهت دادن به بحث اخلاق در این مکاتب، عقیده زیر بنایی یا دیدگاه فلسفی آنها درباره ماهیت انسان است. در مجموع در این زمینه سه دیدگاه فلسفی قابل تشخیص است که عبارتند از:

الف- انسان به طور فطری موجودی بد سرشت است.

رشد اخلاق در کودک:

نظریه روانکاوی، رشد اخلاق را در کودکان نتیجه فرایندهای همانندسازی در ایجاد وجدان یا فراخود می‌داند. بر طبق نظر فروید کودک از هنگام خردسالی در معرض مجموعه وسیعی از ناکامی‌ها قراردارد.

روش آموزش اخلاق:

کودک چون اصول اخلاقی خود را تا سنین ۵-۶ سالگی کسب می‌کند، آموزش رسمی اخلاق در مدرسه چندان تأثیری در اخلاقی کردن وی نخواهد داشت، به گفته فروید کودک خردسال به منظور دفاع روانی در برابر تمهیدات گوناگون، از نظر عاطفی با والد همجنس خود همانندسازی می‌کند و بدین وسیله، معیارهایی را که در معرض آنها قرار گرفته درونی می‌کند.

سؤال‌های پژوهش:

در اخلاق عوامل شناختی،  موقعیتی، شیوه‌های تربیتی، آموزشی، فردی، سن و جنس تأثیر متقابلی دارند. اما حصول به این امر و مشخص کردن تمام عوامل مؤثر در اخلاق کاری بس دشوار است. بدین لحاظ همانطور که پیش از این گفته شد، در این پژوهش سعی شده است تا نقش عامل سن بر تفاوت‌های اخلاقی مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر سعی در پاسخگویی به پرسش‌های زیر دارد:

روش پژوهش:

هدف علم فراهم آوردن اطلاعات تازه و سودمند به صورت داده‌های قابل اثبات است، این داده‌ها تحت چنان شرایطی به دست می‌آیند که افراد واجد صلاحیت می‌توانند با تکرار مشاهدات لازم به همان نتایج دست یابند. در این بخش چگونگی و روش پژوهش به کار گرفته شده در پژوهش حاضر طرح می‌شود.

تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش

در فصل حاضر به تبیین داده‌های به دست آمده از بررسی‌های آماری پرداخته شده تا به سؤال‌های تحقیق که بر مبنای فرضیه‌های پژوهش شکل گرفته‌اند پاسخی داده شود.

در این قسمت نتایج پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد تا اثبات یا عدم اثبات فرضیه‌ها و به عبارت دیگر انطباق یا عدم انطباق نتایج به دست آمده با نظریه کهلبرگ مشخص شود.

همانطور که در فصل دوم به تفضیل بیان شد، نظریه اخلاقی کهلبرگ یک نظریه شناختی است، او در چارچوب این نظریه شناختی معتقد است که مراحل رشد اخلاقی در هر فرد، بر اساس توانایی‌های ذهنی و شناختی او تعیین می‌شود. همچنین می‌گوید: پیشرفت منظمی در مراحل رشد وجود دارد و هر مرحله‌ای از رشد، مراحل قبلی را نیز در بر می‌گیرد. چون این مراحل به ترتیب روی می‌دهند و هر شخصی باید ابتدا مرحله قبلی را پشت سر بگذارد

محدودیت‌ها:

انجام هر تحقیق دارای محدودیت‌هایی است که این محدودیت‌ها می‌تواند جریان تحقیق و حتی یافته‌ها و نتایج آن را تحت الشعاع قرار دهد. از جمله محدودیت‌هایی که در تحقیق حاضر وجود داشتند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

محدودیت‌های نظری – در نمره گذاری تست اخلاق کهلبرگ به علت کیفی بودن پاسخ‌ها و نمره گذاری مشکلاتی از قبیل بد خط بودن جواب، ناقص بودن، دریافت اشتباه سؤالات و جواب غلط دادن به آنها و دشواری تعیین سطوح اخلاقی وجود داشت.

پیشنهادها:

پیشنهادهای نظری – توصیه می‌شود. در انجام چنین پژوهشی بر مبنای تئوری کهلبرگ از بیش از یک داستان، جهت سنجش سطح تحول اخلاقی استفاده شود تا نتایجی دقیق‌تر و با اعتبارتر بیشتر حاصل شود.

– درفصل تبیین نتایج به تفصیل توضیح داده شد که چرا اخلاق و رفتار اجتماعی و انعطاف‌پذیری و تغییر آنها ناشی از یادگیری است. از نظر روان شناسان شناختی وقتی فرد به مرحله‌ای رسید، حتماً آن را بروز می‌دهد ولی در واقعیت تفاوت‌هایی وجود دارد که مانع ایجاد یا بروز رفتار اخلاقی می‌شود. توصیه می‌شود که محققان بعدی چهارچوب‌های یادگیری را بیشتر وارد بحث نظری می‌کنند. نظریه‌های یادگیری برای تبیین رفتارهای اخلاقی چارچوب توانمندتری دارند.

فهرست منابع

۱- ریتا دیکسن – نلسون/ آلن سی ایزرائیل، ترجمه؛ منشی طوسی، محمد تقی، اختلال‌های رفتاری کودکان، انتشارات آستان قدس، ۱۳۷۸.

۲- مور، جورج ادوارد، ترجمه؛ سعادت، اسماعیل، اخلاق، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۶۶.

۳- راسل، برتراند، ترجمه؛ حیدریان، اخلاق و سیاست در جامعه، انتشارات بابک، ۱۳۴۹.

۴- محمودیان، محمد رفیع، اخلاق و عدالت، انتشارات طرح نو، چاپ اول، ۱۳۸۰.

۵-‌هاپتیان، الیزابت، بررسی اخلاق فاعلی در کودکان ایرانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۶۴.

۶- محمدی، نوراله، بررسی تحول اخلاقی و دیگر دوستی در نوجوانان سرآمد و عادی، پایان نامه کارشناسی ارشد عمومی، تهران، ۱۳۷۳.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.