بررسی رابطه تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور سبزوار در نیسمال اول سال ۸۷ – ۱۳۸۶

پژوهش و کنجکاوی از تمایلات طبیعی بشر است و میل به شناخت و ارضاء این حس موجب دست یافتن به مجهولات زیاری شده است ، و به همین دلیل بشر در قرن حاضر به پیشرفت های چشمگیری در تمامی زمینه های علمی دست یافته است . اصول و قوانین علمی عمدتاً حاصل پژوهش های قرن اخیر دانشمندانی است که روش های علمی را به کار گرفته و پژوهش های ارزنده ای انجام داده اند .

چنانکه اندکی دقیق تر بیندیشیم متوجه می شویم که رمز توسعه و پیشرفت دنیای غرب استفاده از پژوهش و بررسی های هستند و دقیق بوده است.

چکیده پژوهش

ماهیت آموزش عالی که هدف های آن در مؤسساتی سازمان یافته و متشکل از گروهی طالب علم به نام دانشگاه به ثمر می رسد که چیزی جستجوی حقیقت و دانش نو و همچنین کشف روابط این دو با کل زندگی واقعی نیست. این حقیقت را می توان به سادگی قبول کرد که توسعه و پیشرفت سریع علمی صرفاً مرهون و مدیون بکار بردن روش های دقیق و صحیح علمی بوده است همچنانکه ادعا شده است که «به ازای هر یک ریال سرمایه گذاریب تحقیقاتی، می توان به طور متوسط ۳۰ ریال برداشت کرد» شاید همین نکته برای بیان اهمیت کافی باشد .

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر۸۸ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده پژوهش  ….و

فصل اول : کلیات پژوهش  ….. ۱

مقدمه  …….. ۲

بیان مسئله  …….  ۴

اهیمت و ضرورت پژوهش  ….  ۵

اهداف پژوهش  ……  ۷

سؤالات پژوهش  …….  ۸

فرضیات پژوهش  …۹

انواع متغیر  ..  ۱۰

تعریف مفاهیم و اصطلاحات اساسی  ….  ۱۲

خلاصه فصل اول  …..  ۱۵

فصل دوم : پیشینه ی تحقیق  …..  ۱۷

مقدمه  ….  ۱۸

تاریخچه ی تحقیق  ….. ۲۰

ارائه ی نظریات درباره تحقیق  …..  ۲۲

تحقیقات انجام شده  …..  ۲۵

ویژگی های تحقیق از نظر تاک من  …..۲۹

ویژگی های تحقیق از نظر جان بست  …..  ۳۰

پیشرفت تحصیلی و عوامل مربوط به آن  .. ۳۲

خلاصه فصل دوم  ….  ۳۴

فصل سوم : روش تحقیق  ….  ۳۵

مقدمه  …  ۳۶

روش تحقیق  …۳۶

جامعه آماری  ..  ۳۸

حجم نمونه و روش نمونه گیری  … ۳۹

روش جمع آوری اطلاعات  …  ۳۹

روایی  ….  ۴۰

روایی محتوایی  … ۴۱

روایی بیرونی  … ۴۲

پایایی  …  ۴۲

ضریب آلفای کرونباخ  ….  ۴۳

ابراز جمع آوری اطلاعات  ….  ۴۴

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  ….  ۴۵

خلاصه فصل سوم  …….  ۴۹

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهشی  …..  ۵۰

مقدمه  … ۵۱

تجزیه و تحلیل آماری  ….  ۵۱

بررسی سؤالات پرسشنامه  ..  ۵۲

بررسی فرضیات تحقیق  …..  ۶۷

خلاصه فصل چهارم  ….  ۶۹

فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری  ….  ۷۰

خلاصه فصل اول  …. ۷۱

خلاصه فصل دوم  ….۷۳

خلاصه فصل سوم  …..۷۴

خلاصه فصل چهارم  …. ۷۶

تفسیر نتایج تحقیق  .۷۸

پیشنهادات تحقیق  ….  ۸۲

موانع و تنگاناهای تحقیق  …  ۸۳

منابع و مأخذ  …  ۸۴

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  بررسی رابطه تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور سبزوار در نیسمال اول سال ۸۷ – ۱۳۸۶  را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه :

پژوهش و کنجکاوی از تمایلات طبیعی بشر است و میل به شناخت و ارضاء این حس موجب دست یافتن به مجهولات زیاری شده است ، و به همین دلیل بشر در قرن حاضر به پیشرفت های چشمگیری در تمامی زمینه های علمی دست یافته است . اصول و قوانین علمی عمدتاً حاصل پژوهش های قرن اخیر دانشمندانی است که روش های علمی را به کار گرفته و پژوهش های ارزنده ای انجام داده اند .

چنانکه اندکی دقیق تر بیندیشیم متوجه می شویم که رمز توسعه و پیشرفت دنیای غرب استفاده از پژوهش و بررسی های هستند و دقیق بوده است.

بیان مسئله :

سیستم دانشگاه پیام نور به صورت آموزش از راه دور می باشد و به همین علت میزان کلاس هایی که برای دروس مختلف دانشجویان برگزار می شود نسبت به دانشگاه های دولتی و آزاد بسیار کم است و این کلاس ها بیشتر با هدف رفع اشکال دانشجو اداره     می شود . دانشجویان اغلب در زمینه ی یادگیری و مطالعه ی دروس متکی به توان و حافظه ی خود می باشند

اهمیت و ضرورت پژوهش :

همانگونه که امروزه همه ی صاحبانظران و معلمان و حتی دانش آموزان و دانشجویان اعتقاد دارند و تصریح می کنند ، تدریس عملی و عینی مطالب درسی  از دوره ی ابتدائی گرفته تا تحصیلات عالی دانشگاهی می تواند به صورت کاملاً مؤثر در تثبیت یادگیری ها و همچنین کاربردی تر کردن آن ها تأثیر بسزایی داشته باشد .

اهداف پژوهشی :

در انجام این پژوهش چند هدف دنبال می شود :

 • پی بردن به اینکه دانشجویان چقدر به انجام فعالیت های پژوهشی علاقه نشان می دهند .
 • چقدر برای انجام پژوهیش انگیزه دارند.
 • تا چه حد معتقدند که پژوهش و تحقیق باعث یادگیری بهتر و پایدارتر آن ها می شود .

سؤالات پژوهش :

 • آیا بین افزایش فعالیت های پژوهشی در دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار و افزایش انگیزه ی آن ها رابطه وجود دارد ؟
 • آیا بین افزایش فعالیت های پژوهشی در دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار و پیشرفت تحصیلی آن ها رابطه وجود دارد ؟

فرضیات پژوهش :

برای پژوهشی که انجام می شود ، فرضیات زیر مورد نظر است :

 • بین انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقی در دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار و افزایش انگیزه ی آن ها رابطه وجود دارد . (فرضیه کلی)
 • بین افزایش فعالیت های پژوهشی و تحقیقی در دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار و پیشرفت تحصیلی آن ها رابطه وجود دارد . (فرضیه کلی)

موانع و تنگاناهای تحقیق :

 • نبود منابع مورد نیاز به میزان کافی مثل (کمبود منابع و کتب کتابخانه ای دانشگاه ، نبودن کتاب و کتابخانه تخصصی در سطح شهر ، کمبود سایت های مرتبط و …)
 • بعلت کمبود کتب موجود در کتابخانه ی دانشگاه و اکثراً وجود یک یا دو جلد از یک کتاب ، کتاب های مورد نیاز در زمان لازم در دسترس نبود .

تاریخچه تحقیق :

تحقیقات به معنای امروزی آن با تأسیس مؤسسه ی تحقیقات پاستور در سال ۱۲۹۹ در ایران آغاز می شود ، پس از آن مؤسسه ی رازی در سال ۱۳۱۰ ، مرکز تحقیقات دامپروری حیدرآباد در سال ۱۳۱۲ ، انستیتوتون ایران در سال ۱۳۱۶ و مؤسسه ی  لغت نامه ی دهخدا در سال ۱۳۲۴ تأسیس می شوند . این روند رشد ادامه پیدا می کند

ارائه ی نظریات درباره ی تحقیق :

واژه ی تحقیق از زبان عربی گرفته شده است . در لغت به معنای درست کردن ، رسیدن ، پژوهش ، رسیدگی ، بررسی ، مطالعه ، حقیقت و واقعیت است .

تحقیق از نظر روش شناسی عبارت است از کاربرد روش های علمی در حل یک مسئله یا پاسخگویی به یک سؤال .

تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق :

چنانکه گزارش ملی تحقیقات نشان می دهد ، بر حسب پاره ای از شاخص ها کشور ایران در سطح تقریباً متوسط کشورهای جهان سوم قراردارد ولی فاصله ی آن تا کشورهای صنعتی پیشرفته بسیار زیاد است بعنوان مثال نسبت پژوهشگران و کارشناسان به هر یک میلیون نفر جمعیت ۳۸۸ نفر است

پیشرفت تحصیلی و عوامل مربوط به آن :

یکی از شاخص های ارزشیابی آموزش و پرورش ، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان      می باشد و تمام کوشش نظام آموزش و پرورش به سرنوشت کودک رشد و تکامل موفقیت آمیز و جایگاه او در جامعه ی علاقه مند و نگرن است و انتظار دارد دانش آموزان در جوانب گوناگون اعم از ابعاد شناختی و کسب مهارت و توانایی ها و نیز در ابعاد عاطفی و شخصیتی آنچنان که باید پیشرفت و تعالی یابند .

جامعه ی آماری :

جامعه ی آماری به مجموعه ای از اشیاء ، اشخاص ، مکان ها ، رویدادها و اموری اطلاق می شود که در یک یا چند صفت مشترک باشند . هر جامعه ی آماری با این صفت یا صفات مشترک بین اعضای آن مشخص می شود . هر چه تعداد صفات مشترک اعضای یک جامعه کمتر باشد تعداد افراد یا اعضای آن جامعه ( حجم جامعه ) بیشتر است . بر عکس هر چه تعداد صفات مشترک کمتر باشد ، جامعه محدودتر می شود .

حجم نمونه و روش نمونه گیری :

در این پژوهش نمونه ی تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ۶۰ نفر بعنوان در نظر گرفته شد که از این تعداد ، ۴۰ نفر از دانشجویان دختر و ۲۰ نفر از دانشجویان پسر بودند . که با سال های ورودی مختلف و از رشته های مختلف شوند .

روش جمع آوری اطلاعات :

گرد آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق یکی از مراحل اساسی آن است که به لحاظ اهمیت آن ، گاه به اشتباه ، روش های گردآوری اطلاعات را روش تحقیق می نامند .

روش گردآوری اطلاعات به طور کلی به دو صورت است :

ابزار جمع آوری اطلاعات :

در پژوهش فعلی به منظور جمع آوری اطلاعات ، پرسشنامه ای به روش لایکرت  تدوین شده است . علت انتخاب این روش برای طراحی پرسشنامه این بوده است که در آن قصد سنجش عقیده و نگرش آزمودنی ها را داشته ایم .

پرسشنامه ی مورد استفاده شامل ۲۰ سؤال می باشد که برای سنجش و تأیید ۵ فرضیه طراحی شده است .

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

برای توصیف و تحلیل داده های آماری چند نمونه از اندازه های اساسی آماری مورد استفاده قرار می گیرد :

اندازه های گرایش مرکزی یا متوسط ها شامل :

میانگین

میانه

تفسیر نتایج تحقیق :

کنجکاوی ها و سؤالات پی در پی همواره ذهن انسان را به خود مشغول کرده و نیروی محوکه ای بوده تا آدمی را وادار به تلاش برای یافتن پاسخ کند . این ایجاد سؤال و به دنبال آن تلاش برای رسیدن به پاسخ در طول زمان دستخوش تغییراتی شده و اصول و قواعد علمی تری وارد آن شده است ، تا آن جا که امروزه با عنوان تحقیق علمی شناخته می شود و انواع مختلفی را نیز می توان برای آن برشمرد . امروزه و در عصر جدید پژوهش و تحقیق جایگاه بسیار مهمی دارد

پیشنهادات تحقیق :

 • تحقیق فعلی در سطح دانشگاهی انجام شده ولی می توان آن را در سطح مختلف دبیرستان ، راهنمایی دبستان ، البته با توجه به شرایط و خصوصیات آن مقطع و دانش آموزان آن دوره انجام داد .
 • این پژوهش تأثیر تحقیق و پژوهش را در افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی بررسی کرده است که می توان عامل دیگری که احتمال می رود در انگیزه و پیشرفت تحصیلی تأثیر داشته باشد مورد بررسی قرار گیرد .
 • می توان میزان توجه و اهمیت به تحقیق و پژوهش را علاوه بر مؤسسات آموزشی در ادارات و مؤسسات مختلف نیز بررسی کرد .

منابع و ماخذ :

 • پاشا شریفی ، حسن ، شریفی ، نسترن ، روش های تحقیق در علوم رفتاری ، ۱۳۸۳ انتشارات سخن .
 • پروژه تحقیقاتی ، بررسی رابطه ی بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره ی راهنمایی شهر سبزوار در سال تحصیلی ۸۴ – ۸۳ ، مریم طبسی ، آبان ۸۳ .
 • جان بست ، روش های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری ، ۱۳۸۱ ، انتشارات رشد .
 • حافظ نیا، محمد رضا ، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، ۱۳۸۲ ، انتشارات سمت .
 • دفترچه دانشپذیری دوره کارشناسی فراگیر .
 • دلاور ، علی ، روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی ، ۱۳۸۳ ، انتشارات دانشگاه پیام نور .
 • دلاور ، علی ، روش های آماری در علوم تربیتی و روان شناسی ، ۱۳۸۳ ، انتشارات پیام نور .

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note].

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.