بررسی دعا و باور های مردم

دعا و باور های مردم  دعا از گذشته تا کنون تأثیر بسیار زیادی بر فرهنگ و روش زندگی مردم گذاشته است وهمیشه از ارکان مهم زندگی مردم بوده است . هر چه به عقب بر می گردیم دعا ، دعا نویسی ، جادو و امثالهم در فرهنگ و آیین ها پررنگ تر دیده می شود .

مطلب بررسی دعا و باور های مردم مشتمل۱۰۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 دعا و باور های مردم

فهرست مطالب

بیان مسأله : ۲

روش تحقیق : ۳

مشکلات تحقیق : ۳

جادوگری و پیدایش آن : ۴

_جادو و تعریف آن : ۱۲

انواع جادو : ۲۰

جادوی لفظی : ۲۰

جادوی عملی : ۲۱

جادوی تقلیدی و تهدیدی : ۲۲

جادو میان بدویان : ۲۶

جادوگری در کتابهای مقدس : ۳۱

رابطه ی دین و جادوو دعا : ۳۵

دیدگاه تکاملی درباره ی دین و جادو : ۳۶

دیدگاه جامعه شناسی در مورد دین وجادو : ۳۸

جادوگری در ایران : ۴۰

طلسم : ۴۲

تعویذ : ۴۳

تقسیم بندی انواع طلسم : ۵۱

عناصر طبیعی : ۵۲

اعضای بدن حیوانات : ۵۶

اعضای بدن انسان : ۵۷

شبدر چهاربرگ… ۶۰

سنگ : ۶۱

طلسم های ساخت دست بشر : ۶۵

نقش : ۶۵

حروف : ۶۷

حروف ابجد : ۶۷

نقش و حروف : ۷۰

انواع خطوط و الفاظ.. ۷۹

ذکر : ۸۰

اشیاء شخصی : ۸۱

تقسیم بندی از نظر عملیات : ۸۳

جنس مواد به کار رفته در طلسم ها : ۸۴

تقسیم بندی از نظر اوقات استفاده : ۸۴

تقسیم بندی از نظر موارد استفاده : ۸۶

دعا : ۸۷

شرایط دعا : ۸۹

دعاهای مختلف و کاربرد آنها : ۹۰

صیدور : ۹۶

دعا  و دعا نویسی دربین مردم  زمان ما : ۹۸

نتیجه : ۱۰۷

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی دعا و باور های مردم را در زیر می توانید ببینید.

دعا و باور های مردم

بیان مسأله :

دعا و باور های مردم  دعا از گذشته تا کنون تأثیر بسیار زیادی بر فرهنگ و روش زندگی مردم گذاشته است وهمیشه از ارکان مهم زندگی مردم بوده است . هر چه به عقب بر می گردیم دعا ، دعا نویسی ، جادو و امثالهم در فرهنگ و آیین ها پررنگ تر دیده می شود .

مشکلات تحقیق :

دعا و باور های مردم با وجود اینکه دعا در زندگی روزمره مردم ایران نقش ارزنده ای دارد ولی متأسفانه منابع واطلاعات بسیار کمی در این مورد در ایران وجود دارد و اطلاعات به راحتی و سهولت در رست رس قرار نمی گیرد و همچنین دعا نویسان و کسانی نیز که در این باره اطلاعات زیادی دارند به راحتی اطلاعات خود را در اختیار کسی قرار نمی دهند

جادوگری و پیدایش آن :

همانطور که ذکر شده جادو و جادوگری در زندگی بدویان نقش مهمی داشته است . جادو برای رسیدن به اهداف بسیار گوناگونی مورد استعمال قرار می گرفته است ، مثل مسلط کردن اراده ی انسانی بر پدیده های طبیعی و حفظ فرد از گزند دشمنان و خطرات احتمالی و بالا بردن قدرت تخریب او در مبارزه با دشمنان واز این قبیل .

_جادو و تعریف آن :

بیان شد که جادو در زندگی مردم ابتدایی نقش مهمی داشته است.

جادو برای رسیدن به اهداف بسیار گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرد ، مانند: مسلط کردن اراده ی انسانی بر پدیده های طبیعی و حفظ فرد از گزند دشمنان و خطرات احتمالی و بالابردن قدرت تخریب او در مبارزه با دشمنان و از این قبیل مسائل.

انواع جادو :

جادو در جایی آغاز می گردد که تکنولوژی مکانیکی وجود ندارد . هر فرد از اهالی ملانزی می داند که جادو برای او بذری نخواهد کاشت ، لذا خود این کار را می کند . وی همچنین می داند که هر چقدر با مهارت شخم بزند و تخم بکارد باز عوامل ناشناختنی بسیاری مانع رشد و فراوانی محصول می گردند ، و کنترل این نیروها از عهده ی او خارج است .

جادوی تقلیدی و تهدیدی :

دعا و باور های مردم هر یک از جادوهای لفظی و عملی یا تقلیدی هستند یا تهدیدی، جادوی تقلیدی چنان است که انسان ابتدایی چون همه ی موجودات را مانند خود دارای نفس واراده تصور می کند از آنها می خواهد که دوستانه کارهایی را که جادوگر می خواهد و به عنوان الگو انجام می دهد ، آنها نیز از او تقلید کنند و چنان نمایند .

جادو میان بدویان :

دعا و باور های مردم ذهن مردم بدوی چون قادر به تحلیل منطقی رویدادها نبود برای ارضای خاطر خود و برگرداندن خیالی جریان امور به نفع خویش به و جادو پناه برد .چنانکه سحر و جادو در تارو پود زندگی مردم بدوی نفوذ بسیاری داشت و جادوگران نیز تأثیر بسیار زیادی در چنین جوامعی داشتند .

جادوگری در کتابهای مقدس :

دعا و باور های مردم در تمامی کتابهای مقدس جادوگری به شدت محکو م شده است و جادوگران منفور و مطرود هستند . گروهی از دانشمندان یهود به ویژه در دوران های اولیه تلمود برای ریشه کن نمود فساد ، سحر و جادو که جامعه را مورد تهدید قرارداده بود با شهامت و شدت تمام مبارزه کردند ولی این مبارزات به جایی نرسید و ساده لوحی بر عقل و ایمان چیره شد .

دیدگاه تکاملی درباره ی دین و جادو :

دعا و باور های مردم جادو هرگز به مرحله ای نرسید که بتواند در جامعه سازمانهای متشکلی به خود اختصاص دهد هر چند دین های متشکل ممکن است تا حدی جادو و مراسم مربوط به آن را به غیر مستقیم به کار گرفته باشند . دین مخالف جادو است و جادوگر به خاطر دخل وتصرف در اراده ی و قدرت الاهی کافر و مشرک شمرده می شود . مکتب تکاملی ، ادیان را به ۵ مرحله : مرحله ی نخستین ، باستانی ، تاریخی ، دوران نخستین عصر نوین وعصر نوین تقسیم می کند .

دیدگاه جامعه شناسی در مورد دین وجادو :

علمای علم ادیان در جامعه شناسی ادیان ، مذاهب و دین گونه هایی را که از بدو تشکیل جامعه تا امروز ایجاد شده است حال حق یا باطل به نام دین خوانده اند . اما علمای دیندار میان دین هایی  که متکی و مرتبط به پیامبران و وحی هستند و آنهایی که به عنوان فرهنگ جامعه محصول زندگی اجتماعی اند تفاوت قائل هستند .

جادوگری در ایران :

دعا و باور های مردم به سختی می توان گفت  که واقعاً جادوگری از چه زمانی رواج یافته و در ایران به چه شکلی رواج یافته است . ولی می توان به طور کلی این گونه اعتقادات در ایران را به ۲ بخش تقسیم کرد . جادویی که در باستان مورد استفاده قرار می گرفته که تحت تأثیر تمدن آشور ، بابل ، بین النهرین ، مصر وهند بوده است

تقسیم بندی انواع طلسم :

دعا و باور های مردم دسته بندی طلسم و تعویذ ما را در شناختن آنها یاری می کند . به همین منظور چند دسته بندی به شکل های زیر صورت گرفته است . مشخصاً این تقسیم بندی ها کامل نمی باشند و فقط در حد مطالعات این پایان نامه تنظیم شده اند .

اعضای بدن حیوانات :

دعا و باور های مردم  مار از عمده ترین تصاویر مثالی سرچشمه حیات و تخیل است. این جانور خاکی یا زمینی هم مورد اعزاز و پرستش بوده است و هم موجب وحشت و نفرت . ظهور اسرار آمیزش بر زمین و غیب شدن ناگهانی آن در جهان  ناشناخته زیر زمین مایه خیالبافی و قصه پردازی بوده است . بدین وجه که مار را موجودی مافوق انسان و طبیعت که از ارواح و جانهای نیاکان مدد می گیرد ، پنداشته اند .

انواع خطوط و الفاظ

بدان که انواع خطوط و الفاظ بسیار و هر طایفه را اصطلاحی است به جهت اخفاء مطلب و از آن جمله این طریق است که خط عرضی کشند و حروف را به قلم هندسه نویسند . یعنی به اعداد آنچه دنباله آن به خط عرضی نرسد ، آحاد بود و آنچه برسد ، تجاوز نکند .

دعا  و دعا نویسی دربین مردم  زمان ما :

دعا و باور های مردم  به طور کلی در کشورهای جهان سوم اعتقاد به دعا نویسی بیشتر وجود دارد و در کشورهای پیشرفته اعتقاد به طالع بینی بیشتر وجود دارد .

ولی امروزه بسیاری از مردم در صحبتهای خود دعا نویسی را نادرست می دانند و آن را خرافات می دانند و در کارهای خود از رفتن به نزد دعا نویس خودداری می کنند .

نتیجه :

دعا و باور های مردم در یکی از پایان نامه هایی که در حین تحقیق به آن برخوردم ، دانشجویی در یکی از بیمارستانهای خارج از تهران اعتقادات مردم را سنجیده بود تا دریابد چه تعداد از آنها علت بیماری خود را از دعا می دادند، که نتیجه این بود که حدود ۷۰ درصد بیمارها علت بیماری خود را از دعا نوشتن برای آنها می دانستند و این اعتقاد در میان مردان بیشتر از زنان بوده است ( حدود ۴۰درصد) و همچنین ۷۰ درصد این افراد جزو افراد زیر دیپلم بوده اند ، یعنی میزان تحصیلات تأثیر بسزایی در باورهای مردم دارد .

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

نظرات بسته شده است.