بررسی جایگاه انتخاب و تربیت معلم در ساختار تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش

چشم انداز آموزش و پرورش در آینده، دورنمای نظام بسیار پیچیده ای است که در نگاه اول بروندادهای نهایی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل تصور دارد ولی با توجه به اینکه هر آینده ای مبتنی بر گذشته است، آینده ی آموزش و پرورش بر اساس عملکرد گذشته ی آن پیش بینی می شود، به عبارت دیگر موقعیت های جدید حاصل پویایی و تحرک در موقعیت های گذشته است.

برای آماده کردن نسل حاضر برای زندگی در آینده، آموزش و پرورش باید با شناخت روح زمانه و نیازهای نشأت گرفته از آن، پاسخگوی تقاضاهای مبتنی بر شرایط جدید باشد و خود را با آن منطبق سازد.

این اقدام پژوهی مشتمل بر  ۱۷۱صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

مقدمه: ۴

بیان مساله. ۵

اهمیت پژوهش… ۶

هدف.. ۱۱

پرسش های پژوهش… ۱۱

تعاریف عملیاتی.. ۱۱

فصل دوم: پیشینه پژوهشی

مقدمه: ۱۴

سیرتحولات  و دشواریهای نظام تربیت معلم در ایران. ۱۴

چگونگی گزینش معلم. ۱۶

شیوه های استخدام وجذب معلمان. ۲۳

جایگاه تربیت و به کارگیری معلم درقوانین آموزش و پرورش… ۲۷

ماموریت های وزارت آموزش و پرورش… ۳۰

رویکرد های توسعه و بهبود کیفیت نیروی انسانی درآموزش و پرورش در برنامه های توسعه. ۴۲

پیشینه پژوهشی.. ۴۳

روش پژوهش… ۶۵

روش گرد آوری اطلاعات.. ۶۵

تجزیه و تحلیل یافته ها ۶۵

جامعه آماری و نمونه تحقیق.. ۶۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

قوانین آمورش و پرورش در ایران: ۶۷

قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش منطقه ای: ۶۸

شورای عالی اموزش و پرورش و قوانین آن. ۶۹

سیر تاریخی شورای عالی معارف.. ۶۹

شورای عالی آموزش و پرورش… ۷۱

شورای آموزش و پرورش منطقه ای و قوانین آن. ۷۴

قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب دیماه ۱۳۷۲. ۷۴

تربیت معلم و آموزش ضمن خدمت (سازمان، قوانین و مقررات) ۷۶

قانون تأسیس دارالمعلمین و دارالمعلمات (دارالمعلمین مرکزی) ۷۸

قانون تربیت معلم و تأسیس دانشسراهای مقدماتی.. ۷۹

دانشسرای کشاورزی و سایر مراکز تربیت معلم. ۸۰

دانشگاه تربیت معلم. ۸۲

قوانین و مقررات تربیت معلم پس از انقلاب اسلامی.. ۸۳

مراکز تربیت معلم فنی و حرفه ای.. ۸۶

قانون تعهد خدمت در آموزش و پرورش… ۸۷

آموزش ضمن خدمت.. ۸۹

قانون تشویق معلمان بازنشسته به ادامه همکاری با وزرات آموزش و پرورش… ۹۷

قانون  اهداف و وظایف آموزش و پرورش  مصوب ۱۳۶۶. ۹۸

قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش… ۱۰۱

لایحه نظام آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران. ۱۰۴

جدول عوامل و ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور ۱۱۶

لایحه اصلاح ساختار نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد شده درسال ۱۳۸۰. ۱۱۸

اصلاحات در آموزش و پرورش… ۱۲۰

منشور اصلاحات در آموزش و پرورش… ۱۲۲

سند ملی توسعه آموزش و پرورش… ۱۲۸

دانشگاه تربیت معلم پیامبر اعظم. ۱۳۰

ساختارها و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش… ۱۳۱

سازمان اداری و تحولات تشکیلاتی تا سال ۱۳۵۸. ۱۳۳

تفکیک و تقسیم وزارت فرهنگ به دو وزارتخانه (آموزش و پرورش و فرهنگ و هنر) ۱۳۸

تشکیل وزارت خانه های آموزش و پرورش و آموزش عالی.. ۱۳۹

تشکیلات ستادی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۵۰. ۱۴۱

وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۵۷. ۱۴۲

تشکیلات ستادی وزارت آموزش و پرورش از ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷. ۱۴۳

تحول ساختاری بعد از انقلاب اسلامی تا ۱۳۷۱. ۱۴۳

معاونت های مرتبط با به کار گیری معلمان در نمودار تشکیلاتی سال ۱۳۵۸: ۱۴۵

تشکیلات ستادی آموزش و پرورش  تا ۱۳۸۴. ۱۴۷

بررسی و تحلیل ساختار و تشکیلات آموزش و پرورش ایران. ۱۴۸

فصل پنجم: یافته ها، نتیجه محدودیت‏ها وپیشنهادها

یافته ها نتیجه بررسی: ۱۶۶

محدودیت ها: ۱۶۸

پیشنهادها: ۱۶۹

منابع و مآخذ: ۱۷۰

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی جایگاه انتخاب و تربیت معلم در ساختار تشکیلاتی وزارت آموزش  و پرورش را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

چشم انداز آموزش و پرورش در آینده، دورنمای نظام بسیار پیچیده ای است که در نگاه اول بروندادهای نهایی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل تصور دارد ولی با توجه به اینکه هر آینده ای مبتنی بر گذشته است، آینده ی آموزش و پرورش بر اساس عملکرد گذشته ی آن پیش بینی می شود، به عبارت دیگر موقعیت های جدید حاصل پویایی و تحرک در موقعیت های گذشته است.

سیرتحولات  و دشواریهای نظام تربیت معلم در ایران

بررسی سیرتحولات در قلمرو تربیت معلم درایران از آغاز تاسیس دارالفنون به عنوان نخستین مرکز تربیت معلم تاکنون نشانگر این واقعیت است

جایگاه تربیت و به کارگیری معلم درقوانین آموزش و پرورش

به موجب قانون های موجود، بخش های در وزارت آموزش و پرورش، متولی امر جذب و تامین و تربیت نیروی انسانی موردنیاز( معلمان) می باشند، این بخش ها ماموریت های زیر را بر عهده دارند:

الف: تامین و تربیت نیروی انسانی، شامل انتخاب، استخدام، آموزش، ارزیابی، نگهداری، تشویق و تنبیه، ارتقاء و خروج کارکنان از سازمان را شامل می شود که

قانون جدید شورای عالی آموزش و پرورش

پس از پیروزی  انقلاب اسلامی ایران، براساس مطالعات و بررسیهای مقدماتی، لزوم فعالیت این شورا احساس شد و لایحه ای در این زمینه از طرف  آموزش و پرورش به شورای انقلاب پیشنهاد شد.

پیشینه مختصر تاریخی و قوانین مهم تربیت معلم

تکریم شخصیت معلمان و توجه به آداب معلمی و متعلمی از دیرباز در فرهنگ اسلامی و ایرانی ما، جایگاه خاصی داشته است. در کتاب ادب الصغیر و ادب الکبیر (دادبه) و رساله المعلیمن (جاحظ) و آداب المتعلیمن   (محمد بن سحنون) و کتاب تعلیم المتعلم،

قوانین و مقررات تربیت معلم پس از انقلاب اسلامی:

پس از انقلاب اسلامی در اساسنامه و آیین نامه ها و برنامه های مراکز تربیت معلم و تربیت دبیر دانشگاهها تغییراتی به وجود آمد و در مورد کارآموزان این مراکز اموزشی و استخدام آنان قوانینی وضع شد و برای تربیت و تأمین معلمان مدارس ابتدایی، استثنایی، راهنمایی تحصیلی، متوسطه ی عمومی و فنی و حرفه ای رشته های جدیدی به رشته های قبلی افزوده گشت. مراکز مهم تربیت معلم و تربیت دبیر تا سال ۱۳۷۰ خورشیدی عبارت است از:

قانون تعهد خدمت در آموزش و پرورش

یکی از قوانین مهمی که می تواند اثرات مثبتی بر بهبود روند تامین و تربیت نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش بگذارد و مکمل قوانین مربوط به تربیت معلم باشد ، قانون متعهدین خدمت در آموزش و پرورش است

تشکیلات اداره کل آموزشهای ضمن خدمت و اهم وظایف

اداره کل آموزشهای ضمن خدمت زیر نظر معاونت تربیت و تامین نیروی انسانی فعالیت دارد و وظایف متعددی برای آن در نظر گرفته شده است که اهم آنها عبارت است از :

مبانی اصلاحات در آموزش و پرورش

هرگونه اصلاح آموزشی باید شش مبنا داشته باشد که عبارت اند از :

 • مبنای فرهنگی
 • مبنای اجتماعی

 

 

یپشنهادها:

 1. پیشنهاد های زیر در پژوهش ها و مطالعلت آینده می نواند کار ساز باشد:
 2. راه اندازی بخش اسناد و نمودارهای تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش زیر نظر پژوهشگاه مطالعات آمورش و پرورش، یاری رسان انجام تحقیقات آینده در این زمینه خواهد بود.
 3. انجام پژوهشهای مختلف در این زمینه و به کار گیری نتایج آنها از سوی دست اتدر کاران از تغییرات همیشگی و سلیقه ای ساختارهای تشکیلاتی جلوگیری خواهد کرد و سبب ساز ایده های نو برای یافتن شیوه هایی بهینه در امر تامین و جذب نیروهای انسانی توانمند خواهد شد.
 4. با انجام مطلعات تطبیقی می توان از تجربه نظام های دیگر آموزشی در انتخاب وتامین و جذب نیروهای کار آمد برای به کارگیری در شغل خطیر معلمی، بهره مند شد.

منابع

 1. اصلاحات در آموزش و پرورش، هماندیشی و مصاحبه با صاحبنظران و متخصصان، تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت، خرداد۱۳۸۱.
 2. اصلانی، ابراهیم، آموزش و پرورش در برزخ، همشهری ۱۲/۴/۸۴ .
 3. آقا زاده، احمد، آموزش و پرورش تطبیقی، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۰.
 4. آقا زاده، احمد، تاریخ آموزش و پرورش ایران، تهران: نشر ارسباران، ۱۳۸۲.
 5. آموزش و پرورش و توسعه، تدوین و تلفیق حسین دهقان و مسلم پرتو، تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت، زمستان ۱۳۸۱.
 6. انتظاری، یعقوب، ظهور اقتصاد دانش و ضرورت تحول در آموزش و پرورش ایران، تهران: پژوهش در آمورش عالی ،‌۱۳۸۳.
 7. جزئیات برنامه های حمید رضا حاجی بابایی وزیر جدید آموزش و پرورش، ۳۰/۸/۱۳۸۸.
 8. دباغ، رحیم، بررسی و برآورد سهم نیروی انسانی با سواد و بی سواد در ارزش افزوده بخشهای اقتصادی کشور، تهران:
 9. رضایی، منیره، اقتصاد و برنامه‌ریزی توسعه آموزش و پرورش و آموزشهای فنی و حرفه‌ای، تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت ، ۱۳۸۳.
 10. رضایی، منیره، چکیده مقاله‌های همایش ملی مهندسی اصلاحات در آموزش و پرورش، تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت، خرداد ۱۳۸۱.
 11. سلسبیلی، نادر، ابراهیمی‌ قوام، صغری و …، سند و منشور اصلاح نظام آموزش و پرورش ایران، تهران: ‌ پژوهشکده تعلیم و تربیت، تابستان ۱۳۸۲.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.