روش تحقیق

بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام

سپاس فراوان آفریدگاری را سزا است که جهان هستی را همسان و هماهنگ با احتیاجات و نیازهای بشر سامان داده و با تدبیر حکیمانه خود آنرا پرورده است.

تحیات و درود نامحدود بر والاترین معلم و مربی انسان یعنی پیامبر گرامی اسلام (ص) که با مدد وحی الهی و کتاب آسمانی، بشریت را به صراط مستقیم و رهنمودهای درخشان فرهنگ و تمدن آشنا ساخته است، و همچنین بر امامان و پیشوایان  راه حق که همواره اهتمام و عنایات خود را بر تعلیم و تربیت جامعه بشری مصروف داشته اند.

این تحقیق دانشجویی بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام مشتمل بر ۶۶ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

فصل اول :     ۶

مقدمه       ۷

تعریف موضوع تحقیق   ۸

سؤالهای ویژه تحقیق    ۹

روش تحقیق        ۹

اهمیت و ارزش تحقیق     ۱۰

معنی لغوی تربیت     ۱۰

تربیت از نظر اصطلاحی    ۱۱

معنی تعلیم     ۱۱

معنی لغوی الگو  ۱۱

معنی اصطلاحی     ۱۱

فصل دوم        ۱۲

سابقه موضوع تحقیق    ۱۳

ضرورت و اهمیت تعلیم و تربیت   ۱۴

تعلیم و تربیت در اسلام      ۱۵

مهمترین مراکز تعلیم و تربیت  ۱۶

دین چیست؟     ۱۷

ویژگیهای روش اسلامی          ۱۹

تعریف تربیت       ۲۰

ویژگیهای تعلیم و تربیت اسلامی    ۲۱

تفاوتهای فردی از نظر قرآن کریم     ۲۵

انواع وراثت    ۲۷

ویژگیهای رفاقت جوانان    ۳۱

مراحل تربیت     ۳۲

اهمیت تربیت کودک در خردسالی         ۳۳

پرورش ایمان و اخلاق    ۳۳

اهمیت رورش و تربیت اسلامی   ۳۴

احترام به شخصیت کودکان   ۳۵

نتایج کرامت و یا حقارت شخصیت      ۳۷

تحولات فرهنگ و تعلیم و تربیت   ۳۸

احتیاجات جامعه و تعلیم و تربیت  ۴۰

فلسفه اجتماعی و تعلیم و تربیت     ۴۱

تنبیه غیر بدنی    ۴۲

تشویق   ۴۶

نیاز کودکان به تحسین  ۴۹

آیا تربیت امکان پذیر نیست  ۵۰

روش الگویی   ۵۲

تربیت در گذشته    ۵۳

تعلیم و تربیت نوین      ۵۴

بازیابی فکری        ۵۵

اجتماعی ساختن محیط تربیتی         ۵۵

تحول تربیتی چگونه به وجود آمد؟        ۵۶

پرورش اخلاقی                    ۵۸

تربیت اجتماعی        ۵۹

نقش بازی در تربیت       ۶۰

مسؤولان تربیت و مسؤولیت سنگین آنها    ۶۱

عوامل مؤثر در تربیت و ضرورت هماهنگی بین آنها      ۶۲

فصل سوم      ۶۴

روش تحقیق    ۶۵

روش جمع آوری اطلاعات     ۶۵

فصل چهارم      ۶۶

یافته های تحقیق    ۶۷

فصل پنجم       ۶۸

پیشنهادها    ۶۹

فهرست منابع       ۷۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام  را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

سپاس فراوان آفریدگاری را سزا است که جهان هستی را همسان و هماهنگ با احتیاجات و نیازهای بشر سامان داده و با تدبیر حکیمانه خود آنرا پرورده است.

تحیات و درود نامحدود بر والاترین معلم و مربی انسان یعنی پیامبر گرامی اسلام (ص) که با مدد وحی الهی و کتاب آسمانی، بشریت را به صراط مستقیم و رهنمودهای درخشان فرهنگ و تمدن آشنا ساخته است، و همچنین بر امامان و پیشوایان  راه حق که همواره اهتمام و عنایات خود را بر تعلیم و تربیت جامعه بشری مصروف داشته اند.

تعریف موضوع تحقیق

تحقیق در زمینه تعلیم و تربیت و روشهای آن در تاریخ تعلیم و تربیت انسان بخصوص جهان معاصر تازگی ندارد ولی با توجه به اهمیتی که روشها برای دستیابی به اهداف تعلیم و تربیت دارند الخصوص از این نظر دیدگاه معصومین علیه السلام عنوان این تحقیق است.

هدفهای کلی و آرمانی تحقیق

اهداف کلی و آرمانی این تحقیق به دو قسمت تقسیم می شود، خود موضوع تحقیق و پیشنهادها. از آنجا که اهداف تعلیم و تربیت یک کشور باید با توجه به فلسفه اجتماعی مردم و ارزشهای مورد توافق یک جامعه تدوین شود، لذا در این تحقیق روشهای تعلیم و تربیت از دیدگاه معصومین مورد بررسی قرار گرفته که بینش اسلام و قرآن و بینش انبیاء الهی است.

روش تحقیق

از آنجا که این تحقیق سعی دارد، روشهای تعلیم و تربیت از دیدگاه معصومین علیه السلام در کتب منابع اصلی مورد بررسی قرار دهد و مشخص کند روشهای تربیتی معصومین برای هدایت و راهنمائی انسان به سوی خداوند متعال و سعادت دنیا و آخرت دارای جنبه کاربردی می باشد.

اهمیت و ارزش تحقیق

از آنجا که منابع مهم تعلیم و تربیت اسلامی بعد از قرآن کریم و احادیث و روایات رسیده از ائمه معصومین علیهم السلام می باشد، و آثار این احادیث در تربیت مسلمانان بر هیچ فرد منضفی جای ابهام و تردید باقی نمی گذارد این تحقیق در نظر دارد که تعلیم و تربیت از دیدگاه معصومین (ع) را از کتب و منابع  غنی اسلام  مورد بررسی قرار دهد.

سابقه موضوع تحقیق

در این فصل ابتدا تعریف دین تربیت ویژگیهای روش اسلامی تعلیم و تربیت

بعضی تعلیم و تربیت را انتقال معلومات و مهارتها می دانند. عده ای تصور می کنند تعلیم و تربیت یعنی تشکیل عادات و صفحات معین در فرد پاره ای تعلیم و تربیت را آشکار ساختن استعدادهای فرد می دانند.

ضرورت و اهمیت تعلیم و تربیت

نقش شگفت انگیز تعلیم و تربیت در زنذگی انسان و حتی حیوان، بر هیچ خردمندی پوشیده نیست و تاکنون هم ضرورت آن مورد تردید قرار نگرفته است چرا که تعلیم و تربیت صحیح می تواند فرد را به اوج ارزش ها برساند و اگر غلط افتد وی را به سقوط کشاند، زیرا آدمی در آغاز ولادتش فاقد علم و ادراک و تربیت و کمال است و به تدریج با تعلیم و تربیت مستقیم و غیر مستقیم استعدادهای بالقوه او به فعلیت می رسد و رشد و تکامل می یابد چنانکه قرآن مجید می فرماید : « والله اخرجکم من بطون امهاتکم لاتعلمون شیئاَ و جعل لکم السمع و الابصار و الافیده لعلکم تشکرون».

تعلیم و تربیت در اسلام

نخستین حرکت در مسیر تعلیم و تربیت اسلامی با پیغمبر اکرم (ص) بوده است پیغمبر اسلام ضمن انجام رسالت و دعوت به دین جدید، همچنین رهبر و رئیس حکومت، مربی و معلم با نفوذ نیز بود. زیرا در آسنانه قرن هفتم میلادی اختر تعلیم و تربیت به گونه دیگری رقم خورد اولین آیات وحی بر پیامبر گرامی اسلام (ص) نازل گردید و با خطاب مبارک «اقراء و ربک الاکرم الذی علم بالقلم ، علم الانسان ما لم یعلم، تعلیم و تربیت منشاء الهی یافت و به تعبیر برخی از عالمان و اندیشمندان اسلامی از اشرف ضاعات عالم شد.

مهمترین مراکز تعلیم و تربیت :

در آغاز نهضت اسلامی برخلاف روزگار ما، برای تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان دانشجو و طلاب، محل و ساختمان مخصوصی آماده و مهیا نمی کردند، بلکه چون تعلیم و تربیت ریشه و بنیان مذهبی داشت را داوطلبان علوم دینی در مساجد، محفلها و حلقاتی تشکیل می دادند و اوقات تعلیم و موقعی بود که مردم از عبادت فارغ شده رو به مسجد نیاز نداشتند هر استادی به ستونی تکیه می زد یا در گوشه ای رواق می نشست و تعمین گرد او حلقه می زدند. برای تعلیم الفباء و کلام ا… در عده ای از مساجد مکتب بر پا می شد.

تعلیم و تربیت نوین

دانشمندان تربیت، امروزه کودک را یک انسان تلقی می کنند و برای دوران کودکی اهمیتی فراوان قائل می باشند و معتقدند که شخصیت آینده کودکان ارتباط مستقیمی با نحوه تعلیم و تربیت دوره کودکی و کیفیت ارتباط پدران و مادران با آنها، و محیط تربیتی شان دارد. به سؤالات کودکان اهمیت فراوان می دهند و سرسری گرفتن و یا پاسخهای غیر صحیح دادن را عامل رکود و جمود فکری کودکان قلمداد می نمایند.

روش جمع آوری اطلاعات

ضمن تحقیق و روش جمع آوری اطلاعات فن کتابخانه ای با استفاده از فیش برداری از اسناد و مدارک است، قابل ذکر است در این تحقیق از منابع اولیه و ثانویه که منابع اولیه قرآن و احادیث کتب استفاده شده است.

فهرست منابع

  • تعلیم و تربیت اسلامی محسن شکوهی یکتا
  • مسائل تربیتی اسلام سید محمد باقر حجتی
  • تعلیم و تربیت در اسلام استاد شهید مرتضی مطهری
  • تعلیم و تربیت در اسلام استاد شهید مرتضی مطهری
  • تعلیم و تعلم از دیدگاه شهید ثانی
  • اسلام و تعلیم و تربیت سید محمد باقر حجتی
  • آداب تعلیم و تعلم در اسلام سید محمد باقر حجتی

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 + سیزده =