بررسی تاثیر یارانه ها بر قیمت کالا های وارداتی

یکی از سیاستهای اقتصادی رایج در کشورهای روبه توسعه و حتی کشورهای توسعه یافته صرف نظر از نوع نظام اقتصادی حاکم، پرداخت یارانه به برخی کالاها و خدمات است.یارانه یک سیاست صرفاً اقتصادی نیست زیرا که دارای آثار اجتماعی و سیاسی قابل ملاحظه ای است. پرداخت یارانه به موازات افزایش نقش دولت در اقتصاد افزایش می یابد و به تدریج هم  به لحاظ دامنه ی سرایت و تعداد کالاها و خدمات مشمول و هم به لحاظ مقدار یارانه برای هر واحد مصرف و به موازات افزایش سطح قیمتها افزایش داشته است،یارانه یک مالیات غیر مستقیم منفی است که وجهه ی دولت را نزد مصرف کنندگان و به ویژه مصرف کنندگان  کم درآمد افزایش می دهد.

مطلب   بررسی تاثیر یارانه ها بر قیمت کالا های وارداتی مشتمل بر   ۷۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

پیشگفتار: ۲

تاریخچه: ۴

فصل اول.. ۷

(کلیات) ۷

۱-۱-بیان مسأله: ۸

۲-۱-ضرورت و اهمیت تحقیق: ۱۳

۳-۱-اهداف تحقیق: ۱۵

۴-۱-سؤال‌های تحقیق: ۱۶

۵-۱-فرضیه های تحقیق: ۱۶

۶-۱-تعاریف عملیاتی.. ۱۷

فصل دوم. ۲۳

(ادبیات تحقیق) ۲۳

۱-۲-مقدمه. ۲۴

۲-۲-ادبیات تحقیق.. ۲۶

– اهداف دولت از پرداخت یارانه در بعد از انقلاب: ۲۷

– طبقه بندی یارانه: ۲۹

– یارانه اقتصادی: ۳۰

– یارانه اجتماعی: ۳۰

– یارانه سیاسی: ۳۱

– یارانه توسعه ای: ۳۱

– یارانه مستقیم: ۳۲

– یارانه غیر مستقیم: ۳۲

– یارانه پنهان: ۳۲

– یارانه آشکار: ۳۳

– یارانه تولیدی: ۳۳

– یارانه مصرفی: ۳۵

– یارانه خدماتی: ۳۵

– دلایل پرداخت یارانه. ۳۵

– آثار اقتصادی یارانه. ۳۷

–  انواع واردات.. ۳۹

۳-۲-تحقیقات انجام شده در ایران و خارج  : ۴۰

فصل سوم. ۴۴

(روش های تحقیق) ۴۴

۱-۳-مقدمه: ۴۵

۲-۳- روش تحقیق.. ۴۶

۳-۳- جامعه آماری.. ۴۶

۴-۳- نمونه آماری و روش نمونه گیری.. ۴۷

۸-۳- روش‌های آماری.. ۵۰

۲- آماره آزمون.. ۵۲

۴- تصمیم گیری: ۵۳

فصل چهارم. ۵۴

(تجزیه و تحلیل اطلاعات) ۵۴

۱-۴-مقدمه. ۵۵

۲-۴-آزمون فرض اول : ۵۶

۳-۴-آزمون فرض دوم : ۵۹

۴-۴- آزمون فرض  سوم: ۶۲

۵-۴- آزمون فرض چهارم: ۶۵

فصل پنجم. ۶۸

(بحث و نتیجه گیری) ۶۸

۱-۵-مقدمه. ۶۹

۲-۵- بحث و نتیجه گیری: ۷۰

پیشنهادات فرضیه چهارم: ۷۳

۳-۵- پیشنهادات پژوهش: ۷۳

۴-۵- محدودیت‌های پژوهش: ۷۳

منابع و مآخذ: ۷۴

ضمائـم  ۷۵

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله   بررسی تاثیر یارانه ها بر قیمت کالا های وارداتی   را در زیر می توانید ببینید.

پیشگفتار:

یکی از سیاستهای اقتصادی رایج در کشورهای روبه توسعه و حتی کشورهای توسعه یافته صرف نظر از نوع نظام اقتصادی حاکم، پرداخت یارانه به برخی کالاها و خدمات است.یارانه یک سیاست صرفاً اقتصادی نیست زیرا که دارای آثار اجتماعی و سیاسی قابل ملاحظه ای است. پرداخت یارانه به موازات افزایش نقش دولت در اقتصاد افزایش می یابد و به تدریج هم  به لحاظ دامنه ی سرایت و تعداد کالاها و خدمات مشمول و هم به لحاظ مقدار یارانه برای هر واحد مصرف و به موازات افزایش سطح قیمتها افزایش داشته است،یارانه یک مالیات غیر مستقیم منفی است که وجهه ی دولت را نزد مصرف کنندگان و به ویژه مصرف کنندگان  کم درآمد افزایش می دهد.

تاریخچه:

یارانه از دیدگاه اجتماعی و معیشتی آن که حاکی از ارائه خدمات و تخفیف‌های ویژه جهت تأثیر گذاری در رشته و یا طبقه خاصی می باشد،  از دیرباز در ایران رواج داشته است. در دوران صفویه و بروز نهضت های فکری و سیاسی حکومتی در اروپا و رسوخ آن به ایران قوانینی وضع و اجرا گردید که از آن جمله معافیتهای مالیاتی بود که به علتهای مختلف از جمله فقر ناشی از بلایای آسمانی و غیره اعمال گردید .

بیان مسأله:

یارانه عبارتست از پرداخت مستقیم یا غیر مستقیم دولتی “امتیاز اقتصادی” ، یا اعطای رجحان ویژه‌ای که به مؤسسات خصوصی ، خانوارها و یا دیگر واحدهای دولتی جهت دستیابی به اهداف مورد نظر دولت انجام می پذیرد.

ضرورت و اهمیت تحقیق:

ممکن است هدف دولت از پرداخت یارانه های مصرفی، ارتقاء سطح رفاه گروه خاصی از مصرف کنندگان و یا تمامی افراد کشور باشد، یا آنکه این یارانه ها به منظور تعدیل درآمد گروهها ی اجتماعی و افزایش نسبی رفاه طبقات کم درآمد جامعه بوده و یا تصحیح مسیر مصرفی کشور به سوی تشویق مصرف کالاهای تولید داخلی باشد. پرداخت ما به التفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز اقشار کم درآمد و جبران ضرر و زیان کالاهای مورد حمایت دولت را می توان از مهمترین یارانه های مصرفی دانست.

اهداف تحقیق:

– اهداف تحقیق حاضر را می توان در بررسی موارد ذیل بیان کرد.

– حذف یارانه ها از کالاها مثل کالاهای اساسی و لغو سیستم سهمیه بندی به گونه ای که کلیه ی افراد بتوانند نیازهای خود را از بازار کالاها و خدمات تهیه نمایند.

– می خواهیم بدانیم مردم از حذف کردن یارانه هایی که به کالاهای مصرفی تعلق می گیرد راضی هستند.

سؤال‌های تحقیق:

۱- وضع کردن یارانه ها تا چه حد بر افزایش عمومی قیمتها کمک می کند؟

۲- حذف یارانه ها چه تأثیری بر قیمت کالاها ی وارداتی دارد؟

۳- کارآمدترین شیوه اجرای وضع کردن یارانه ها چیست؟

۴- آیا با حذف یارانه ها مصرف کالاهای یارانه ای کاهش می یابد؟

۵- آیا پرداخت یارانه باعث جلوگیری از قاچاق خواهد شد؟

 روش تحقیق

انتخاب نوع و روش تحقیق باید متناسب با موضوع، هدف و فرضیه‌های تحقیق باشد. با توجه به اینکه هدف از انجام تحقیق حاضر توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات موضوع پژوهش می‌باشد و از آن جایی که هدف این پژوهش بررسی تأثیر یارانه‌های دولت بر قیمت کالاهای وارداتی است. بنابراین از روش تحقیق علمی – مقایسه‌ای نیز استفاده شده است که در آن به دنبال کشف و بررسی روابط بین عوامل مذکور بوده‌ایم. ویژگی تحقیق علمی – مقایسه‌ای، بررسی علل، پس از وقوع آنها است. در تحقیق حاضر اطلاعات لازم جهت بررسی علل وقوع یک حادثه، هنگامی جمع آوری می‌شود که آن حادثه رخ داده است و پژوهشگر بدون هیچ گونه دستکاری در بروز حادثه آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.

جامعه آماری

جامعه آماری همان جامعه اصلی است که مورد مطالعه قرار می‌گیرد. به طور کلی جامعه آماری عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مند هستیم، یافته‌ها و نتایج پژوهش را به آنها تعمیم دهیم.[۱] در این تحقیق جامعه آماری مورد بررسی کلیه‌ی افراد که به نوعی با یارانه در ارتباطند در محدوده‌ی استان سیستان و بلوچستان می‌باشند.

۲- راهنمای تدوین رساله و پایان نامه تحصیلی، دکتر عباس خورشیدی، و سید حمیدرضا قریشی (نشر یسطرون)

نمونه آماری و روش نمونه گیری

در مشاهده سرتاسری، تمامی اعضای جامعه آماری مورد مطالعه قرار می‌گیرند. لیکن چنین مشاهده‌ای غالباً‌با صرف هزینه و زمان زیاد همراه است. گاهی نیز موجب خسارتهای مالی و جانی به جامعه می‌گردد. به همین دلیل پژوهشگر جامعه‌ی نمونه‌ای را مورد استفاده قرار می‌دهد. در این صورت که از جامعه‌ی آماری یک زیر مجموعه کوچک به عنوان «نمونه» انتخاب نموده، عناصر این زیر مجموعه را مورد مشاهده قرار می‌دهد. این زیر مجموعه جدا شده از جامعه را، «جامعه‌ی نمونه» یا به طور خلاصه «نمونه» می‌نامند و خود جامعه را «جامعه اصلی» می‌گویند.[۱]

روش‌های آماری

اگر فرضیه‌آی درخصوص میانگین یک جامعه طراحی شود، با استفاده از مراحل آزمون فرض آماری، می‌توان صحت یا سقم فرضه را در سطح معنی دار  تعیین کرد.

( در این تحقیق ۱% فرض شده است یعنی آزمون در سطح اطمینان ۹۹/۰=-۱ بررسی شده است.)

تصمیم گیری:

در این مرحله، آماره آزمون محاسبه شده (در مرحله دوم) با مقدار بحرانی (مرحله سوم) مقایسه می‌شود اگر آماره آزمون در ناحیه پذیرش H۰ قرار گیرد، فرض H۰ در سطح اطمینان (-۱)۱۰۰ درصد رد نمی‌شود، در غیر این صورت داده‌های نمونه دلیل محکمی بر تأیید H۰ ارائه نداده و آن را رد می‌کنند.

پیشنهادات پژوهش:

اگر تصمیمی گرفته شود که یارانه از کالاها حذف شود می‌تواند تأثیر به سزایی در بهبود زندگی افراد و حتی در جامعه داشته باشد و می‌توان گفت که افراد به نوعی در تأمین معاش و بهبود بخشیدن زندگی خود مستقل از دولت می‌شوند و در کلام آخر می‌توان گفت با حذف یارانه از کالاها کشور ما جزو کشورهای جهانی محسوب می‌شود.

منابع و مآخذ:

– کتاب بررسی انواع یارانه و جنبه‌های مختلف اقتصادی آنها (مؤسسات مطالعه و پژوهش‌های بازرگانی) تهیه شده توسط فیروز نسیبی پور آذر در گروه تحقیقات بازرگانی داخلی – بهمن ماه ۱۳۷۹.

– راهنمای کاربردی واردات (مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه) تهیه شده توسط ابراهیم علی رازینی – تیرماه ۱۳۷۴.

– کتاب تحلیل و بررسی اقتصادی یارانه (مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی)، تهیه شده توسط عباس رحیمی و عباس کلانتری، آبان ماه و اسفند ماه ۱۳۷۱.

– تحلیل و بررسی اقتصادی فقر (مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی)، تهیه شده توسط زهره فنی – خردادماه ۱۳۷۵.

– کتاب بازار جهانی برنج و شکر (از سری انتشارات بازار جهانی کالا) (مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی) ، توسط جمشید فهیمی فر، عضو هیأت علمی، پژوهشی اسفندماه ۱۳۷۶.

– کتاب راهنمای تدوین رساله و پایان نامه‌ی تحصیلی، دکتر عباس خورشیدی، و سید حمیدرضا قریشی (نشر سیطرون)

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.