بررسی تاثیر معلولیت جسمی بر میزان هوش بهرکودکان

همه ما در معرض معلولیت های جسمی قرار داریم و این نکته ای است که هرگز نباید آن را از خاطر ببریم .معلولیت های جسمی، شاید آشکارترین نقایصی باشند که فرد مبتلا را در میان جمعی از افراد سالم انگشت نما می سازند . تاریخ بشری نشان گر آن است که معلولیت جسمی از دیر باز با زندگی بشر آمیخته بوده و نیاکان ما نیز با گروه های متفاوت از معلولان روبه رو بوده اید . معلولیت جسمی

چکیده

این پژوهش که یک مطالعه پس رویدادی است توسط خانم پروین جعفری به منظور بررسی تاثیر معلولیت جسمی، حرکتی ( ناشی از فلج مغزی ) بر میزان هوش بهرکودکان هوش بهر و مقایسه IQ افراد سالم و معلول صورت گرفته است . در این پژوهش ۳۰ کودک دختر عادی و سالم و ۳۰ کودک دختر دچار معلولیت در گروه سنی ۱۰- ۷ سال از مدارس توان خواهان ۱و۲ و مدارس عادی شهر تهران انتخاب شدند.

این تحقیق دانشجویی بررسی تاثیر معلولیت جسمی بر میزان هوش بهرکودکان مشتمل بر ۹۹صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

معلولیت جسمی

فهرست مطالب

فصل اول. ۳

کلیات پژوهش… ۳

فصل اول: کلیات موضوع مورد پژوهش… ۳

۱-۱-مقدمه ۳

۲-۱- چکیده : ۵

۳-۱- بیان موضوع و مساله پژوهش… ۶

۱-۳-۱-  اهمیت و ضرورت پژوهش: ۷

۱-۴- اهداف پژوهش… ۹

۱-۴-۱- اهداف کلی پژوهش : ۹

۱-۴-۲- اهداف کاربردی. ۹

۱-۵- سوالات تحقیق. ۹

۱-۶- تعاریف ، اصطلاحات و واژه ها: ۱۰

فصل دوم: پیشینه پژوهش: ۱۳

تأمین اجتماعی: ۲۳

۲-۲- یادی از بنیانگذار حرفه مددکاری اجتماعی در ایران: ۲۷

۲- ۳-تعریف مددکاری اجتماعی در مراکز بهداشتی و درمانی: ۲۸

۲- ۳- ۱- ویژگیهای مددکار اجتماعی: ۲۸

۲- ۳- ۲- مراجع: ۳۳

میزان بهره گیری مددجویان از راهنماییهای مددکاران. ۱۱۷

فصل پنجم. ۱۳۵

بحث و نتیجه گیری. ۱۳۵

۵-۱- نتیجه گیری. ۱۳۵

۵-۲- محدودیت ها و پیشنهادها: ۱۳۷

۵-۲-۱- محدودیتها: ۱۳۷

پیشنهادات: ۱۳۸

فصل ششم: ۱۳۹

منابع. ۱۳۹

(نگاهی اجمالی به پدیده مددکاری) ۱۳۹

نظر شما درباره مددکاری چیست؟ ۱۴۴

منابع: ۱۵۲

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی تاثیر معلولیت جسمی بر میزان هوش بهرکودکان را در زیر می توانید ببینید.

بررسی تاثیر معلولیت جسمی بر میزان هوش بهرکودکان

چکیده

این پژوهش که یک مطالعه پس رویدادی است توسط خانم پروین جعفری به منظور بررسی تاثیر معلولیت جسمی، حرکتی ( ناشی از فلج مغزی ) بر میزان هوش بهرکودکانهوش بهر و مقایسه IQ افراد سالم و معلول صورت گرفته است .در این پژوهش ۳۰ کودک دختر عادی و سالم و ۳۰ کودک دختر دچار معلولیت در گروه سنی ۱۰- ۷ سال از مدارس توان خواهان ۱و۲ و مدارس عادی شهر تهران انتخاب شدند

مقدمه :

همه ما در معرض معلولیت های جسمی قرار داریم و این نکته ای است که هرگز نباید آن را از خاطر ببریم .معلولیت های جسمی، شاید آشکارترین نقایصی باشند که فرد مبتلا را در میان جمعی از افراد سالم انگشت نما می سازند . تاریخ بشری نشان گر آن است که معلولیت جسمی از دیر باز با زندگی بشر آمیخته بوده و نیاکان ما نیز با گروه های متفاوت از معلولان روبه رو بوده اید .

بیان مسئله :

امروزه متجاوز از چهارصد میلیون کودک و فرد استثنایی در سراسر این جهان پهناور زندگی می کنند که اگر چه آنها کم و بیش برای جوامع بشری شناخته شده است ولی کمتر کسی از توانایی آنها اطلاع دقیق و واقعی دارد لذا مهمترین اصل در این طریق شناخت گروه های مختلف استثنایی از طرف جوامع و آگاهی از توانایی های آنان در کنار محدودیت یا معلولیت شان می باشد

اهداف تحقیق

تعیین فراوانی معلولیت های جسمی به دلیل توأم بودن با معلولیت های دیگر معمولاً با مشکلات بسیاری همراه است به همین علت برآورد دقیق و حساب شده ای از فراوانی این دسته از کودکان در دست نیست با توجه به گستر کودکان دارای معلولیت جسمی _ حرکتی لازم است به تشخیص و شناسایی آنان و طرح و برنامه و تدارک امکانات برای آنها توجه خاصی شود

اهمیت و ضرورت تحقیق :

ناتوانی های جسمی در تمامی سنین گروه های اجتماعی و جوامع وجود داشته اند و برای مبتلایان مشکلات بی شمار به همراه داشته اند. متأسفانه در کشور ما ایران هنوز جایگاه خاص این کودکان روشن نشده است و آنها از حمایت های مالی و قانونی لازم که پشتوانه آموزش و پرورش این عزیزان است برخوردار نیستند امید است

تاریخچه :

تاریخ بشری از دیر باز با ناتوانی های جسمی آشنایی داشته است . تاریخچه فلج اطفال که یکی از عوامل پدید آورندۀ این گونه معلولیت هاست از حدود ۶۰۰۰ سال پیش فراتر می رود و شواهدی از وجود فلج مغزی  که یکی دیگر از طبقات ناتوانی های جسمی است در زمان های اولیه وجود دارد . به هر شکل تا اوخر قرن ۱۹ برنامه هایی خاص که به منظور آموزش و پرورش این کودکان تهیه شد، باشد موجود نبود .

مقیاس های هوش وکسلر

سه مقیاس هوش وکسلر که موسسه روان شناختی آنها را منشر کرده است از آزمون استنفوردبینه پر مصرف ترند در سال ۱۹۳۹ دیوید وکسلر روانشناس مقیاس هوش وکسلر بلوید را برای ارزیابی هوش بزرگسالان ابداع کرد صورت کلی مقیاس وکسلر- بلویو تا امروز حفظ شده است و به عنوان مبنایی برای اصلاحات در آزمون اصلی مخصوص بزگسالان و آزمون های دیگر برای گروه های سنی پایین تر خدمت کرده است مقیاس هوش بزگسالان وکسلر ویراست سوم ( wlsc – lll )

ارزیابی و نتیجه گیری

با بررسی تعداد زیادی از تعاریفی که در مورد هوش داده شده معلوم می شود که وقتی صحبت از هوش می شود سازگاری در ذهن مجسم می گردد اما هر سازگاری هم نشانه یک فعالیت هوشی نیست، برای اینکه سازگاری به عنوان یک فعالیت هوشی به حساب آید لازم است فعالیت ارادی صاحب آن را ایجاد کند .

روش جمع آوری اطلاعات

در این پژوهش از آزمون وکسلر کودکان با عنوان اختصاری w.p.p.s.l استفاده شده است .روش جمع آوری اطلاعات به این صورت بوده است که از ۳۰ کودک دختر دارای معلومیت جسمی حرکتی و ۳۰ کودک دختر عادی و سالم آزمون وکسلر برای سنجش میزان هوشبهر وهوش کلامی و غیر کلامی و در مجموع هوشبهر کلی گرفته شده است . تست وکسلر از ۱۲ خرده آزمون تشکیل شده است . این خرده آزمون ها تحت دو عنوان کلی طبقه بندی می شوند

محدودیت ها

۱- عدم دسترسی به افراد معلول

۲- دسترسی نداشتن به معلولین دختر گروه سنی پیش دبستانی برای شرکت در تحقیق

۳- عدم همکاری یا همکاری نامناسب مسئولین برخی از مراکز

۴- محدود بدون مراکزی که معلولین در آن جا مشغول به تحصیل دروس عادی هستند

فهرست منابع فارسی

بررسی تاثیر معلولیت جسمی بر میزان هوش بهرکودکان

  • افروز غلامعلی، مقدمه ای بر روان شناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی – تهران- انتشارات دانشگاه تهران – زمستان ۱۳۷۷- چاپ شانزدهم.
  • حاج بابایی، مرتضی- دهقانی هشتجین- یاور- آشنایی با ویژگی ها و مسائل کودکان استثنایی – رشته آموزش استثنایی- سال اول مراکز تربیت معلم- سال ۱۳۷۲.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

 

نظرات بسته شده است.