بررسی تاثیر تبلیغات بر الگوی مصرف خانواده ها

مطالعات و تحقیقات نشان میدهد جوامع امروزی بدون ارتباطات نمی توانست شکل بگیرد زیرابدون تماس با هم وبااستفاده از تجربیات دیگران جامعه بشری مفهومی ندارد(قاضی،۲۸:۱۳۷۰).

قرنی که ما در ان زندگی می کنیم به قرن ارتباطات معروف است و به قول مک لوهان(جهان به منزله یک دهکده جهانی است که در ان همه  اخبار.رویدادهاواطلاعات و…درزمان بسیار ناچیزی در بین افراد و جوامع دیگر رد و بدل می شوند(ساروخانی،۴۱:۱۳۸۶).تعلیم و تربیت.تجارت.حکومت وخلاصه کلیه اعمال بشر مستلزم ارتباط افراد با یکدیگر است.

مطلب بررسی تاثیر تبلیغات بر الگوی مصرف خانواده ها مشتمل بر     ۱۲۷   صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول.. ۲

طرح تحقیق.. ۲

بیان مساله : ۳

۱-۲-اهمیت و ضرورت تحقیق : ۵

۱-۳اهداف تحقیق: ۵

۱-۴- فرضیه های تحقیق : ۶

الگوی مصرف (Consumption Pattern): 6

فصل دوم. ۷

مبانی نظری تحقیق.. ۷

۲-۱ مقدمه : ۸

۲-۲- مفهوم تبلیغات : ۹

۲-۳-اقسام تبلیغ.. ۱۱

۲-۴- انواع روش های تبلیغ.. ۱۱

روش لقب گذاری : ۱۲

– روش تصمیم یا زرق و برق: ۱۳

روش انتقال : ۱۳

شهادت (گواهی): ۱۳

روش توده پسند: ۱۳

روش جمع و جور کردن: ۱۳

روش تظاهر به یکپارچگی: ۱۴

روش هجوم برای سوار شدن به واگن: ۱۴

روش پنهان آشکار: ۱۵

روش ضد تبلیغ: ۱۵

روش تکراری.. ۱۶

روش شستشوی مغزی: ۱۶

۲-۵- انواع تبلیغ در دنیای امروز ۱۷

۲-۷- تبلیغات بر اساس اسناد و مدارک موجود. ۲۰

۲-۸- تبلیغ از جنبه محتوا ۲۰

۲-۱۱- تمهیدات تبلیغ.. ۲۴

۲-۱۲- زبان تبلیغ.. ۲۵

۲-۱۳- ابزار تبلیغ.. ۲۵

۲-۱۴- هفت نقش کارگزار تبلیغ در ارتباط با مخاطبان هدف… ۲۸

۲-۱۵- اهداف تبلیغات… ۳۱

۲-۱۶- نتیجه‌گیری.. ۳۸

۲-۱۷- مفهوم الگوی مصرف: ۳۹

۲-۱۹-  راهکار های اصلاح الگوی مصرف از طرف زنان : ۴۲

۲-۱۸- رابطه بین نقش تبلیغات با الگوی مصرف… ۴۴

۲-۱۹- بازار پژوهی و رفتار مصرف کننده ۴۶

۲-۲۰ نقش آگهی‌ها و تبلیغات تجاری بر انتخاب مصرف کننده ۵۰

۲-۲۰- برخی موارد الگوی مصرف نادرست به استناد آمار و ارقام: ۵۶

مقایسه مصرف در ایران و جهان: ۵۶

اصلاح الگوی مصرف در جامعه بوسیله رسانه: ۵۸

۲-۲۴: پیشینه تحقیق.. ۶۳

فصل سوم. ۶۵

روش تحقیق.. ۶۵

۳-۱-جامعه آماری تحقیق: ۶۶

فصل چهارم. ۶۹

(تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق) ۶۹

۴-۱-۲۸- توصیف میزان تبلیغات… ۹۸

۴-۱-۲۹- توصیف میزان تبلیغات تلویزیونی داخلی.. ۱۰۰

۴-۱-۳۰- توصیف میزان تبلیغات تلویزیونی خارجی.. ۱۰۱

فصل پنجم.. ۱۰۹

بحث و نتیجه گیری.. ۱۰۹

۵-۱- نتیجه گیری : ۱۱۰

۵-۲-بحث یافته های تحقیق : ۱۱۱

۵-۳-محدودیت های  تحقیق : ۱۱۳

۵-۴- پیشنهادات… ۱۱۵

منابع و مآخذ: ۱۱۹

ضمائم.. ۱۲۳

پرسشنامه  ۱۲۴

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  بررسی تاثیر تبلیغات بر الگوی مصرف خانواده ها    را در زیر می توانید ببینید.

بیان مساله :

مطالعات و تحقیقات نشان میدهد جوامع امروزی بدون ارتباطات نمی توانست شکل بگیرد زیرابدون تماس با هم وبااستفاده از تجربیات دیگران جامعه بشری مفهومی ندارد(قاضی،۲۸:۱۳۷۰).

قرنی که ما در ان زندگی می کنیم به قرن ارتباطات معروف است و به قول مک لوهان(جهان به منزله یک دهکده جهانی است که در ان همه  اخبار.رویدادهاواطلاعات و…درزمان بسیار ناچیزی در بین افراد و جوامع دیگر رد و بدل می شوند(ساروخانی،۴۱:۱۳۸۶).تعلیم و تربیت.تجارت.حکومت وخلاصه کلیه اعمال بشر مستلزم ارتباط افراد با یکدیگر است.

الگوی مصرف (Consumption Pattern):

رابطه نوع رفتار افراد با منابع و اموال تحت اختیارشان می‌باشد که دارای سه مولفه اساسی «انگیزه»، «رفتار و قواعد رفتار» و «محدودیتهای نهادی و فردی» است((Modali,2004:157.

مفهوم تبلیغات :

واژه تبلیغات از واژه لاتینی (Propagaree) گرفته شده که خود از نام و عملکرد Congreqation de fide propaqanda یا «سجع تبلیغ و ترویج ایمان» مشتق شده است. از نظر لغوی به معنای پخش کردن نشانه‌گران و چیزی را شناسانده است. امروزه واژه تبلیغ بیشتر به معنای تأثیر گذاری بر عقیده است که در آن، هدف نسبت به محتوا از اهمیت بیشتری برخوردار است. این هدف برای تحت تأثیر قراردادن عقاید نگرش‌ها، و یا اعمال دیگران برای استفاده از نمادهایی چون کلمات، اشارات، پلاک‌ها، بناهای یابود، موسیقی، لباس، آرایش مو، نشان‌ها، طرح‌های روی سکه‌ها، تمبرهای پستی و نظایر آنهاست(شاه محمدی،۷۶:۱۳۸۵).

هفت نقش کارگزار تبلیغ در ارتباط با مخاطبان هدف

کارگزار تبلیغ، در فرآیند یک نوآوری با مخاطبان خود دارای هفت نقش پیاپی است. او قبل از هر چیز باید به پیام هایی که ارسال می‌کند، آگاهی کافی و باور داشته باشد و با سازمان یا جامعه خویش احساس تعلق کند. در مجموع هفت نقشی که وی باید ایفاء کند به شرح زیر است:

۱- برانگیختن احساس نیاز مردم نسبت به تغییر: کارگزار تبلیغ باید احساس نیاز به تغییر را در رفتار مخاطبان خود پدید آورد. برای اجرای این کار وی باید راه حلهای گوناگون مربوط به یک مسئله را نشان دهد، اهمیت مسایل را روشن سازد و مخاطب خود را قانع کند. در این مرحله کارگزار تبلیغ نه تنها باید نیازها را مشخص کند بلکه آنها را به صورت عاملی سازنده و ابزاری برای پیشرفت ارائه کند. شاید یکی از مشکلات مردم جوامع مختلف و به ویژه جامعه ما بی اطلاعی از خدماتی است که این سازمان­ها می توانند در جهت منافع آنها انجام دهند.

۲- ایجاد ارتباط با مخاطب: هنگامی که نیاز به تغییر ایجاد شد، کارگزار تبلیغ باید با مخاطب خود ارتباط برقرار کند. او می تواند با اعتبار بخشیدن، ایجاد اعتماد و همدلی با نیازهای آنان، این رابطه را تحکیم بخشد، زیرا در این جا مخاطبان باید پیش از پذیرش نگرش جدید، کارگزار تغییر را پذیرفته باشند.

نتیجه‌گیری

دنیای آینده دنیای رقابت، سبقت و سرعت است که مخاطب باوری را محور فعالیت و جایگاه‌یابی تبلیغات را مهمترین دغدغه برنامه‌ریزان این صنعت قرار می‌دهد.

تبلیغات باید گوشه‌ای از ذهن مخاطب را اشغال کند، مردم آگهی‌های مزاحم را نخوانده دور می‌ریزند آنها تبلیغاتی که حیاط خانه‌هایشان را مملو از کاغذ‌های بی‌مصرف می‌کنند، دوست ندارند. تسخیر ذهن مخاطب بی‌توجه به شناخت بازار و دانستن اینکه مشتریان چه کسانی هستند و تقسیم‌بندی آنان به وجود نخواهد آمد، زیرا مخاطبان گروههای نامتجانسی هستند که همیشه مشابه نیستند. فرد فعال در عرصه تبلیغات با بهره‌گیری از علوم مختلف از جمله روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و نیز شناخت فرهنگ و آداب و رسوم مخاطبان می‌تواند بهترین و کارآمدترین شیوه‌ها را به کار گیرد.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.