پایان نامهروش تحقیق

بررسی تاثیرات آلودگی محیط زیست بر رفتار

درقرن اخیربا پیشرفت تکنولوژی و توسعه ی فناوری، ساخت ابزارآلات گوناگونی که به ارتباط موثروسهل الوصول ترانسان ها و برطرف کردن بسیاری ازنیازهای آنان منجرگردیده ، ازیک طرف نوید زندگی راحت تررا داده است واز طرفی استفاده بیش ازاندازه ویا غیرصحیح ازاین ابزارآلات پیامدهای مخربی برای انسان ومحیط زیست او به همراه داشته است. یک مثال روشن دراین زمینه ،رشدروزافزون وسایط نقلیه شهری است که ازطرفی باعث گردیده رفت وآمد انسانها درشهرهای بزرگ راحت ترگردد، وازطرفی بسیاری ازآلودگی ها، ازجمله آلودگی هوا و آلودگی صوتی وبه دنبال آن بسیاری ازناراحتی های جسمی وروحی راایجاد کرده است.

این تحقیق دانشجویی بررسی تاثیرات آلودگی محیط زیست بر رفتار مشتمل بر ۷۱صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پایان نامه روش تحقیق

فهرست مطالب

چکیده ۲

فصل اول.. ۷

کلیات… ۷

۱-۱مقدمه. ۸

۱-۲مفهوم آلودگی.. ۱۰

فصل دوم. ۱۱

آلودگی هوا ۱۱

۲- ۱  آلودگی هوا ۱۱

۲-۲  فلزات سنگین.. ۱۲

۲-۲-۱  اثر سرب بر رفتار کودکان.. ۱۳

۲-۲-۲  تاثیر سرب در بروز رفتارهای ضد اجتماعی پسران.. ۱۶

۲-۳  تاثیر دود سیگار در سلامت رفتارو روان.. ۱۸

۲-۳-۱رابطه ی سیگار کشیدن مادرباردارومشکلات رفتاری کودکان.. ۲۱

۲-۴-  پلی کلرید بی فنیل.. ۲۵

۲-۵ تاثیر سرب و پلی کلرید بی فنیل بررفتار رت ها ۲۸

۲-۶ تاثیر آلودگی سموم بر رفتار ۲۹

۲-۶-۱  تاثیرات عصبی- رفتاری Metyl Mercury(MeHg  ) بر نوزادان و حیوانات… ۳۴

۲- ۷ تاثیر گاز خردل بر جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی.. ۳۶

۲- ۸ تاثیر آلودگی هوا بر رفتار حشرات انگل گیاهی.. ۳۹

فصل سوم. ۴۱

آلودگی صوتی.. ۴۱

۲- ۹عوامل مختلف اکولوژیکی ناشی از آلودگی هوا و تاثیر آنها بر انسان.. ۴۲

۳-۱ آلودگی صوتی چیست؟. ۴۳

۳-۲ تاثیرات روانی و رفتاری آلودگی صوتی.. ۴۶

۳-۳ سروصدای محیط کار ۴۹

۳-۴تاثیر سروصدای بخشNICU (Neonata Intensive CareUnit) بر نوزادان نارس…. ۵۰

۳-۵ تاثیر صداهای زیر آب بر رفتار پستانداران دریایی.. ۵۳

۳-۵-۱ آلودگی صوتی آب و رفتار خودکشی دلفین ها ۵۵

فصل چهارم. ۵۸

آلودگی آب… ۵۸

۴-۱ آلودگی آب… ۵۹

۴-۲ تاثیر حلال های شیمیایی در سلامت رفتار ۶۰

۴-۲-۱ اثر رفتاری استات سرب در سیا ه ماهی قنات… ۶۲

۴-۲-۲ تاثیر رفتاری مس بر موجودات آبزی.. ۶۳

فصل پنجم.. ۶۵

آلودگی نوری.. ۶۵

۵-۱ آلودگی نوری.. ۶۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی تأثیرات آلودگی محیط زیست بر رفتار را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

درقرن اخیربا پیشرفت تکنولوژی و توسعه ی فناوری، ساخت ابزارآلات گوناگونی که به ارتباط موثروسهل الوصول ترانسان ها و برطرف کردن بسیاری ازنیازهای آنان منجرگردیده ، ازیک طرف نوید زندگی راحت تررا داده است واز طرفی استفاده بیش ازاندازه ویا غیرصحیح ازاین ابزارآلات پیامدهای مخربی برای انسان ومحیط زیست او به همراه داشته است. یک مثال روشن دراین زمینه ،رشدروزافزون وسایط نقلیه شهری است که ازطرفی باعث گردیده رفت وآمد انسانها درشهرهای بزرگ راحت ترگردد، وازطرفی بسیاری ازآلودگی ها، ازجمله آلودگی هوا و آلودگی صوتی وبه دنبال آن بسیاری ازناراحتی های جسمی وروحی راایجاد کرده است

مفهوم آلودگی

آلودگی عبارت است ازهرگونه تغییردرویژگیهای اجزاء متشکل منابع و حیات موجودات زنده بطوری طوری که استفاده ی پیشین ازآنها ناممکن گردد (دبیری،۱۳۷۹ ). آلودگی به وسیله ی فعالتیهای انسان ایجاد می شود و مستقیم یا غیرمستقیم منافع وحیات موجودات زنده را به مخاطره می اندازد. آلودگی، باعث آسیب به اکوسیستم های خشکی ، آبی، هوا وهمچنین عملکرد طبیعی آنها خواهد شد.آلاینده های زیستی بسیارگوناگون بوده وساخته دست بشرمی باشند که دراشکال مختلف وجود داشته ومی توانند برجنبه های مختلف زندگی تاثیرگذارباشند.درواقع انسان به دست خود موجبات نابودی خویش را فراهم می کند.

سروصدای محیط کار

سروصدای محیط کاررا مهاجم بسیارموزی وخطرناکی به شمارآورده اند، زیرا هرروزتعداد زیادی از سلول های شنوایی را ازبین می برد. هرگاه کارگر یا کارمندی احساس کند که شنوایی اش کاهش یافته، دیگر بسیاردیر شده است. زیرا سنگینی گوش یا ناشنوایی حاصل ازسرو صدا غیر قابل جبران می باشد. خسارات ناشی ازسرو صدا تنها به شنوایی محدود نمی شود، بلکه روان وبه دنبالش رفتارافراد را نیزدر برخواهد گرفت. درمحیطی که آلودگی صوتی وجود دارد، افراد ازخود واکنش هایی را نشان خواهند داد که بیانگر به خطر افتادن سلامت روان و رفتار آن هاست.

تاثیر حلال های شیمیایی در سلامت رفتار

در حدود ۴۹ میلیون تن ماده آلی  در ایالات متحده آمریکا ساخته می شود. حلال ها با وجود کاربرد فراوانی که دارند، اما اثرات نامطلوبی بر سلامت جسم و روان انسان خواهند داشت. حلال ها بر روی سیستم عصبی ، کبد وکلیه اثر می گذارند. اثرات نورولوژیکی ماده، مربوط به حلال هایی با خاصیت هوشبری می باشد، که  دارای اثرات آشکاری از جمله گیجی و منگی می باشند.

تاثیر رفتاری مس بر موجودات آبزی

طی مطالعه ای، تاثیر رفتاری مس را درغلظتهایی که برای گونه مورد آزمایش مرگ آورنبود، بررسی کردند. درمورد گونه آبزی به نام  Nauplii Barnacle  این بررسی صورت گرفت.  دراین مطالعه  دورفتار شناکردن و نورگرایی در این موجود بررسی شد.

آزمایش درسه دمای ۱۵و۲۰و۳۰درجه ی سانتی گراد، ودرغلظتهای نمکی ۱۵و۳۰ درصد وبا غلظتهای متفاوتی ازمس صورت گرفت. نتایجی که درطی این تحقیق بدست آمد

نتیجه گیری

بررسی تاثیرات آلودگی محیط زیست بر رفتار

همانطور که مشاهده شد، آلودگی ازهرنوع آن که باشد علاوه بر آسیب های جسمانی می تواند آسیب های روانی و به دنبال آن رفتاری را به همراه بیاورد ومشخص شد که مکانیسم های تاثیرگذاری آلودگی هابررفتار، به طورعمده از طریق اثربرسیستم هورمونی درون ریزومختل کردن عمل پیام رسانهای شیمیایی صورت خواهد گرفت. دراین میان تنها انسان نیست  که متحمل آسیب های رفتاری خواهد شد،  بلکه این مسئله شامل حال تمام موجودات می شود. ازجمله پرندگان که تحت تاثیرآلودگی های نوری مسیرمهاجرت ولانه خود را که درشرایط طبیعی به طورغریزی و بسیارماهرانه انجام می دهند گم خواهند کرد.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه روش تحقیق

.

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 + سیزده =