روش تحقیقمقالات رشته اجتماعی

بررسی تاثیرات اختلالات زبان در میزان افسردگی کودکان

بررسی زبان درافسردگی کودکان،زبان به معنای اعم عبارت است از وسیله  کلامی یا غیر کلامی که جهت تفاهم و تفاهیم بین موجودات زنده به کار می‌رود و غنی ترین تجارب آدمی را ایجاد می‌نماید. (بلو اشتاین ۱۶۹۹) زبان در واقع نه تنها ارتباط فرد را با درون گروه و برون گروه فراهم می سازد بررسی زبان درافسردگی کودکان بلکه وسیله ای برای انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر است به علاوه وسیله تنظیم زندگی بشر نیز می‌باشد.بررسی زبان درافسردگی کودکان

بررسی زبان درافسردگی کودکان،مطلب بررسی تاثیرات اختلالات زبان در میزان افسردگی کودکان مشتمل  ۷۳صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.بررسی زبان درافسردگی کودکان

روش تحقیق مقالات رشته اجتماعی

فهرست مطالب

چکیده: ۲

فصل اول.. ۳

طرح و موضوع پژوهش…. ۳

مقدمه. ۴

(سوال پژوهش) ۵

(فرضیه پژوهش) ۵

(هدف پژوهش) ۶

(ضرورت پژوهش) ۶

مفاهیم و واژه ها: ۸

فصل دوم. ۱۰

پیشینه تحقیق.. ۱۰

مقدمه. ۱۱

یافته های پژوهش…. ۱۲

اختلالات زبانی.. ۱۲

۱-۱ تعریف اختلالات زبانی: ۱۲

۱-۲ خصوصیات اختلالات زبانی.. ۱۳

۱-۳ شیوع اختلالات زبانی.. ۱۶

۱-۴ انواع اختلالات زبانی.. ۱۷

اختلالات تولیدی.. ۱۸

تعریف اختلالات تولیدی.. ۱۸

علل اختلالات تولیدی.. ۱۹

انواع اختلالات تولیدی.. ۲۲

موارد بالینی اختلالات تولیدی.. ۲۳

اختلالات سلیسی گفتار ۲۵

تعریف اختلالات سلیسی گفتار: ۲۵

علل لکنت زبان.. ۲۶

نظریه دکتر نایب دونلاپ… ۲۸

درمان پیشنهادی دکتر دونلاپ… ۲۹

نظریه دکتربوم از لندن انگلستان.. ۳۲

درمان پیشنهادی دکتر بوم. ۳۳

انواع لکنت زبان.. ۳۵

موارد بالینی لکنت زبان.. ۳۶

علائم هشدار دهنده ۳۹

لکنت زبان و اختلال ارتباطی NOS.. 43

لکنت زبان.. ۴۳

همه گیری شناسی.. ۴۴

سبب شناسی.. ۴۴

تشخیص…. ۴۶

ملاکهای تشخیص لکنت زبان از . ۴۷

ویژگی های بالینی.. ۴۷

فصل سوم. ۵۲

افسردگی.. ۵۲

مقدمه: ۵۳

ماهیت افسردگی.. ۵۴

افسردگی به عنوان حالتی از خلق: ۵۴

جامعه آماری: ۵۶

نمونه آماری: ۵۶

روش نمونه گیری: ۵۶

روش تحقیق: ۵۷

ابزار اندازه گیری: ۵۷

۵-۱-۳- نمره گذاری.. ۵۸

۶-۱-۳- روش جمع آوری.. ۵۹

۷-۱-۳- روش آماری.. ۵۹

فصل چهارم. ۶۱

یافته های پژوهش…. ۶۱

تجزیه و تحلیل پژوهش…. ۶۱

مقدمه: ۶۲

۲-۴- تجزیه و تحلیل فرضیه مورد نظر. ۶۵

فصل پنجم.. ۶۷

بحث و تفسیر. ۶۷

خلاصه پژوهش…. ۶۸

بحث و نتیجه گیری.. ۶۸

محدودیت ها و مشکلات پژوهش…. ۶۹

پیشنهادات… ۶۹

منابع:۷۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته اجتماعی

بررسی زبان درافسردگی کودکان،خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی تاثیرات اختلالات زبان در میزان افسردگی کودکان را در زیر می توانید ببینید.

بررسی تاثیرات اختلالات زبان در میزان افسردگی کودکان

مقدمه

بررسی زبان درافسردگی کودکان،زبان به معنای اعم عبارت است از وسیله  کلامی یا غیر کلامی که جهت تفاهم و تفاهیم بین موجودات زنده به کار می‌رود و غنی ترین تجارب آدمی را ایجاد می‌نماید. (بلو اشتاین ۱۶۹۹) زبان در واقع نه تنها ارتباط فرد را با درون گروه و برون گروه فراهم می سازد بلکه وسیله ای برای انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر است به علاوه وسیله تنظیم زندگی بشر نیز می‌باشد.

 اختلالات زبانی

بررسی زبان درافسردگی کودکان،اختلال زبان به هر گونه نارسایی در بیان و درک گفتار اطلاق می‌شود. نمونه ای از این اختلال لکنت زبان است که در آن شنونده به جای توجه به محتوای صحبت یک فرد به نحوه صحبت او توجه دارد، به عبارت دیگر هرگونه ناتوانی فرد در برقراری ارتباط طبیعی کلامی با افراد همزمان خود را اختلال زبانی گویند.

 اختلالات تولیدی

بررسی زبان درافسردگی کودکان،تولید به معنی ساختن صدای گفتاری یا ویژگی آکوستیکی مشخص است هوا از شش ها به صورت بازدم بیرون می‌آید و بعد از عبور از نای به حنجره می‌رسد.در داخل حنجره دو رشته عضلانی کوچک به نام تار صوتی وجود دارد. هوا از برخورد با این تارها مرتعش می‌شود و تولید صدا می‌کند.

علل لکنت زبان

بررسی زبان درافسردگی کودکان،ظهور لکنت زبان معمولاً بین ۲ تا ۵ سالگی و در اثر ترس کودک از صدایی خاص، و حیواناتی مثل سگ و گربه یا تهدید و کتک خوردن و غیره اتفاق می افتد.با آنکه درباره علت اصلی بروز لکنت زبان تاکنون نظریه های گوناگونی ابراز شده است. معذلک  هنوز علت مشخصی برای این اختلال بیان نشده است.

ماهیت افسردگی

بررسی زبان درافسردگی کودکان، ما هم دوست داریم خود را به عنوان اشخاصی ثابت مزاج در نظر آوریم. اشخاصی کاملاً متعادل در همه امور با ثبات و کاملاً خویشتن دار. این امر به آن باور نادرست می انجامد که خلق ما از روزی به روز دیگر یکسان می ماند که ما در کلیه امور خود رویه ای پیوسته یکنواخت پیش می گیریم اما چنین نیست.

منابع

۱-  آیزنسون، جان  اختلالات زبان و گفتار در کودکان ، ترجمه حمید علی زاده ، سال ۱۳۸۱ ، انتشارات رشد .

۲- پاشا شریفی، روش های آمار در علوم رفتاری ، حسن، دکتر نجفی زند، سال ۱۳۷۶ ، انتشارات سخن   .

۳- پاول هنری، سن و دیگران ،   رشد شخصیت کودک ،   ترجمه یاسایی، مهشید، سال ۱۳۸۳ نشر مرکز

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته اجتماعی

.

برچسب ها