بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر

توان سازگاری در انسان از جمله خصیصه‌هایی تلقی می‌شود که نقش اساسی در تأمین بهداشت روانی و جسمانی او دارد، زیرا مجموعه‌ای از کنش‌ها و رفتارها شرایط و موقعیت‌های جدید فراهم می‌آورد که آدمی قادر می‌شود با ارائه پاسخ‌های مناسب راه کمال را طی کند و این پیشرفت در مقوله روانی و جسمانی قابل مشاهده است، زیرا کارکرد مؤثر در نقش‌ها و تکالیفی که فرد برای آنها اجتماعی شده را به همراه می‌آورد (نوربان و محمدیان شعرباف، ۱۳۷۶).

مطلب بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دخترمشتمل بر۹۵   صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول.. ۲

کلیات تحقیق.. ۲

مقدمه. ۲

بیان مسئله. ۳

اهمیت و ضرورت پژوهش…. ۵

اهداف پژوهش…. ۶

اهداف فرعی.. ۷

فرضیه های پژوهش…. ۷

متغیرهای پژوهشی.. ۸

تعریف متغیرها ۸

فصل دوم. ۱۱

ادبیات و پیشینه تحقیق.. ۱۱

مقدمه. ۱۱

الف) زمینه نظری پژوهش…. ۱۱

روش‌ها یا اشکال سازگاری.. ۲۰

ویژگیهای افراد سازگار ۲۲

نظریه تحلیل رفتار متقابل.. ۲۳

مبانی نظری نظریه تحلیل رفتار متقابل.. ۲۵

موقعیتهای روانی و طرحهای زندگی.. ۲۸

آسیب‌شناسی روانی از دید تحلیل رفتار متقابل: ۳۰

هدف درمان در تحلیل رفتار ۳۱

فرآیند گروهی در رویکرد تحلیل رفتار متقابل.. ۳۱

ب) مروری بر پیشینه تحقیق.. ۳۷

سازگاری از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل.. ۴۱

جمع‌بندی مطالب… ۴۴

فصل سوم. ۴۵

روش اجرای تحقیق.. ۴۵

مقدمه. ۴۵

روش تحقیق (طرح پژوهش) ۴۵

جامعه آماری تحقیق.. ۴۵

نمونه و روش نمونه‌گیری.. ۴۵

ابزار اندازه‌گیری و روایی و پایانی آن.. ۴۶

پرسشنامه سازگاری سینها و سینگ… ۴۶

شکل‌گیری پرسشنامه. ۴۶

تجزیه و تحلیل سؤال‌ها ۴۷

روائی (اعتبار) پرسشنامه. ۴۹

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۵۰

گزارش جلسات مشاورگروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل.. ۵۱

فصل چهارم. ۵۳

تجزیه و تحلیل داده‌ها ۵۳

مقدمه. ۵۳

اطلاعات توصیفی مربوط به مشخصات دموگرافیک نمونه‌های تحقیق.. ۵۳

فرضیه‌ اصلی پژوهش…. ۶۱

فرضیه‌های فرعی: ۶۳

فرضیه فرعی دوم. ۶۴

فرضیه فرعی سوم. ۶۵

فرضیه فرعی چهارم: ۶۵

نتیجه کلی: ۶۶

فصل پنجم. ۶۷

بحث و نتیجه گیری.. ۶۷

مقدمه. ۶۷

یافته‌های پژوهش…. ۶۸

پیشنهادات تحقیق.. ۷۵

منابع. ۷۸

منابع مورد استفاده ۷۸

پیوست‌ها ۸۵

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله    بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر  را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

توان سازگاری[۱] در انسان از جمله خصیصه‌هایی تلقی می‌شود که نقش اساسی در تأمین بهداشت روانی و جسمانی او دارد، زیرا مجموعه‌ای از کنش‌ها و رفتارها شرایط و موقعیت‌های جدید فراهم می‌آورد که آدمی قادر می‌شود با ارائه پاسخ‌های مناسب راه کمال را طی کند و این پیشرفت در مقوله روانی و جسمانی قابل مشاهده است، زیرا کارکرد مؤثر در نقش‌ها و تکالیفی که فرد برای آنها اجتماعی شده را به همراه می‌آورد (نوربان و محمدیان شعرباف، ۱۳۷۶).

بیان مسئله

سازگاری در فرهنگ روان‌شناسی، عبارت است از رابطه‌ای که هر ارگانسیم با محیط خود برقرار می‌کند. این اصطلاح معمولاً به سازگاری روان‌شناختی یا اجتماعی با توجه به معنای ضمنی مثبت آن اشاره دارد. یعنی فرد خوب سازگار یافته و این اصطلاح وقتی به کار برده می‌شود که فرد در یک فرایند جاری و غنی از رشد بالقوه خودش، درگیر است و به تغییرات محیطی به طرز مؤثری واکنش نشان می‌دهد. این واژه از طرفی اشاره به یک حالت تعادل کامل بین ارگانیسم و محیط دارد. حالتی که در آن همه نیازها ارضاء شده‌اند و عملکردهای ارگانیسمی به آسانی تحقق بخشیده می‌شوند (عیدیان، ۱۳۸۵).

اهمیت و ضرورت پژوهش

انسان احتیاجاتی دارد و همه روزه اکثر اوقات خود را صرف برطرف کردن آن احتیاجات می‌نماید. بطور مثال هنگام گرسنگی تعادل بین نیازهای بدنی و انرژی موجود به هم می‌خورد و تلاش انسان برای برقرار کردن تعادل از دست رفته باعث جریان زندگی روزمره می‌شود.

روش‌ها یا اشکال سازگاری

به نظر می‌رسد به تعداد انسان‌ها روش‌های حل مشکل یا سازگاری وجود دارد، اما می‌توان به اصول کلی و اولیه جهت یکسان سازی روش‌های سازگاری دست یافت. در اینجا به طرق مختلف جهت دستیابی به سازگاری اشاره می‌شود:

۱- سازش از طریق دفاع و مقاومت         ۲- سازش از طریق حمله و هجوم         ۳- سازش از طریق ترس‌های غیرمنطقی  ۴- سازش از طریق فراموشی و عقب راندن مسائل             ۵- سازش از طریق بیماری جسمی          ۶- سازش از طریق اختلالات روانی و رفتاری          ۷- سازش از طریق مکانیزم‌های دفاعی      ۸- سازش از طریق بروز تنش     ۹- سازش به شکل بحران‌های روانی (اسلامی‌نسب،‌۱۳۷۳).

نظریه تحلیل رفتار متقابل

نظریه تحلیل رفتار متقابل توسط اریک برن (۱۹۶۱) روان‌پزشک و روانکاو کانادایی تربیت شده در مکتب فروید، بنیان‌گذاری شد. این نظریه نشئت گرفته از کندی رویکرد روانکاوی در درمان مشکلات مردم بود. از نظر تاریخی، این نظریه توسعه و ارائه روانکاوی است که مفاهیم و فنون آن به ویژه برای درمان گروهی طرح‌ریزی شده است. برن متوجه شد که مراجعان او با به کارگیری این نظریه، بهبود قابل ملاحظه‌ای یافته‌اند. برن اعتقاد دارد که بیشتر مفاهیم این رویکرد را از گفته‌های مراجعان گرفته و تنظیم نموده است؛ زیرا معتقد است تصویر «خود» هر فرد از تجارب کودکی او با والدینش شکل گرفته است و نتیجه‌گیری می‌کند که حالت «خودِ کودکی» متفاوت از حالت «خودِ رشد یافته» است.

مبانی نظری نظریه تحلیل رفتار متقابل

الگوی حالات نفسانی

اریک برن به سه نوع حالت نفسانی اعتقاد دارد که آنها را تحت عنوان «حالتهای من» معرفی می‌کند. حالتهای من سه‌گانه او عبارتند از:‌«حالت من والدینی» «حالت من بالغ» و «حالت من کودکی». به نظر برن حالتهای من نقش نیستند، بلکه واقعیتهای روانی هستندآنها پدیده‌های طبیعی وابسته به فیزیولوژی هستند و مغز انسان است که سازمان دهنده زندگی روانی است و تولیدات آن به شکل حالتهای «من» سازماندهی و اندوخته می‌شود. هر یک از این حالتها برای ارگانیزم انسان ارزش حیاتی خاص خود را دارد. تحلیل ساختی این فرض را پیشنهاد می‌کند که حالات من را می‌توان طبقه‌بندی و روشن کرد و در مورد بیماران روانی چنین شیوه‌ی عملی خوب و قابل اعمال است. در واقع این نظریه اعتقاد دارد که نظامهای ‌مختلف شخصیت، درست همانند اعضای مختلف مغز و بدن به محرکهای گوناگون واکنش‌های متفاوت نشان میدهند.

موقعیتهای روانی و طرحهای زندگی

یک کودک در همان سالهای اولیه‌زندگی و معمولاً در سه سال اول زندگی خود، نسبت به نوع وضعیت زندگی و در رابطه با جهان اطرافش، تصمیم می‌گیرد. وضعیت زندگی نیز محصول یا نتیجه تصمیماتی است که کودک در پاسخ به واکنش والدین نسبت به آشکارسازی احساسات و نیازهای اولیه وی و چگونگی این نوع واکنشها اتخاذ می‌کند (و ولافرو براون[۱] ۱۹۷۹، به نقل از ساعتچی، ۱۳۷۷).

ارزشهای مشاوره گروهی

مشاوره گروهی عبارت از عرضه تجارب سازشی و تکاملی متعارف در گروه است . تمرکز مشاوره گروهی بر یاوری مراجع برای مقابله با مسائل سازشی تکاملی روزمره است. از جمله اینکه گروه ممکن است برای اصلاح رفتار ، سبک رابطه با دیگران ،‌مسائل مربوط به جنس مخالف ، ارزشها، نگرشها و بلاخره اتخاذ تصمیمات شغلی [۱]، متمرکز باشد . گزدا [۲] (۱۹۸۴)معتقد است که مشاوره گروهی می تواند توام با رشد باشد ، زیرا شوق و انگیزه مشارکت گروهی ، تغییراتی را فراهم می کند که معطوف به مصالح مراجع است .

سازگاری از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل

بدلیل اینکه موضوع پژوهش حاضر تأثیر رویکرد تحلیل ارتباط محاوره‌ای بر سازگاری می‌باشد پس از بررسی ابعاد و جنبه‌ها و عوامل مؤثر سازگاری، سازگاری از دیدگاه تحلیل ارتباط محاوره‌ای نیز مطرح می‌شود. از دیدگاه روان‌شناسی ارتباطات، کوچکترین واحد ارتباطی در اجتماع رابطه دو فرد خواهد بود که از نظر برن، رابطه بین دو شخصیت است، او معتقد است هر انسان از سه بخش شخصیتی که در ارتباط با یکدیگر هستند، تشکیل می‌شود: ۱- بعد کودک (سائق)   ۲- بعد والد (تربیت)      ۳- بعد بالغ (منطق و عقل).

نتیجه کلی:

۱- فرضیه فرعی چهارم این پژوهش مبنی بر «بین دانش‌‌آموزان پایه اول و دوم از نظر میزان سازگاری تفاوت معنی‌دار وجود دارد» تایید می‌شود.

 • مقایسه میانگین‌های سازگاری در دو گروه پایه اول و پایه دوم نشان می‌دهد که بالاترین میانگین متعلق به گروه پایه اول است. به عبارت دیگر، میزان سازگاری در پایه دوم نسبت به پایه اول بیشتر است.

یافته‌های پژوهش

برای تفسیر نتایج ابتدا به تفسیر نتایج حاصل از توصیف داده ها و سپس به بحث و تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته می شود.

الف) نتایج حاصل از توصیف داده ها

بررسی اطلاعات توصیفی مربوط به مشخصات دموگرافیک نمونه ها نشان دهندۀ آن است که میانگین سن ۱۵ سال ، میانگین تعداد فرزندان خانواده دانش آموزان ۴ فرزند و میانگین درآمد خانواده ۰۰۰ ۲۰۰ تومان می باشد. سطح تحصیلات مادر اکثریت دانش آموزان (۶۵%) کم سواد (در حد ابتدایی و راهنمایی) ، (۲۵%) بی سواد و (۷%) دیپلم و بالاتر بود. همچنین سطح تحصیلات اکثریت پدر دانش آموزان (۷۷% ) کم سواد (درحد ابتدایی و راهنمایی) ، (۱۰%) دیپلم و بالاتر و (۹%) بی سواد بود. اکثریت دانش آموزان (۹۵%) مادرشان خانه دار و (۳%) هم مادرشان شاغل بودند. شغل پدر (۵۷%) دانش آموزان آزاد، (۱۴%) کارگر، (۱۳%) کارمند ، (۵%) بازنشسته بود و (۷%) دانش آموزان پدرشان فوت شده بود.

پیشنهادات تحقیق

پیشنهادات تحقیق در دو قسمت زیر ارائه شده است.

الف پیشنهادهای اجرایی مبتنی بر یافته های پژوهش

۱- از آنجایی که میزان سازگاری در دانش آموزان پایه اول و دوم دبیرستان تفاوت دارد و در پایه اول میزان سازگاری کمتر است لذا پیشنهاد می شود که سازمان آموزش و پرورش ، آموزش TA را توسط مشاوران در کلاس های برنامه ریزی و مهارتهای زندگی  برای دانش آموزان پایه اول که تازه از  مقطع راهنمایی وارد دبیرستان شده اند اجرا نمایند.

منابع

منابع مورد استفاده

 • احمدی ، سید احمد. (۱۳۷۵) روان شناسی نوجوانان و جوانان. اصفهان : انتشارات مشعل.
 • اسلامی نسب ، علی. (۱۳۷۳) روان شناسی سازگاری. تهران : سازمان چاپ و نشر بنیاد.
 • امین ، حامد. (۱۳۷۹) مطالعه کارکردهای مهارتی ارتباطی به کمک آموزش کارگاهی تحلیل تبادلی در بین کارشناسان اداره کل منابع طبیعی استان فارس . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.
 • برک ،‌لورای . (۱۳۸۳) روانشناسی رشد . ترجمه سیدمهدی ، یحیی. جلد اول ، تهران : نشر ارسباران.
 • برن ، اریک. (۱۳۷۰) بعد از سلام چه می گوئید . ترجمه قراچه داغی ، مهدی. تهران : نشر البرز
 • برن ، اریک . (۱۳۷۳) تحلیل رفتار متقابل . ترجمه فصیح ، اسماعیل . نشر فاخته.
 • توکلی ،‌محمد باقر . (۱۳۷۶) . بررسی رابطه اشتغال مادران با سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی فرزندان آنان در مقطع تحصیلی ابتدای شهرستان سنندج . پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه آزاد اسلامی .
 • پورافکاری ، نصرت الله . (۱۳۷۳) فرهنگ جامع و روان شناسی روان پزشکی . جلد اول . تهران انتشارات نوبهار .
 • پوردهقان ، حمیدرضا. (۱۳۸۳) بررسی میزان سازگاری تحصیلی و سبک هویت دانشجویان دانشگاههای تهران . پایان نامه کارشناسی ارشد . تهران : دانشگاه تربیت معلم.
 • جونز، ون و استوارت ، یان . (۱۳۸۵) . روش های نوین در روان شناسی تحلیل رفتار متقابل . ترجمه دادگستر . بهمن . چاپ چهارم . تهران : نشر دایره .
 • خدایی خیاوی ،‌سیامک . (۱۳۷۶) بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل در کاهش اضطراب دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه شهرستان مشکین شهر . پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره . تهران . دانشگاه ، تربیت معلم .
 • حاجی سید نصیر ، مهین سادات . (۱۳۸۱) بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر منبع کنترل و خود پنداره دانشجویان دختر دانشگاههای تهران . پایان نامه کارشناسی ارشد . تهران ، دانشگاه الزهراء.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.