مقالات رشته اجتماعی

بررسی انواع پژوهش در عملیات

پژوهش در عملیات این مقاله به روش پژوهش در حوزه پژوهش در عملیات اختصاص دارد. در این مقاله کلیات روش پژوهش مدنظر قرار می‌گیرد و از جزئیات فنون سخنی به میان نمی‌آید و خواننده می‌تواند برای مطالعه بیشتر در زمینه فنون پژوهش در عملیات، به موضوعات مربوط مراجعه کند.

مطلب بررسی انواع پژوهش در عملیات مشتمل ۴۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 مقالات رشته اجتماعی

فهرست مطالب

۱- مقدمه. ۳

۲- انواع پژوهش در پژوهش در عملیات.. ۳

۳- روش پژوهش در حل مسائل واقعی. ۵

۳-۱- استخراج مسئله. ۶

۳-۲- مدلسازی.. ۱۲

۳-۲-۱- تعریف مدل. ۱۲

۳-۲-۲- هدف استفاده از مدل. ۱۳

۳-۲-۳- دلایل استفاده از مدل. ۱۳

۳-۲-۴- هدف از مطالعه سیستم‌ها و عملیات از طریق مدل. ۱۴

۳-۲-۵- انواع مدلها (موردیک و مانسون ۱۹۸۶، ۵۴-۵۶) ۱۴

۳-۲-۶- اصول مدلسازی (فیلیپس، راوین داران و سولبرگ ۱۹۸۷، ۴) ۲۲

۳-۲-۷- مدلهای کلاسیک پژوهش در عملیات.. ۳۳

۳-۲-۸- روش مدلسازی.. ۳۵

۳-۲-۹- ساده‌سازی مدلها ۳۶

۳-۳- حل مدل. ۳۶

۳-۴- اعتبارسنجی مدل. ۳۹

۳-۵- پیاده‌سازی مدل. ۴۰

۴- روش پژوهش در توسعه مدل یا روش حل برای مسائل کلاسیک.. ۴۲

۴-۱- توسعه مدل. ۴۲

۴-۱-۱- مطالعه مسئله. ۴۳

۴-۱-۲- مدلسازی.. ۴۴

۴-۱-۳- حل و اعتبارسنجی مدل. ۴۴

۴-۲- توسعه روش حل برای مسائل کلاسیک.. ۴۵

۵- روش پژوهش در توسعه تئوریها و فنون عمومی. ۴۶

مراجع. ۴۸

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی انواع پژوهش در عملیات را در زیر می توانید ببینید.

پژوهش در عملیات

مقدمه

پژوهش در عملیات این مقاله به روش پژوهش در حوزه پژوهش در عملیات اختصاص دارد. در این مقاله کلیات روش پژوهش مدنظر قرار می‌گیرد و از جزئیات فنون سخنی به میان نمی‌آید و خواننده می‌تواند برای مطالعه بیشتر در زمینه فنون پژوهش در عملیات، به موضوعات مربوط مراجعه کند.

استخراج مسئله

پژوهش در عملیات مسئله عبارتست از فاصله بین آنچه که می‌خواهیم وجود داشته باشد و آنچه که در عمل وجود دارد. در استخراج مسئله سه مرحله (۱) شناسایی مسئله،(۲) تعریف مسئله و (۳) تنظیم صورت مسئله باید طی شود.

اعتبارسنجی مدل

پژوهش در عملیات پژوهش در عملیات پژوهش در عملیات یک مدل زمانی معتبر است که علیرغم نادقیق بودنش در بیان سیستم، بتواند پیشگویی قابل اطمینانی از عملکرد سیستم بدهد. همانطور که در بخش ۳-۲-۶ اشاره گردید چند فن برای اعتبارسنجی مدل وجود دارد که باید متناسب با ماهیت مدل بکار گرفته شوند.

هدف استفاده از مدل

پژوهش در عملیات هدف هر روش علمی مطالعه پدیده‌های واقعی است. در راستای این هدف ابزاری مورد استفاده قرار می‌گیرد تا مطالعه را عملی‌تر، آسانتر، ارزانتر و سریعتر نمایند. در علوم طبیعی مطالعه پدیده‌ها به روش جز‌‌ء به کل و از طریق ساخت فرضیه‌ها و اثبات و بیان آنها در شکل نظریه انجام می‌شود.

اصول مدلسازی (فیلیپس، راوین داران و سولبرگ ۱۹۸۷، ۴)

پژوهش در عملیات وقتی یک مدل ساده به مسئله پاسخ می‌دهد یک مدل پیچیده نسازید.

این اصل اغلب فراموش می‌شود. دلیل آن قابل درک است؛ افراد دوست دارند که توانایی‌های خود را به معرض نمایش گذارند. حتی با وجود بهترین انگیزه در حل مؤثر مسئله ممکن است فرد خود را درگیر یک مسئله مشکل نموده و به موجب آن زمان و هزینه زیادی را صرف مدلسازیی کند که ارزش خود مسئله  کمتر از زمان و هزینه صرف شده باشد.

مدلهای کلاسیک پژوهش در عملیات

پژوهش در عملیات عملیات و سیستمهای مختلف دارای مسائل مشابهی هستند که منجر به مدلهای مشابهی برای بررسی و حل می‌گردند. بعنوان مثال فرض کنید در یک بانک طولانی شدن طول صف افراد در حال انتظار برای انجام عملیات بانکی مسئله مدیریت آن بانک باشد. همچنین در خط تولید یک کارخانه، انباشته شدن قطعات نیمه ساخته در بعضی از ایستگاههای کاری مسئله مورد نظر مدیر خط تولید باشد.

مقایسه عملکرد مدل با اطلاعات واقعی گذشته سیستم

پژوهش در عملیات در این روش، مدل معتبر خواهد بود اگر با تغذیه اطلاعات ورودی واقعی گذشته، مدل عملکرد گذشته مدل را دوباره تولید کند. اشکالی که بر این روش وارد است اینست که هیچ تضمینی وجود ندارد که عملکرد آینده سیستم مشابه روند گذشته آن باشد. تغییرات شدید در شرایط محیطی می‌تواند باعث تغییر روندها و شرایط حاکم بر سیستم گردد.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی

 

 

 

برچسب ها