بررسی اضطراب و نحوه تدریس و فرار از مدرسه و املا در مقطع راهنمایی

بدون تردید همه اولیای متعهد ، مربیان دلسوز، مدیران بصیر و کارگزاران فهیم وبلند همت تعلیم و تریبت کشور در این اندیشه اند که فرزندان و شاگردان سالم، هوشمند ،سالم و پویا و خلاق و مسئولیت پذیر تربیت کنند.چرا که عزت و سعادت هر جامعه ایی در گرو جوانان واندیشمندان خلاقی که ب تلاش متعهدانه و همت والای خودبتوانند سرنخ علوم وفنون برتر را در دست گرفته حلقه ی تازه ایی بر زنجیره یافته های نوین بشری در عرصه های مختلف علوم بیفزایند.

این تجربیات معلمان مشتمل بر ۵۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

[highlight txtcolor=”#eded04″]فهرست مطالب[/highlight]

مقدمه. ۳

مبحث اول: اضطراب در دوره راهنمایی

تعریف…. ۴

تجربیات… ۴

اضطراب تحصیلی چگونه ایجاد می شود؟. ۶

اضطراب تحصیلی چگونه در عملکرد مداخله می کند؟. ۷

نقش دانش آموزان در کاهش استرس…. ۱۲

نقش خانواده در کاهش استرس امتحان.. ۱۲

نقش مدیران در کاهش استرس امتحان.. ۱۳

نقش معلمین در کاهش اضطراب… ۱۴

راهکارها ۱۶

مبحث دوم: تدریس

الگوی کار و بحث گروهی.. ۱۹

الگوی پرسش و پاسخ… ۲۰

مراحل سنجش مستمر در کلاس درس و ارتباط آن با فعالیت های آموزشی.. ۲۳

ارتباط سنجش مستمر با فعالیت های آموزشی چیست ؟. ۲۴

مراحل سنجش مستمر. ۲۵

برای اعتبار بخشی سنجش مستمر، چه باید کرد؟. ۲۷

شیوه برگزاری امتحانات(شیوه ارزیابی). ۲۷

مبحث سوم: فرار از مدرسه

علل فرار از مدرسه. ۳۸

پیشنهاداتی برای رفع مشکل فرار از مدرسه. ۴۰

مبحث چهارم: املای فارسی راهنمایی

تعریف املا.. ۴۱

تجربیات در این زمینه. ۴۲

چند اصل کلی در تعلیم درس املا.. ۴۳

جایگاه درس املا.. ۴۳

نکات بر جسته روش آموزش املای فارسی.. ۴۴

علامت ضعف دانش آموزان در درس املا.. ۴۴

روشهای تدرسی آموزش املا.. ۴۵

چالش ها ۴۸

حل مشکلات املا نویسی.. ۵۰

نتایج بحث و تجارب فوق.. ۵۲

منابع: ۵۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.

خلاصه ای کوتاه از بررسی اضطراب و نحوه تدریس و فرار از مدرسه و املا در مقطع راهنمایی را در زیر می توانید ببینید.

[highlight txtcolor=”#eded04″]مقدمه[/highlight]

بدون تردید همه اولیای متعهد ، مربیان دلسوز، مدیران بصیر و کارگزاران فهیم وبلند همت تعلیم و تریبت کشور در این اندیشه اند که فرزندان و شاگردان سالم، هوشمند ،سالم و پویا و خلاق و مسئولیت پذیر تربیت کنند.چرا که عزت و سعادت هر جامعه ایی در گرو جوانان واندیشمندان خلاقی که ب تلاش متعهدانه و همت والای خودبتوانند سرنخ علوم وفنون برتر را در دست گرفته حلقه ی تازه ایی بر زنجیره یافته های نوین بشری در عرصه های مختلف علوم بیفزایند.

[highlight txtcolor=”#eded04″]اضطراب در دوره راهنمایی[/highlight]

در دوره‌ی راهنمایی کودکان در حال عبور از طفولیت به بزرگسالی هستند و دوران سختی را سپری می‌کنند با وجود تغییرات زیاد، دانش آموزان در دوره ی راهنمایی ممکن است احساس ناتوانی در برابر وضعیت‌های مختلف داشته باشند در حالی‌که قبلاً به راحتی با مشکلات رو به رو می‌‌شدند.

[highlight txtcolor=”#eded04″]تعریف اضطراب[/highlight]

اضطراب بطور کلی عبارت از احساسی نافذ و ناخوشایند است که با نشانه هایی از قبیل تنش ، وحشت ، دلهره و بیم و فاجعه ای در حال وقوع همراه است، در مقابل ترس واکنشی است که نسبت به یک خطر حاضر و مشخص دیده می شود اضطراب واکنشی است که نسبت به یک تهدید نامشخص و ناشناخته آشکار می شود و می تواند از کشمکش های درونی، احساس عدم امنیت یا تکانش های ممنوعه، ناشی شود.

[highlight txtcolor=”#eded04″]اضطراب تحصیلی چگونه ایجاد می شود؟[/highlight]

ترس و اضطراب فراگیران بطور معمول از طریق وظایف آموزشی ، معلمان و یا آموزشگاه شرطی شده و یاد گرفته می شود . برای مثال سرزنش و توبیخ فراگیر توسط معلم به دلیل کیفیت ضعیف فعالیتهای آموزشی فراگیر ، ممکن است اضطراب و ترس را در فرد آشکار سازد.

[highlight txtcolor=”#eded04″]نقش معلمین در کاهش اضطراب[/highlight]

معلمان باید بدانند که جلسه امتحان دادگاه حسابرسی و امتحان، انتقام نیست به همین دلیل قبل از اتمام کلاسها و شروع امتحانات به دانش آموزان اطمینان بدهید و آنها را از امتحان نترسانید.

[highlight txtcolor=”#eded04″]راهکار ها [/highlight]

تشویق دانش‌آموزان به کارکردن و فکر کردن به طور مستقل راهی برای پیشرفت و رشد مهارتهای حل مسئله و موفقیت در انجام تمرینات و امتحانات است .

تقریباً تمام معلم‌ها دانش‌آموزانی دارند که می‌توانند مسائل ریاضی را به خوبی در کلاس حل کنند. اما در ارزشیابی‌‌های رسمی نمی‌توانند همه فهم و درک خود را نشان بدهند.

[highlight txtcolor=”#eded04″]تجربیات در این زمینه[/highlight]

زنگ املا زده شد وارد کلاس و احوالپرسی و حضور وغیاب فراگیران . بنابراین شد متن املا به صورت تقریری به دانش آموزان گفته شد . شروع کردم به گفتن املا ، چند جمله که گفتم دیدم دانش آموزی هنگام گفتن املا به من نگاه دارد بعد چند کلمه می نویسد در حین گفتن املا در وسط کلاس راه می رفتم کنار او رفتم دیدم جملات را مقطع می نویسد پرسیدم که چرا این کار را می کند؟

[highlight txtcolor=”#eded04″]جایگاه درس املا[/highlight]

این درس جزیی از مجموعه درس زبان و ادبیات فارسی است و عضوی از آن پیکره. بنابر این تاکید
می شود که این مجموعه در دوره های راهنمایی و متوسطه به مانند دوره ابتدایی معلم واحدی داشته باشد تا مباحث متنوع قرائت فارسی، حفظ شعر، درک مطلب، معنی جملات و…

[highlight txtcolor=”#eded04″]چالش ها[/highlight]

– اکثر دانش آموزان ضعیف با حروف الفبای فارسی از همان دوران ابتدایی آشنا نیستند

– تحصیلات کم والدین و عدم آشنایی با روش های جدید تدریس

– آموزش املا به سبک قدیم توسط والدین

[highlight txtcolor=”#eded04″]حل مشکلات املا نویسی[/highlight]

اگر املای دانش آموزان ضعیف است به احتمال زیاد آنها در مهارت خواندن مشکل دارند و این مشکل قطعا در دیگر دروس هم تاثیر خواهد گذاشت.

برای حل این مشکل می توان راهکارهای زیررا استفاده کرد:

[highlight txtcolor=”#eded04″]نتایج بحث و تجارب فوق [/highlight]

در زندگی مهم ترین مرحله ، مرحله تحصیل علوم و تربیت است بنابراین معلم ، باید معلمی را به عنوان عشق بنگرد و در زندگی و در تدریس همیشه و در تمام لحظات با ذره بین به همه جا بنگرد و از هر دری خوشه چینی کند.

[highlight txtcolor=”#eded04″]منابع[/highlight]

۱- تجربیات شخصی

۲- جمال فر، ترجمه، روانشناسی شخصیت، انتشارات بعثت، ۱۳۷۳.

۳- شاملو ، سعید، آسیب شناسی روانی ، انتشارات رشد، ۱۳۶۸.

۴- آقازاده محرم ،راهنمای روش های نوین تدریس بر پایه پژوهش های مغز محوری.

۵- سیداحمد زرهانی، عزیزالله تاجیک اسماعیلی، نگاهی به نقش تربیتی خانه و مدرسه ، پاییز ۱۳۷۳

۶- سید محمد میرکمالی، روابط انسانی در آموزشگاه، نشر سیطرون فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، شماره ۱۰ تابستان۱۳۷۳ .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 − سیزده =