بررسی اثر مهارتهای مقابله با اضطراب و ارتباط بر کاهش اضطراب و عوامل اضطرابی

پدیده ی اضطراب عمری به قدمت تاریخ حیات نوع بشر دارد. از آن زمان که اجداد ما درغارها زندگی می کردند و برای بقا و امرار معاش مجبور بودند با انواع و اقسام چالش ها و خطرات روبرو شوند تا به امروز که انسان اوج کهکشان ها و اعماق اقیانوسها را درنوردیده، همواره با اضطراب دست به گریبان بوده است. و در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود از طرق مختلف سعی در کسب آرامش و امنیت و رهایی از اضطراب داشته است.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر    ۶۸   صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول

ادبیات تحقیق

مقدمه۲

بیان مسئله۴

اهمیت و ضرورت پژوهش۴

اهداف کلی تحقیق۵

اهداف جزئی تحقیق۵

فرضیات تحقیق۶

تعریف نظری متغیرها۶

مهارتهای مقابله۶

تعاریف عملیاتی متغیرها۷

فصل دوم

پیشینه ی تحقیق

اضطراب چیست ۱۰

تعاریفی درباره اضطراب۱۱

تجربه اضطراب۱۲

ارزیابی اولیه۱۳

اضطراب اجتماعی و اضطراب جمعیت۱۵

رویکردهای نظری به اضطراب۱۷

نظریه بیولوژیکی اضطراب۱۷

نظریه فرویدی۱۸

نظریه رفتاری اضطراب۱۹

نظریه یادگیری شناختی – اجتماعی۱۹

نظریه شناختی اضطراب ۲۰

نظریه سازمان بهداشت جهانی ۲۱

نظریه فروم ۲۱

نظریه هورنای ۲۱

طبقه بندی اختلالات اضطرابی۲۲

اختلال اضطراب تعمیم یافته (GAD) 23

اختلال استرس پس از سانحه۲۳

اختلال اضطراب غیر معمول۲۴

گذر هراسی (هراس مکان های باز۲۴

هراس اجتماعی ۲۵

رابطه ی اضطراب و تنیدگی۲۶

فرق اضطراب و ترس۲۶

تعریف مقابله۲۸

تدابیر و منافع مقابله ای۲۹

انواع مقابله های کارآمد۳۰

فهرست مهارتهای مقابله با اضطراب۳۳

درمان اضطراب : چگونه ۳۴

درمان دارویی۳۴

درمان غیر دارویی۳۵

میزان بروز این مشکل چقدر است ؟ ۳۶

عوامل کلی و اختصاصی اضطراب ۳۷

پژوهشهای انجام گرفته۳۸

تحقیقات داخلی۳۸

تحقیقات خارجی ۴۰

فصل سوم

روش تحقیق

مقدمه ۴۳

تعریف جامعه ی آماری ۴۳

جامعه آماری۴۳

تعریف نمونه۴۳

روش نمونه گیری و حجم نمونه ۴۴

ابزار پژوهش۴۴

نشانگان عاطفی اضطراب۴۴

روش اجراء پژوهش۴۷

روش های آماری۴۷

متغیرها۴۷

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل آماری

فرضیه ها ۵۰

فصل پنجم

نتیجه گیری

خلاصه ی تحقیق۵۳

بحث و نتیجه گیری ۵۳

محدودیتهای تحقیق۵۴

پیشنهادات۵۴

منابع۵۵

ضمائم ۵۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته روانشناسی

خلاصه ای کوتاه از مقاله  بررسی اثر مهارتهای مقابله با اضطراب و ارتباط بر کاهش اضطراب و عوامل اضطرابی  را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

پدیده ی اضطراب عمری به قدمت تاریخ حیات نوع بشر دارد. از آن زمان که اجداد ما درغارها زندگی می کردند و برای بقا و امرار معاش مجبور بودند با انواع و اقسام چالش ها و خطرات روبرو شوند تا به امروز که انسان اوج کهکشان ها و اعماق اقیانوسها را درنوردیده، همواره با اضطراب دست به گریبان بوده است. و در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود از طرق مختلف سعی در کسب آرامش و امنیت و رهایی از اضطراب داشته است.

بیان مسئله

وقتی ما بیش از اندازه اضطراب داریم، چه اتفاقی می افتد ؟ در این حالت ممکن است در آزمون مردود شویم، زیرا اضطراب مانع از تمرکز بر روی سؤالات می شود. همه ی ما می توانیم تصور کنیم که وقتی زیاد مضطرب هستیم نوعی ترس از شکست احتمالی در ما وجود دارد. ممکن است به همین دلیل در مصاحبه مردود شویم.

اهمیت و ضرورت پژوهش

با شیوع روز افزون ابتلا به انواع اختلالات روانی در سطح جهان از یک طرف و اهمیت جهانی مفهوم بهداشت روانی از طرف دیگر، روز به روز لزوم انجام تحقیقات گسترده و متنوع و اهمیت و نقش آن در زندگی فردی و اجتماعی آشکارتر می شود. اساس پیشگیری اولیه همانا آموزش است مطالعات نشانگر آن است

اضطراب چیست ؟

اضطراب هیجان ناخوشایندی است که با واژه هایی مانند نگرانی، دلشوره، وحشت و ترس بیان می شود. مارکس و لدر(۱۹۷۳) ۶ تا ۲۷ درصد بیماران روانپزشکی نیازمند درمان را مبتلا به اضطراب می دانند و شیوع  اضطراب را در زنان بیشتر از مردان گزارش می نمایند.

نظریه های گوناگونی به تبیین اضطراب پرداخته اند. جوف و لویت (۱۹۹۷) اضطراب را حالتی می دانند که شخص را در انتظار یک خطر آن را تجربه می کند.

تعاریفی درباره اضطراب

بحث اضطراب را با چند تعریف آغاز می کنیم. اغلب دو اصطلاح ترس و اضطراب به صورت مترادف به کار می روند.تمایزی که می توان بین این دو اصطلاح قایل شد، آن است که ترس، اغلب به ارزیابی اولیه از یک خطر واقعی مربوط می شود. در حالی که اضطراب، بیشتر به حالت هیجانی نگرانی و دلواپسی به علت خطری نامعلوم اطلاق می شود. اصطلاح فوبیا (هراس)، ترس اغراق آمیز و غالبا فلج کننده  از یک شئ یا رویدادی خاص است.

اضطراب اجتماعی و اضطراب جمعیت

دونوع اضطراب به موقعیت ها و روابط بین فردی مربوط می شود یکی ، اضطراب اجتماعی است که درتعاملات تجربه می شود ودیگری اضطراب جمعیت است که درحضور گروه یا جمعیت ها ایجاد می شود . اضطراب اجتماعی با استفاده از موارد زیر در مقیاس اضطراب تعامل ارزیابی می شود .

نظریه فرویدی:

این نظریه در دهه ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ و عمدتا نتیجه اختلاف نظر درباره آنچه تاکید افراطی فروید بر اهمیت تکانه های بیولوژیکی خصوصا جنسی و تهدیدی که این تکانه ها بر فرد تحمیل می کنند مطرح شدند. نو فرویدی ها شخصیت آدمی را به میزان زیادی پیامد و نتیجه تأثیرات اجتماعی می دانند بر خلاف فروید که اضطراب اولیه را نتیجه جدایی نوزاد از مکان امن یعنی رحم مادر می دانست

نظریه رفتاری اضطراب

بر اساس نظریه رفتاری ترس ها ، هراس ها و انواع اضطراب می تواند از طریق فرایند شرطی سازی کلاسیک فرا گرفته شود به این ترتیب که یک محرک خنثی با یک تجربه ناخوشایند مرتبط و همبسته می شود و فرد به دنبال آن واکنش هیجانی شرطی شده از خود نشان می دهد

نظریه یادگیری شناختی اجتماعی

این دیدگاه توسط بندورا (۱۹۶۹) ارائه شد و می توان گفت که تحول و به نوعی گسترش دیدگاه رفتارگرایان بود. بندورا این نظر را درست می دانست که ترس و اضطراب فرا گرفته می شوند. ولی برای یادگیری چهار مکانیسم را برشمرد. نخست، ترس و اضطراب ممکن است از طریق شرطی سازی کلاسیک دقیقا به همان شیوه ای که توصیف شد فرا گرفته شود.

نظریه شناختی اضطراب :

نظریه پردازان شناختی معتقدند که رویدادها یا حوادث نیستند که اضطراب یا فشار روانی را موجب می شوند بلکه بیشتر نحوه تفسیر و تعبیر این رویدادها است که ممکن است به این مشکلات بی انجامد. نظریه شناختی عموما اظهار می دارد که اضطراب از طریق ارزیابی نادرست یا ناسازگارانه یک موقعیت که به ادراک خطر می انجامد ایجاد می شود.

اختلال وحشت

ویژگی اصلی اختلال وحشت، حمله های بازگشت کننده ی اضطراب است که گاهی اوقات به صورت غیر قابل پیش بینی اتفاق می افتند و در موقعیتهای معینی مانند رانندگی ممکن است با یک حمله ی وحشت همراه شوند. حمله های وحشت به وسیله ی شروع ناگهانی، نگرانی شدید، ترس یا احساس وحشت ظاهر می شوند و غالبا با احساس روی دادن واقعه ای قریب الوقوع همراهند.

اختلال اضطراب تعمیم یافته (GAD)

خصومت اصلی یک اضطراب پایدار تعمیم یافته این است که حداقل یک ماه به طول بی انجامد، بدون اینکه علایم خاص اختلالات هراس، اختلال وحشت یا اختلال وسواسی- اجباری وجود داشته باشد. اگر آشفتگی موجود علامت یک اختلال روانی یا بدنی دیگر مثل پرکاری غده تیروئید یا افسردگی شدید باشد، تشخیص اضطراب تعمیم یافته داده نمی شود.

هراس اجتماعی

خصوصیت اصلی، ترس پایدار و غیر منطقی و تمایلی اجباری به اجتناب از موقعیت هایی است که در آنها شخص ممکن است با ارزیابی دقیق از ناحیه ی دیگران روبرو شود. هم چنین شخص از این می ترسد که رفتارش طوری باشد که باعث تحقیر یا آبروریزی شود.

رابطه ی اضطراب و تنیدگی

تنیدگی و اضطراب مفاهیمی جدا از هم نیستند. طیف تنیدگی از حیطه شناختی تا حیطه روانی – اجتماعی گسترده است. لازاروس (۱۹۹۱) به تنیدگی به عنوان یک وضع بیرونی که خواسته های غیر معمول یا فوق العاده را بر شخص تحمیل می کند توجه کرده است. سیل، طوفان، ناتوانی در یک امتحان مهم، جدایی از همسر و یا مبارزه از نمونه های بارز تنیدگی هستند.

فرق اضطراب و ترس

اضطراب را شاید بتوان به این صورت از ترس تمیز داد که اضطراب یک فرآیند هیجانی است، در حالیکه ترس یک فرآیند شناختی محسوب می شود. ترس یک ارزیابی شناختی از محرک تهدید آمیز است و اضطراب واکنش هیجانی نسبت به آن ارزیابی به شمار می رود. وقتی شخصی می گوید از چیزی می ترسد، عموما به یک رشته شرایط محیطی اشاره دارد که در حال حاضر وجود ندارند ولی ممکن است در آینده تحقق یابند.

تعریف مقابله

لازاروس و فالکمن (۱۹۸۶) مقابله را چنین تعریف کرده اند : تلاشهای رفتاری و شناختی که به طور مداوم در حال تغییرند تا از عهده خواسته های بیرونی و درونی شخص که ورای منابع و توان وی ارزیابی می شوند برآیند. در تعریف دیگری که لازاروس (۱۹۸۲) از مقابله ارائه می دهد آن را تلاشهایی معرفی می کند که برای مهار (شامل تسلط، تحمل، کاهش دادن یا به حداقل رساندن) تعارض ها و خواسته های درونی و محیطی که فراتر از منابع شخص اند صورت می پذیرد.

تدابیر و منافع مقابله ای

تدابیر مقابله ای افکار و رفتارهایی هستند که پس از روبرو شدن فرد با رویداد استرس زا به کار گرفته می شوند در حالی که منابع مقابله ای ویژگی های خود شخص هستند که قبل از وقوع استرس وجود دارند، مانند برخورداری از عزت نفس، احساس تسلط بر موقعیت، سبک های شناختی، منبع کنترل، خود اثر بخشی و توانایی حل مسئله.

درمان اضطراب : چگونه ؟

در درمان اضطراب رویکردها و شیوه های مختلفی وجود دارد. مؤثرترین درمان افراد دچار اختلال اضطراب تلفیقی از روان درمانی،دارو درمانی و درمان های حمایتی است. در بعضی از موارد اضطراب بدون نیاز به درگیری پزشک در این ماجرا می تواند درمان گردد. این موارد اضطراب طبیعی نام دارند که طی آن اضطراب به خوبی توسط بیمار کنترل شده و بر طرف می شود.

پژوهشهای انجام گرفته

۱-شواهدی وجود دارد که بیانگر رابطه بین کم و یاد شدن میزان استروژن با اضطراب دانشجویان دختر است. قاعدگی باعث درد جسمانی ، تغییر سریع و زیاد هیجانی، نوسان خلق و آشفتگی در رفتار و تعامل دختران با دیگران است.

۲- در پژوهشهای دیگر مشخص شده که رفتارهای ناسازگار پسران، از نوع اختلال سلوک و دختران از نوع اختلالهای خلقی (افسردگی – اضطراب) بوده است.

تحقیقات خارجی

  • هگ هاوزن (۱۹۸۵) در تلخیص، مطالعات ۲۰ ساله در مورد انگیزش به این نکته مهم دست یافته است که اضطراب در افزایش امیر به موفقیت و اعتماد به شایستگی خود موثر بوده و افزایش میزان اضطراب در تغییر انگیزش بسیار موثر می باشد.
  • گیودا (۹۸۹) به این نتیجه رسیده است که دانش آموزان دارای وضعیت اقتصادی، اجتماعی پایین نمره های بالایی از اضطراب داشته و افت تحصلیی بیشتری را نشان می دهند.

روش تحقیق :

با توجه به اینکه تحقیق حاضر به بررسی رابطه متغیرهای اضطراب و شیوه های مقابله در بین دانشجویان می پردازد نوع تحقیق توصیفی از نوع همبستگی (غیر آزمایشی) می باشد. ویژگی اصلی روش تحقیق توصیفی تلاش برای ارائه توصیف یا تصویری دقیق از موقعیت یا پدیده ای ویژه است. بر اساس ماهیت فرضیات پژوهش و اهداف مورد نظر روش تحقیق مطالع حاضر از نوع همبستگی می باشد.

خلاصه ی تحقیق

موضوع پژوهش حاضر بررسی روشهای اضطراب زدایی و ارتباط آن با کاهش اضطراب و عوامل اضطرابی است که در محیط دانشگاه پیام نور ارومیه به انجام رسانیده شد . در این پژوهش با توجه به اهداف کلی و جزئی ۲ پرسشنامه تکمیل و ۲ فرضیه مطرح شد که نمونه آماری آن شامل ۱۲۰ نفر به طور تصادفی انتخاب شد

منابع

۱-عاقلی، نسرین؛ حجاران، محمود (۱۳۸۳ ب). اضطراب، علایم بیماریهای قلبی عروقی و میزان چربی های خون. فصلنامه اندیشه و رفتار، سال نهم، شماره ۲ف ص۲

۲-جان مارشال ریو، انگیزش و هیجان، ترجمه یحیی سید محمدی، انتشارات نشر.

۳-پاری، گلینس (۱۹۹۱). مقابله با بحران، ترجمه حمید مقدسی، انتشارات دهخدا، چاپ پنجم.

۴-ال کلینکه، کریس (۱۹۴۴)، مجموعه کامل مهارتهای زندگی، ترجمه شهرام محمدخانی، تهران، انتشارات رسانه تخصصی.

۵-ام. دوراند، وینسنت واچ. بارلو، دیوید (۱۹۴۲) / اختلالات اضطرابی/ ترجمه عباس رحمتی و شهربان محرابی، کرمان، انتشارات ودیعت.

۶-معانی، ایرج (۱۳۷۰)/ اضطراب/ تهران، انتشارات چاپخش.

۷-بک.آرون تی وامری، گاری (۱۹۴۲)/ مدل شناختی اضطراب/ ترجمه: عبدالرسول؛سالارس بهجانی، تهران، دانش پژوهان جوان

۸-جان بزرگی؛ مسعود نوری؛ ناهید(۱۳۸۲). شیوه های درماندگی، اضطراب و تنیدگی، تهران، انتشارات سمت.

۹-خدایاری فرد، محمد و پرند، اکرم (۱۳۸۶). اضطراب و روشهای مقابله آن.

۱۰-پورافکاری، نصرت اله (۱۳۷۶)، فرهنگ جامع روانشناسی و روان پزشکی، تهران، انتشارات فرهنگ ماصر.

۱۱-ابراهیمی حیدرلو، مریم (۱۳۸۸)، بررسی ارتباط بین اهمال کاری تحصیلی و اضطراب و شیوه های مقابله با اضطراب، دانشگاه پیام نور، پایان نامه کارشناسی.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته روانشناسی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده + 11 =