بررسی اثرات حضور شهروندان شهر ارومیه در نماز جمعه

نماز جمعه ، نمازی است که در ظهر آدینه در مساجد و مصلا ها خوانده میشود . این پدیده عبادی ، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی از صدر اسلام بنا بر فرمان پیامبر (ص) از طرف مسلمانان با مشارکت همه مردم با شکوه بر گذار می شده و در دوران پس از انقلاب نیز به صورت وسیع و همه گیر در سراسر کشور به صورت منظم بر گزار می گردد. ویژگی نماز جمعه حضور همه مردم و قشر ها و طبقات در صفوف واحد است .

مطلب بررسی اثرات حضور شهروندان شهر ارومیه در نماز جمعه مشتمل بر ۶۸ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل.. ۴

مقدمه. ۵

طرح مسئله. ۶

اهمیت مسئله. ۱۰

اهداف تحقیق… ۱۳

اهداف جزئی: ۱۳

تعاریف عملیاتی… ۱۳

فصل.. ۱۵

مقدمه: ۱۶

پیشینه تحقیق… ۱۹

بررسی اثرات اجتماعی – سیاسی نماز جمعه. ۱۹

نماز جمعه از دیدگاه قرآن و حدیث: ۲۱

دریای جماعت جمعه. ۲۱

مبانی نظری تحقیق… ۲۲

نماز جمعه در کلام امام خمینی… ۲۲

نماز جمعه در قرآن مجید.. ۲۲

نماز جمعه تجربه و وحدت و یکپارچگی… ۲۳

نخستین نماز جمعه در اسلام. ۲۳

نماز جمعه در ایران.. ۲۳

نماز جمعه مظهر وحدت مسلمان.. ۲۴

نزدیکی طبقات جامعه : ۲۴

نماز جمعه محلی برای حل مشکلات اقتصادی… ۲۴

نماز جمعه از دید ائمه : ۲۵

آثار آموزش نماز جمعه. ۲۶

عظمت نماز جمعه: ۲۶

مطالبی از اجلاس سرلسری نماز. ۲۶

نماز جماعت در جمهوری اسلامی… ۲۷

نماز جمعه از دیدگاه رهبری انقلاب : ۲۸

آثار نماز جمعه. ۳۰

خلاصه فصل.. ۳۱

فصل سوم. ۳۲

مقدمه: ۳۳

روش تحقیق… ۳۳

روش اجرای تحقیق: ۳۴

جامعه آماری: ۳۵

نمونه آماری و روش نمونه گیری: ۳۵

شیوه گرد آوری و تجزیه تحلیل اطلاعات : ۳۵

روش آمار استنباطی: ۳۵

روش تجزیه آماری: ۳۵

۴-۲- یافته های  استنباطی… ۵۰

فصل ۵.. ۶۰

نتیجه گیری… ۶۰

نتیجه گیری… ۶۱

روش تحقیق: ۶۲

۲-۵-یافته های تحقیق: ۶۲

نتایج ویافته های توصیفی: ۶۲

آمار استنباطی: ۶۳

محدودیتهای پژوهش: ۶۴

خلاصه پژوهش : ۶۴

پیشنهادات: ۶۶

منابع وماخذ: ۶۸

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله  بررسی اثرات حضور شهروندان شهر ارومیه در نماز جمعه  را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

نماز جمعه ، نمازی است که در ظهر آدینه در مساجد و مصلا ها خوانده میشود . این پدیده عبادی ، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی از صدر اسلام بنا بر فرمان پیامبر (ص) از طرف مسلمانان با مشارکت همه مردم با شکوه بر گذار می شده و در دوران پس از انقلاب نیز به صورت وسیع و همه گیر در سراسر کشور به صورت منظم بر گزار می گردد. ویژگی نماز جمعه حضور همه مردم و قشر ها و طبقات در صفوف واحد است .

طرح مسئله

در دنیای اسلام یکی از پدیده های رایج دینی که در میان همه مردم جامعه مد نظر از گرایشات و علاقات سیاسی و مذهبی و اقتصادی و فرهنگی بر گزار می گردد نماز جماعات است که در روز آخر هفته در مساجد جامع و مصلا های شهر های بلاد اسلامی به صورت منظم و هفتگی اقامه می گردد.

اهمیت مسئله

بهترین دلیل بر اهمیت این فرضیه بزرگ اسلامی قبل از هر پیزی آیات قر آن کریم است که به مسلمانان دستور داده به محض شنیدن اذان جمعه به سوی آن بشتا بند و کسب و کار و برنامه مزاحم را ترک گویند در احادیث دیگر نیز تاکید فراوان شده که من جمله این حدیث که «همه از جانب موافق و مخالف آنرا نقل کرده اند که پیامبر اکرم (ص) فرموده ند : خداوند نماز جمعه را بر شما واجب کرده هر کس پس از من آنرا ترک کند خداوند پریشانش کند »

تعاریف عملیاتی

نماز جمعه : نماز ی است که در ظهر روز جمعه در مسجد جامع شهر بر پا و ۲ رکعت است

اجتماع : انسانها برای ارضای نیازهای شان با دیکران تعامل دارند و در اصطلاح جامعه شناختی به مجموعه ای از انسانها که با هم تعامل اجتماعی پایدار دارند .

بررسی اثرات اجتماعی – سیاسی نماز جمعه

چکیده : نماز فرضیه ای است دینی با اهداف اجتماعی – سیاسی یعنی نماز ی است که به جماعت گذاردن آن واجب شده ( بعد اجتماعی ) وبر پا کننده و اقامه کننده آن حکومت اسلامی و رهبر حکومت است (بعد سیاسی ) این تحقیق در بر آوردن آن است که میزان تحقیق این دو بعد نماز جمعه را در مورد نماز جمعه ارومیه بر رسی کند .

دریای جماعت جمعه

جمعه روز اجتماع و میعاد جماعت است . بانگ آسمانی اذان جانها را از اشتغالات زمینی می کند و به سوی نور و رستگاری به پرواز در می آید .

مومنان از هر گوشه آنچه در دست دارند وامی نهند و برای حضور در بارگاه محبوب خود را می آرایندو برای دیدار با فرشتگان خود را خوش بو می سازند . ایشان چونان رودی از هر کوی و برزن .

نماز جمعه در قرآن مجید

دین مقدس اسلام ، بیش از هر چیزی به وحدت و یکپارچگی مسلمانان اهمیت داده و می کوشد تا از هر راه این امر تحقیق پیدا کند

از این رو ، نماز جمعه از اهمیت فراوانی بر خوردار است به نحوی که مومنان در روز جمعه در قر آنبه بر پا داشتن نماز جمعه و دوری از کارهای مخالف آن مامور شده اند

مطالبی از اجلاس سرلسری نماز

یکی از نکاتی که در این اجلاس مطرح بود مطلبی بود که در کتب روان شناسی حاظر نیز می توانیم آنرا مشاهده کنیم و مبنای نظریه رفتاری اسکینز در روانشناسی است که مارست دائمی انسان با هر چیزی اثر پذیری را به دنبال خواهد داشت و انسان را قرین خود خواهد کرد پس نماز جمعه و حضور در مسجد و مشاهده رفتار عالمان و فرهیختگان و نقش تربیتی و اصلاحی آن با این الگوی نظری روانشناسی محرز و قطعی است

نماز جماعت در جمهوری اسلامی

نماز در جمهوری اسلامی چه به لحاظ کمی(تعدادشرکت کنندگان ) و چه به لحاظ کیفی (ویژگی های افراد شرکت کننده ) از محدودیت هایی رنج می برد که علل خارجی و داخلی دارد از لحاظ اقتصادیوضع معیشتی مردم و در نتیجه سیاستهای اقتصادی دولت به گونه ای است که مردم به علت چند شغله بودن وقت کافی حتی در روز های تعطیل برای وقت گذرانی با خانواده ،خود ندارد  چه برسد به شرکت در نماز جمعه از لحاظ اعتقادی شاهد نوعی تضعیف عقاید در نتیجه برخی فعالیت های رسانه های خارجی و همچنین به لحاظ گذر از جامعه سنتی به صنعتی بسیاری از اعتقادات مذهبی تضعیف و حتی می توانیم شاهد نوعی موضع گیری نست به افراد یکه به آنها پایبند هستند

آثار نماز جمعه

نماز جمعه آثار بیماری در پی دارد بخشی از روایاتی که اهمیت او آثار این نماز را نمایش می دهد چنین است .

  • نماز در جمعه پاداش دارد : پیامبر اکرم (ص) فرمودند : دو رکعت نماز جمعه بهتر از هزار رکعت در غیر جمعه است و یک ذکر تسبیح در جمعه بهتر از هزاران تسبیح در غیر آن است
  • نماز جمعه کفاره گناهان دیگر روز های هفته است

روش تحقیق

با توجه به ماهیت این پژوهش که به دنبال یافتن اثرات اجتماعی – سیاسی نمازجمعه در بین….. است روش ان توصیفی از نوع همبستگی است.مثاله پژوهشی موقعی از نوع همبستگی است که پژوهشگر با استفاده از یک گروه آزمودنی دست کم درباره دو متغییر ، بدون اینکه هیچ یک از آنها دستکاری یا کنترل شوداطلاعاتی بدست آورد.

نتیجه گیری

۱-۵-هدف ازاین تحقیق بررسی اثرات حضور شهروندان شهر ارومیه درنماز جمعه بود که باشرایط وکم وکیف متفاوت در شهرهای مختلف،در جوامع اسلامی برگزار می گردد هر طیف ورده ای از مردم ظهر آدینه هرهفته برای شرکت درصفوف نامز جمعه بعضا با اهداف متفاوت می شتابند برخی بعد معنوی برخی بعد اجتماعی وبرخی دیگر نیز سایر ابعاد نمازجمعه راملاکی برای شرکت خود درنظر می گیرند.سعی کردیم در این تحقیق وارد رابطه ای صمیمانه واعتمادبرانگیز با نمونه های مورد تحقیق خود شویم وبا انعطاف وخوش رویی تلاش کردیم آنها را در دادن جواب واقعی واصلی آنها تشویق وبرانگیزانیم.

آمار استنباطی:

مقایسه محتوا و نتایج تحقیقاتی  قبلی و این تحقیق ما که در فاصله بین سال ۸۸ و ماه پنجم سال ۸۹ انجام شد نشان می دهد که افت محسوس در کمیت و کیفیت برگزاری نماز جمعه ها در زمان انجام تحقیق نسبت به نماز جمعه های گذشته و سالهای اوایل انقلاب اسلامی وجود دارد.که البته دلایلی دارد که اکثر مردم انرا در هنگام پر کردن پرسشنامه به زباناورند که بعضی این افت کمی و کیفی را به شخص امام جمعه نسبت میدهند

محدودیتهای پژوهش:

می توانیم موانع و محدودیتهای تحقیق را ببه دو دسته محدودیتهای  ناشی از خود پزوهشگر محدودیتهای ناشی ازشایط محیطی و علل خارجی تقسیم کنیم.در مورد قسمت اول اهم محدودیتها عباتند از:نداشتن وقت کافی برای سفرهای تحقیقی ، نداشتن امکانات مالی برای مراحل مختلف اجرا تحیق مثلا همکاری با موسسه ای و افرادی ماهر برای اجرا ء تحقیق چه در مرحله توزیع پرسشنامه و چه در مرحله پر کردن آنها ….در مورد قسمت دوم که خارج از توان محقق است

خلاصه پژوهش :

تحقیق خود را با یک سوال شروع کردیم  وسپس چند جواب که همان فرضیه های ما هستند را برای آن در نظر گرفتیم و لازم بود صحت و درستی فرضیه ها را بیازماییم و برای این کار شروع به ساختن پرسشنامه ای از روی فرضیه کردیم و این کار به ما کمک میکند تا موضوعی نظری را عملیاتی و قابل تحقیق کنیم وقتی پرسشنامه ها توزیع و کامل شدند

پیشنهادات:

وقتی میبینیم که نماز جمعه در جامعه ای به چه میزان باعث کارهای خیر و منشاء برکات برای آن جامعه می شود وظیفه خود را سنگین میبینیم و می کوشیم که در جامعه خود در برگزاری باشکوه تر و پر محتوا تر نماز جمعه تلاش خود را بیش از پیش کرده و برخی کاستی هایآن را بر طرف کنیم و جوانان را مخصوصاً برای شرکت درآن ترغیب کنیم و آن را که به عنوان رسانه جمعی عمومی است به حداکثر کارایی و بهره وری در جامعه خود برسانیم و ستاد نماز جمعه هر شهر باید وظیفه ای که بر دوشش هست را به نحوء احسن به انجام برساند.

منابع وماخذ:

  • تقوی- سیدرضا- نماز جمعه و مطلبا ت رهبری ناشر:هماهنگ ۲۰شهریور-۱۳۸۳
  • رفیع پور فرامرز- آناتومی جامعه یا اندا..مقدمه ای بر جامعه شناسی کاربردی تهران –انتشارات کاوه۱۳۷۷
  • قاضی سید علی عسگر- نماز جمعه پدید آورنده ناشر: دارالحدیث-۲۳ اسفند ۱۳۸۴
  • نماز و زندگی- هشتمین اجلاس سراسری نماز (مقالات)ص۱۱۲
  • قرآن کریم- سوره رعد- جمعه و……
  • منصوری فرد،کریم- روشهای آماری، ناشر:دانشگاه تهران
  • دواس،دی ای- همایش در تحقیقات اجتماعی- نشر:نی
  • کریمی، یوسف- روانشناسی اجتماعی ناشرپیام نور

سایت اینترنتی جامعه شناسی در ایران

سایت اینترنتی بتیان

سایت اینترنتی نماز

دانشنامه آزاد wikipedia

سایت صدا و سیمای آذربایجان غربی(خطبه های نماز جمعه ارومیه)

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.