پایان نامه

بررسی کودکان استثنایی (کم توان ذهنی)

آنچه که ذهن نگارنده را به خود مشغول و موضوع بحث موجود گردیده یک پدیده ی اجتماعی و انسانی است که باید به آن توجه مذبول داشت. موضوعی که باعث شد که برای توجه به انسان و توانایی های او به کنکاش و جستجو بپردازم.

مطلب  بررسی کودکان استثنایی (کم توان ذهنی)  مشتمل  ۶۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پایان نامه

فهرست مطالب

چکیده ۴

مقدمه ۵

اهمیت و ضرورت پژوهش ۷

پیشینه و تاریخچه ی تحقیق در ایران۸

تاریخچه کودکان استثنایی۱۰

تعریف کودکان استثنایی ۱۱

گروه بندی دانش آموزان استثنایی۱۲

جدول براورد شیوع دانش آموزان استثنایی ۱۳

تاریخچه ی کودکان کم توان ذهنی ۱۴

رویدادهای مهم در رابطه با عقب ماندهای ذهنی ۱۵

انجمن حمایت از کودکان عقب مانده (AHRC16

انجمن کودکان و خانواده (ACF17

دیدگاه تردگلد۱۸

دیدگاه کانر ۱۸

تعریف بر اساس نمره ی آزمون ترمن۲۰

تعریف AAMD20

ویژگی های رشد افراد عقب مانده ی ذهنی از نظر AAMD22

دیدگاه ریچارد هانگر فورد۲۲

دیدگاه ادگاردال۲۳

تعریف عقب ماندگان و کم توانان ذهنی در DSM23

ویژگی های کودکان عقب مانده ذهنی۲۶

مقایسه ی کودک نرمال و کودک عقب مانده ذهنی۲۸

طبقه بندی کودکان کم توان ذهنی یا عقب مانده ذهنی ۳۲

گروه کودکان دیر آموز ۳۲

گروه کودکان آموزش پذیر ۳۴

گروه کودکان تربیت پذیر ۳۷

گروه کودکان حمایت پذیر (کاملاً متکی۳۹

رفتارهای جنسی در کودکان عقب مانده ذهنی ۴۰

مشکل ها و مسایل جنس افراد عقب مانده ذهنی ۴۱

نقاشی کودکان عقب مانده ذهنی۴۴

سبب شناس۴۶

علل قبل از تولد۴۷

علل مربوط به هنگام تولد۵۶

علل بعد از تولد۵۴

عوامل فرهنگی و تربیتی و عقب ماندگی فرهنگی۵۷

پیشگیری۵۸

راهنمای گسترش برنامه ها و خدمات برای کودکان عقب مانده ذهنی ۶۰

از بین بردن مرز میان آموزش عادی و ویژه۶۱

نتیجه گیری ۶۴

منابع ۶۵

پیوست۶۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه

خلاصه ای کوتاه از مقاله  بررسی کودکان استثنایی (کم توان ذهنی)  را در زیر می توانید ببینید.

انقلاب کبیر فرانسه :

شعار انقلاب کبیر فرانسه آزادی و رعایت حقوق بشر یعنی از بین رفتن فقر و برده داری به دنبال این انقلاب افراد دانشمند و متخصص در رشته های مختلفی پیدا شدند که جرأت اظهار عقیده داشتند. مثلاً ایتارد و پینل بیان کردند.

سازمان حمایت از کودکان عقب افتاده

به کمک بخشی از ایالت Nassau سازمانی با حمایت گروه کوچکی از دوستان و علاقه مندان به کودکان عقب مانده تأسیس شد و رویاهای آنها به حقیقت پیوست این رویا نابودن کردن و هدر دادن زندگی کسانی که دوستشان داشتند با رابطه عاطفی یا دور کردن و انزوای آنها از جوامعی که زندگی می کنند نبود.

دیدگاه کانر :

دو طبقه از اشخاص مبتلا به نقص ذهنی را مجدداً بر حسب موقع و منزلت بزرگسالیشان، تعریف کرد. تعاریف او، میزان معلولیت را با توجه به طبیعت محیطی که فرد معلول برای انطباق با آن تحت فشار قرار می گیرد، در نظر می گیرد.

دیدگاه ادگاردال :

برای ارائه ی یک تعریف و مفهوم درست به طور کلی پنج معیار ضرورت دارد که عبارتند از : ۱- عقب ماندگی هایی که جریان رشد را متوقف کند. ۳ عقب ماندگیهایی که مانع بلوغ و پیشرفتند. ۴ عقب ماندگیهایی که ریشه های سرشتی دارند

مقایسه ی کودکان نرمال و کودک عقب مانده ذهنی :

کودکانی که دچار عقب ماندگی ذهنی می باشند در کاربرد زبان تعبیری با نقایص و کمبودهایی مواجه می باشند. ما نمی دانیم که چه میزان از تاخیر در رشد زبان معلول توانایی های شناختی پایین می باشند

ویژگیهای شخصی و اجتماعی :

مدارس به دو دلیل به شخصیت و رفتار کودکان عقب مانده ذهنی علاقه مند می باشند. اولین دلیل این است که وجود یک رفتار غیر عادی می تواند به خودی خود سدی در برابر یادگیریهای کلاس به وجود آورد.

رفتارهای جنسی در کودکان عقب مانده ذهنی :

به طور کلی افراد برای اینکه بتوانند رابطه ی جنسی رضایت مندانه ای برقرار و نیازهای جسمی و روحی خود را ارضا کنند و در عین حال ملاک های سازگاری اجتماعی را رعایت کنند، باید با توجه به ابعاد چندگانه ی هوش گارنر از بهره ی هوشی بهنجار برخوردار باشند

عامل همخونی :

این عامل در ایجاد ناهنجاری‌های هوشی تاثیر فراوان دارد . در میان اقلیت‌ها و روستائیان و خانواده‌هایی که ازدواج با نزدیکان همخون مانند دختر عمو و پسر عمو یا عمه زاده یا دائی زاده و خاله زاده و امثال آنها متداول است .

مسمومیت‌ها :

مسمومیت‌های مادر در دوران بارداری از جمله مسمومیت به وسیله الکل یا مسمومیت به علت بیهوشی با وسایل شیمیایی یا مسمومیت‌های غذایی و دارویی در بعضی از مواقع سبب اختلال در رشد طبیعی جنین می‌گردد .

عوامل مربوط به هنگام تولد

بسیاری از اختلالات حسی وحرکتی و هوشی کودکان حاصل شرایط نامطلوب زایمان و یا بر اثر اشتباهات پزشکی به هنگام تولد می‌باشد امروزه در غالب کشورها می‌کوشند که با ایجاد تسهیلات و شرایط مطلوب از تعداد این عوامل نامساعد و نامطلوب تا آنجا که مقدور است بکاهند .

عوامل عقب ماندگی ذهنی بعد از تولد

عوامل فراوانی موجب نارسائی و عقب ماندگی ذهنی کودک بعد از تولد می‌گردند. ابتلاء کودک به بعضی از بیماری‌ها از بدو تولد و یا درسنین اولیه و در دوره‌های مختلف رشد در بعضی از موارد سبب عقب ماندگی ذهنی اومی‌شود.

مسمومیت‌ها :

در برخی از موارد مسمومیت‌های غذایی و داروئی در کودک بویژه در دوران شیرخوارگی و خردسالی سبب ضایعاتی در سیستم عصبی و مغزی و بالنتیجه عقب ماندگی ذهنی می‌گردد.

اختلالات غدد داخلی کودک

در بعضی از موارد به علت اختلالات غدد داخلی بویژه غده‌های هیپوفیز و تیروئید نارسائی‌هائی در سوخت و ساز بدن کودک فراهم می‌شود که از جمله مانع رشد طبیعی دستگاه مغز و اعصاب کودک می‌گردد .

عوامل فرهنگی و تربیتی و عقب ماندگی فرهنگی :

عدم امکان ارائه تسهیلات و برنامه‌های آموزشی و پرورشی که معمولاً بر اثر فقر فرهنگی و محیطی و اقتصادی و اجتماعی می باشد ، از جمله عواملی است که درعقب ماندگی ذهنی کودک موثر است .

نتیجه‌گیری :

در پایان این پژوهش می‌توان این نتیجه را گرفت که کودکان کم توان ذهنی هم دارای احساسات و نیازهایی هستند که باید برآورد شود . هر کودک کم توان ذهنی با اینکه از نظر ذهنی کمبود وکاستی‌هایی دارد ولی می‌تواند با استفاده از آموزش و راهکارهای خود را با محیط تطبیق دهد .

منابع :

بررسی کودکان استثنایی (کم توان ذهنی)

دکتر افروز ، غلام علی . (۱۳۷۱) . مقدمه‌ای بر روان شناسی و آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی . انتشارات دانشگاه تهران .

دکتر افروز ، غلام علی ( ۱۳۷۵) . مقدمه‌ای بر آموزش و پرورش کودکان استثنائی . انتشارات دانشگاه تهران .

بحرینی ، حمید رضا .( ۱۳۷۸). پایان نامه . بررسی علل عقب ماندگی ذهنی دانش آموزان استثنائی استان یزد .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − 11 =