بررسی والدین ومسئولین مدارس در جهت کاهش مشکلات تربیتی واخلاقی

پژوهش وکنجکاوی از تمایلات طبیعی بشر است ومیل به شناخت وارضاء آن حس موجب دست یافتن به مجهولات زیادی شده است. لذا پیشرفتهای چشمگیری درکلیه زمینه های علمی فعلی حاصل این حس سیری ناپذیر کسانی است که زندگی خود را وقف جامعه بشری کرده ومی کند.

مطلب بررسی والدین ومسئولین مدارس در جهت کاهش مشکلات تربیتی واخلاقی  مشتمل ۷۵ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته روانشناسی

فهرست مطالب

فصل اول.. ۲

مقدمه : ۳

بیان مسئله، هدف وفرضیه. ۷

فرضیه : ۱۰

تعاریف عملیاتی : ۱۰

فصل دوم. ۱۱

«مطالعه منابع مربوطه به موضوع مورد تحقیق». ۱۲

فصل سوم. ۱۹

«روش اجرای تحقیق». ۲۰

آزمودنیها ۲۰

«طرح پژوهشی». ۲۲

«ابزار اندازه گیری». ۲۲

«روش جمع آوری اطلاعات». ۲۳

فصل چهارم. ۵۴

یافته های پژوهشی.. ۵۵

بحث درباره یافته ها ۶۰

فصل پنجم.. ۶۲

محدودیتها ۶۳

پیشنهادات وکاربرد. ۶۴

خلاصه ونتیجه گیری.. ۶۸

فهرست منابع.. ۷۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی والدین ومسئولین مدارس در جهت کاهش مشکلات تربیتی واخلاقی  را در زیر می توانید ببینید.

بیان مسئله، هدف وفرضیه

از آنجایی که مدرسه سازمانی است که مسئولیت اصلی تعلیم وتربیت فرزندان هر جامعه ای را بر عهده دارد وزندگی در جامعه کنونی بدون تعلیم وتربیت عمومی غیر ممکن می باشد

فرضیه :

الف – همکاری والدین با مدرسه در رفع مشکلات یا اخلاقی دانش آموزان رابطه ای مثبت دارد.

ب- همکاری والدین با مدرسه در رفع مشکلات تربیتی یا اخلاقی دانش آموزان رابطه‌ای خنثی دارد.

تعاریف عملیاتی :

والدین : پدر و مادر و یا هر کسی که سرپرستی دانش آموز را به عهده دارد .

مسئولین مدارس : مدیر ،معاون ، معلمین ، مشاورین و مربی امور تربیتی مدرسه .

دانش آموزان : کلیه دانش آموزان مقطع ابتدائی سن ۷ تا ۱۲ سال

مشکلات تربیتی و اخلاقی : کلیه نارسائیها و کمبودهایی که منشاء آنها موضوع تربیتی و اخلاقی است .

«مطالعه منابع مربوطه به موضوع مورد تحقیق»

صاحبنظران تعلیم وتربیت بر این عقیده اند که والدین با همکاری وکمک به معلمان در زمینه پیشرفت تحصیلی فرزندان خود می توانند بسیار مؤثر واقع شوند. این مسئله بخصوص در دوره ابتدایی بسیار حائز اهمیت است.

آزمودنیها

در این تحقیق که در مورد بررسی نظر مدیران مدارس بخشی از ناحیه ۳ کرج در رابطه با میزان همکاری والدین با مدارس در حل مشکلات تربیتی یا اخلاقی دانش آموزان می باشد تعداد ۴۰ نفر از مدیران ناحیه فوق شرکت نموده اند.

«طرح پژوهشی»

۴۰ نفر از مدیران که به طور تصادفی انتخاب شده اند توسط پرسشنامه مورد آزمون واقع می‌شوند ، سپس با توجه به تعداد جوابهایی که به هرگزینه داده شده ، هر سؤال بطور جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته وسپس نتیجه نهایی استخراج می گردد.

«ابزار اندازه گیری»

ابزار اندازه گیری در این تحقیق عبارتست از پرسشنامه ای که حاوی ۱۹ سؤال تستی ، مرکب از ۱۶ سوال چهار جوابی و۲ سؤال سه جوابی ویک سؤال بلی – خیر همراه با توضیح است.

یافته های پژوهشی

در این تحقیق بر آن بودیم که نظر برخی مدیران مدارس ابتدائی ناحیه ۳ کرج را در مورد میزان همکاری والدین با مدارس جهت رفع مشکلات تربیتی واخلاقی دانش آموزان را بررسی واز نظرات آنان دراین راستا استفاده کرده واز استناج راه حلها وپیشنهادات آنان نتیجه ای موثر را جهت استفاده بیشتر از تجربیات آنان بدست آوریم.

بحث درباره یافته ها

میزان همکاری والدین یا آنهایی که از طرف مدارس درخواست همکاری شده است خوب بوده ودر نتیجه مشکلات فرزندان والدینی که با مدرسه همکاری داشته اند به مراتب کمتر بوده وهست.

محدودیتها

در اجرای این پژوهش ممکن است سوگریی نظر محقق در نتایج آن ایجاد خطا نموده وتصمیم پذیری آن را کاهش دهد. از سوی دیگر چون موضوع تحقیق چنان بوده است که د بعضی موارد نظر مدیران در مورد نظر والدین پرسیده شده است.

خلاصه ونتیجه گیری

همانطور که بر کلیه دست اندر کاران تعلیم وتربیت روشن و واضح است دئر مدارس با مشکلات تربیتی واخلاقی دانش آموزان بخصوص در مناطق ومحله های محروم شهر فراوان بوده وبرخیاز اوقات تحصیلی را در مدرسه مسئولین مدارس به مسائل مربوط به تعلم وانضباط می پردازند

فهرست منابع

بررسی والدین ومسئولین مدارس در جهت کاهش مشکلات تربیتی واخلاقی

۱- انجمن اولیاء ومربیان جمهوری اسلامی ایران ، مجله پیوند، شماره های ۱۶۸- ۱۶۹- ۱۷۰- ۱۷۱- ۱۷۲- ۱۷۳.

۲- سادات، محمد علی، اخلاق اسلامی، سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ، تهران ، چاپ دوازدهم با تجدید نظر ، بهار ۱۳۷۲.

۳- کریمی ، یوسف، جزوه روانشناسی اجتماعی آموزش وپرورش ، ۱۳۷۲.

۴- معیری، محمد طاهر، مسائل آموزش وپرورش ، انتشارات امیر کبیر.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 − پانزده =