بررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستان

کتار راحه الصدور یکی از کتابهایی ست که به واسطه نشر فنی آن و به کار بردن اصطلاحات و لغات عربی زیاد، دانشجویان کمتر راغب به مطالعه آن هستند.

مطلب  بررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستان مشتمل  ۲۸ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه ۱

نحوه تالیف کتاب و معرفی خود کتاب.. ۶

نسخ خطی و چاپهای کتاب: ۸

مقدمه آقای فروزانفر. ۱۲

تحقیق در راحه الصدور راوندی و آیه السرور محسن پور اصغری.. ۱۲

شرح مشکلات تاریخ راحه الصدور وآیه السرور راوندی ابراهیم اقبالی. ۱۳

شیوه نثرنویسی راوندی در راحه الصدور و ارزشهای علمی و ادبی این کتاب – نینا قبولیان زارع. ۱۴

تتبصی در راحه الصدور راوندی محمد اقبال ترجمه دکتر محسن فشارکی. ۱۹

بررسی یک فهلوی در راحه الصدوروآیه السرور حبیب نیکخواه بهرامی. ۱۹

منابع و ماخذ. ۲۱

نتیجه گیری..۲۵

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله  بررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستان را در زیر می توانید ببینید.

نحوه تالیف کتاب و معرفی خود کتاب

راوندی تالیف کتاب را در سال ۵۹۹ ه ق /۱۲۰۲ م. یعنی نه سال پس از انقراض دولت سلاجقه عراق شروع کرد و دو یا سه سال مشغول این کار بود، پس از تکمیل آن در سال ۶۰۳ ه ق /۱۲۰۶ م.

نسخ خطی و چاپهای کتاب:

  • اولین نسخه خطی آن در اول رمضان سال ۶۳۵ ه ق به کتابت حاج یحیی بن عبدالله حافظ قونوی نوشته شده است و در کتابخانه ملی پاریس نگهداری می شود.

تحقیق در راحه الصدور راوندی و آیه السرور محسن پور اصغری

پایان نامه مذکور که از دید ادبی به کتاب راحه الصدور نگریسته است در چهار بخش نوشته شده و تعداد صفحات آن ۵۷۹ می باشد.

شیوه نثرنویسی راوندی در راحه الصدور و ارزشهای علمی و ادبی این کتاب – نینا قبولیان زارع

پایان نامه مزبور ۱۷۱ صفحه است و دارای پنج بخش می باشد که بخش اول به نثر نویسی در ایران از ابتدا تا قرن هفتم اختصاص داده شده و به بررسی اجمالی خط و زبان ایران پیش از اسلام و ارزیابی سبکهای نثر فارسی دری پرداخته است.

بررسی یک فهلوی در راحه الصدوروآیه السرور حبیب نیکخواه بهرامی

نویسنده ابتدا تعریفی از فهلویات ارائه می دهد: فهلویات در ادبیات پیش از اسلام به ترانه ها و اشعاری گفته می شود که به لهجه های محلی سروده می شد.

منابع و ماخذ

۱- راوندی محمدبن علی بن سلیمان، راحه الصدور و آیه السرور در تاریخ آل سلجوق، تصحیح محمداقبال، لندن، بی نا، ۱۹۲۱

۲- راوندی محمدبن علی بن سلیمان، راحه الصدور و آیه السرور در تاریخ آل سلجوق، به سعی و تصحیح محمداقبال ، به انضمام حواشی و فهارس و تصحیحات مجتبی مینوی،تهران،امیرکبیر،۱۳۳۳

۳- راوندی محمدبن علی بن سلیمان، راحه الصدور و آیه السرور به کوشش جعفر اشعار، تهران، امیرکبیر،۱۳۶۵

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.