بررسی نقش خانواده (والدین) بر عزت نفس دختران مقطع راهنمایی

خانواده اولین پایه گذار شخصیت و ارزشها و معیارهای فکری کودکان است که نقش مهمی در تعیین سرنوشت و سبک و خط مشی زندگی آینده فرد دارد و اخلاق و صحت و سلامت فرد تا حدود بسیاری در گرو آن است. خانه و خانواده نخستین محیط اجتماعی است که کودک را تحت سرپرستی و مراقبت قرار می دهد ، از این رو بیش از تمام محیط های اجتماعی در رشد وتکامل فرد تأثیر دارد کودک قبل از اینکه وارد اجتماع شود و تحت تاثیر اوضاع اجتماع قرار گیرد، تحت تاثیر محیط و موازین اجتماعی و فرهنگی خانواده ای که در میان آن بزرگ شده است، قرار می گیرد و از آنجا که خانواده خود یک واحد اجتماعی است و ارزشها و معیارهای اجتماعی از طریق آن به کودک منتقل می شود و به عنوان یک واسطه از لحاظ تاثیر محیط اجتماعی بر کودک اهمیت فراوان دارد و به دیگر سخن چون خانواده که کانون تولد و زایش فرزند است بیش از تولد وی شکل گرفته است

چکیده

عزت نفس عبارت است از احساس ارزشمند بودن، این حس از مجموع افکار، احساسات، عواطف و تجربیات ما در طول زندگی ناشی می‌شود، نظر فرد نسبت به خویشتن و حس عزت نفس بتدریج در طول زندگی تکامل پیدا می‌کند. برخورداری از حس عزت نفس و اعتماد به نفس قوی به مشابه یک سرمایه ارزشمند و حیاتی برای همه انسان ها، به ویژه نوجوانان از مهمترین عوامل پیشرفت و شکوفایی استعداد و خلاقیت‌هاست و در واقع ‌ما برای سلامت روانی خود نیاز به عزت نفس قوی و مثبت داریم. ارضاء نیاز به عزت نفس به نوجوان امکان می‌دهد تا از توانمندی، ارزش وکفایت خود مطمئن شود از آن پس می‌تواند در تمامی جنبه‌های زندگی شایسته‌تر باشد و زمانی که فاقد عزت نفس است، احساس حقارت و درماندگی‌ و یأس می‌کند و از توانایی‌هایش درکنار آمدن و مقابله با مشکلات زندگی اطمینان کمتری دارد. خانواده مهمترین و اساسی‌ترین محیط در شکل‌گیری و بنای شخصیت کودک تلقی می‌شود. عزت نفس نوجوان در خانواده، در حقیقت پژواکی از احساسات و نگرش‌های او بعنوان اینکه عضو خانواده است، می‌باشد.

این مطلب بررسی نقش خانواده (والدین) بر عزت نفس دختران مقطع راهنمایی مشتمل بر ۸۴ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول – کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه …۲

۱-۲- بیان مسئله …۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق..۵

۱-۴- اهداف تحقیق..۶

۱-۴-۱- هدف کلی…۶

۱-۴-۲- اهداف جزئی.. ۶

۱-۵- فرضیات تحقیق..۷

۱-۶- متغیرهای تحقیق..۷

۱-۷- تعاریف متغیرها..۷

۱-۷-۱- تعاریف نظری… ۷

۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی… ۸

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه ..۱۰

۲-۲- عزت نفس…۱۱

۲-۲-۱ چهار شرط عزت نفس… ۱۳

۲-۲-۲- نقش توجه مثبت در ایجاد عزت نفس..۱۳

۲-۲-۳- مزایای عزت نفس بالا.. ۱۵

۲-۲-۴- عوامل مؤثر در عزت نفس..۱۶

۲-۲-۵- تأثیر عوامل مهم در تحول عزت نفس..۱۷

۲-۳- تعاریف و نظریاتی پیرامون عزت نفس…۱۹

۲-۳-۱- عزت نفس خانواده … ۲۳

۲-۳-۲- عزت نفس اجتماعی… ۲۳

۲-۳-۳- عزت نفس آکادمیک.. ۲۳

۲-۳-۴- تصور جسمانی…۲۳

۲-۳-۵- عزت نفس کلی…۲۴

۲-۴- تفاوت عزت نفس با خود پنداره…۲۴

۲-۵- عزت نفس بعنوان نیاز روانی وضعیت شخصیت…۲۶

۲-۶- عزت نفس به عنوان صفت شخصیت…۲۹

۲-۷- شکل‌گیری پدیده خود، خودپنداره عزت نفس…۳۰

۲-۸- تحقیقات انجام شده در زمینه عزت نفس….۳۲

۲-۹- خانواده، بنیان«خود»… ۳۴

۲-۱۰- رشد خو پنداری در نوجوانی…۳۶

۲-۱۱- ساخت خانواده …۴۰

۲-۱۲- الگوهای اساسی فرزندپروری… ۴۵

۲-۱۲-۱- والدین (دموکراتیک).. ۴۶

۲-۱۲-۲- والدین مستبد یا دیکتاتور….۴۷

۲-۱۲-۳- والدین سهل‌گیر یا آزاد گذارنده…۴۹

۲-۱۳- جنبه‌های مختلف تأثیر خانواده بر عزت نفس…۴۹

۲-۱۴- روشهای تغییر و افزایش میزان عزت نفس…۵۹

۲-۱۴-۱- الگوی یادگیری اجتماعی…۵۹

۲-۱۵- نقش و اهمیت عزت نفس در نوجوانان…۶۲

۲-۱۶- شایستگی برقراری ارتباط و سازگاری اجتماعی…۶۲

۲-۱۷- پیشرفت تحصیلی…۶۳

فصل سوم – روش تحقیق

۳-۱- نوع و روش تحقیق…۶۵

۳-۲- جامعه آماری…۶۵

۳-۳- نمونه و روش‌گیری نمونه‌گیری…۶۵

۳-۴- ابزار جمع‌آوری اطلاعات…۶۵

۳-۵- اعتبار و روایی پرسشنامه…۶۶

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…۶۷

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱- آمار توصیفی…۶۹

۴-۲- آمار استنباطی…۷۱

فصل پنجم – نتیجه گیری

۵-۱- خلاطه تحقیق…۷۹

۵-۲- نتیجه‌گیری کلی…۸۰

۵-۳- پیشنهادات برای تحقیقات بعدی….۸۱

۵-۴- محدودیت‌ها و مشکلات تحقیق…۸۱

ضمائم

منابع فارسی …۸۳

منابع انگلیسی …۸۶

پرسشنامه….۸۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته روانشناسی مقالات رشته علوم تربیتی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی نقش خانواده (والدین) بر عزت نفس دختران مقطع راهنمایی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

خانواده اولین پایه گذار شخصیت و ارزشها و معیارهای فکری کودکان است که نقش مهمی در تعیین سرنوشت و سبک و خط مشی زندگی آینده فرد دارد و اخلاق و صحت و سلامت فرد تا حدود بسیاری در گرو آن است. خانه و خانواده نخستین محیط اجتماعی است که کودک را تحت سرپرستی و مراقبت قرار می دهد ، از این رو بیش از تمام محیط های اجتماعی در رشد وتکامل فرد تأثیر دارد کودک قبل از اینکه وارد اجتماع شود و تحت تاثیر اوضاع اجتماع قرار گیرد، تحت تاثیر محیط و موازین اجتماعی و فرهنگی خانواده ای که در میان آن بزرگ شده است، قرار می گیرد و از آنجا که خانواده خود یک واحد اجتماعی است و ارزشها و معیارهای اجتماعی از طریق آن به کودک منتقل می شود و به عنوان یک واسطه از لحاظ تاثیر محیط اجتماعی بر کودک اهمیت فراوان دارد و به دیگر سخن چون خانواده که کانون تولد و زایش فرزند است بیش از تولد وی شکل گرفته است تا مرحله ای که فرزند به آگاهی و شعور کافی برسد خواه نا خواه در تعیین سرنوشت ساختمان روحی و نوع جهان بینی و طرز تفکر وی که خود برگرفته از محیط اجتماعی است ، تاثیر فراوان دارد

این را هم بخوانید :  هوش هیجانی - رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه - پرشین مقاله

بیان مسئله :

خانواده نخستین مدرسه و محور اصلی تربیت است،کارگاه الگوسازی است.زمینه تحول و تکامل و محیط رشد است و ما هیچ نهادی را نمی شناسیم که درجنبه سرنوشت سازی وتربیت در خانواده موثرتر باشد، کودک درسهای اصلی و اساسی خودرا از خانواده میگیرد هرسازندگی یا اشتباهی که در آن واقع گردد، مستقیما در کودک اثر میگذارد خانواده میتواند عامل سازندگی جسمی و روانی، عاطفی و ذهنی و… کودک باشد یا عامل ویرانی و نابودی او، میتواند

اهمیت و ضرورت تحقیق:

اکثر صاحب نظران عزت نفس مثبت را عامل مهم و اساسی درسازگاری عاطفیاجتماعی مطلوب میدانند . از آنجایی که عزت نفس کودک یا نوجوان ، زمینه و اساس ادراک وی از تجارب زندگی را فراهم میسازد ، مثبت بودن آن دارای ارزش ویژه ای است . شایستگی عاطفی اجتماعی که از خود ارزیابی مثبت منتج میشود میتواند مانند سپر یا نیرویی در برابر مشکلات خطیرآینده به کودک کمک کند

عزت نفس :   

عزت نفس برای اولین بار توسط ویلیام جیمز مورد بررسی قرار گرفت و سپس دانشمندان زیادی، سعی در بررسی را بطه بین عزت نفس و تاثیر آن بر ابعاد زندگی فردی داشته اند و روزنبرگ ( ۱۹۸۵) نخستین مطالعات علمی را دراین زمینه انجام داد و تاثیر متغیر های اجتماعی را برعزت نفس نوجوانان مورد بررسی قرار داد وبه مطالعاتی که اریکسون(۱۹۸۲)، انجام داد، مشغول گردید ؛ افرادی که عزت نفس پایینی دارند تمایل به اسناد شکست خود به دیگران عدم رضایت شغلی ، احساس تنهایی ، کاهش سلامت عمومی بدن ، افسردگی ، شکایات جسمانی کاهش عملکرد و وجود مشکلات بین فردی در برقراری ارتباط اجتماعی دارند

نقش توجه مثبت در ایجاد عزت نفس :

زمانی که خود نمایان میشود ، نوجوانان نیاز به توجه مثبت  را پرورش میدهند ، این نیاز از طریق یادگیری بوجود می آید ، نیاز به توجه مثبت همگانی و مداوم است و شامل پذیرش  محبت و تایید شدن از جانب دیگران، مخصوصاً از جانب مادر دردوران کودکی است در واقع ، دریافت توجه مثبت برای کودکان ارضا کننده و عدم دریافت توجه مثبت برای آنها ناکام کننده میباشد ؛ از آنجایی که توجه مثبت برای رشد انسانها حیاتی است

مزایای عزت نفس بالا:

خلق و خود ارزیابی از خود دریکدیگر تاثیر می گذارند ، وقتی که مردم ، خودشان را به صورت منفی ارزیابی میکنند ، تجربیات آنها ، موجب هیجانات نا خوشایند ، از جمله خجالت، شرمندگی و احساس حقارت می باشد ( روسو ، ۱۹۹۲) و عزت نفس بالا باعث هیجانات مثبت میشود و با افسردگی و اضطراب مقابله میکند ( گرین برگ ۱۹۹۲، هاگا ،دیک، ارنست ،۱۹۹۱ ، لوتار و بلات) کسانی که عزت نفس پایین وارزیابی منفی از خود دارند، در برابر کسانی که عزت نفس بالا و ارزیابی مثبت از خود دارند استعداد بیشتری برای افسردگی دارند ( ;کلیور و ساندلر ،۱۹۹۳)  کسانیکه عزت نفس بالا دارند هدف های مهمی را برای خود اختصاص میدهند و برای رسیدن به آن هدف ها تلاش می کنند .

عوامل موثر در عزت نفس :

عزت نفس به طور عمده تحت تایید افرادی است که برای ما مهم هستند و بیشتر وقتمان را با آنها سپری می کنیم ، براساس این ، والدین ، معمولاً ، بیشترین تاثیر را دارند ، از آنجا که عزت نفس در طی سالهای متمادی رشد می یابد ، عزت نفس نوجوانان، نه تنها به ماهیت روابط بین والدین و نوجوانان ، بلکه به روابط گذشته نیز بستگی دارد .

تاثیر عوامل مهم در تحول عزت نفس :

کوپر اسمیت چهار عامل را در تحول عزت نفس مهم می دارند :

 1. ارزشی که فرد از سوی دیگران از طریق ابراز محبت ، تحسین و توجه دریافت میکند .
 2. تجربه همراه با موفقیت فرد ، مقام یا موقعیتی که فرد خودش را در ارتباط با محیط
  می بیند .
 3. تعریف شخصی فرد از موقعیت یا شکست .
 4. شیوه فرد در ارتباط با بازخورد منفی یا انتظار .
این را هم بخوانید :  آثار مواد مخدر - بررسی اثار مواد مخدر بر بدن انسان - پرشین مفاله

تفاوت عزت نفس با خود پنداره:

هر فرد از خود ، مفهومی دارد که در تعیین روابط با دیگران نقش عمده ای ایفا می نماید . کودکان در طی رشد خود و دست یافتن به خود آگاهی می توانند موفقیت خویش را در محیط بیابند . و در ادامه رشد زمانی که دوره ابتدایی را به آخر میرساند آن حس اولیه و خام بصورت شبکه ای از احساسات و استنباط های کودک از خودش درمی آید که ثابت و نسبتا پیچیده است ، لیکن نسبتا قابل شناسایی است . در اندازه گیری و سنجش مفهوم خود ، از افراد می خواهند که خود را “وصف” نماید در حالیکه عزت نفس فرا تر از توصیف است .

عزت نفس به عنوان  صفت شخصیت :

از عزت نفس به عنوان یک نیاز با توجه به دیدگاه های متکبرانه آبراهام مزلو سخن به میان آمد در این قسمت به اساس نظریات راجرز و پیشنهاد دهنده در مورد عزت نفس پرداخته میشود که خلاصه دیدگاههای او به شرح زیر است :

کارل راجرز که از روانشناسان انسان گرا میباشد بر ادراک ، احساس ، خود شکوفایی مفهوم خویشتن ، تکامل شخصیت و تغییرات مداوم شخصیت تکیه میکند ( شاملو ، ۱۳۶۸)

تحقیقات انجام شده در زمینه عزت نفس:

در بررسی عزت نفس ، اولین کار توسط ویلیام جیمز (۱۸۹۰)انجام شده است . وی به توضیح تمیز بین خود شناخته شده و خود شناسانده پرداخت و آن را به سه عنصر : مادی (بدن ، خانواده ، خانه) . اجتماعی افراد در عین داشتن (سطوح مختلف اجتماعی برای سایر افراد قابل شناخت است) و روحانی (حالات هشیاری و تمایلات ) تقسیم کرد. او معتقد بود که تصور خود از خود در حین تعاملات اجتماعی ، یعنی از زمانیکه متولد شده و مورد شناسایی دیگران قرار می گیرد ، شکل می گیرد .

روش های تغییر و افزایش میزان عزت نفس:

الگوی یادگیری اجتماعی :

الگویی که روشهای افزایش میزان عزت نفس از آن منتج شده است « الگوی یادگیری اجتماعی» نام دارد . برای کاربردی تر شدن و استفاده هر چه بیشتر از این الگو ،‌آن را به الگوهای رفتاری ، شناختی ،‌بیولوژیکی (زیستی) و عاطفی دسته بندی کرده اند . نمونه هایی از الگو رفتاری مشتمل بر مهارت های اجتماعی مانند تعارف کردن ، خندیدن ، محبت کردن و جز این هاست . مثالهایی از الگوی شناختی میتواند توصیف خود تصورات ،‌باورها و تخیلات باشد .

پیشنهادات تحقیق

پیشنهاد می‌شود در تحقیقات آتی در ارتباط با موضوع مسائل زیر درنظر گرفته شود:

 • پیشنهاد می‌شود پژوهش‌های مشابهی در مقطع دبیرستان نیز انجام گیرد تا نتایج را بتوان با یکدیگر مقایسه کرد.
 • بهتر است این تحقیق با آزمودنی‌های پسر هم انجام شود تا ضمن آن که تعمیم نتایج را به هر دو جنس ممکن می‌سازد. تفاوت‌های احتمالی دو گروه را از لحاظ تأثیر خانواده بر عزت نفس آن‌ها مورد بررسی قرار داد.
 • پیشنهاد می‌شود تحقیقات بعدی مشخصه‌های دیگر خانواده مثل نحوه تربیت، نحوه ارتباط والدین با فرزندان نیز مورد مطالعه قرار گیرد تا نتایج به دست آمده بیشتر به خانواده قابل تعمیم باشد.

محدودیت‌ها و مشکلات تحقیق:

 • در این تحقیق به علت ذیق وقت محقق، نمونه‌گیری در برخی از شاخص‌های خانواده به درستی انجام نگرفت. درنتیجه برخی از نتایج تحقیق تحت تأثیر نمونه‌گیری نامناسب به درستی مشخص نشدند.
 • محقق به دلیل مشکلات مالی نتوانست تحقیق را درنمونه پسران نیز انجام دهد، درنتیجه این تحقیق قابل تعمیم به پسران نمی‌باشد.

منابع فارسی :

 • اتکینسون، ریتال و همکاران.( ۱۳۷۸). زمینه روانشناسی.، ترجمه: محمدنقی براهنی و همکاران. جلددوم. تهران: انتشارات رشد.
 • احدی، حسن. ، بنی جما ل، شکوالسادات.( ۱۳۷۹). روانشناسی رشد. انتشارات بنیاد.
 • اکبری آرزومان، رضا.( ۱۳۶۸). بررسی رابطه حمایت اجتماعی موسسات رفاهی(کمیته امداد) با عزت نفس فرزندان خانواده‌های تحت پوشش. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
 • آلپورت، گوردن.( ۱۳۸۱).  رشد شخصیت.، مترجم: فاطمه افتخاری. تهران: انتشارات امیرکبیر.
 • بیابانگرد، اسماعیل.( ۱۳۶۹).  بررسی رابطه بین مفاهیم منبع کنترل، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
 • بیابانگرد، اسماعیل.( ۱۳۷۲).  : روشهای افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان، تهران، انتشارات‌ انجمن اولیاء و مربیان .
 • بیلز، رابرت .( ۱۳۷۱).   کاربرد روانشناسی در آموزشگاه. ترجمه: پروین کدیور.جلددوم. تهران: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
 • پورشافعی، هادی.( ۱۳۷۱).   بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته روانشناسی مقالات رشته علوم تربیتی

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

11 − 10 =