بررسی نظرات کارشناسان ذیربط با اعتیاد در مورد نقش نظام مدیریت اطلاعات اعتیاد به هروئین در پیشگیری و درمان آن در شهرستان اصفهان

سوء استفاده از دارو یک پدیده جهانی است. این پدیده تقریبا برهمه کشورها تاثیردارد با این تفاوت  که وسعت و ویژگی های آن ازیک ناحیه به ناحیه دیگر فرق می کند .این خطرمتوجه سراسر جهان است به خصوص درمیان جوانان و در چندین دهه گذشته مشکل بزرگی بوده است .بیشترین دارویی که به طور وسیع در سراسر جهان استفاده می شود حشیش بوده است که سه- چهارم گزارش کشورها  راجع به سوءاستفاده از دارو در مورد هروئین و دو-سوم آنها در مورد کوکائین بوده است

این تحقیق دانشجویی بررسی نظرات کارشناسان ذیربط با اعتیاد در مورد نقش نظام مدیریت اطلاعات اعتیاد به هروئین در پیشگیری و درمان آن در شهرستان اصفهان مشتمل بر ۴۴صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه‌ (بیان‌ مسئله‌، توجیه‌ اهمیت‌ موضوع‌): ۲

دلایل انتخاب موضوع اعتیاد : ۳

ضرورت ایجاد نظام مدیریت اطلاعات معتادین به هروئین: ۷

ضرورت ایجاد نظام مدیریت اطلاعات معتادین به هروئین: ۸

تعریف‌ واژه‌ها: ۹

تعریف نظری درمان: علاج،معالجه،چاره،دوا،دارو . ۱۰

هدف کلی : ۱۱

اهداف اختصاص: ۱۱

۳- سؤالات‌ پژوهشی‌ یا فرضیه: ۱۳

مشکلات اجرایی در انجام طرح و روش حل مشکلات : ۱۷

نتایج پژوهش : ۱۸

تشریح مشخصات جامعه مورد پژوهش: ۱۸

نتایج.. ۴۲

پیشنهادات وکاربرد یافته های طرح.. ۴۳

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی نظرات کارشناسان ذیربط با اعتیاد در مورد نقش نظام مدیریت اطلاعات اعتیاد به هروئین در پیشگیری و درمان آن در شهرستان اصفهانرا در زیر می توانید ببینید.

مقدمه‌ (بیان‌ مسئله‌، توجیه‌ اهمیت‌ موضوع‌):

سوء استفاده از دارو یک پدیده جهانی است. این پدیده تقریبا برهمه کشورها تاثیردارد با این تفاوت  که وسعت و ویژگی های آن ازیک ناحیه به ناحیه دیگر فرق می کند .این خطرمتوجه سراسر جهان است به خصوص درمیان جوانان و در چندین دهه گذشته مشکل بزرگی بوده است .بیشترین دارویی که به طور وسیع در سراسر جهان استفاده می شود حشیش بوده است که سه- چهارم گزارش کشورها  راجع به سوءاستفاده از دارو در مورد هروئین و دو-سوم آنها در مورد کوکائین بوده است

دلایل انتخاب موضوع اعتیاد :

چرا اعتیاد به هروئین انتخاب شده است ؟

۱-وسعت استفاده : پاکستان و ایران در حال حاضر بالاترین میزان اعتیاد به هروئین را در جهان دارند و برآورد می شودکه تقریبا ۱۰% جمعیت ایران دارو مصرف می  کنند (۵) .

۲-دسترسی آسان : در سال ۲۰۰۱ تعداد تخمینی استفاده کنندگان داروی تزریقی در ایران وسعتی بین ۰۰۰/۲۰۰ تا  ۰۰۰/۳۰۰  داشته است و این افزایش ناشی از تغییر روشهای دادوستد و افزایش دسترسی به هروئین است

ضرورت‌ اجرای‌ طرح‌ را به‌ صورت‌ خلاصه‌ شرح‌ دهید:

در دنیای امروز به سبب پیچیدگی مسائل و مشکلات ، نیاز به اطلاعات و آمار و ارقام در تصمیم گیری مدیریت بیش از هر زمان دیگر احساس میشود.هنگام تصمیم گیری پیرامون یک مساله نه تنها باید اطلاعات آماری و تحلیلی وسیعی فراهم کرد ، بلکه باید تدابیری اتخاذ شود که اطلاعات مورد نیاز فورا و به سرعت در دسترس تصمیم گیرندگان قرار گیرد.

ضرورت ایجاد نظام مدیریت اطلاعات معتادین به هروئین:

۱- ثبت دقیق اطلاعات معتادین به هروئین

۲- نظاممند نمودن اطلاعات معتادین به هروئین     

۳- دسترسی آسان و سریع به اطلاعات معتادین به هروئین

۴- تعیین سازمانهای متولی ، تقسیم کار  و تعیین وظایف هر سازمان در فرآیند نظام مدیریت اطلاعات

تعریف‌ واژه‌ها: 

تعریف نظری نظام مدیریت اطلاعات (MIS:management information system  ) :  نظام های رسمی و غیررسمی که اطلاعات گذشته،حال وآینده رابه صورت کتبی وشفاهی برای انجام فعالیتهای داخلی و خارجی به مدیران ،کارکنان و سایرعناصر کلیدی درزمان مناسب به منظوراخذ تصمیم مناسب ارائه می دهد

تعریف نظری درمان: علاج،معالجه،چاره،دوا،دارو                                                        

تعریف عملیاتی درمان:منظور پژوهشگر،درمان معتادین به هروئین است به کمک اطلاعات جمع آوری شده از نظام مدیریت اطلاعات اعتیاد به هروئین  که درمان صحیح و منطقی در گرو دستیابی به اطلاعاتی است درمورد علل گرایش و ویژگیهای افرادی است که معتاد شده اند و سپس درمان آنها و بازتوانی آنها و بازگرداندن آنها به حالت طبیعی .

روش اجرا:برای انجام این پژوهش توصیفی-تحلیلی از پرسشنامه( خودساخته  و بر اساس و مطابق با سؤالات پژوهش )و مصاحبه استفاده  می شود. به این صورت که پژوهشگران به سازمانهای ذیربط در فرایند نظام مدیریت اطلاعات مربوط به معتادین به هروئین مراجعه نموده و با مصاحبه با کارشناسان و مسئولین این سازمانها اقدام به تکمیل پرسشنامه و سؤالات مورد نظر مینمایند.البته قبل از تکمیل پرسشنامه مسئولین از اهداف و اهمیت پژوهش آگاهی مییابند

مشکلات اجرایی در انجام طرح و روش حل مشکلات :

عدم همکاری پرسنل برخی سازمانها  در جمع آوری اطلاعات در مطالعه وضعیت موجود.

نتایج پژوهش :

دراین پژوهش هدف کلی تعیین نظرات کارشناسان ذی ربط با اعتیاد در مورد نقش نظام های مدیریت اطلاعات اعتیاد در پیشگیری و درمان معتادان به هروئین شهرستان اصفهان بوده است و برای تحلیل داده های به دست أمده از پرسشنامه ها از روشهای امار توصیفی( تعیین فراوانی و میزان در صد انها) استفاده شده است .

ضمناً کلیه داده های اقتباس شده پرسشنامه کدگذاری شده و سپس داده ها به وسیله برنامه Excel تحلیل و نمودارها رسم شده

پیشنهادات وکاربرد یافته های طرح

پیشگیری از اعتیاد، یعنی بکارگیری اقداماتی که منجر به کاهش ابتلای افراد به اعتیاد می‌شود. پیشگیری شامل اقداماتی است برای کاهش عواملی که افراد را در معرض خطر قرار می دهد و افزایش عواملی که افراد را از مصرف مواد حفظ می کند. بنابراین،شناسائی کامل این عوامل در هر منطقه، به موثر بودن فعالیتهای پیشگیری کمک خواهد کرد.

در درمان معتادان سه هدف اصلی دنبال می‌شود : الف ) دستیابی به شیوه زندگی بدون مواد ب ) کمک به افزایش عملکرد در جنبه های مختلف زندگی ج ) پیشگیری از تکرار مصرف یا عود، که مورد آخر شامل :

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.