بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه ۲ شهر یزد

در سایه ی تحولات عظیم علمی و فناوری های جدید در جهان امروز پدیده ای بنام اوقات فراغت شکل گرفته است پدیده ای که از یک سو زمینه ای مناسب برای رشد ابعاد مختلف وجود آدمی و رسیدن به کمال و سعادت است و بستری مطلوب برای رشد و شکوفایی استعدادهای نهفته در درون و از سوی دیگر آبستن مشکلات جدی و جدیدی برای نسل امروز و نسل های آینده است که اگر با علم و آگاهی با آن روبرو نشویم و برنامه ای مدون و منظم برای برخورد با آن نداشته باشیم ‌،دچار صدمات و لطمات جبران ناپذیری خواهیم شد .

چکیده :

امروزه در سراسر جهان مسئله فراغت از جایگاه خاص برخوردار است ،‌پیشرفت صنعتی و اقتصادی در سال های اخیر که رفاه و آسایش بیشتری را به ارمغان آورده است و به شمار بیشتری از مردم این امکان را بخشیده است که نسبت به گذشته بخش بیشتری از اوقات خود را به امور معنوی – فرهنگی بپردازند.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۱۰۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده : ۴

۱- مقدمه : ۱

۲- موضوع تحقیق و تبیین آن: ۳

تبیین موضوع تحقیق : ۳

۳- بیان مسأله مورد پژوهش (مشکل چیست؟) ۵

۴- انگیزه محقق در انتخاب موضوع. ۷

۵- هدف تحقیق : ۸

۶- ضرورت تحقیق (اهمیت مسأله مورد پژوهش) ۸

۷- واژه ها و اصطلاحات این تحقیق. ۱۰

الف – سابقه نظری تحقیق (‌بررسی نظریه ها و فنون مربوط به پژوهش )‌ ۱۱

اوقات فراغت از دیدگاه جامعه شناسان و دانشمندان. ۱۱

اوقات فراغت از دیدگاه اسلام : ۱۸

تاریخچه: ۲۰

۱- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در جهان. ۲۳

۲- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در ایران. ۲۸

۳- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در محل تحقیق: ۳۳

روش تحقیق (متدلوژی) : (Research Method) 36

۱- تعریف فرضیه. ۳۶

۲- انواع فرضیه. ۳۶

۳- فرضیات این تحقیق (سؤالات پژوهشی) ۳۷

۱- تعریف جامعه آماری : ۳۸

د) نمونه گیری موردی. ۴۲

۵- نمونه گیری در این تحقیق. ۴۲

۲- انواع روشهای جمع آوری اطلاعات.. ۴۲

A- روش پرسشنامه ای. ۴۴

B- روش مصاحبه ای. ۴۵

C- روش مشاهده ای. ۴۵

انواع روشهای مشاهده : ۴۵

۳- روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق. ۴۶

۴- تعیین روائی روش جمع آوری اطلاعات.. ۴۶

روایی. ۴۶

تعیین روایی. ۴۶

۵- تعیین پایایی روش جمع آوری اطلاعات.. ۴۷

۱- تعریف روش تحقیق. ۴۷

۲- انواع و روش های تحقیق. ۴۸

۳- نوع و روش این تحقیق. ۴۹

تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۵۰

جدول فراوانی و درصدی سوال شماره «۱». ۵۰

جدول فراوانی ودرصدی سوال شماره «۲». ۵۱

جدول فراوانی ودرصدی سوال شماره «۳». ۵۲

جدول فراوانی ودرصدی سوال شماره «۴». ۵۳

جدول فراوانی ودرصدی سوال شماره «۵». ۵۴

۶-چه مقدارازاوقات فراغت خودراصرف تماشای تلویزیون می کنید؟. ۵۶

جدول فراوانی ودرصدی سوال شماره «۶». ۵۶

جدول فراوانی ودرصدی سوال شماره «۷». ۵۷

۸ – چه مقدار از اوقات فراغت خود را با اینترنت می گذرانید؟. ۵۸

جدول فراوانی ودرصدی سوال شماره «۸». ۵۸

۹ -گوش دادن به موسیقی چقدر از اوقات فراغت شما را به خود اختصاص می دهد؟. ۵۹

جدول فراوانی ودرصدی سوال شماره «۹». ۵۹

جدول فراوانی ودرصدی سوال شماره «۱۰». ۶۰

جدول فراوانی ودرصدی سوال شماره «۱۱». ۶۲

جدول فراوانی ودرصدی سوال شماره «۱۲». ۶۳

جدول فراوانی ودرصدی سوال شماره «۱۳». ۶۴

۱۴-تاچه میزان اوقات فراغت خودراباسفربه شهرهای مختلف می گذرانید؟. ۶۵

جدول فراوانی ودرصدی سوال شماره «۱۴». ۶۵

جدول فراوانی ودرصدی سوال شماره «۱۵». ۶۶

جدول فراوانی ودرصدی سوال شماره «۱۶». ۶۸

جدول فراوانی ودرصدی سوال شماره «۱۷». ۶۹

ب: تجزیه وتحلیل سوالات تشریحی. ۷۰

۲۰-دوست دارید اوقات فراغتتان رادر انجام چه کارهایی بگذرانید؟. ۷۲

ج:تجزیه و تحلیل سوالات پژوهشی. ۷۴

۱۸ -۴داده های مربوط به میزان اوقات فراغت دانش آموزان. ۷۴

تفسیر نتایج پژوهش : (Conclusion) 81

۲- پیشنهادات و نظرات اصلاحی. ۸۶

منابع. ۹۰

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله  بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه ۲ شهر یزد را در زیر می توانید ببینید.

چکیده :

امروزه در سراسر جهان مسئله فراغت از جایگاه خاص برخوردار است ،‌پیشرفت صنعتی و اقتصادی در سال های اخیر که رفاه و آسایش بیشتری را به ارمغان آورده است و به شمار بیشتری از مردم این امکان را بخشیده است که نسبت به گذشته بخش بیشتری از اوقات خود را به امور معنوی – فرهنگی بپردازند.

۱- مقدمه :

در سایه ی تحولات عظیم علمی و فناوری های جدید در جهان امروز پدیده ای بنام اوقات فراغت شکل گرفته است پدیده ای که از یک سو زمینه ای مناسب برای رشد ابعاد مختلف وجود آدمی و رسیدن به کمال و سعادت است و بستری مطلوب برای رشد و شکوفایی استعدادهای نهفته در درون و از سوی دیگر آبستن مشکلات جدی و جدیدی برای نسل امروز و نسل های آینده است که اگر با علم و آگاهی با آن روبرو نشویم و برنامه ای مدون و منظم برای برخورد با آن نداشته باشیم ‌،دچار صدمات و لطمات جبران ناپذیری خواهیم شد .

تبیین موضوع تحقیق :

فراغت در لغت آسودگی و آسایش معمولاً در مقابل اشتغالات و درگیری های روزمره که نوعاً‌موجب خستگی می گردد بکار می رود اما فراغت از دیدگاه جامعه شناسی به این استنباط عام محدود نمی شود و تعریف و تبیین آن عملاً‌به گشایش باب وی‍ژه ای در حوزه ی این علم تحت عنوان جامعه شناسی فراغت انجامیده است

بیان مسأله مورد پژوهش (مشکل چیست؟)

اوقات فراغت را می توان مهم ترین و دلپذیرترین اوقات آحاد بشر دانست این اوقات مستعد است برای مؤمنان لحظه های نیایش با معبود برای عالمان دقائق تعمق و تفکر و برای هنرمندان زمان ساختن و ابداع باشد در عین حال برای عده ای نیز این اوقات ‌،به جای “فراغت”‌ملال آورترین لحظه هاست.

 انگیزه محقق در انتخاب موضوع

نوجوانی و جوانی فصل شورانگیز زندگی و مظهر نشاط و سازندگی اند روح لطیف و قلب ظریف نوجوانان و جوانان جلوه آفرینش و صحیفه مصفای هستی است جوانی تبلور شور و هیجان ،‌ گذشت و ایثار ،‌قدرت و توان ،‌صداقت و صراحت،‌شجاعت و قاطعیت ،‌امید و آرزو ‌،عشق و محبت و خلوص و پاکی است .

ضرورت تحقیق (اهمیت مسأله مورد پژوهش)

بهره گیری مناسب از اوقات فراغت یکی از مشکلات اساسی و پایه ای جوانان است و این امر خود موجب تنش های فراوانی در زمینه انتخاب شیوه ی پر کردن اوقات فراغت می گردد

واژه ها و اصطلاحات این تحقیق

– فراغت :‌در لغت به معنای آسایش ‌،استراحت ‌،  آسودگی و آرامش است همچنین آن را در معنای فرصت ،‌مجال و آسوده شدن نیز به کار گرفته اند .

فراغت در برابر کار قرار می گیرد لیکن تعریف آن بدون توجه به مجموعه های اجتماعی ، ‌سطح فنون ،‌شیوه زندگی ‌،مدلهای اجتماعی ‌،فرهنگی مسلط ممکن نیست .

اوقات فراغت از دیدگاه اسلام :

امام علی (ع)‌ بزرگترین تفریح را کار می داند: پس نوع نگرش به زندگی ،‌نوع جهان بینی و شیوه تلقی از پدیده های هستی است که شکل دهنده و معنا دهنده ی زمان و مکان و فرصتهای فرد می گردد با این وصف باید اوقات فراغت را به حسب تفاوت های ارزشی و فرهنگی ،‌ نگرش ها ،‌ تجربیات ،‌ شرایط و موقعیت های مادی و معنوی هر فرد تعریف کرد .

تاریخچه:

درباره اینکه اوقات فراغت از چه زمانی در میان بشر وجود داشته است توافق نظر وجود ندارد. عده ای از پژوهشگران معتقدند که زمان فراغت در تمام زندگی بشر وجود داشته و عده ای دیگر اوقات فراغت را خاص جوامع صنعتی می دانند .

 بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در ایران

– ” بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دوم دبیرستان های تهران” عنوان تحقیقی بود که در سال ۱۳۶۲ بوسیله دفتر پژوهشهای برنامه ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شد این پژوهش که بروی ۱۸۰۰ نفر از دانش آموزان صورت گرفت نشان داد افرادی که دارای خانواده های کم درآمد هستند و یا تحصیلات پدرانشان بالا نیست از برنامه های رادیو نسبت به دیگر دانش آموزان اظهار رضایت بیشتری کرده اند

بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در محل تحقیق:

– ” بررسی نحوه ی گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان مقاطع راهنمایی و متوسطه شهر ابرکوه” عنوان تحقیقی است که توسط آقای سید مسعود عظیمی در فروردین ۱۳۷۵ انجام گرفته که در این تحقیق آزمودنی ها تعداد ۳۰۰ نفر از کل دانش آموزان مقطع متوسطه در راهنمایی (۴۰۰۱ نفر) شهر ابرکوه می باشد و نتایج بدین شرح است :

فرضیات این تحقیق (سؤالات پژوهشی)

چون این پژوهش تحقیقی است پیمایشی و نظرسنجی معمولاً باید سؤال پژوهشی داشته باشد بنابراین دارای ۷ سؤال اساسی و اصلی پژوهشی است که بر مبنای سؤالات ۱۷ سؤال تستی یا چهارگزینه ای و ۳ سؤال تشریحی تهیه گردیده است.

 انواع و روش های تحقیق

(A) انواع تحقیقات علمی براساس هدف:

(A-1 ) تحقیقات بنیادی ، این تحقیقات در جستجوی کشف حقایق و واقعیت ها و شناخت پدیده ها و اشیاء بوده که مرزهای دانش عمومی بشر را توسعه می دهند و قوانین علمی را کشف نموده و به تبیین ویژگی ها و صفات یک واقعیت می پردازند.

تجزیه و تحلیل سوالات پژوهشی

در این بخش با محاسبات آماری استنباطهای لازم را از نتایج بدست آمده انجام می دهیم.استانباط های لازم از یافت های پژوهش در جداول زیر ارائه می گردد.

در رابطه با سوال پژوهشی نخست یعنی میزان اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه «۲» نتایج در جدول ۱۸-۴آمده است.

پیشنهادات و نظرات اصلاحی

الف- پیشنهادات محقق :

۱- افزایش اعتبارات مربوط به ایجاد امکانات لازم از طرف مسوولان برای پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان

۲- ایجاد اردوگاه هادر مناطق خوش آب و هوای شهرستان و ترتیب دادن اردوهای تفریحی – علمی برای دانش آموزان

۳- گسترش امکانات مختلف ورزشی ، باشگاه ها ، سالن های ورزشی در نقاط مختلف شهرستان یزد تا برای همه در دسترس باشد.

 

۳- مقایسه نتایج این تحقیق با پژوهشهای مشابه این موضوع

در مقایسه نتایج این تحقیق با پژوهشهای مشابه این موضوع نتایج زیر بدست آمده است:

الف- از پژوهشهایی که در خارج از ایران در زمینه اوقات فراغت انجام گرفته نتایج زیر بدست آمده :

– برای سنین ۱۷ سال تلویزیون یک ارتباط منفی با عملکرد خواندن داشته است.

– اکثر دانش آموزان به ندرت در اوقات فراغت به مطالعه کتاب می پردازند.

منابع

– دبیرخانه شورای عالی جوانان ، چگونگی پرداختن به فعالیت های فراغت بین نوجوانان و جوانان

– با تقوا ، مهدیه ، ۱۳۸۳، بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان مجتمع علوم انسانی دانشگاه یزد.

– مکی ، محمد ، ۱۳۸۱، بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان پسر دوره ی متوسطه ناحیه ۲ شهر یزد.

– دلاور ، علی ، ۱۳۷۳، روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی ، انتشارات پیام نور

– حافظ نیا ، محمد ، ۱۳۸۴، روش تحقیق در علوم انسانی ، انتشارات سمت

– بهارستان ، جلیل ، بررسی هندسه جوانی و سیاق جوانی کردن

– سازمان ملی جوانان ، اوقات فراغت و سبک های زندگی جوانان

– مجلات پیوند ، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان ایران

– اینترنت

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.