بررسی میزان تفاوت افسردگی بین مردان شاغل و بازنشسته

پیری روز به روز مسئله بزرگی در کشورهای در حال پیشرفت و پیشرفته می شود . بخصوص افراد پیرو طرز زندگی آنان اکثراً مسائل روانی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی پیش می آوردند .دوران پیری از نظر بهداشت روانی بسیار حائز اهمیت است و از نظر پیشگیری باید بخاطر داشت که معمول ترین بیماری های روانی در افراد پیر عبارتند از : پسیکوزهای پیری ، اختلالات روانی ناشی از اختلالات عروقی ، کمبود اکسیژن و از بین رفتن فعالیت های عادی در مغز که با کم شدن روابط اجتماعی ، از دست دادن مسئولیت ، تربیت دختران و پسران ، ازدواج وجدان شدن آنها ، بازنشسته شدن و از دست دادن نزدیکان و اطرافیان توأم می گردد .

این تحقیق دانشجویی  بررسی میزان تفاوت افسردگی بین مردان شاغل و بازنشسته مشتمل بر۶۹صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده تحقیق : ۲

فرضیه تحقیق : ۲

مقدمه : ۳

مقدمه ای بر شناخت افسردگی. ۱۵

مرورری بر تاریخچه افسردگی. ۱۶

تاریخچه افسردگی در ایران : ۱۹

تعریف افسردگی : ۲۰

دیدگاه های درمان افسردگی : ۲۳

الگوی زیستی افسردگی. ۲۳

عوامل ژنتیکی و افسردگی : ۲۵

اساس نور و شیمیایی افسردگی : ۲۶

فرضیه نوراپی نفرین و کاته کولامین : ۲۷

فرضیه فلوکستین (پروزاک)و ایندول آمین : ۲۸

نظریه روان پویشی افسردگی. ۲۹

شخصیت فرد افسرده : ۳۱

درمان روان پویشی افسردگی : ۳۳

نظریه های رفتاری در مورد افسردگی : ۳۴

درمان مبتنی بر نظریه های رفتاری : ۳۶

نظریه شناختی در مورد افسردگی : ۳۷

درمان شناختی بک : ۳۷

مکانیسم های دفعای سالمندان : ۴۱

طبقه بندی افسردگی : ۴۲

افسردگی پیری : ۴۴

علائم افسردگی : ۴۵

چاره یابی برای بیماری افسردگی :‌ ۴۸

پیشینه تحقیق : ۵۲

جامعه مورد تحقیق : ۵۴

نمونه مورد تحقیق : ۵۴

ابزار تحقیق و نمونه برداری : ۵۴

روش گردآوری داده ها :‌ ۵۵

روش آماری و تحلیل داده ها : ۵۵

تصحیح و نمره گذاری : ۵۵

اعتبار و روایی تست بک : ۵۷

محدودیت ها : ۶۷

پیشنهادات : ۶۸

«فهرست منابع». ۶۹

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی میزان تفاوت افسردگی بین مردان شاغل و بازنشسته را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

پیری روز به روز مسئله بزرگی در کشورهای در حال پیشرفت و پیشرفته
می شود . بخصوص افراد پیرو طرز زندگی آنان اکثراً مسائل روانی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی پیش می آوردند .

دوران پیری از نظر بهداشت روانی بسیار حائز اهمیت است و از نظر پیشگیری باید بخاطر داشت که معمول ترین بیماری های روانی در افراد پیر عبارتند از : پسیکوزهای پیری ، اختلالات روانی ناشی از اختلالات عروقی ، کمبود اکسیژن و از بین رفتن فعالیت های عادی در مغز که با کم شدن روابط اجتماعی ، از دست دادن مسئولیت ، تربیت دختران و پسران ، ازدواج وجدان شدن آنها ، بازنشسته شدن و از دست دادن نزدیکان و اطرافیان توأم می گردد .

پیشگیری :

موثر ترین پیشگیری شاید این باشد که ، تغییراتی در سبک و روش زندگی و نگرش اجتماع ایجاد شود . فرد مسن فردی است قابل احترام ، و بایستی شغل مناسب و درخور استعداد داشته تا احساس کند که هنوز فردی مفید برای جامعه است .

مقدمه ای بر شناخت افسردگی

افسردگی به سه طریق عمده می تواند بصورت مستمر ظاهر گردد .

۱)بیمار ممکن است بیشتر از علائم جسمانی افسردگی ، شکایت کندتا علائم روانی آن

۲)افسردگی ، می تواند تحمل شخص را برای یک بیماری جسمی کاهش دهد .

۳)افسردگی ، می تواند به تغییر رفتاری منجر شود که باعث ظاهر شدن بیماری جسمی گردد . (ودرال سال ۱۳۶۳ )

مرورری بر تاریخچه افسردگی

امروزه دانش روانپزشکی ، انسان را بعنوان یک واحد زیستی – روان اجتماعی که همواره در جریان نوعی سازگاری پویاست می نگرد . بعبارتی انسان را سیستم بیولوژیک می داند و همواره بطور پویا در حال سازگاری و تحول و تکامل
است .(معنوی-عزالدین ، س۱۳۵۶)

تاریخچه افسردگی در ایران :

از دیرباز ، حدود هزار سال پیش بیماران روانی از سایر بیماران مجزا بودند و ایرانیان قدیم بیماران روانی رادر محل های مخصوصی تحت مراقبت قرار می دادند و علاوه بر آن داروهایی نیز تجویز می کردند .

«فهرست منابع»

۱-اخوت ، ولی الله ، افسردگی روانی ، انتشارات در سال ۱۳۶۲ .

۲-آزاد ، حسین ، آسیب شناسی روانی ، موسسه انتشارات بعثت ، سال ۱۳۷۳ .

۳-آزاد ، حسین ، اختلالات عاطفی ، انتشارات علامه طباطبایی ، دانشکده روان شناسی سال ۱۳۶۸.

۴-اتیسکون هیلکارد ، زمینه روان شناسی .

۵-بطحمایی ، حسین و جلیل ، احمد ، روانپزشکی روزمره ، انتشارات دهخدا ، سال ۱۳۶۲.

۶-جلیلی بال ، اعظم ، «بررسی افسردگی در میزان شیوع آن در زنان خانه دار و بازنشسته »‌ پایان نامه کارشناسی به راهنمایی دکتر محمد حسین سرودی ، سال ۱۳۷۰ .

۷-جی ریموند ، پاولو ، سال ۱۳۷۲ ، ترجمه محمد قراچه داغی .

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.