بررسی میزان تأثیر شن بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال ۷-۵ سال استان تهران

ما اکنون در زمانی زندگی می کنیم که تمام چیزها بسرعت درتغییرند و باورها، نظرات و عقاید مربوط به ماهیت کودکان از آن مستثنی نیستند، ولی امروزه، مثل همیشه والدین تأثیر قابل توجهی در دنیای کودک اعمال می نمایند.
(آزاد ۱۳۸۰ ص ۳۵۴).

سالهاست که پزشکان و متخصصان بهداشت بوجود پدیده ای به نام شیطنت افراطی پی برده اند. رفتارهای عجیب و افراطی در بچه ها که همیشه در بررسی و برخورد با آن گرفتار مشکلات فراوان بوده اند، طی سالهای متمادی فرضیه‌ی صدمات مغزی هنگام تولد که فرضیه‌ی کاملاً قابل قبولی می نمود و بیش تر پزشکان وقتی از یافتن توضیحی برای رفتارهای غیرعادی بچه ها عاجز می ماندند با توسل به اصطلاح صدمات مغزی خفیف از زیر بار برخورد مسئولانه شانه خالی می کردند

این تحقیق دانشجویی بررسی میزان تأثیر شن بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال ۷-۵ سال استان تهران مشتمل بر ۱۷۱صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست عناوین

فصل اول ..۱

مقدمه..۲

بیان مسئله ..۵

ضرورت و هدف پژوهش ..۷

فرضیه‌ی پژوهش ..۹

سوال پژوهش ..۹

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها..۹

فصل دوم ..۱۱

اختلال مربوط به کمبود توجه (بیش فعالی..۱۲

نشانه های کمبود توجه – بیش فعالی درکودکان .۱۲

عوامل مؤثر در بروز بیماری ..۲۱

شیوع ..۲۵

بیش فعالی و رابطه آن با جنسیت ..۲۶

سبب شناسی ..۲۷

خصوصیات بالینی (ADHD)…. 28

درمان ..۳۰

دارو درمانی ..۳۱

رفتار درمانی ..۳۴

روشهای عامل سنتی ..۳۴

بازی چیست؟… ۳۶

عوامل مؤثر در بازی ..۳۷

تأثیر جنس ..۳۷

تأثیر هوش ..۳۸

تأثیر سن ..۳۹

تأثیر محیط ..۳۹

بازی واهمیت آن ..۴۰

ارزشهای بازی ..۴۱

انواع بازی از دیدگاه پیاژه ..۴۳

بازی تمرینی ..۴۳

انواع بازیهای تمرینی ..۴۵

بازی نمادین ..۴۶

مراحل بازیهای نمادین ..۴۷

انواع بازیهای نمادین ..۴۸

بازی با قاعده ..۵۱

نظریه های مربوط به بازی ..۵۲

نظریه‌ی انرژی اضافی یا مازاد..۵۲

نظریه‌ی پیش تمرین ..۵۳

نظریه‌ی استراحت و رفع خستگی ..۵۳

نظریه‌ی تکرار فعالیتهای اجدادی ..۵۴

نظریه‌ی تکرار فعالیتهای غریزی ..۵۵

نظریه‌ی جبران ..۵۵

نظریه‌ی اصل لذت ..۵۶

کاتارسیس ..۵۶

دیدگاه دکرولی درمورد بازی ..۵۷

دیدگاه فروبل ..۵۸

دیدگاه ژان شاتو ..۵۸

دیدگاه پرز ..۵۹

دیدگاه اشترن ..۶۰

دیدگاه شارلوت بوهلر ..۶۰

دیدگاه هارلوک ..۶۱

دیدگاه اسپادگ ..۶۲

طبقه بندی پارتن براساس میزان درگیری اجتماعی ..۶۴

طبقه بندی لوون فلد ..۶۶

بازیها از نظر اجرا ..۶۶

اسباب بازی ..۶۸

ویژگی های اسباب بازی ..۶۹

انواع اسباب بازی ..۷۰

ارزش درمانی بازی ..۷۶

بازی درمانی چیست..۷۷

بازی درمانی از نظر روش شناختی موضوع ..۷۸

انشعاب بازی درمانی براساس نظریه روانکاوی ..۷۹

بازی درمانی فعال ..۷۹

بازی درمانی غیرفعال ..۸۰

بازی درمانی گروهی ..۸۱

مفاهیم و نظریه های بازی در قرن بیستم ..۸۲

اتاق بازی درمانی ..۹۰

شن بازی درمانی و تاریخچه آن ..۹۱

اهمیت شن در تکنیک دنیا ..۹۹

گستره‌ی نظریه کاف درشن بازی ..۱۰۴

فرآیند بهبودبخشی و درمان شن بازی .۱۰۶

قدرت درمانی شن بازی از دیدگاه یونگ ..۱۰۸

تعبیر وتفسیر با تأخیر ..۱۱۰

از رمز درآوردن سینی های شن ..۱۱۳

کودک از بازی با شن چه چیزهایی یاد می گیرد..۱۱۵

مراحل رشدی پیاژه در شن بازی کودکان ..۱۱۹

مروری بر تحقیقات انجام شده ..۱۲۵

فصل سوم ..۱۳۶

مقدمه ..۱۳۷

جامعه آماری ..۱۳۷

نمونه وروش نمونه گیری ..۱۳۷

ابزار پژوهش..۱۳۸

مقیاس درجه بندی معلم کانرز ..۱۳۹

روش آماری ..۱۴۰

روش اجرا..۱۴۰

مشاهدات بالینی ..۱۴۱

فصل چهارم ..۱۴۳

فرضیه ‌ی پژوهش ..۱۴۴

جداول ..۱۴۴

نمودار ..۱۴۷

فصل پنجم ..۱۴۸

بحث و نتیجه گیری ..۱۴۹

لزوم آموزش والدین و آموزگاران ..۱۵۱

درمان اختلال بیش فعالی-کم توجهی (ADHD) با رویکرد شناختی – رفتاری …….. ۱۵۲

انتقادات ..۱۶۱

پیشنهادات ..۱۶۲

پیوست..۱۶۴

منابع ..۱۶۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی میزان تأثیر شن بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال ۷-۵ سال استان تهران را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

ما اکنون در زمانی زندگی می کنیم که تمام چیزها بسرعت درتغییرند و باورها، نظرات و عقاید مربوط به ماهیت کودکان از آن مستثنی نیستند، ولی امروزه، مثل همیشه والدین تأثیر قابل توجهی در دنیای کودک اعمال می نمایند.
(آزاد ۱۳۸۰ ص ۳۵۴).

سالهاست که پزشکان و متخصصان بهداشت بوجود پدیده ای به نام شیطنت افراطی پی برده اند. رفتارهای عجیب و افراطی در بچه ها که همیشه در بررسی و برخورد با آن گرفتار مشکلات فراوان بوده اند، طی سالهای متمادی فرضیه‌ی صدمات مغزی هنگام تولد که فرضیه‌ی کاملاً قابل قبولی می نمود و بیش تر پزشکان وقتی از یافتن توضیحی برای رفتارهای غیرعادی بچه ها عاجز می ماندند با توسل به اصطلاح صدمات مغزی خفیف از زیر بار برخورد مسئولانه شانه خالی می کردند
(پل کارسن ۱۳۷۱ ص ۹).

بیان مسئله

درسالهای اخیر آگاهی ما، درمورد تحرک بیش از حد به میزان چشمگیری افزایش یافته و نیز توجه ها از میزان فعالیت، به نارساییهای توجه و سپس به مسایل گسترده تر رشد اجتماعی تغییر جهت داده است (بارکلی ۱۹۸۱).

این اختلال معمولاً اولین بار در دبستان تشخیص داده می شود یعنی زمانیکه سازگاری با مدرسه دچار اختلال شده است (انجمن روانپزشکی آمریکا ۱۹۹۴).

ضرورت و هدف پژوهش

درعرصه‌ی آموزش و پرورش امروزه متخصصین، صاحب نظران، حتی معلمین و مربیان با دانش آموزانی با مشکلات و اختلالات رفتاری و عاطفی بسیاری برخورد می نمایند. این اختلالات رفتاری تا حد زیادی وضعیت تحصیلی و رشد اجتماعی کودان راتحت الشعاع خود قرار داده تا آنجا که این کودکان نمی توانند به درستی مسیر سالم وتکاملی رشد را بپیماید. از این رو باید چاره ای اندیشید
(محمدی ۱۳۸۴ ص ۳).

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

الف) بیش فعالی

تعریف نظری : اختلال بیش فعالی – کمبود توجه مجموعه ای از علایم است که محدودیت میدان توجه، که به ضعف تمرکز، رفتار خلق الساعه و بیش فعالی منجر می‌شود (شریعت زاده ۱۳۷۷ ص ۲۶).

این اختلال با میزان توجه کوتاه نامناسب ازنظر رشدی، با ویژگیهایی نامتناسب باسن بیش فعالی یا رفتار تکانشی یا هر دو مشخص است. برای برآوردن کردن ملاکهای تشخیص این اختلال بایدحداقل شش ماه دوام داشته باشد، درعملکرد اجتماعی وتحصیلی اختلال ایجاد کند و قبل از ۷ سالگی روی دهد. (کاپلان، سادوک، گرب، به نقل از پورافکاری ۱۳۷۵ ص ۳۸۷).

اختلال مربوط به کمبود توجه (بیش فعالی)

کودکان از لحاظ فعالیت های حرکتی با یکدیگر تفاوت دارند. ممکن است همه کودکان به نظر بزرگسالان بیش فعال باشند ولی به نظر می رسد که بعضی کودکان هرگز از حرکت باز نمی ایستند. آنان درسنین پیش از دبستان بدون این که هدفی داشته باشند بدون وقفه می دوند، بالا میروند و می خزند وقتیکه بزرگتر می شوند ناتوانی مشخصی برای آرام نشستن نشان داده و بطور افراطی تمایل به بیقراری دارند. یک مشاهده گر می تواند دریابد که آنها بیش از کودکان دیگر فعال بود وفعالیتشان کیفیتی بی هدف و تصادفی دارد (آزاد ۱۳۸۰ ص ۷۴).

مراحل رشدی پیاژه درشن بازی کودکان:

جونز این سوال رامطرح کرد که آیا سن کودک با نوع تصویری که در جعبه‌ی شن می سازد ارتباطی دارد؟

همچنین او درمورد اینکه آیا ارتباطی بین تفاوتهای سنی و سازگاری آن با اصول رشدی پیاژه و مراحل سنی زمانی وجود دارد و نیز سوالاتی مطرح نمود.

جونز به تجزیه و تحلیل دنیای ابتدایی ساخته شده درشن توسط ۱۸۵ کودک  با دامنه‌ی سنی (۱۱ ماهه تا ۱۸ ساله) پرداخت و این نمونه شامل (۵ پسرو ۵ دختر) درهر گروه سنی بوده به جز گروه یک ساله ها که در آن ۱۵ کودک (۶دختر و ۹ پسر) قرار داشتند. اغلب کودکان قفقازی و از طبقه خانوادگی متوسط و متوسط به بالا انتخاب شده بودند. از ابزار معمولی مورد نیاز در شن بازی دامنه‌ی وسیعی از اسباب بازیها و عروسکهای کوچک انتخاب شده بودند.

مراحل رشدی پیاژه درشن بازی کودکان

مرحله‌ی یک (کودکان تا یک سال)

۱-تصاویر دنیاهای ساخته شده از حدو مرز جعبه‌ی شن فراتر رفته و تنها تعداد کمی از اسباب بازیها (۲۵ درصد یا کمتر) دربین شن قرار گرفتند.

۲-هیچ نشانه ای از یک منظره‌ یا تصاویری متراکم مشاهده نشد. اجزا به طور پراکنده قرار گرفتند.

۳-اسباب بازیها درکنار یکدیگر قرار داده شدند و جهت یابی و تعیین موقعیت آنها غیرارادی است.

۴-کمی از تمرکز و یا هماهنگی فیزیکی درنتیجه‌ی اسباب بازیها درسینی شن مشاهده می‌شود. واین درحالی است که اسباب بازیها همگی به صورت توده های پراکنده درسراسر اتاق مشاهده می‌شوند.

مرحله‌ی پنجم (گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال)

۱-دراین مرحله دنیای نمادین همانند دنیای واقعی نمایان می شود که با این مشخصه‌ها همراه است:

الف)یک موضوع ساده که شامل قطعه ها و اجزای پیچیده ای است که به طور کامل از هم تفکیک نمی شوند.

ب)یک موضوع انتزاعی که اشیاء و اجزا مربوط را به هم مرتبط می سازد.

ج)یک موضوع ساده و روشن با اجزاء نمایش دهنده‌ی مستقل و قابل تفکیک .

۲-اسباب بازیها به طور کامل در داخل شن قرار می گیرند و از (۹۱ تا ۱۰۰) درصد جعبه‌ی شن استفاده می شود.

بحث و نتیجه گیری

اختلال نارسایی توجه، افزون جنبشی یکی از متداولترین اختلال های دوران کودکی است که میزان مراجعه‌ی مراکز درمانی بعلت آن از تمام اختلال های دیگر بیشتر است. امروزه، این اختلال به دلایل گوناگون مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.

نخست آنکه این اختلال که اولین یا دومین اختلال فراوان در دوران کودکی و نوجوانی است برای بسیاری از دانش آموزان مشکلات قابل توجهی ایجاد می کند و برعملکرد شناختی، اجتماعی، هیجانی، خانوادگی آنان و سپس در بزرگسالی بر عملکرد شغلی و زناشویی آن ها تأثیر می گذارد (میرکاظمی ۱۳۸۴ ص ۲۸).

هدف از پژوهش حاضر بکارگیری شیوه‌ی بازی درمانی و بررسی میزان تأثیر آن بر درمان رفتارهای بیش فعالانه می باشد که در دو گروه آزمایشی و کنترل اجرا شد.

لزوم آموزش والدین و آموزگاران

آموزش والدین و آموزگاران بخش مهمی از درمان را تشکیل می دهد
(ویس، ۱۹۹۲) و معمولاً شامل دو قسمت می باشد:

 1. آموزش برای شناخت بیماری ۲. آموزش روش های رفتاری .

والدین باید این بیماری را به عنوان یک نقص رشدی تکاملی مغز (که احتمالاً توارثی نیز می باشد) بشناسند. نباید مبتلایان را کودکانی تنبل، نافرمان و شرور، که اگر بخواهند می توانند رفتاری طبیعی داشته باشند، تلقی نمایند. باید به آنها آموخت که علی رغم برخی ناتوانی ها، کودکان آنها در بعضی جنبه ها بسیار توانا هستند وموفقیت های هرچند کوچک آنها ارزشمند است.

درمان اختلال بیش فعالی کم توجهی (ADHD) با رویکر شناختی – رفتاری

اصول نظری و برنامه‌ی درمان مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری که به والدین کودکان (ADHD) آموزش داده می شود:

۱.واکنش های فوری: درکودکان طبیعی می توان  رفتارهای مثبت راگاه به گاه تشویق نمود و انتظار داشت که این روش موجب تقویت و تثبیت رفتارهای مثبت درآنها شود؛ ولی کودکان بیش فعال برای تقویت رفتارهای مناسب، نیاز به تشویق های بیشتر و سریع تر دارند. هرچه فاصله واکنش ها با رفتار کودک کمتر باشد، تأثیر آن بیشتر خواهد بود. برای تقویت رفتار مناسب درکودک یاکاهش رفتار نامناسب، باید ازواکنش های تشویقی یا تنبیهی سریع، روش و خاص آن رفتار استفاده نمود. تشویق ها می تواند کلامی، غیرکلامی (لبخند) یافیزیکی (نوازش) باشد. از خوراکی مورد علاقه کودک، گردش، پارک نظام ژنون و … می‌توان استفاده نمود. نکته مهم این است که کودک دقیقاً باید بداند برای چه رفتاری بلافاصله تشویق یا تنبیه می گردد (فایفر و بارکلی ۱۹۹۰).

پیشنهادات

 • تکنیک شن بازی درمانی درتمام گروه سنی کودکان ۵ تا ۱۱ سال انجام شود.
 • تکنیک شن بازی درمانی برروی کودکان پسر ودختر انجام شود.
 • ازآنجائیکه پژوهش حاضر میزان تأثیر شن بازی درمانی را برروی عامل بیش فعالی بررسی نموده است. پیشنهاد می شود که این تکنیک برای سایر عوامل کودکان مشکل دار ازجمله مضطرب، فوبی، وسواس، و سایر اختلالات رفتاری انجام شود.
 • بعلت عدم آگاهی مربیان و کادر مدارس از تکنیک شن بازی درمانی توصیه می‌شود درتمام مناطق ۲۰ گانه‌ی آموزش و پرورش این تکنیک بعنوان بخشی از برنامه های آموزشی جهت بالا بردن سطح آگاهی مربیان استفاده می شود.

منابع

 1. اکسلین، ویرجینیا.م.-بازی درمانی-ترجمه احمد حجاران-انتشارات کیهان-چاپ دوم ۱۳۶۹ تهران.
 2. آزاد، حسین-روانشناسی مرضی کودک براساس طبقه بندی DSMIV-انتشارات پاژنگ-۱۳۸۰تهران.
 3. احمدوند، محمدعلی – روانشناسی بازی-انتشارات دانشگاه پیام نور-چاپ اول ۱۳۸۳ تهران
 4. ایمان زاده، حمیرا-مقایسه ویژگی های شخصیتی مادران پسران بیش فعال و مادران پسران عادی مقطع ابتدائی-پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی –۱۳۷۷ تهران
 5. پیاژه، ژان/اینهلدر، بازبل-روانشناسی کودک-ترجمه دکتر زینت توفیق –نشر نی –چاپ سوم ۱۳۶۸ تهران
 6. جهانگرد، یدالله –نحوه رفتار والدین با فرزندان-انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران-چاپ پنجم ۱۳۷۵ تهران

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده − چهار =