بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات

کاهش درآمد حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن، افزایش جمعیت کشور، کاهش قدرت خرید، درآمدهای نفتی در نتیجه به هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشوری صنعتی و پیشرفته در راه تجارت با کشورهای جهان سوم و از همه مهتر پایان پذیر بودن منابع طبیعی و از جمله نفت باید زنگ خطر را برای ما و خصوصاً برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشور به صدا در آورده و ما را به این باور رسانده باشد

مطلب بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات مشتمل۵۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 مقالات رشته اقتصاد

فهرست مطالب

فصل اول. ۱

۱-۱ مقدمه: ۲

۲-۱ تعریف موضوع. ۲

۳-۱ اهمیت موضوع. ۳

۴-۱ هدف از انتخاب موضوع. ۴

فصل دوم – ادبیات موضوع. ۴

۲-۱ سایر مطالعات انجام شده ۵

۲-۲ تاریخچه مرکبات.. ۵

۲-۳ مشخصات کلی مرکبات.. ۸

۲-۴ درجه بندی جهانی مرکبات.. ۹

۲-۵ شرایط آب و هوایی مناسب کشت و پرورش مرکبات: ۱۰

۲-۶ احتیاجات غذایی درختان مرکبات.. ۱۱

۲-۷ بررسی وضعیت سطح زیر کشت و تولیدات مرکبات کشور: ۱۱

۲-۸ تولید جهانی مرکبات.. ۱۴

۲-۹ فرآیند صادرات مرکبات.. ۱۶

۲-۱۵-۱ مراحل قبل از صدور ۱۶

۲-۱۰ مراحل اداری صادرات میوه ۱۹

۲-۱۲ بسته بندی. ۲۲

۲-۱۳ حمل و نقل. ۲۴

۲-۱۴ بازاریابی. ۲۵

فصل سوم – روش تحقیق.. ۲۸

۱-۳ مقدمه : ۲۹

۱-۳- جامعه آماری: ۲۹

۲-۳ فرضیات تحقیق. ۳۰

۳-۳ روشهای جمع آوری اطلاعات.. ۳۰

۴-۳ پرسشنامه: ۳۰

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته ها ۳۲

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۳۵

منابع و مأخذ. ۵۰

پرسشنامه: ۵۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اقتصاد

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

کاهش درآمد حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن، افزایش جمعیت کشور، کاهش قدرت خرید، درآمدهای نفتی در نتیجه به هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشوری صنعتی و پیشرفته در راه تجارت با کشورهای جهان سوم و از همه مهتر پایان پذیر بودن منابع طبیعی و از جمله نفت باید زنگ خطر را برای ما و خصوصاً برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشور به صدا در آورده و ما را به این باور رسانده باشد

تعریف موضوع

موضوعی که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت «بررسی موانع صادرات مرکبات کشور و ارائه راهکارهایی برای افزایش صادرات آنها می باشد» کشور ما سرزمین پهناوریست که از شرایط آب و هوایی بسیاری متنوعی برخوردار است. همین شرایط آب و هوایی و اقلیمی متنوع زمینه بسیار مساعدی را برای تولید انواع و اقسام محصولات کشاورزی فراهم آورده است.

اهمیت موضوع

صادرات فعالیتی بسیار پیچیده و دارای ظرافت های خاصی خویش است. توسعه صادرات امری آسان نیست. برای فروش بیشتر کالا به خریداران شرایط و عمل مساعد بسیار لازم است نه فقط جلب رضایت مصرف کننده خارجی نسبت به کیفیت قیمت، شرایط عرضه، بازار رسانی و خدمات پس از فروش کالا لازم است.

تاریخچه مرکبات

منشأ مرکبات در اصل نواحی حاره و معتدله بود. و این گیاه توسط مردم چین از مدتها قبل شناخته و کشت شده است. چین مبدا اولیه پرتقال به صورت وحشی و شمال هندوستان مبدا اصلی انواع نارنگی و لیمو شمرده می شود. پیدایش بذر برخی از مرکبات نظیر نارنج و بالنگ در بین النهرین زمان کاشت آنها به هزاره چهارم قبل از میلاد منتسب می کند.

شرایط آب و هوایی مناسب کشت و پرورش مرکبات:

مرکبات در ردیف میوه جات گرمسیری و نیمه گرمسیری قرار می گیرند. پراکندگی جغرافیایی آن بین عرض ۴۰ درجه شمالی و جنوبی است احتیاجات مرکبات بین ۸ تا ۱۱ هزار ساعت حرارت بالاتر از ده درجه سانتی گراد است و به ارقام زودرس، میان رس، دیررس، تقسیم می شوند. تعرق درختان مرکبات به واسطه شرایط آب و هوایی مورد نیاز همیشه سبز بودن شاخ و برگ بالاست و در نتیجه نیاز این این درختان به آب به ویژه در زمان شکوفه کردن و تشکیل میوه تا رشد کامل آن به اوج خود می رسد.

 احتیاجات غذایی درختان مرکبات

مرکبات از جمله درختان پرنیاز به مواد غذایی هستند به طوریکه مقدار موجود مواد حتی در غنی ترین خاکها به تنهایی تکافوی احتیاجات آنها را نمی کند. زیرا همه ساله مقدار متناوبی از مواد غذای همراه با میوه از درخت و خاک خارج می شود که در صورت عدم جبران آنها از طریق افزایش کود به خاک درختان تدرجاً ضعیف می شوند.

 بررسی وضعیت سطح زیر کشت و تولیدات مرکبات کشور:

ایران اسلامی از لحاظ تنوع محصولات باغی در مکان سوم جهان پس از کشورهای چین با (۱۷ محصول) و ترکیه و آمریکا (هریک با ۱۶ محصول) قرار دارد. این مسئله نشانگر این است که ظرفیت تولید کشور در انواع محصولات باغی در حد بالایی قرار دارد.

تولید جهانی مرکبات

تولید مرکبات در جهان از متوسط ۵/۵۷ میلیون تن در اوائل دهه ۱۹۸۰ به رقم رکودگونه ۰۰۰/۹۱۸/۱ تن در سال ۱۹۹۸ رسیده است بخش اعظم افسانه برداشت محصول مرکبات در جهان طی این سالها مرهون توسعه کشت مرکبات  در کشورهای در حال توسعه به ویژه برزیل، ایران، هند – کوبا – مصر- بوده است

حمل و نقل

همگام با رشد پایدار تولید و تجارت جهانی همچنین تغییراتی بنیادی در بازرگانی ملی که تمایل به توسعه صادرات غیرنفتی شکوفا شده آگاهی از فواید حمل و نقل به عنوان زیرساخت عمده تجارت و بازرگانی ضرورت می یابد.

تجربیات کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که توسعه حمل و نقل پیوسته در حد کلان باعث افزایش رشد اقتصادی و افزون شده بازدهی اجتماعی نسبت به سرمایه گذاری خصوصی بوده است.

۲-۱۴ بازاریابی

بازاریابی: عبارت است از تجزیه و تحلیل ، سازمان دهی ، برنامه ریزی و کنترل عوامل موثر در مشتری، خط مشی ها و عملیات شرکت به منظور ارضاء احتیاجات و خواست گروه برگزیده ای از مشتریان که در آن شرکت به سوددهی دست می یابد.

منابع و مأخذ

بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات

فتحی – حبیبه: بازارهای جهانی مرکبات – انتشارات موسسه مطالعه بازرگانی

خویی – سلطنت : اصول تغذیه مرکبات

حمیدنژاد : مارکتینگ مرکبات از دید سیستماتیک

اربابی محمد علی: بازاریابی

بلوریان تهرانی محمد : راهنمای بسته بندی میوه های تازه

آشنایی اجمالی با صادرات غیر نفتی موسسه مطاللعات و پژوهشهای بازرگانی

محمودی دکتر علی: اقتصاد حمل و نقل

روئل کهلر: بازاریابی بین الملل

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اقتصاد

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده + نوزده =