بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات

کاهش درآمد حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن، افزایش جمعیت کشور، کاهش قدرت خرید، درآمدهای نفتی در نتیجه به هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشوری صنعتی و پیشرفته در راه تجارت با کشورهای جهان سوم و از همه مهتر پایان پذیر بودن منابع طبیعی است

مطلب بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات مشتمل ۷۵ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پایان نامه مقالات رشته اقتصاد

فهرست مطالب

فصل اول. ۱

۱-۱ مقدمه: ۲

۲-۱ تعریف موضوع. ۲

۳-۱ اهمیت موضوع. ۳

۴-۱ هدف از انتخاب موضوع. ۴

فصل دوم – ادبیات موضوع. ۴

۲-۱ سایر مطالعات انجام شده ۵

۲-۲ تاریخچه مرکبات.. ۵

۲-۳ مشخصات کلی مرکبات.. ۸

۲-۴ درجه بندی جهانی مرکبات.. ۹

۲-۵ شرایط آب و هوایی مناسب کشت و پرورش مرکبات: ۱۰

۲-۶ احتیاجات غذایی درختان مرکبات.. ۱۱

۲-۷ بررسی وضعیت سطح زیر کشت و تولیدات مرکبات کشور: ۱۱

۲-۸ تولید جهانی مرکبات.. ۱۴

۲-۹ فرآیند صادرات مرکبات.. ۱۶

۲-۱۵-۱ مراحل قبل از صدور ۱۶

۲-۱۰ مراحل اداری صادرات میوه ۱۹

۲-۱۲ بسته بندی.. ۲۲

۲-۱۳ حمل و نقل. ۲۴

۲-۱۴ بازاریابی. ۲۵

فصل سوم – روش تحقیق.. ۲۸

۱-۳ مقدمه : ۲۹

۱-۳- جامعه آماری: ۲۹

۲-۳ فرضیات تحقیق. ۳۰

۳-۳ روشهای جمع آوری اطلاعات.. ۳۰

۴-۳ پرسشنامه: ۳۰

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته ها ۳۲

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۳۵

منابع و مأخذ. ۵۰

پرسشنامه: ۵۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه مقالات رشته اقتصاد

خلاصه ای کوتاه از مقاله  بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات را در زیر می توانید ببینید.

تعریف موضوع

موضوعی که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت «بررسی موانع صادرات مرکبات کشور و ارائه راهکارهایی برای افزایش صادرات آنها می باشد» کشور ما سرزمین پهناوریست که از شرایط آب و هوایی بسیاری متنوعی برخوردار است.

هدف از انتخاب موضوع

مرکبات یکی از انواع محصولات کشاورزی است که در سال اخیر جزء اقلام صادراتی کشور قرار گرفته است با توجه به اینکه ظرفیت صادراتی این محصول بسیار بیشتر از حجم فعلی صادرات فعلی صادرات آن است این تحقیق به دنبال این است که موانع موجود صادرات مرکبات را شناسایی و معرفی نماید.

تاریخچه مرکبات

منشأ مرکبات در اصل نواحی حاره و معتدله بود. و این گیاه توسط مردم چین از مدتها قبل شناخته و کشت شده است. چین مبدا اولیه پرتقال به صورت وحشی و شمال هندوستان مبدا اصلی انواع نارنگی و لیمو شمرده می شود.

نارنگی و گریب پورت:

در بین نارنگی ها، نارنگی وانسی، گلمانتین، موزجون، انشو، کینو.در میان گریب فورت واریته های ناول واشنگتن (توسرخ)، مارش (توسفید)، شامبر (روسفید توسرخ) روبلاش (تو سرخ و روسرخ) و مارش ارلی (انواع زودرس) مهترین ارقام کشت شده در مناطق مرکبات خیز کشور را تشکیل می دهد.

احتیاجات غذایی درختان مرکبات

مرکبات از جمله درختان پرنیاز به مواد غذایی هستند به طوریکه مقدار موجود مواد حتی در غنی ترین خاکها به تنهایی تکافوی احتیاجات آنها را نمی کند.

بررسی وضعیت سطح زیر کشت و تولیدات مرکبات کشور:

ایران اسلامی از لحاظ تنوع محصولات باغی در مکان سوم جهان پس از کشورهای چین با (۱۷ محصول) و ترکیه و آمریکا (هریک با ۱۶ محصول) قرار دارد. این مسئله نشانگر این است که ظرفیت تولید کشور در انواع محصولات باغی در حد بالایی قرار دارد.

بسته بندی

امروزه بسته بندی پیش از هر موضوع دیگری برای یک صادر کننده موفق اهمیت دارد و اهمیت آن برای بازارهای خارجی به مراتب از بازارهای دخلی بیشتر است.

حمل و نقل

همگام با رشد پایدار تولید و تجارت جهانی همچنین تغییراتی بنیادی در بازرگانی ملی که تمایل به توسعه صادرات غیرنفتی شکوفا شده آگاهی از فواید حمل و نقل به عنوان زیرساخت عمده تجارت و بازرگانی ضرورت می یابد.

تحقیقات بازاریابی

تحقیق بازاریابی را می توان به این صورت تعریف کرد: روش عینی، منظم و منسجم که از طریق آن اطلاعات لازم و مناسب برای تصمیم گیری مدیر بازاریابی فراهم می آید.

پرسشنامه:

پرسشنامه به منظور جمع آوری اطلاعات و آگاهی از چگونگی تاثیر هر یک از متغیرهای موجود در فرضیات بر صادرات مرکبات از طریق سؤالاتی که بین فرضیات تحقیق می باشد اقدام به تهیه پرسشنامه ای حاوی ۳۰ سوال نمودیم.

منابع و مأخذ

بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات

فتحی – حبیبه: بازارهای جهانی مرکبات – انتشارات موسسه مطالعه بازرگانی

خویی – سلطنت : اصول تغذیه مرکبات

حمیدنژاد : مارکتینگ مرکبات از دید سیستماتیک

اربابی محمد علی: بازاریابی

بلوریان تهرانی محمد : راهنمای بسته بندی میوه های تازه

آشنایی اجمالی با صادرات غیر نفتی موسسه مطاللعات و پژوهشهای بازرگانی

محمودی دکتر علی: اقتصاد حمل و نقل

روئل کهلر: بازاریابی بین الملل

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه مقالات رشته اقتصاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × یک =