بررسی موانع حضور زنان در تصمیم گیریها ومشارکت های مدیریتی شهر تهران

امروزه زنان جهان در روند تحرکات اجتماعی ،‌اقتصادی و توسعه جوامع با مشکلات کم و بیش مشابهی مواجه اند و از بسیاری از نابرابریهای آموزشی ،‌دسترسی به فرصت های شغلی متناسب با قابلیت های خویش ، عدم تناسب در توزیع در آمدها ، نابرابری در حقوق مدنی و مشارکت سیاسی و … با مردان رنج می برند.

مطلب بررسی موانع حضور زنان در تصمیم گیریها ومشارکت های مدیریتی شهر تهران مشتمل ۲۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته روانشناسی

فهرست مطالب

بیان مساله ۳

اهمیت و ضرورت تحقیق : ۶

اهداف تحقیق۹

فرضیات تحقیق۹

تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از کشور ۱۳

ابزارگرد آوری اطلاعات ۱۵

روش های تجزیه و تحلیل آماری۱۶

فهرست منابع و ماخذ۱۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی

خلاصه ای کوتاه از مقاله  بررسی موانع حضور زنان در تصمیم گیریها ومشارکت های مدیریتی شهر تهران را در زیر می توانید ببینید.

اهداف تحقیق:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی موانع حضور زنان در تصمیم گیریها و مشارکت های مدیریتی شهر تهران به منظور ارائه راه حل ها و پیشنهادات سازنده درجهت رفع موانع و مشکلات به مسولین ، برنامه ریزان و دست اندرکاران سازمان شهرداری تهران می باشد .

موانع روانی :

الف- تعریف نظری: منظور از عوامل روانی مانند ( عدم اعتماد بنفس زنان ، اضطراب زنان در موقعیت های شغلی ، سبک اسناد مربوط به موفقیت و شکست زنان ، پایین بودن انگیزه پیشرفت زنان و … ) می باشد .

تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از کشور :

شاخص های جهانی نیز بیانگر عدم استفاده بهینه از توانمندیهای زنان در تمامی عرصه های اقتصادی ‌است . به علت کمبود فرصت های شغلی ،‌زنان همچنان در پشت سر مردان باقی مانده اند .

فهرست منابع و ماخذ:

بررسی موانع حضور زنان در تصمیم گیریها ومشارکت های مدیریتی شهر تهران

  • مرکز امور مشارکت زنان ( ۱۳۸۰) . «زن و حقوق انسانی » چاپ اول ، ناشر برگ زیتون .
  • حقیقت جو ،‌فاطمه (۲۰/۴/۱۳۸۰ ) ، روزنامه همبستگی ، ص ۱۰
  • مرکز امور مشارکت زنان (۱۳۸۰ ) ، شماره ۱۶
  • مرکز امور مشارکت زنان (۱۳۷۹ ) شماره۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده − 16 =