بررسی مفهوم «رهبری در جامعه» در آثار رومی با تاکید بر مثنوی معنوی

طبق روایت های مختلف از آدم (‌ع)‌ تا خاتم (ص )‌یکصد و بیست و چهار هزار پیغمبر و ائمه و اولیا همه وهمه آمده اند تا انسان را که (صاحب اختیار وجبر )‌ است هدایت کنند و او را به سرمنزل مقصود و خوشبختی برسانند . ولی از بدو تولد اولین فرزندان آدم ، هابیل و قابیل می بینیم که انسان برای ارضای نیازهای خود چه اعمالی را انجام نمی‌دهد تا به لذت های آنی خود برسد. همانطوریکه هابیل برای حس برتری جویی و خود خواهی و هوا و هوس خود برادرش هابیل را می کشد و این اولین خونی است که بر روی زمین ریخته می شود .

این تحقیق دانشجویی بررسی مفهوم «رهبری در جامعه» در آثار رومی با تاکید بر مثنوی معنوی مشتمل بر۴۱صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

پیش در آمد : ۲

مقدمه : ۹

رهبر – رهبری ۱۳

تاریخچه مختصری در پیدایش عرفان و تصوف ۱۵

سایه رهبر ، به است از ذکر حق ۲۰

راه و روش نیل به کمال در سایه رهبر ۲۳

جاذبه های رهبری انبیاء ۲۶

جاذبه های رهبری شمس تبریزی ۲۸

پیروی از رهبری عشق ۳۲

(( سلسله مولویه )) ۳۵

وضعیت اقتصادی و روابط اجتماعی مولانا ۳۷

فهرست منابع و مآخذ :۳۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی مفهوم «رهبری در جامعه» در آثار رومی با تاکید بر مثنوی معنوی را در زیر می توانید ببینید.

رهبر – رهبری

اصطلاح انگلیسی LEADER  و واژه مشتق از آن LEADING  معادلی دیگر در زبان فرانسه ندارد . رهبر ، رئیسی است طبیعی . او یک راهبر است . فردی است که هدایت یک گروه را هم به جهت ارزش شخصی و هم بخاطر تمایل دیگران را به دنبال خود دارد .

راه و روش نیل به کمال در سایه رهبر

اگرچه در طریقت مولانا بر روی کوشش بشری تکیه شده است که آدمی باید از سعی و تلاش بازنماند ولی در انسان شناسی ملای روم تمسک به دامان اولیای الهی و دستگیری مردان حق برای راه یابی به سرمنزل مقصود خود ارزشی دارد .

جاذبه های رهبری انبیاء

مطالبی که در مثنوی پیرامون احوال و اسرار پیامبران بیان می شود برداشت و دریافت و تجارب روحانی مولانا است . به عبارت دیگر آنچه بر اساس آیات قرآنی و احادیث در مثنوی پیرامون خصوصیات انبیاء آمده است برای این است که این بزرگان بیشتر شناخته شوند ، تا در نتیجه اعمال آنها مورد پیروی سالکان قرار گیرد .

جاذبه های رهبری شمس تبریزی

ملاقات و برخوردهای مولانا با شمس الدین که گمشده خود را وجود شمس یافته بود چنان او را شیفته خویش کرد واز هرچیز دل برید که به جای اقامه نماز وروزه …. بر سماع ورقص درآمد و بجای کتاب ومدرسه دل به ترانه دلنواز شمس نهاد و پروانه‌وار به گرد شمع وجودش می چرخید ، واز این فیض خداوندی بهره می جست وچون حقیقت شمس بر او آشکار می‌شود او را به  آقایی و سروری ورهبری خویش برمی‌گزیند بطوریکه حتی به اشاره او به رقص در می آید وبه قول خودش کمال در صحبت مردان کامل است وچنان فریفته او شد که همه وجودش چشم وگوش شد برای شنیدن سخنان شمس .

پیروی از رهبری عشق

در میان پدیده هایی که می توان از آن به عنوان عامل وصول به حقیقت و اسباب رسیدن به تکامل یاد کرد ، عشق و محبت است که در عرفان اسلامی مبحثی وسیع و دقیق دارد و از پایه های اصلی و استوار اعتقادات محسوب می گردد . زیرا تعدادی از عارفان پیروی از این رهبری را بر عهده خود لازم می دانند ، از جمله مولانا .

وضعیت اقتصادی و روابط اجتماعی مولانا

گویند مولانا در قبال تدریس و فتوحی ، اجرت قلیلی دریافت می کرد . نیم دینار عایدی داشت ، بیشتر اوقات در خانه او خوردنی یافت نمی شد .

فهرست منابع و مآخذ :

۱-مثنوی معنوی ، مولانا جلال الدین محمد بلخی ، بر اساس نسخه قونیه با تصحیح نیکلسون ، تصحیح و کشف الابیات خرمشاهی ، انتشارات دوستان چاپ ششم ۱۳۸۳.

۲-دیوان شمس الدین تبریزی ، مولانا جلال الدین بلخی ، انتشارات جاویدان چاپ سوم ، ۱۳۵۲ .

۳-فرهنگ علوم اجتماعی ، تألیف آلن بیرو ، ترجمه ساروخانی ، انتشارات کیهان ، بهار ۱۳۷۵ ، چاپ سوم .

۴-خط سوم ، صاحب زمانی ، انتشارات ساحل سال ۱۳۵۱ .

۵-تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی ، محمدتقی جعفری ، انتشارات اسلامی ، سال ۱۳۸۳ .

۶-جاذبه های رهبری از دیدگاه مولوی : تألیف علی مومن ،‌ انتشارات امیرکبیر ، همدان ۱۳۶۸ ، چاپ اول .

۷-زندگی مولوی ، منوچهر ترابی شرکت توسعه کتابخانه های ایرانی بهار ، ۱۳۷۸ ، چاپ سوم .

۸-ملت عشق ، تألیف عزیز موحد ، نشر آیندگان ، ۱۳۸۰ ، چاپ اول .

۹-سرنی نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی ، تألیف عبدالحسین زرین‌کوب، انتشارات علم ، چاپ دوم ، ۱۳۶۲ .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × دو =