بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران

خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی،  پایه و اساس ساخت اجتماع محسوب  می شودخانواده شالوده هر جامعه متمدن است (مور، ۱۳۷۶: ۲۹). در واقع خانواده نهادی است که به اعضای خود احساس آرامش و امنیت می دهد و طی قرن های متمادی به عنوان پایدارترین و مؤثرترین وسیله حفظ ویژگیهای فرهنگی و عامل انتقال آنها به نسلهای بعدی بوده است. از همین روست که تشکیل خانواده در همه ادیان بویژه دین مقدس اسلام از اهمیت والایی برخوردار است و از آن بعنوان کانون آسایش و آرامش نام برده شده است (ولی زاده، ۱۳۷۸: ۲۰).

این تحقیق دانشجویی بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران  مشتمل بر ۴۴  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران

فهرست مطالب

چکیده. ۲

آمارهای طلاق کل کشور از سال ۷۵ تا ۸۱.. ۶

تحقیقات پیشین… ۹

چارچوب نظری تحقیق… ۱۲

مدل تحقیق… ۱۲

فرضیات تحقیق… ۱۴

روش تحقیق… ۱۵

اعتبار و روایی تحقیق… ۱۶

تعریف متغیرها ۱۷

یافته های تحقیق… ۲۰

نتیجه گیری… ۳۴

پیشنهادها و راهکارها ۳۵

فهرست منابع و مأخذ.. ۳۷

الف) منابع فارسی… ۳۷

ضمائم.. ۴۱

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی،  پایه و اساس ساخت اجتماع محسوب  می شودخانواده شالوده هر جامعه متمدن است (مور، ۱۳۷۶: ۲۹).

در واقع خانواده نهادی است که به اعضای خود احساس آرامش و امنیت می دهد و طی قرن های متمادی به عنوان پایدارترین و مؤثرترین وسیله حفظ ویژگیهای فرهنگی و عامل انتقال آنها به نسلهای بعدی بوده است. از همین روست که تشکیل خانواده در همه ادیان بویژه دین مقدس اسلام از اهمیت والایی برخوردار است و از آن بعنوان کانون آسایش و آرامش نام برده شده است (ولی زاده، ۱۳۷۸: ۲۰).

تحقیقات پیشین

مطالعه درباره طلاق در طی چند دهه اخیر محققین زیادی را به خود مشغول داشته است. این مطالعات نه تنها بوسیله جامعه شناسان بلکه بوسیله حقوقدانان، قضات، مددکاران اجتماعی، روان درمان ها، پزشکان و سایرین صورت گرفته است((Good,1965:3. از آنجا که علم خاصیت انباشتی دارد، تحقیقات پیشین در زمینه موضوع مورد نظر  می تواند منبع با ارزش در هدایت تحقیق و معرفی نظریه هایی برای آزمون و تفسیرهای احتمالی از مشاهدات باشند (دواس، ۱۳۷۶ : ۳۳).

چارچوب نظری تحقیق

بطور کلی نظریه های پرداخته شده در ارتباط با طلاق به دو دسته کلی تقسیم می شوند، دسته اول نظریاتی که در مورد خانواده می باشند که همان نظریات جامعه شناسی خانواده هستند و دیگری نظریه هایی که در ارتباط با آسیب شناسی اجتماعی به رشته تحریر درآمده اند. نظریاتی که درارتباط باجامعه شناسی خانواده می باشند شامل نظریات مبادله، توسعه خانواده، شبکه ای، نظام ها و نقش ها می شود و نظریات آسیب شناسی اجتماعی شامل نظریات آنومی دورکیم و مرتن می شود

فرضیات تحقیق

  • به نظر می رسد بین اختلاف تحصیلی زوجین و گرایش به طلاق رابطه وجود دارد.
  • به نظر می رسد بین اختلاف سنی زوجین و گرایش به طلاق رابطه وجود دارد.
  • به نظرمی رسد بین میزان تحصیلات زن و گرایش به طلاق رابطه وجود دارد.
  • به نظر می رسد بین میزان تحصیلات مرد و گرایش به طلاق رابطه وجود دارد.

روش تحقیق

جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه افرادی هستند (اعم از زن یا مرد) که در طول شش ماهه دوم سال ۱۳۸۰ به منظور اقدام به جدایی و طلاق به دادگستری شهرستان داراب مراجعه نموده اندیا در همین مدت طلاق گرفته اند. تعداد جامعه آماری تحقیق ۱۵۰ نفر که شامل ۱۱۵ زن و ۳۵ مرد می باشد؛ و کل این افراد مورد مصاحبه قرار کرفتند. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش،  روش پیمایشی می باشد و از تکنیک پرسشنامه  همراه با مصاحبه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است.پرسشنامهای که حاوی تعدادی سؤال باز و بسته بوده است.

یافته های تحقیق

در این قسمت از مقاله به توصیف داده ها و سپس آزمون فرضیه ها پرداخته شده است. جدول شماره ۱ نشان دهنده سن پاسخگویا ن بر حسب جنس می باشد .همانطوری که جدول نشان می دهد بیشترین درصد مربوط به گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال زنان می باشد.همچنین جدول بیانگر آن است که ۱/۵۹ درصد زنان هنگام مراجعه برای طلاق سنشان زیر ۲۵ سال بوده است.

فهرست منابع و مأخذ

عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق

  • احمدی، حبیب (۱۳۷۷). نظریه های انحرافات اجتماعی. شیراز: انتشارات زر.
  • اسکیدمور، ویلیام (۱۳۷۲). تفکر نظری در جامعه شناسی. ترجمه علی محمد حاضری و دیگران، تهران : نشر مفید.
  • ترنر، جاناتان. اچ (۱۳۷۲). ساخت نظریه جامعه شناختی. ترجمه عبدالعلی لهسائی زاده‌، شیراز: انتشارات نوید.
  • تقوی، نعمت ا… (۱۳۷۸). مبانی جمعیت شناسی. تبریز: نشر جامعه پژوه، نشردانیال.
  • توسلی، غلامعباس (۱۳۷۳). نظریه های جامعه شناسی. تهران: انتشارات سمت.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.