بررسی عوامل مؤثر بر کژرفتاریهای نوجوانان با تکیه بر از هم گسیختگی خانوادگی

انسانها در فراز و نشیبهای تاریخ همیشه از دردها و آسیب های اجتماعی بسیاری رنج برده اند و همواره در جستجوی یافتن علل و انگیزه های آنها بوده اند تا راهها و شیوه هایی را برای رهایی از آنها بیابند . حال یکی از مسائل پیچیده و ناراحت کننده فعلی که توجه بسیاری از محققین ، جامعه شناسان ، جرم شناسان ، روانشناسان و متخصصین امر را به خود معطوف داشته موضوع مجرمین کم سن وسال و یا به اصطلاح « اطفال و نوجوانان بزهکار » می باشد که روزبه روز هم گسترش بیشتری می یابد. با توجه به وضع موجود نخستین پرسشی که مطرح می شود این است که اقدامات لازم در زمینه مبارزه با جرایم اطفال و نوجوانان چیست ؟

این تحقیق دانشجویی بررسی عوامل مؤثر بر کژرفتاریهای نوجوانان با تکیه بر از هم گسیختگی خانوادگی مشتمل بر ۷۵  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

فصل اول. ۳

مقدمه. ۳

رابطه میان اهداف و وسایل. ۵

رویکردها در مورد علل بزهکاری. ۸

سؤالات تحقیق. ۱۴

اهمیت وضرورت پژوهش… ۱۵

فصل دوم. ۱۶

تعریف مفاهیم و متغیرهای پژوهش… ۱۶

فصل سوم. ۱۷

مقدمه: ۱۷

تاریخچه توجه به بزهکاری نوجوانان در جهان: ۲۰

تاریخچه ایجاد قوانین برای نوجوانان بزهکار در ایران: ۲۳

عوامل محیطی جرم. ۲۴

جمعیت و جرم. ۲۹

بزهکاران جوان ـ بزهکاران نوجوانان و اطفال. ۳۳

تعداد طلاق در هر هزار ازدواج. ۳۵

تقسیم بندی بزهکاران. ۳۶

تشریح مشکل. ۳۷

طرق پیشگیری از ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان: ۵۲

استراتژیهای پیشگیری از بزهکاری: ۵۸

فصل چهارم. ۶۳

پیشنهاد های پژوهش… ۶۳

فصل پنجم. ۶۶

منابع. ۶۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی عوامل مؤثر بر کژرفتاریهای نوجوانان با تکیه بر از هم گسیختگی خانوادگی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

انسانها در فراز و نشیبهای تاریخ همیشه از دردها و آسیب های اجتماعی بسیاری رنج برده اند و همواره در جستجوی یافتن علل و انگیزه های آنها بوده اند تا راهها و شیوه هایی را برای رهایی از آنها بیابند . حال یکی از مسائل پیچیده و ناراحت کننده فعلی که توجه بسیاری از محققین ، جامعه شناسان ، جرم شناسان ، روانشناسان و متخصصین امر را به خود معطوف داشته موضوع مجرمین کم سن وسال و یا به اصطلاح « اطفال و نوجوانان بزهکار » می باشد که روزبه روز هم گسترش بیشتری می یابد.

با توجه به وضع موجود نخستین پرسشی که مطرح می شود این است که اقدامات لازم در زمینه مبارزه با جرایم اطفال و نوجوانان چیست ؟

رابطه میان اهداف و وسایل

رابطه میان اهداف و وسایل طبق الگوی مرتون چهار نوع می باشد:

۱- همنوایی            ۲- مناسک گرایی               ۳- واپس گرایی              ۴- شورش(طغیان)

۱- همنوایی یعنی پذیرش جمعی اهداف و وسایل دستیابی به اهداف که هر دو بنا کننده هماهنگی متعالی بین دو جنبه ساختار زندگی است.

۲- مناسک گرایی یعنی پذیرش وسایل و طرد اهداف . مناسک گرایی پاسخی انطباقی است . فرد علی رغم ترک و فراموشی اهداف مهم فرهنگی ، همچنان هنجارهای نهادی را رعایت می کند.

رویکردها در مورد علل بزهکاری

۱- رویکرد شکل ظاهری

رویکرد شکل ظاهری یکی از قدیم ترین نظریه های بزهکاری است که براساس ساختار زیستی و ظاهری بدنی بزهکاری را تبیین نموده است. این رویکرد در مورد بزه نظری کاملاً متفاوت با رویکردهای دیگر دارد. شلدون و کراچمه اندیشه تأثیر ریخت بدنی در پاسخ های فرد را نسبت به موقعیت مطرح نمودند و بر اساس آن سه تیپ شخصیتی اندومرفیک ، فرومرفیک و اکتومرفیک را معرفی کرده اند. در مطالعه شلدون نشان داده شده است که تیپ های شخصیتی تأثیر بسیاری در رفتار بزهکارانه دارند.

اهمیت وضرورت پژوهش

با توجه به تحول جامعه و تغییر نظام اقتصادی از کشاورزی به صنعتی و ازدیاد شهرگرائی و گسترش جامعه شهری و در نتیجه پیچیده تر شدن روابط اقتصادی و اجتماعی افراد پدیده ای به نام بزهکاری اطفال و نوجوانان را نیز با توجه ره آمارها افزایش داده است. لزوم نگرش به عوامل پدیدآورنده این محفل اجتماعی و تعیین راهها و خط مشی های پیشگیری و درمان آن و توجه به وجود خانواده هائی را که از هر نظر به مسائل و مشکلات اطفال خود توجه نموده و احساس ایمنی را در آنان افزایش دهند به این پژوهش اهمیت خاصی می بخشند.

تاریخچه توجه به بزهکاری نوجوانان در جهان:

کیفیات خاص اوضاع اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی و …… و نیز توسعه سریع صنعت در جوامع متمدن قرن فعلی و دیگر عواملی که باعث افزایش جرائم جوانان شده است ، کارشناسان کیفری جهان را برانگیخته تا در این خصوص به عنوان یکی از مهمترین مسائل اجتماعی بیاندیشند و برای پیشگیری و مبارزه با آن درمان مفید و راه چاره مؤثر بیابند.

مبداء تحرک وپیشرفت سریع مییابه از اوایل قرن بیستم ثبت شود که همگام با توسعه محاکم اطفال، نحوه دادرسی و اجرای مجازات آنان بر اساس طرز فکر نوین ، به کیفیت خاصی جدا از بزرگسالان تجلی یافت و حفظ و حمایت و درمان و تربیت این طبقه از مجرمین جانشین کیفر  و تنبیه گردید.

عوامل محیطی جرم

۱- شهرنشینی و جرم

شهرگرائی و شهرنشینی امروزه در بیشتر کشورهای جهان اهمیتی ویژه یافته است و یکی از مهمترین پدیده های عصر حاضراست تا جائیکه صحبت از انقلاب شهری در دنیا می شود.

در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته این گرایش به شهرنشینی بر اثر بهبود در فنون پزشکی و پائین آمدن نرخ مرگ ومیر و هجوم جمعیت اضافی روستاها به شهرها به گونه ای تقریباً ناگهانی پدید آمده است بدون آنکه صنایع نوپای شهری بتوانند این جمعیت اضافی را به خود جذب کنند . رشد شهرنشینی در این کشورها جنبه ای بیمارگونه به خود گرفته و مسائل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی خطرناکی را برای این کشور ها به بار آورده است.

بزهکاران جوان ـ بزهکاران نوجوانان و اطفال

در سال ۱۹۶۰ در شهر پاریس دانشمندان رشته های گوناگون حقوق ـ جرم شناسی، روانشناسی و روانپزشکی در تحقیق کنگره اروپائی خویش ضمن توجه به مسائلی چون جوان کیست و طبقه بندیهای مربوط به آن به اهمیت بزهکاری در دورانهای گوناگون زندگی پرداخته اند.

آغاز بزهکاری را اکثر جرم شناسان اصولاً از ۱۲ سالگی دانسته اند. بین ۱۲ سالگی تا ۱۸ سالگی جرائم جوانان کمتر از سنین ۱۸ تا ۲۵ سالگی است. در این باره پژوهشهای پروفسور لئته و پروفسور رووتن استادان فرانسوی بسیار جالب است

منابع

بررسی عوامل مؤثر بر کژرفتاریهای نوجوانان با تکیه بر از هم گسیختگی خانوادگی.

  1. شامبیاتی، هوشنگ/ بزهکاری اطفال و نوجوانان/ تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد و ژوبین چاپ دوازدهم: اسفند ۱۳۸۳
  2. ستوده، هدایت الله/ آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات)/ تهران: انتشارا آوای نور چاپ نهم ۱۳۸۱
  3. کوئن، بروس/ در آوری به جامعه شناسی/ ترجمه محسن ثلاثی/ تهران: نشر توتیا چاپ چهاردهم ۱۳۸۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 − پنج =