بررسی عوامل مؤثر بر طرح تکریم از دیدگاه ارباب رجوع در وزارت کار و امور اجتماعی

در دنیای رقابتی امروز، عصر سلطه بر مشتری به پایان رسیده است و موفقیت سازمانها در گرو جلب رضایت مشتری و بکارگیری اصول مشتری مداری است. از این رو احترام به مشتری و شناختن نیازهای مشتریان و برطرف کردن آنها از جمله مواردی است که سازمانها باید مدنظر بگیرند. در این مقاله اهداف طرح تکریم به طور مختصر توضیح داده شده و تحقیق  شده که اجرای طرح تکریم تا چه اندازه توانسته به اهدافی که مدنظر داشته در وزارت کار و امور اجتماعی برسد و مشتریان و کارکنان تا چه اندازه احساس رضایت می‌نمایند.

مقدمه

مشتری مداری، افزایش رقابت، تغییرات سریع فنآوری، جهانی شدن و … مفاهیم جدیدی هستند که جهان امروزی را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده اند و آن را از جهان پیشین متمایز کرده اند. بگونه ای که دیگر نمی توان با اندیشه های قدیمی در جهان جدید رقابت یا حتی زندگی کرد (هکسی و مجلف ۱۹۹۵ ص ۱).

 

مطلب بررسی عوامل مؤثر بر طرح تکریم از دیدگاه ارباب رجوع در وزارت کار و امور اجتماعی مشتمل بر  ۲۱ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده : ۲

مقدمه: ۲

فرضیه های تحقیق: ۳

روش انجام تحقیق: ۴

روش و ابزار گردآوری اطلاعات و روش نمونه گیری.. ۴

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: ۵

روایی و پایایی پرسشنامه: ۵

اهداف تکریم: ۵

تعریف مشتری: ۶

تعریف شفاف و مستند سازی: ۸

طبقه بندی شیوه های اطلاع رسانی : ۹

تعریف اصلاح و مهندسی مجدد ( بازمهندسی ) ۱۰

اصول باز مهندسی: ۱۰

تعریف منشور اخلاقی.. ۱۰

نظرسنجی از مردم: ۱۱

یافته های تحقیق.. ۱۲

نتیجه گیری.. ۱۷

پیشنهادات مرتبط با موضوع پژوهش…. ۱۷

فهرست منابع: ۲۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی عوامل مؤثر بر طرح تکریم از دیدگاه ارباب رجوع در وزارت کار و امور اجتماعی را در زیر می توانید ببینید.

چکیده

در دنیای رقابتی امروز، عصر سلطه بر مشتری به پایان رسیده است و موفقیت سازمانها در گرو جلب رضایت مشتری و بکارگیری اصول مشتری مداری است. از این رو احترام به مشتری و شناختن نیازهای مشتریان و برطرف کردن آنها از جمله مواردی است که سازمانها باید مدنظر بگیرند. در این مقاله اهداف طرح تکریم به طور مختصر توضیح داده شده و تحقیق  شده که اجرای طرح تکریم تا چه اندازه توانسته به اهدافی که مدنظر داشته در وزارت کار و امور اجتماعی برسد و مشتریان و کارکنان تا چه اندازه احساس رضایت می‌نمایند.

مقدمه

مشتری مداری، افزایش رقابت، تغییرات سریع فنآوری، جهانی شدن و … مفاهیم جدیدی هستند که جهان امروزی را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده اند و آن را از جهان پیشین متمایز کرده اند. بگونه ای که دیگر نمی توان با اندیشه های قدیمی در جهان جدید رقابت یا حتی زندگی کرد (هکسی و مجلف ۱۹۹۵ ص ۱).

فرضیه های تحقیق:

  • «اجرای طرح تکریم در جلوگیری از اتلاف وقت و ترددهای اضافی ارباب رجوع در وزارت کار و امور اجتماعی تأثیر دارد».
  • اجرای طرح تکریم در اصلاح و مهندسی مجدد روشهای انجام کار به منظور سهولت و افزایش سرعت و دقت در خدمت رسانی به ارباب رجوع تأثیر دارد.
  • «اجرای طرح تکریم در ایجاد منشور اخلاقی به منظور برخورد مشفقانه و مناسب با ارباب رجوع در وزارت کار و امور اجتماعی تأثیر دارد.

روش و ابزار گردآوری اطلاعات و روش نمونه گیری

ابزار ما در گردآوری داده ها و اطلاعات پرسشنامه می باشد که دو پرسشنامه یکی برای مراجعین به وزارت کار و امور اجتماعی که حدود ۱۵۰ نفر می باشد و یکی برای کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی که حدود ۵۴ نفر می باشد تهیه شده است. همچنین استفاده از روش کتابخانه ای با مراجعه به اسناد، مدارک، مقاله ها، مجله ها، نشریه ها، و نقد سنجش از مشتریان و مراجعین به وزارت کار و امور اجتماعی.

نتیجه گیری

طبق آزمون کای اسکوئر هم کارمندان و هم مشتریان اعتقاد دارند که بین تکریم ارباب رجوع و متغیرهای وابسته‌ی جلوگیری از اتلاف وقت و ترددهای اضافی، جلوگیری از حس بدبینی و جلوگیری از سردرگمی ارباب رجوع رابطه معنی داری وجود دارد و شدت رابطه هم قوی می‎باشد (تایید فرضیه ۱ و ۷ و ۸)

فهرست منابع:

زارعی- محمدحسین- «از حقوق و کرامت انسانی تا طرح تکریم شورایعالی اداری- فرایند مدیریت و توسعه»

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. «ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری از ۷ برنامه تحول در نظام اداری- معاونت امور مدیریت و منابع انسانی- ۱۳۸۱

همز مایکل و شامپی، جعفر (۱۹۹۴). «مهندسی دوباره شرکتها» ، ترجمه رضایی نژاد، موسسه رسا، چاپ دوم، ص ۱۳۷۷.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 + دوازده =