بررسی عوارض مختلف ناشی از مهاجرتهای بین المللی و تاثیر آن درجامعه مقصد و خود مهاجرین

یکی از موضوعات مورد توجه اندیشمندان علوم انسانی و بخصوص جامعه شناسان که در قرن حاضر از اهمیت خاصی برخوردار می باشد ، بررسی عوارض مختلف ناشی از مهاجرتهای  بین المللی و تاثیر آن درجامعه مقصد و خود مهاجرین است . بر همین اساس چشم انداز متفاوتی در رابطه با فرآیند مهاجرت وجود دارد ، که هرکدام ازاین دیدگاه ها مدل خاصی ، جهت مهاجرت ارائه می کنند. در مدل اول ، مهاجرت را :‌‌ (( یک حرکت عقلانی و هدفدار به منظور یافتن مکانی برای کار و زندگی تصور میکنند )) . مهاجرت

این تحقیق دانشجویی بررسی عوارض مختلف ناشی از مهاجرتهای بین المللی و تاثیر آن درجامعه مقصد و خود مهاجرین مشتمل بر  ۱۱۴صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

دسته‌بندی نشده روش تحقیق

فهرست مطالب

مقدمه. ۴

فصل اول : کلیات… ۶

۱-۱- طرح وبیان مسئله. ۷

۲-۱- ضرورت تحقیق و اهمیت موضوع. ۱۰

۳-۱- اهداف تحقیق.. ۱۱

۴-۱-تنظیم و تدوین فرضیات تحقیق.. ۱۳

۵-۱- بیان متغیر های مستقل و وابسته. ۱۴

متغیر های وابسته. ۱۵

۶-۱- تعاریف مفاهیم و متغیر های تحقیق.. ۱۶

فـصـل دوم  : ۲۹

مروری بر مبانی نظری ( تئوریک ) و مطالعات پیشین مرتبط با موضوع مطالعاتی   ۲۹

۱-۲- بررسی آثار موجود : ۳۰

۲-۲- مهاجرت و پیامدهای آن در مقصد در رویکرد اجتماعی.. ۳۰

۳-۲- رویکرد اقتصاد سیاسی در خصوص مهاجرت… ۳۶

۴-۲- مطالعات پیشین : ۳۹

فــصــل سوم : ۴۸

نگاهی به اوضاع جغرافیایی ، تاریخی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی منطقه ترکمن صحرا ۴۸

۱-۵-۲ وضعیت جغرافیایی.. ۴۹

۲-۵-۲-  وضعیت تاریخی.. ۵۰

۳-۵-۲  وضعیت اجتماعی و جمعیتی : ۵۳

۴-۵-۲- وضعیت اقتصادی… ۵۵

۵-۵-۲- وضعیت فرهنگی.. ۵۵

۶-۲سابقه تاریخی قوم قزاق و منشاء مهاجرت آنها. ۵۶

۷-۲وجه تسمیه نامیده شدن قزاقها به این نام : ۶۰

۳-۲- پراکندگی قزاقهای ساکن در ایران.. ۶۱

فرصتهای اشتغال و جامعه پذیری قزاقها. ۶۳

مسـکـن ، پوشـاک و خــوراک قــزاقــها. ۶۴

ازدواج و طلاق و خویشاوندی و مذهب (( سازمان اجتماعی )). ۶۵

دیــن و مــذهــب… ۶۸

مــتـدولــوژی… ۷۰

۱-۳روش مطالعه. ۷۱

۲-۳جامعه نمونه و روش نمونه گیری : ۷۱

۳-۳- تکنیکهای تحقیقاتی (( روشهای پژوهش )). ۷۲

۴-۳روش جمع آوری اطلاعات… ۷۲

۵-۳- مشـکـلات تــحـقـیـق.. ۷۳

فـــصــل چــهـارم :   تـجـزیه و تحلیل داده ها و آزمون فـرضـیـه ها. ۷۴

۱-۴ توصیف متغیر های تحقیق.. ۷۴

۶-۱-۴-    وضعیت نوع محل سکونت مهاجرین.. ۷۹

۸-۱-۴-    سنجش مقدار و میزان درآمد ماهانه. ۸۰

۹-۱-۴ سنجش رضایت از میزان درآمد ماهانه. ۸۱

۱۰-۱-۴- بررسی وضعیت امنیت از نظر مهاجرین.. ۸۱

۱۱-۱-۴ بررسی میزان بی احترامی بومی ها به مهاجرین قزاق.. ۸۲

۱۲-۱-۴ بررسی اظهار نظر نسبت به اهالی محل اقامت… ۸۳

۱۳-۱-۴- بررسی میزان روابط صمیمانه با سایر قومیت ها. ۸۴

۱۴-۱-۴ بررسی میزان جالب بودن تلوزیون ایران از نظر مهاجرین قزاق.. ۸۵

۱۵-۱-۴ بررسی میزان احساس راحتی در منزل دوستان غیرقزاق.. ۸۶

۱۶-۱-۴ سنجش تمایل به درد دل با دوستان غیرقزاق.. ۸۷

۱۷-۱-۴- سنجش قادر بودن به خواندن زبان فارسی.. ۸۸

۱۸-۱-۴- بررسی میزان مطالعه روزنامه در ایران از سوی فرد مهاجر.. ۹۰

۱۹-۱-۴- بررسی وضعیت رفع رجوع و مشکلات… ۹۲

۲۰-۱-۴- بررسی وضعیت اضطراب در مهاجران.. ۹۳

۲۱-۱-۴- بررسی وضعیت پرخاشگری در میان مهاجرین.. ۹۵

۲۲-۱-۴- بررسی افسردگی در میان مهاجرین.. ۹۶

۲۳-۱-۴- بررسی وضعیت بیگانگی اجتماعی مهاجرین.. ۹۷

۲-۴- آزمون فرضیه ها. ۹۸

۱-۲-۴-فرضیه شماره ۱ بررسی رابطه بین پایگاه اجتماعی و سازگاری اجتماعی   ۹۸

۲-۲-۴- فرضیه شماره ۲- دومین فرضیه تحقیق بررسی رابطه سازگاری مهاجرین و آگاهی اجتماعی است. ۹۹

۳-۲-۴- بین خصوصیات روانی مهاجرین و سازگاری اجتماعی آنها رابطه وجود دارد  ۹۹

۱-۳-۲-۴- رابطه بین سازگاری اجتماعی با اضطراب… ۱۰۰

۲-۳-۲-۴ سازگاری اجتماعی و پرخاشگری… ۱۰۰

۳-۳-۲-۴- سازگاری اجتماعی با افسردگی.. ۱۰۰

۴-۳-۲-۴- سنجش سازگاری اجتماعی با بیگانگی اجتماعی.. ۱۰۱

۱-۵-۲-۴- سنجش رابطه پایگاه اجتماعی و اضطراب… ۱۰۲

۲-۵-۲-۴- سنجش رابطه پایگاه اجتماعی و پرخاشگری… ۱۰۲

۳-۵-۲-۴- سنجش رابطه پایگاه اجتماعی با افسردگی.. ۱۰۲

۴-۵-۲-۴- سنجش رابطه پایگاه اجتماعی با بیگانگی اجتماعی.. ۱۰۳

۱-۶-۲-۴- سنجش وضعیت تاهل و اضطراب… ۱۰۳

۲-۶-۲-۴- سنجش رابطه وضعیت تاهل با پرخاشگری… ۱۰۴

۳-۶-۲-۴- سنجش رابطه تاهل و افسردگی.. ۱۰۴

۴-۶-۲-۴- سنجش رابطه تاهل و بیگانگی اجتماعی.. ۱۰۴

فصل پنجم : ۱۰۵

خلاصه ونتیجه گیری… ۱۰۵

ارائه پیشنهادات  ۵- خلاصه : نتیجه گیری- ارائه پیشنهادات… ۱۰۵

۵- خلاصه : نتیجه گیری- ارائه پیشنهادات… ۱۰۶

۱-۵- خلاصه: ۱۰۶

۲-۵- نتیجه گیری: ۱۱۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی عوارض مختلف ناشی از مهاجرتهای بین المللی و تاثیر آن درجامعه مقصد و خود مهاجرین را در زیر می توانید ببینید.

بررسی عوارض مختلف ناشی از مهاجرتهای بین المللی و تاثیر آن درجامعه مقصد و خود مهاجرین

مقدمه

یکی از موضوعات مورد توجه اندیشمندان علوم انسانی و بخصوص جامعه شناسان که در قرن حاضر از اهمیت خاصی برخوردار می باشد ، بررسی عوارض مختلف ناشی از مهاجرتهای  بین المللی و تاثیر آن درجامعه مقصد و خود مهاجرین است . بر همین اساس چشم انداز متفاوتی در رابطه با فرآیند مهاجرت وجود دارد ، که هرکدام ازاین دیدگاه ها مدل خاصی ، جهت مهاجرت ارائه می کنند.

در مدل اول ، مهاجرت را :‌‌ (( یک حرکت عقلانی و هدفدار به منظور یافتن مکانی برای کار و زندگی تصور میکنند )) .

طرح وبیان مسئله

بطور کلی مهاجرت بعنوان تغییر مکان دائمی یا موقت تلقی می شود . هیچ محدودیتی به ساخت حرکت با اختیاری و اجباری بودن ماهیت این عمل و هیچگونه تفاوتی بین مهاجرت داخلی و خارجی وجود ندارد . بنابراین حرکت از یک آپارتمان به آپارتمان دیگر نیز در شمار مهاجرت، همانند حرکت از یک شهر در یک کشور به شهری در کشور دیگری محسوب می شود . اگرچه بدیهی است شروع ونتایج چنین حرکاتی بطور گسترده با یکدیگر تفاوت دارند

ضرورت تحقیق و اهمیت موضوع

مهاجرت یکی از مسائل اساسی و عمده مورد نظر جامعه شناسان و کارگزاران حکومتها در قرن حاضر است، بررسی پیامدهای مهاجرت و علل و عوامل آ‌ن در مبداء و مسائل و مشکلات مربوط به سازگاری مهاجرین در مقصد مشکلاتی را برای مهاجرین بوجود آورده است . مهاجرینی که با داشتن زن و فرزند بنا به دلایل سیاسی ، مذهبی ، اقتصادی ، خانه و کاشانه خود را ترک می کنند و در صورتی هم که امکان بازگشت برای آنان وجود نداشته باشد ، مسلماً تحت افکار و عقاید ساکنان آن کشورها نیز قرار میگیرند .

اهداف تحقیق

اساساً مهاجرت یک پدیده اجتماعی در کلیه جوامع بشری بوده و همه جوامع به نوعی با این پدیده مواجه هستند ، برخی مهاجر فرصت و برخی مهاجر پذیرند ، در بسیاری از کشورها نیز به علل گوناگون مهاجرت بین نواحی و مناطق مختلف آن کشور وجود دارد که مهاجرت روستایی- شهری ، نسبت عمده و اصلی مهاجرت ها را تشکیل می داده است .

مهاجرت و پیامدهای آن در مقصد در رویکرد اجتماعی

رویکرد اجتماعی عمدتاً به تبیین پدیده ای اجتماعی از جمله مهاجرت و پیامدهای آن بر اساس نقطه نظرات جامعه شناسی کارکرد گرایی کلاسیک می پردازد .بر اساس این رویکرد هر گونه تغییری در جامعه روی دهد در جهت تعادل و هماهنگی       می باشد . مهاجرت در اصل نوعی جابجائی جمعیت بوده که تحرکات جغرافیایی جمعیت را شرح می دهد . بهرحال نوعی ایجاد تغییر در جوامع به شمار می آید که در جهت تعادل سیستم اجتماعی صورت می گیرد . پس در این دیدگاه مهاجرت در پاسخ به یک حالت عدم تعادل در جهت رسیدن به تعادل در جامعه صورت می گیرد .

رویکرد اقتصاد سیاسی در خصوص مهاجرت

بر اساس انتقاداتی که بر رویکرد کارکرد گرایی مهاجرت وارد آمده ، رویکرد دیگری بنام اقتصاد سیاسی مطرح گردیده است . در این رویکرد نمی توان علتهای مهاجرت را از اثرات آن جدا کرده ، زیرا مهاجرت از یک طرف معلول توسعه نابرابر است و از طرف دیگر عامل گسترش و تعمیق توسعه نابرابر .در سالهای اخیر دیدگاه های نظریه نوسازی در باب موانع درونی توسعه از سوی نظریه پردازان مکتب وابستگی مورد حمله فراوان قرار گرفت . اینان معتقدند که جوامع توسعه نیافته جزئی از یک نظام اجتماعی کل جهانی است .

۲  وضعیت اجتماعی و جمعیتی :

منطقه ترکمن صحرا بخشی از استان گلستان می باشد . از لحاظ اجتماعی و جمعیتی ادوار مختلفی را پشت سر گذاشته است که در این پژوهش بنای کار ما نیست و از طرفی نیز کار بسیار دشواری است .بررسی و تجزیه و تحلیل مسائل جمعیتی و مشکلات آن ، مستلزم دسترسی به آمارهای نسبتاً طولانی و دقیق می باشد . هر قدر اطلاعات ما بیشتر باشد به همان اندازه آنالیز و تجزیه و تحلیل مسائل جمعیتی آسانتر و از دقت بیشتری برخوردار می باشد .

سابقه تاریخی قوم قزاق و منشاء مهاجرت آنها

مطالعه و تحقیق در احوال اقوام و قبایل بسته ، از جمله قزاقها چه از نظر سیاسی و چه از نظر اجتماعی و چه از دیدگاه مردم شناسی و انسان شناسی از اهمیت خاصی برخوردار است . بر پایه نوشته های بسیاری که در این باره بازمانده است ، قزاقها شاخه ای از ترکها هستند که تا قبل از جنگ جهانی اول به زندگی شبانی ادامه می دادند .آنان در قرن سیزدهم میلادی تحت سلطه چنگیزخان در آمدند و جوجی فرزند جوان چنگیز فرمانروای آنان گردید و پس از مدتی آنان را جزء اردوی چنگیز بنام اردوی طلائی درآورد که این اردو خود جزء امپراطوری غربی مغول که (( باتو )) بنیانگذار آن بود ،  محسوب می شد .

نتیجه گیری:

بررسی عوارض مختلف ناشی از مهاجرتهای بین المللی و تاثیر آن درجامعه مقصد و خود مهاجرین

مهاجرت به تحرک جمعیت از یک محل جغرافیایی به محل دیگر اطلاق می شود، مهاجرت به دلایل گوناگون از جمله ناکافی بودن مواد غذایی در یک منطقه خاص، بیکاری، تعقیب و آزارسیاسی، جنگ، انقلاب و… صورت می گیرد.

بزعم صاحب نظران مهاجرت یک پدیده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی است که دارای کارکردها و پیامدهای آشکار و پنهان اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی می باشد.میزان تاثیر این پیامدها به ویژگیهای شخصیتی و اجتماعی مهاجر و ساخت اجتماعی جامعه پذیرنده، بستگی دارد. یافته ها نشان می دهند که پدیده مهاجرت از ابعاد مختلف بر جامعه مهاجرین مورد بررسی، تاثیرگذار می باشد.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده روش تحقیق

.

 

 

 

نظرات بسته شده است.