بررسی شیوه های زبان آموزی در مناطق دو زبانه

یکی ازعلل افت تحصیلی در کشور ما خصوصا مناطقی که باگویشهای محلی صحبت می کنند مشکل دوزبانه بودن  کودکان این مناطق است .به دلیل اینکه نظام تعلیم وتربیت مابه مساله آموزش و زبان آموزی دراین مناطق آنچنانکه شایسته است بها نداده است  این مورد درمقطع ابتدایی مشکلاتی را برای آموزگاران این مناطق بوجود آورده است که باعث بروز مشکلاتی از جمله افت تحصیلی –بی علاقگی  دانش آموزان نسبت به درس ومدرسه وترک تحصیل شده است

چکیده

باتوجه به اینکه دردنیای امروزی وسایل ارتباطی جهان رابه یک دهکده تبدیل کرده است ومردم به راحتی از کشوری به کشور دیگر می روند وباتوجه به تشکیل اتحادیه اروپاوبرداشتن مرزهای سیاسی وجغرافیایی ونقل وانتقال آسان افراد ازکشوری به کشور دیگر برای یافتن کار در نتیجه آمار  کودکان دوزبانه درحال افزایش است

این اقدام پژوهی مشتمل بر ۵۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده. ۲

مقدمه. ۳

کودکان دو زبانه در مدرسه. ۴

زبان آموزی در مناطق دوزبانه. ۷

دو زبانگی.. ۹

اهداف برنامه زبان آموزی درمناطق دو زبانه. ۱۱

مبانی نظری زبان آموزی در مناطق دوزبانه. ۱۲

مبانی عملی زبان آموزی در مناطق دو زبانه. ۱۶

مراحل الگوی حل مسا له. ۱۷

مواد و وسایل آموزشی.. ۱۸

اصول حاکم بر روشهای آموزش زبان فارسی به عنوان زبان دوم. ۲۰

مفهوم زبان ، گویش و لهجه. ۲۱

گویشها و لهجه های موجود در ایران. ۲۳

دو زبانگی.. ۲۳

عوامل موثر در یادگیری و آموزش زبان دوم. ۲۵

شرایط مطلوب دو زبانه شدن. ۳۶

رویکرد وروش های آموزش زبان دوم. ۳۹

شیوه ها وفنون تدریس زبان دوم. ۴۹

منابع. ۵۳

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از بررسی شیوه های زبان آموزی در مناطق دو زبانه را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

یکی ازعلل افت تحصیلی در کشور ما خصوصا مناطقی که باگویشهای محلی صحبت می کنند مشکل دوزبانه بودن  کودکان این مناطق است .به دلیل اینکه نظام تعلیم وتربیت مابه مساله آموزش و زبان آموزی دراین مناطق آنچنانکه شایسته است بها نداده است

چکیده

باتوجه به اینکه دردنیای امروزی وسایل ارتباطی جهان رابه یک دهکده تبدیل کرده است ومردم به راحتی از کشوری به کشور دیگر می روند وباتوجه به تشکیل اتحادیه اروپاوبرداشتن مرزهای سیاسی وجغرافیایی ونقل وانتقال آسان افراد ازکشوری به کشور دیگر برای یافتن کار در نتیجه آمار  کودکان دوزبانه درحال افزایش است

کودکان دو زبانه در مدرسه

امروزه بسیاری از کودکان در خانواده هایی بزرگ می شوند که به بیش از یک زبان صحبت می کنند. بعضی از این خانواده ها خیلی کم انگلیسی صحبت می کنند . برای کودکان این خانواده ها انگلیسی زبان دوم محسوب می شودوبه همین جهت موفقیت شان در ایالات متحده آمریکا تا حدودی به یادگیری زبان بستگی دارد.

زبان آموزی در مناطق دوزبانه

آموزش خواندن ونوشتن پایه به کودکانی که زبان محلی آنان بازبان منتخب درنظام آموزش رسمی کشور متفاوت است دراغلب نقاط جهان مشکل عمده ای به شمار می رود.درکشورمانیز این مشکل فعالیت های آموزشی دوره ی ابتدایی راتا اندازه ای به کندی کشانده و درمواردی نیز بادشواری هایی روبه رو ساخته است.

مبانی نظری زبان آموزی در مناطق دوزبانه

برای پیشبرد هر نوع برنامه آموزشی با ید نخست مخاطب را با”زبان آموزش” آشنا کنیم بدیهی است که کتاب های ذرسی باید به زبان رسمی کشور نوشته شود وتمام مخاطبین برنامه های اموزشی پیش دبستانی باید به این زبان مسلط باشند مادر یک دسته بندی کلی می توان کودکان ایرانی را به چهار گروه تقسیم کرد

مواد و وسایل آموزشی

امروزه انتخاب مواد ووسایل آموزشی مورد نیاز در هر تدریس بر خلاف گذشته بدون بهره گیری از معیار ها وضوابط منطقی صورت نمی گیرد.بدین ترتیب یکی از این معیار ها و ضوابط توجه به ارکان قبلی برنامه یعنی هدف- محتوا- روش- الگو و شیوه ی تدریس است.

اصول حاکم بر روشهای آموزش زبان فارسی به عنوان زبان دوم

ایران یکی از کشورهای است که علاوه بر داشتن شرایط اقلیمی متفاوت و وجود اقوام گوناگون ، دارای زبانها ف گویشها ولهجه های متعددی است . مطابق اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زبان فارسی به عنوان زبان رسمی کشور محسوب می شود .

زبان مشترک یا زبان رسمی

هنگامی که اعضای چند جامعه زبانی در قلمرو یک کشور با مرزهای سیاسی واحدی زندگی می کنند ، برای رفع نیازهای ارتباطی عمومی خود می بایست یکی از زبان های موجود را به عنوان زبان میانجی یا زبان مشترک انتخاب نمایند.

ویژگیهای روانشناختی زبان آموز

ویژگیهای روانشناختی زبان آموز همچون ویژگیهای ذهنی (استعداد) و ویژگیهای عاطفی (نگرش ، انگیزه وشخصیت ) نیز در یادگیری و آموزش زبان دوم نقش اساسی دارند در زیر به شرح این ویژگیها می پردازیم .

عوامل اجتماعی – فرهنگی محیط زبان آموز

علاوه بر سن زبان آموز و ویژگی های روانشناختی (استعداد ، نگرش ، انگیزه و شخصیت ) ، عوامل اجتماعی وفرهنگی نیز در چگونگی یادگیری زبان دوم نقش اساسی ای ایفا می کند شباهت ها و تفاوت های فرهنگی دو جامعه زبانی و ویژگی های قومی محیط زندگی زبان آموز از جمله عوامل اجتماعی – فرهنگی هستند که در یادگیری زبان دوم موثر می باشند .

شرایط مطلوب دو زبانه شدن

در ابتدای این فصل گفتیم که به دو صورت می توان دو زبانه شد یکی در شرایط طبیعی و در محیطی که زبان دوم یا هر دو زبان به عنوان وسیله ارتباطی به کار می رود و کودک بدون معلم و کتاب صرفا با قرار گرفتن در ((محیط زبان دوم )) می تواند به مرور زمان عناصر و قئاعد زبان دوم را ناخود آگاه استخراج وجذب کند

رویکرد وروش های آموزش زبان دوم

در این قسمت برخی از مفاهیم اساسی سازنده رویکردها و روشهای آموزش و شیوه های تدریس زبان دوم را بررسی می کنیم البته مقصود ما این نیست که اصول و مبانی نظری همه روشهای آموزش زبان دوم را مورد بحث قرار دهیم.

شیوه ها وفنون تدریس زبان دوم

در اینجا به بررسی شیوه ها و فنون تدریس زبان دوم می پردازیم همان طور که در فصل پنجم مطالعه کردید ما در این کتاب بین سه اصطلاح رویکرد روش وشیوه تمایز قائل شده ایم مقصود از رویکرد اصول نظری حاکم بر نظر گاه روانشناختی یادگیری مورد قبول است

منابع

  • پاول، اس . کاپلان، روانشناسی رشد ، سفر پرماجرای کودک ، مترجم مهرداد فیروز بخت ، موسسه خدماتی فرهنگ ،چ سوم ، ۱۳۸۴
  • زندی، بهمن، زبان آموزی ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چ اول ، ۱۳۸۱
  • زندی، بهمن، روش تدریس زبان فارسی در دوره ابتدایی ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چ ۶ ، پاییز ۱۳۸۳

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.