بررسی سازه ها وراههای ارتقای اثر بخشی نیروی کار

امروزه بررسی راهبردی سازه ها و ساز وکارهای اثر بخشی از موارد مسلم تحول آ‏فرینی و استقرار نظام بهبود فرایندهای کار قلمداد می شود عامل انسانی از دو زاویه متعارض یکی خلاقیت ، جمود ، و دیگری کار آفرینی – انهدام بازده سازمانها ، نقش زیر بنایی در موفقیت واثر بخشی سازمان و مدیریت دارد .

این تحقیق دانشجویی بررسی سازه ها وراههای ارتقای اثر بخشی نیروی کار مشتمل بر۳۵صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

بررسی سازه ها وراههای.. ۱

چکیده : ۲

مقدمه : ۲

موفقیت و اثر بخشی.. ۳

سازه ها اثر بخشی.. ۱۰

گروههای کار. ۱۲

عوامل تعیین کننده اثر بخشی کار. ۱۵

نظریه تقویت واثر بخشی.. ۲۲

نتیجه گیری.. ۳۱

پی نوشتها ۳۴

منابع. ۳۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  بررسی سازه ها وراههای ارتقای اثر بخشی نیروی کاررا در زیر می توانید ببینید.

مقدمه :

امروز سازمانها به حدی گسترده و پیچیده شده اند که بدون علم سازمان و مدیریت و بهره گیری از توانمندی ، فراست و مهارتهای سالها تجربه سازمانی نه می توان سازمان را به خوبی درک وتحلیل کرد ونه می توان آن را رهبری و مدیریت نمود . همان طور که بدون علم و ممارست درهر رشته تخصصی نمی توان از آن بهره برداری کرد علم مدیریت به لحاظ پیچیدگی ذهنی بودن ، وناهمگنی محیط واعضای سازمان بسیارسخت تر از هر علمی است که محیط آن جنبه فیزیکی و واقعی دارد.

سازه ها اثر بخشی

مهمترین جنبه اثر بخشی نیروی کار ارتباط آن با کل سیستم سازمان است البته باید درتعیین سازه اثربخشی به ساز و کار درونی اثر بخشی نیروی کار برای ارزشیابی نتایج کار کارکنان ، مدیران وعملکرد سازمان توجه شود ازاین رو ، نه فقط باید به بازده کوشش وهدایت مدیریت توجه شود بلکه باید به اثر بخشی واحد سازمانی مربوط هم در بستر زمان دقت شود .

گروههای کار

گروههای کار براساس هدفهایی تشکیل می شوند که سازمانها در جهت دستیابی به کارایی واثر بخشی ( بهبود کیفیت کار ) خود آنها را تعقیب می کنند به هر حال ، داشتن هدف کاری ، مشترک و روحیه سازگاری علقه های کار گروهی در نظر گرفته می شود

عوامل تعیین کننده اثر بخشی کار

میدان نیرو ، این عامل تکنیکی برای تشخیص و ضعیتهای سازمانی است از این تکنیک بای بررسی متغیرهای تاثیر گذار بر اثر بخشی استفاده می شود هر وضعیتی با دونوع نیروی سوق دهنده ( پیش برنده ) وباز دارنده مانع سروکار دارد این نیروها برهر تغییر و تحولی تاثیر می گذارند .

نظریه تقویت واثر بخشی

رفتار نیروی انسانی تابعی از پیامدهای احتمالی آن است در واقع ، تکرار ودوام هر رفتار رانه صرفا پاداش بلکه عواملی ممکن می سازند که جنبه تقویت کننده دارند بدین ارتباطات درون محیطی ، سطح ونوع تعارض در میان گروهها و بخشها ( نواحی) سازمان ، و میزان رضامندی شغلی کارکنان است اساسا این معیارها بر وسائل و امکانات ضروری برای افزایش اطمینان از حیات دراز مدت و رشد سازمان تاکید می کنند

نتیجه گیری

اگر پزشک متخصصی به دلیل ضعف تشخیص ،بیماری را به مخاطره بیندازد ، مدیر هر روز در محیط نامحسوس سازمان ممکن است دهها نفر را به واسطه ضعف دانش و ادراک یا لذت بردن از قدرت مقامی ، بامخاطره روبه رو کند آثار این واقعه نه تنها متوجه خانواده کارکنان بلکه تاثیر عمیقی بر سطح جامعه می گذارد فرار مغزها ،دلزدگی ، پریشانی و اضطراب منابع انسانی ، احساس بطالت و فقدان کارایی شغلی ، فرسودگی و تحلیل قوای فکری و جسمی ، و مرگهای زودهنگام منابع انسانی فقط جلوه ای از آثار سوء این نوع مدیریت هاست .

پی نوشتها

۱)perfcction standards

۲) currently Attainblc Standards

(۳) متغیرهای شرایط وعلی

(۴) متغیرهای بازده وبازخوردی

(۵) متغیر حالت

۶)Management By Objectives (MBO)

۷) Quality of Working life (QWL)

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × 5 =