پایان نامه

بررسی روش ساخت و تعیین میزان تبدیل و گزینش پذیری کاتالیست کبالت بر پایه گاما الومینا در فرآیند فیشر- تروپش

با توجه به منابع عظیم زغالسنگ و گاز طبیعی و کاهش منابع نفت خام و همچنین افزایش ارزش نفت خام و پر مصرف بودن سوختهای مایع، نقش و اهمیت سنتز فیشر- تروپش روزبه روز بیشتر می شود. سنتز فیشر- تروپش که اصلی ترین مرحله فرآیند  می باشد، عبارت از تولید هیدروکربنهای خطی از گاز سنتز، که گاز سنتز مخلوطی از CO و  است، می باشد. منابع گاز سنتز، گاز طبیعی، زغالسنگ و توده های زیستی هستند.

چکیده:

دراین تحقیق، بررسی روشهای مختلف ساخت کاتالیست و همچنین بررسی افزودن ارتقاء دهنده های اکسید زیر کونیوم و اکسید سریم با روش پیش تلقیح بر عملکرد و کارآیی کاتالیست صورت گرفته است. تاثیر عوامل فوق در میزان تبدیل CO ، گزینش پذیری محصولات تولیدی و مطالعات انتقال جرم بر روی کاتالیستهای گرانول  بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که افزودن اکسید زیر کونیوم قابلیت احیاء شدن را افزایش می دهد و تا حدودی گزینش پذیری متان و فعالیت کاتالیست را افزایش می دهد،

مطلب بررسی روش ساخت و تعیین میزان تبدیل و گزینش پذیری کاتالیست کبالت بر پایه گاما الومینا در فرآیند فیشر- تروپش مشتمل۸۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 پایان نامه

فهرست مطالب

چکیده: ۲

پیشگفتار: ۳

فصل اول: ۴

مقدمه. ۴

فرآیند فیشر- تروپش(FTS) 4

فصل دوم: مکانیسم و سنتز فیشر تروپش و اجزاء کاتالیستها ۲۲

(۲-۱)جذب سطحی هیدروژن: ۲۲

(۲-۲)جذب سطحیCO.. 23

(۲-۳)گزینش پذیری سنتز فیشر- تروپش… ۲۴

(۲-۴) اجزاء تشکیل دهنده کاتالیست.. ۲۷

( ۲-۴-۲) فاز فعال کاتالیستی: ۲۹

(۲-۴-۲) پایه کاتالیست: ۲۹

(۲-۴-۳)پروموتورها دو نوع اند: ساختاری و شیمیایی.. ۳۴

(۲-۶)خواص کاتالیست به سه دسته تقسیم می شود. ۴۴

(۲-۶-۱)ساختن کاتالیست، عموماً شامل یکی از سه روش کلی زیر است: ۴۶

(۲-۸)جذب/ تبادل یون: ۴۷

(۲-۹)رسوب: ۴۹

(۲-۱۰) تهیه کاتالیست با پایه کربن و روش جانشانی تبخیری: ۵۱

(۲-۱۱) کلسیناسیون: ۵۱

(۲-۱۱-۲) احیاء: ۵۳

(۲-۱۲)شکل کاتالیستها: ۵۴

(۱-۱۲-۱)کاتالیستهای ساچمه ای، حلقوی و حبه ای: ۵۴

(۱-۱۲-۲)کاتالیستهای گرانول: ۵۵

(۲-۱۳)مشخصات کاتالیست: ۵۵

(۲-۱۴)XRD: 62

(۳-۱)ساخت کاتالیست به روش پیش تلقیح: ۶۳

(۲-۳)تست کاتالیست: ۶۸

۳-۴-شرح آزمایش… ۷۰

(۳-۴-۱) تست فشار: ۷۰

(۳-۴-۲) احیای کاتالیست: ۷۱

(۳-۴-۳) آزمایشات: ۷۲

۳-۴-۴)طریقه نمونه گیری و آنالیز. ۷۴

(۳-۵)برای بررسی اثرات انتقال جرم در کاتالیست کروی آزمایشات به شرح زیر انجام شد. ۷۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی روش ساخت و تعیین میزان تبدیل و گزینش پذیری کاتالیست کبالت بر پایه گاما الومینا در فرآیند فیشر- تروپش را در زیر می توانید ببینید.

چکیده:

دراین تحقیق، بررسی روشهای مختلف ساخت کاتالیست و همچنین بررسی افزودن ارتقاء دهنده های اکسید زیر کونیوم و اکسید سریم با روش پیش تلقیح بر عملکرد و کارآیی کاتالیست صورت گرفته است. تاثیر عوامل فوق در میزان تبدیل CO ، گزینش پذیری محصولات تولیدی و مطالعات انتقال جرم بر روی کاتالیستهای گرانول  بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که افزودن اکسید زیر کونیوم قابلیت احیاء شدن را افزایش می دهد و تا حدودی گزینش پذیری متان و فعالیت کاتالیست را افزایش می دهد،

پیشگفتار:

با توجه به منابع عظیم زغالسنگ و گاز طبیعی و کاهش منابع نفت خام و همچنین افزایش ارزش نفت خام و پر مصرف بودن سوختهای مایع، نقش و اهمیت سنتز فیشر- تروپش روزبه روز بیشتر می شود. سنتز فیشر- تروپش که اصلی ترین مرحله فرآیند  می باشد، عبارت از تولید هیدروکربنهای خطی از گاز سنتز، که گاز سنتز مخلوطی از CO و  است، می باشد. منابع گاز سنتز، گاز طبیعی، زغالسنگ و توده های زیستی هستند.

مقدمه

با توجه به منابع عظیم گاز طبیعی در جهان و افزایش بی رویه قیمت نفت خام و سوختهای مایع و گران بودن هزینه انتقال سوختهای مایع و گاز به بازارهای مصرف که گاهاً مسافتهای طولانی را شامل می شود

فرآیند فیشر- تروپش(FTS)

تولید هیدروکربنهای مایع از گاز سنتز یک فرآیند امید بخش و اقتصادی برای تولید مواد شیمیایی و سوختها از توده های زیستی، زغالسنگ و گاز طبیعی به شمار می رود. با توجه به منابع وسیع زغالسنگ و گاز طبیعی و کاهش منابع نفت خام و موثر و مفید بودن سوختهای مایع، نقش و اهمیت سنتز فیشر- تروپش افزایش یافته است

مکانیسم و سنتز فیشر تروپش و اجزاء کاتالیستها

جذب سطحی هیدروژن:

مولکولهای هیدروژن یا به صورت مولکولی و یا به صورت اتمی واکنش می دهند اکثر فلزات واسط در تجزیه هیدروژن روی سطح کاتالیست فعالیت بالایی دارند. جذب سطحی تفکیکی منجر به تشکیل یک پیوند ضعیف اتمی روی سطح کاتالیست می شود.

که S سایت کاتالیست می باشد.

بیشتر از تحقیقات برروی جذب سطحی هیدروژن روی فلزات خالص انجام گرفته است.

ساختن کاتالیست، عموماً شامل یکی از سه روش کلی زیر است:

۱- قرار دادن اجزاء فعال درون پایه توسط تلقیح، جذب، تبادل یون و یا رسوب که سپس با شستن، خشک کردن، کلسیناسیون و احیاء دنبال می شود.

۲-رسوب اکسید با سطح ویژه بالا یا کربنات اجزاء فعال که سپس با خشک کردن، کلسیناسیون و احیاء دنبال می شود.

۳-تهیه یک جزء غیر متخلخل چگالی یا‌ آلیاژی از اجزاء تشکیل دهنده فعال که سپس با استخراج مواد فعال در حفره ها و فاز فعال دنبال می شود.

کلسیناسیون:

این رفتار دما بالا در هوا، اغلب آخرین مرحله در تولید اکسید کاتالیستها و یا یک مرحله مانده به آخر، در تولید کاتالیستهای فلزی یا سولفید فلزی است. هدف کلسیناسیون متلاشی کردن و فراری دادن اجزاء کاتالیستی مختلف است که در تولید کاتالیست شکل گرفته اند، نظیر هیدروکسیدها، نیتراتها یا کربناتها که برای کاتالیست نهایی مطلوب نیستند.

کاتالیستهای ساچمه ای، حلقوی و حبه ای:

این کاتالیستها با فشرده کردن یا پودر پایه در قالبهای استوانه ای در فشارهایی حدود ۱۰۰-۴۰۰atm شکل می گیرند. این فرایند باعث ایجاد یک قرص با پایداری بالا و یکنواخت و تخلخل مناسب می شود. توانایی مواد برای حبه ای شدن بستگی به مقاومت کششی، تخلخل پذیری و رطوبت ثابت آنها دارد. برای حبه ای کردن آلومینا، مقداری حدود (%۳-۰.۵) روان کننده نظیر گرافیت، اکسید منیزیم، اسیدسیتریک، پلی اتیلن و یا گریس اضافه می شود.

طریقه نمونه گیری و آنالیز

بررسی روش ساخت و تعیین میزان تبدیل و گزینش پذیری کاتالیست کبالت بر پایه گاما الومینا در فرآیند فیشر- تروپش

با استفاده از سرنگ نمونه گیری از شیر نمونه گیری با احتیاط نمونه گرفته شده و به محل TCD دستگاه GC تزریق می شود. برای آنالیز ابتدا ستون غربال مولکولی را به محل اتصال وصل می کنیم، سپس شیر کپسول گاز حامل را باز کرده و با استفاده از تنظیم کننده فشار، فشار گاز حامل را تنظیم می کنیم.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه

 

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − شانزده =