بررسی رغبتهای شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادی

بعضی از افراد درانتخاب شغل تسلیم حوادث می‌شوند و برخی بدون نقشه و فکر تحت تأثیر اعضای فامیل، شغلی راانتخاب می‌کنند که با خصوصیات فردی آنها منطبق نیست برخی از مردم نیز تحت تأثیر ارزشهای اجتماعی بدون درنظر گرفتن خصوصیات روانی و طرح نقشه خاص شغل خود را انتخاب می‌کنند.

مقدمه

یکی از عوامل مهم تحول و نوسازی جامعه آموزش و پرورش می‌باشد بسیاری از صاحب نظران امور تربیتی با این سؤال مواجه هستند که چگونه می‌توان روندهای فرسوده آموزشی را تغییر داده نطام آموزش و پرورش را بهبود بخشید.

مطلب بررسی رغبتهای شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادی مشتمل۵۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده تحقیق: ۲

فصل اول.. ۳

مقدمه. ۳

بیان مسأله: ۴

فرضیه تحقیق: ۵

هدف تحقیق: ۵

فایده و اهمیت تحقیق: ۵

ضرورت اجرای تحقیق: ۶

» عوارض مشکل مورد تحقیق«. ۷

تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق: ۷

فصل دوم. ۹

تاریخ تعلیم و تربیت کرولالها در جهان و ایران: ۹

» روشهای آموزش و پرورش دانش‌آموزان ناشنوا «. ۱۲

تشریح وفیزیولوژی دستگاه شنوایی: ۱۵

علل و انواع ناشنوایی: ۱۷

نظریه‌های مختلف در رشد زمان: ۱۸

» تئوری مربوط به رغبت یا علاقه«. ۱۹

پیشینه تحقیق: ۲۰

»فصل سوم«. ۲۲

جامعه تحقیق: ۲۲

نمونه تحقیق: ۲۲

روش نمونه‌برداری: ۲۲

ابزار تحقیق: ۲۲

اعتبار یا پایایی تست: ۲۳

روایی: ۲۳

فصل چهارم. ۲۳

محاسبات آماری: ۲۳

فصل پنجم.. ۴۵

پرسشنامه انتخاب شغل.. ۴۵

منابع: ۴۹

پرسشنامه ملاکهای شغل سوپر: ۵۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی رغبتهای شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادی را در زیر می توانید ببینید.

چکیده تحقیق:

بعضی از افراد درانتخاب شغل تسلیم حوادث می‌شوند و برخی بدون نقشه و فکر تحت تأثیر اعضای فامیل، شغلی راانتخاب می‌کنند که با خصوصیات فردی آنها منطبق نیست برخی از مردم نیز تحت تأثیر ارزشهای اجتماعی بدون درنظر گرفتن خصوصیات روانی و طرح نقشه خاص شغل خود را انتخاب می‌کنند.

مقدمه

یکی از عوامل مهم تحول و نوسازی جامعه آموزش و پرورش می‌باشد بسیاری از صاحب نظران امور تربیتی با این سؤال مواجه هستند که چگونه می‌توان روندهای فرسوده آموزشی را تغییر داده نطام آموزش و پرورش را بهبود بخشید.

بیان مسأله:

امروزه آموزش و پرورش هر کشوری سعی در پرورش و بارآوردن افرادی دارد که  بتواند با سیستم جامعه و همچنین با توجه به علاقه و رغبت خود کار مورد علاقه‌شان را پیدا کرده و بعنوان فرد مطلوب در جامعه فعالیت نمایند.

ضرورت اجرای تحقیق:

همانطوریکه قبلاً ذکر گردید راهنمایی حرفه‌ای در جهان هم اکنون سابقه هفتاد وئ هفت ساله دارد با نگاهی به این سابقه می‌بینیم که در کشور ما هنور راهنمایی حرفه‌ای نتواسنته است حتی یک دهه درخشانی داشته باشد.

عوارض مشکل مورد تحقیق

همانطویکه می‌دانیم همه انسانها برای آنکه در ابعاد جسمی و ذهنی ، روانی، اجتماعی و خلاقی بطور درست و متعادل رشد کنند در زمینه‌های گوناگون و در همه زمانها به راهنمایی نیاز دارند.

تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق:

بررسی: عبارت است از پرس‌وجو وپژوهش و جستجو برای اطلاع یافت از مطلبی که یا از آن اطلاع نداریم یا اطلاع کمی داریم.

رغبت: ۱) براساس تعریف ارائه شده در فرهنگ عمید رغبت عبارت است از: خواستن، میل داشتن. دوست داشتن، میل، اراده و آرزو.۲) همچنین در فرهنگ لغت و بستر رغبت عبارت است از تحریکی احساساتی است که با توجه به علاقه زیاد نسبت به چیزی توأم باشد.

تاریخ تعلیم و تربیت کرولالها در جهان و ایران:

کوشش در راه خدمت به گروهی از ابناء بشر که فاقد یکی از مهمترین حواس انسانی می‌باشن همواره مورد نظر دانشمندان، پزشکان،معلمین، و علمای اقتصاد و بالاخره مردان راه خدا بوده است.

تنها با مطالعه تاریخ است که زحمات گذشتگان در راه تعلیم و تربیت افراد کرولال بیشتر روشن می‌گردد.

روشهای آموزش و پرورش دانش‌آموزان ناشنوا

از زمان قدیم روشهای مختلفی در تعلیم و تربیت دانش‌آموزان ناشنوا متداول بوده است. هر یک از این روشها مدتها مورد بحث و بررسی دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت ناشنوایان بوده و تاکنون در اتخاذ یک روش خاص آموزشی برای دانش‌آموزان ناشنوا اتفاق نظر در بین صاحب‌نظران آموزش ناشنوایان مشاهده نشده است.

علل و انواع ناشنوایی:

دانستن علل ناشنوایی و انواع مختلف آن از این جهت اهمیت دارد که ممکن است در امر آموزش و درمان توانبخشی بعضی از کودکان و دانش‌آموزان ناشنوا مفید واقع گردد. اختلالات شنوایی ممکن است مربوط به گوش خارجی یا گوش میانی و یا گوش داخلی باشد.

تئوری مربوط به رغبت یا علاقه

از نظر» مان« روانشناس و مؤلف آمریکایی علاقه یا رغبت عبارت است از گرایش مساعد فرد است به سوی فعالیتی بسوی فعالیتی. نقطه مقابل رغبت تنفر است که مفهوم آن دوری و انزجار فرد از فعالیتی است.

برنامه شغلی از نظر سوپر شامل نکات زیر است:

 • کشف کلیه عواملی که در راه تحول شغلی ضروری است.
 • مطالعه و بررسی انواع مهارتها که برای مشاغل مختلف ضروری است.
 • آشنایی با منافعی که در مواقع ضروری می‌توان از آنها اطلاعاتی کسب کرد.

منابع:

 • ست‌جان، روشهای تحقیق در علوم تربیتی ورفتاری ترجمه حسن پاشا شریفی – دکتر نرگس طالقانی- انتشارات رشد پائیز ۱۳۷۱
 • پاکزاد محمود – هیاهو در دنیای سکوت – انتشارات کانون کرولالها ایران شهریور ۱۳۶۳
 • ثنایی- باقر، روان‌درمانی و مشاوره گروهی – انتشارات چهر ۱۳۶۹
 • رویس موریس- پیرن‌هانری- تفاوتهای فردی ترجمه دکتر سهرودی . انتشارات علمی آبان ۱۳۶۸
 • شریفی، پاشا- اصول روان‌سنجی و روان آزمایی – انتشارات رشد ۱۳۷۲
 • شفیع‌آبادی- عبدالله راهنمایی شغلی و حرفه‌ای انتشارات رشد ۱۳۷۱
 • میلانی‌فر، بهروز- روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی انتشارات فومس مهرماه ۱۳۶۹
 • نیکزاد. محمود زمینه راهنمایی و مشاهده ازتعلیم و تربیت سازمان انتشارات کیهان تابستان ۱۳۷۰
 • هالان کافمن- کودکان استثنایی- ترجمه مجتبی جوادیان انتشارات آستان قدس رضوی ۱۳۷۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دوازده + هشت =