بررسی رغبتهای شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادی

یکی از عوامل مهم تحول و نوسازی جامعه آموزش و پرورش می‌باشد بسیاری از صاحب نظران امور تربیتی با این سؤال مواجه هستند که چگونه می‌توان روندهای فرسوده آموزشی را تغییر داده نطام آموزش و پرورش را بهبود بخشید. نظام تربیتی در تغییر رفتار و هدایت نسل جوان همواره با آینده سروکار دارد بطوریکه هر چه دورانهای آینده در نظر برنامه نویسان و مربیان آموزش و پرورش روشنتر باشد فعلایتهای تربیتی و با کیفیت بهتر انجام گرفته و نتیجه مطلوبتری بدست می‌دهد به همین جهت در جهان کنونی هیچ کشوری نیست که در زمینه آموزش و پرورش به مطالعه نیازمندیها و ارزشهای انسانی در آینده نپردازد وکورکورانه یا بر اساس نیازها و ارزشهای رایج زمان به تنظیم برنامه‌های آموزشی دست بزند.

چکیده تحقیق:

بعضی از افراد درانتخاب شغل تسلیم حوادث می‌شوند و برخی بدون نقشه و فکر تحت تأثیر اعضای فامیل، شغلی راانتخاب می‌کنند که با خصوصیات فردی آنها منطبق نیست برخی از مردم نیز تحت تأثیر ارزشهای اجتماعی بدون درنظر گرفتن خصوصیات روانی و طرح نقشه خاص شغل خود را انتخاب می‌کنند.

بطور کلی هدف از این پژوهش مقایسه و برسی رغبتها و گرایشات شغلی بین دانش‌آموزان دبیرستانی عادی و ناشنوا می‌باشد. اهمیت این پژوهش از آن جهت است که با در نظر گرفتن تفاوتهای فردی و گرایشات مختلف افراد بتوان ملاکهایی را که برای هر فرد در هر کشور و با هر فرهنگی مهم می‌باشد تعیین نمود.

مطلب بررسی رغبتهای شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادی مشتمل۷۳صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده تحقیق: ۲

مقدمه. ۳

بیان مسأله: ۵

فرضیه تحقیق: ۶

هدف تحقیق: ۶

فایده و اهمیت تحقیق: ۶

ضرورت اجرای تحقیق: ۷

» عوارض مشکل مورد تحقیق«. ۸

تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق: ۹

دختران دوره متوسطه: ۱۰

تاریخ تعلیم و تربیت کرولالها در جهان و ایران: ۱۲

» روشهای آموزش و پرورش دانش‌آموزان ناشنوا «. ۱۶

آموزش شنوایی: ۱۷

صحبت با حرکات انگشتان دست( اشاره): ۱۹

تشریح وفیزیولوژی دستگاه شنوایی: ۲۰

علل و انواع ناشنوایی: ۲۳

» ناشنوایی انتقالی«. ۲۴

نظریه‌های مختلف در رشد زمان: ۲۵

» تئوری مربوط به رغبت یا علاقه«. ۲۷

پیشینه تحقیق: ۲۸

جامعه تحقیق: ۳۰

نمونه تحقیق: ۳۱

روش نمونه‌برداری: ۳۱

ابزار تحقیق: ۳۱

اعتبار یا پایایی تست: ۳۲

روایی: ۳۲

محاسبات آماری: ۳۲

پرسشنامه انتخاب شغل.. ۶۴

آشنایی با فرآیند برنامه‌ریزی… ۶۷

منابع: ۷۰

پرسشنامه ملاکهای شغل سوپر: ۷۱

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی رغبتهای شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادی را در زیر می توانید ببینید.

چکیده تحقیق:

بعضی از افراد درانتخاب شغل تسلیم حوادث می‌شوند و برخی بدون نقشه و فکر تحت تأثیر اعضای فامیل، شغلی راانتخاب می‌کنند که با خصوصیات فردی آنها منطبق نیست برخی از مردم نیز تحت تأثیر ارزشهای اجتماعی بدون درنظر گرفتن خصوصیات روانی و طرح نقشه خاص شغل خود را انتخاب می‌کنند.

بطور کلی هدف از این پژوهش مقایسه و برسی رغبتها و گرایشات شغلی بین دانش‌آموزان دبیرستانی عادی و ناشنوا می‌باشد. اهمیت این پژوهش از آن جهت است که با در نظر گرفتن تفاوتهای فردی و گرایشات مختلف افراد بتوان ملاکهایی را که برای هر فرد در هر کشور و با هر فرهنگی مهم می‌باشد تعیین نمود.

مقدمه

یکی از عوامل مهم تحول و نوسازی جامعه آموزش و پرورش می‌باشد بسیاری از صاحب نظران امور تربیتی با این سؤال مواجه هستند که چگونه می‌توان روندهای فرسوده آموزشی را تغییر داده نطام آموزش و پرورش را بهبود بخشید. نظام تربیتی در تغییر رفتار و هدایت نسل جوان همواره با آینده سروکار دارد بطوریکه هر چه دورانهای آینده در نظر برنامه نویسان و مربیان آموزش و پرورش روشنتر باشد فعلایتهای تربیتی و با کیفیت بهتر انجام گرفته و نتیجه مطلوبتری بدست می‌دهد به همین جهت در جهان کنونی هیچ کشوری نیست که در زمینه آموزش و پرورش به مطالعه نیازمندیها و ارزشهای انسانی در آینده نپردازد وکورکورانه یا بر اساس نیازها و ارزشهای رایج زمان به تنظیم برنامه‌های آموزشی دست بزند.

بیان مسأله:

امروزه آموزش و پرورش هر کشوری سعی در پرورش و بارآوردن افرادی دارد که  بتواند با سیستم جامعه و همچنین با توجه به علاقه و رغبت خود کار مورد علاقه‌شان را پیدا کرده و بعنوان فرد مطلوب در جامعه فعالیت نمایند. این امر در جهان در حدود سال ۱۹۱۴ . م شروع شده است. از طرف دیگر آموزش و پرورش ناشنوایان حدود چهارصد سال و در ایران حدود هفتاد سال سابقه دارد. اما هنوز آموزش و پروش نتوانسته پاسخگوی بسیاری از سؤالات گروه علی‌الخصوص در زمینه راهنمایی شغلی و حرفه‌ای هنوز سئوالات زیادی بدون پاسخ مانده‌اند

ضرورت اجرای تحقیق:

همانطوریکه قبلاً ذکر گردید راهنمایی حرفه‌ای در جهان هم اکنون سابقه هفتاد وئ هفت ساله دارد با نگاهی به این سابقه می‌بینیم که در کشور ما هنور راهنمایی حرفه‌ای نتواسنته است حتی یک دهه درخشانی داشته باشد. با توجه به اینکه هدف اصلی این تحقیق در جهت راهنمایی حرفه‌ای دانش‌آموزان ناشنوا صورت گرفته بنابراین لزوم فعالیت هر چه بیشتر آموزش و پرورش و تغییر سیستم آموزشی یا تقویت آموزش موجود در اینجا ضرورت پیدا می‌کند.

عوارض مشکل مورد تحقیق

همانطویکه می‌دانیم همه انسانها برای آنکه در ابعاد جسمی و ذهنی ، روانی، اجتماعی و خلاقی بطور درست و متعادل رشد کنند در زمینه‌های گوناگون و در همه زمانها به راهنمایی نیاز دارند. راهنمایی عبارت است از» مجموعه فعالیتهای مستمر و منظمی که از جانب شخصی آگاه انجام گیرد و بدان وسیله خود و عوامل محیط را می‌شناسد و می‌تواند در زمینه‌های گوناگون تصمیمات درست و نطقی اتخاذ کند و توانایی بالقوه‌اش را شکوفا سازد« .

تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق:

بررسی: عبارت است از پرس‌وجو وپژوهش و جستجو برای اطلاع یافت از مطلبی که یا از آن اطلاع نداریم یا اطلاع کمی داریم.

رغبت: ۱) براساس تعریف ارائه شده در فرهنگ عمید رغبت عبارت است از: خواستن، میل داشتن. دوست داشتن، میل، اراده و آرزو.۲) همچنین در فرهنگ لغت و بستر رغبت عبارت است از تحریکی احساساتی است که با توجه به علاقه زیاد نسبت به چیزی توأم باشد. رغبت زمانی ایجاد می‌شود ک انسان چیزی را دوست بدارد آن شئی را مورد توجه قرار داده و مشاهده کند یا درباره آن بیاندیشد و سرانجام از آن لذت ببرد.

دختران دوره متوسطه:

تمامی دخترانی که پس از اتمام دوره راهنمایی تحصیلی براساس نظام آموزش و پروش جمهوری اسلامی ایران به دوره بالاتر که دبیرستان( دوره متوسطه) نامیده می‌شود قدم می‌گذارند.

عادی( شنوا): منظوراز فرد عادی به فردی اطلاق می‌شود که از نظر جسمی و حواس ظاهری عادی بوده و دارای هیچ نقصی نباشد و از نظربهره هوشی نیز در حد متعادل یا هنجار باشد.

ناشنوا:ناشنوا فردی است متفاوت و معلول که فقط بعلت نقص شنوایی زبان محیط خود را بدرستی نیاموخته و کلامش آسیب دیده است.

تاریخ تعلیم و تربیت کرولالها در جهان و ایران:

کوشش در راه خدمت به گروهی از ابناء بشر که فاقد یکی از مهمترین حواس انسانی می‌باشن همواره مورد نظر دانشمندان، پزشکان،معلمین، و علمای اقتصاد و بالاخره مردان راه خدا بوده است.

تنها با مطالعه تاریخ است که زحمات گذشتگان در راه تعلیم و تربیت افراد کرولال بیشتر روشن می‌گردد. گامهای اولیه در این راه از زمانهای بسیار قدیم برداشته شده و در نوشته بعضی از نویسندگان یونان قدیم دیده می‌شود که کوششهای اولیه در این راه به قرن پنجم قبل از میلاد می‌رسد.

روشهای آموزش و پرورش دانش‌آموزان ناشنوا

از زمان قدیم روشهای مختلفی در تعلیم و تربیت دانش‌آموزان ناشنوا متداول بوده است. هر یک از این روشها مدتها مورد بحث و بررسی دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت ناشنوایان بوده و تاکنون در اتخاذ یک روش خاص آموزشی برای دانش‌آموزان ناشنوا اتفاق نظر در بین صاحب‌نظران آموزش ناشنوایان مشاهده نشده است. در حالیکه همه معلمان را عقیده بر این است که صحبت‌کردن و لب‌خوانی دانش‌آموزان ناشنوا از اهمیت بسزایی برخودار است. در اینکه آیا آموزش زبان اشاره و روش هجی‌کردن با دست در تحصیل زبان و رشد مهارتهای زبانی مؤثر است یا مانع از آن است میان متخصصان تعلیم و تربیت و صاحبنظران آموزش و ناشنوایان کماکان اختلاف نظر است.

آموزش شنوایی:

آموزش شنوایی شامل سه مرحله است: درمرحله اول آموزگار باید اطمینان سن رشد این مرحله در سه سالگی است در این مرحله کودک باید صداهایی را که قبلاً ضبط داشته باشد که کودک به اصوات مختلفی که در محیطش وجود دارد وبه عبارت دیگر رشد توانایی تشخیص و جداکردن از صداهای محیطی را داشته باشد. مثلاً وقتی تلفن زنگ می‌زند به آگاهی بوجود صداها باقی است.

صحبت با حرکات انگشتان دست( اشاره):

این روش از زمان سقراط حکیم قرن سوم برای ناشنوایان مرسوم بوده است این روش را اگر چه فاقد محتوای گرامری می‌دانستند ولی از سال ۱۹۷۰ مجدداً بعنوان روش مفیدی بکار گرفته شد. در این روش حرکات و تکان دست و انگشتان بجای حرکات و تکان زبان بکار می‌رود و در حقیقت هر حرکت انگشت و یا انگشتان بعنوان ایراد یک حرف از حروف الفباء می‌باشد.

تشریح وفیزیولوژی دستگاه شنوایی:

گوش عضو شنوایی و حفظ تعادل بدن بوده و از سه قسمت اصلی تشکیل یافته است:گوش خارجی، گوش میانی، گوش داخلی

گوش خارجی: که شامل لاله گوش و  حفره خارجی گوش است احتیا ج زیادی به توصیف ندارد. با نگاهی به گوش دیگری یا گوش خود در آئینه ملاحظه خواهید نمودکه لاله گوش دارای چین‌خوردگیهائی بوده و چهار برجستگی .و شیار دارد. عمل این پیچش‌ها و شیارها جمع‌آوری صداها می‌باشد یکی دیگر از اعمال گوش خارجی تشخیص جهت صوت است که شنونده با برگرداندن سر خود آن را مشخص می‌سازد.

تئوری مربوط به رغبت یا علاقه

از نظر» مان« روانشناس و مؤلف آمریکایی علاقه یا رغبت عبارت است از گرایش مساعد فرد است به سوی فعالیتی بسوی فعالیتی. نقطه مقابل رغبت تنفر است که مفهوم آن دوری و انزجار فرد از فعالیتی است.

هانری.ب.مک‌دانیل« مؤلف آمریکایی در کتاب خود به نام راهنمایی در مدارس امروز رغبت و علاقه را بر اساس رفتار و فعلایتهای خود تعریف می‌کند و می‌گوید رغبتها نه تنها باید بر حسب فعالیتهایی که فرد را شدیداً جلب می‌کند و به او رضای خاطر می‌دهد تعریف شود بلکه میزان اشتغال ذهنی که این فعالیتها در او بوجود آورده و او را منصرف از گرایش به فعالیتهای دیگری می‌کند بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

پیشینه تحقیق:

دراین قسمت سعی بر آن است تا بانگاهی گذرا به گذشته مختصری از تحقیقاتی که در زمینه علل و عوامل مؤثر در گرایش به شغل بویژه در نوجوانان صورت پذیرفته‌اند را بیان کنیم. بدین منظور بهتر است دیدی کلی در خصوص موضوع مورد بحث داشته باشیم.

افلاطون یکی از نخستین فیلسوفانی بود که اظهار داشت که کودکان از لحاظ استعداد فطری تفاوت دارند و برای تربیت افراد مؤثر و سودمند. مربیان تفاوتهای فردی کودکان را رد نظر می‌گیرند علاقه و توجه رواشناسان به مطالعه در مورد فرد بسیار زیاد است این علاقه از سالها قبل و از هنگامی پیدا شده که گالتن‌وکتل به مطالعه تفاوتهای فردی پرداخت.

آشنایی با فرآیند برنامه‌ریزی

سوپر با استفاده از این نظریه پرشسنامه ارزشهای شغلی را تنظیم کرد. این پرسشنامه دارای ۲۱ سوال برای انتخاب شغل می‌باشد.

دستورالعمل اجرای آن در بالای صفحه پرسشنامه بطور کاملاً واضح درج گردیده است و دارای پنچ گزینه است که درجه اهمیت آزمودنی نسبت به هر سوال بوسیله هر گزینه مشخص می‌گردد.

این پرسشنامه برری ۱۰۰ دانش‌آموز اجرا شد که از این تعداد ۵۰ نفر دانش‌آموز دختر عادی و ۵۰ نفر دانش‌آموز دختر ناشنوا بودند.

منابع:

ست‌جان، روشهای تحقیق در علوم تربیتی ورفتاری ترجمه حسن پاشا شریفی – دکتر نرگس طالقانی- انتشارات رشد پائیز ۱۳۷۱

پاکزاد محمود – هیاهو در دنیای سکوت – انتشارات کانون کرولالها ایران شهریور ۱۳۶۳

ثنایی- باقر، روان‌درمانی و مشاوره گروهی – انتشارات چهر ۱۳۶۹

رویس موریس- پیرن‌هانری- تفاوتهای فردی ترجمه دکتر سهرودی . انتشارات علمی آبان ۱۳۶۸

شریفی، پاشا- اصول روان‌سنجی و روان آزمایی – انتشارات رشد ۱۳۷۲

شفیع‌آبادی- عبدالله راهنمایی شغلی و حرفه‌ای انتشارات رشد ۱۳۷۱

میلانی‌فر، بهروز- روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی انتشارات فومس مهرماه ۱۳۶۹

نیکزاد. محمود زمینه راهنمایی و مشاهده ازتعلیم و تربیت سازمان انتشارات کیهان تابستان ۱۳۷۰

هالان کافمن- کودکان استثنایی- ترجمه مجتبی جوادیان انتشارات آستان قدس رضوی ۱۳۷۱

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.