بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش آموزان دبیرستان دخترانه شهرستان نظر آباد

هر انسانی بر اساس ملاک ها و معیارهائی که در اختیار دارد ،همواره خود را مورد ارزیابی و قضاوت قرار می دهد و میزان کا رائی،موفقیت و ارزشمندی خویش را تعیین می نماید . مفاهیمی که در شکل گیری عزت نفس مهم به نظر می رسد عبارتند از: خود ،ادراک هر فرد از خود (شکل گیری تصویر بدن در ذهن)، مفهوم هر فرد از خود (رشد گرایش عاطفی و ارزشی نسبت به بدن و روان خود ، ارزشیابی خود .به موازات تغییر و تحولاتی که در جسم انسان صورت می گیرد روان او هم دستخوش تغییراتی می گردد در این مسیر خود که در مرکز ساختارروانی انسان قرار دارد و به عنوان منبع و مرجع فعالیت های فکری،عاطفی و رفتاری انسان ایفای نقش می کند ، شکل می گیرد ، جسم و روان انسان هر کدام از بخش های متفاوتی تشکیل شده است .

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش اموزان دبیرستانی دخترانه شهرستان نظراباد می باشد فرضیه هایی که به معرض ازمایش گذاشته شده اند عبارتند از:۱-ایا بین عزت نفس و افکار غیر منطقی  رابطه وجود دارد یا نه؟ ۲-ایا بین عزت نفس با ضرورت تاثیر و حمایت از جانب دیگران وجود دارد یا نه؟ ۳-ایا بین عزت نفس با انتظار بیش از حد از خود رابطه وجود دارد یا نه ؟۴-ایا بین عزت نفس با تمایل به سرزنش رابطه وجود دارد.

مطلب بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش آموزان دبیرستان دخترانه شهرستان نظر آباد مشتمل بر ۹۹ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده: ۲

«فصل اول». ۴

مقدمه: ۴

طرح مسئله: ۶

اهداف پژوهش : ۸

تعریف نظری : ۱۰

ضرورت و اهمیت تحقیق : ۱۰

کلید واژه: ۱۱

«فصل دوم». ۱۲

«نگاهی به تاریخچه متغییرهای پژوهش». ۱۲

مقدمه : ۱۳

قسمت اول :پیشینه نظری.. ۱۵

مفهوم عزت نفس : ۱۸

چگونگی پیدایش عزت نفس در افراد : ۲۰

عزت نفس از دیدگاه قران، احادیث و دانشمندان اسلامی: ۲۱

معانی نفس در قران کریم. ۲۳

ازمجموعه احادیث نتیجه می گیریم : ۲۴

تفکر غیر منطقی : ۲۶

دیدگاههای روان شناختی درباره عزت نفس و افکارغیر منطقی : ۳۰

دیدگاه ادلر : ۳۱

دیدگاه راجرز: ۳۱

دیدگاه اسمیت : ۳۲

«فصل چهارم». ۴۸

«یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها». ۴۸

مقدمه : ۴۸

توصیف نتایج : ۵۰

یافته ها و تجزیه و تحلیل انها : ۵۲

«فصل پنجم». ۷۰

«بحث و نتیجه گیری ». ۷۰

نتیجه گیری : ۷۰

بحث: ۷۳

محدودیت های پژوهش: ۷۵

پیشنهادات پژوهش: ۷۵

منابع و ماخذ : ۷۶

«ضمائم». ۷۸

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش آموزان دبیرستان دخترانه شهرستان نظر آباد را در زیر می توانید ببینید.

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش اموزان دبیرستانی دخترانه شهرستان نظراباد می باشد فرضیه هایی که به معرض ازمایش گذاشته شده اند عبارتند از:۱-ایا بین عزت نفس و افکار غیر منطقی  رابطه وجود دارد یا نه؟ ۲-ایا بین عزت نفس با ضرورت تاثیر و حمایت از جانب دیگران وجود دارد یا نه؟ ۳-ایا بین عزت نفس با انتظار بیش از حد از خود رابطه وجود دارد یا نه ؟۴-ایا بین عزت نفس با تمایل به سرزنش رابطه وجود دارد.

مقدمه

هر انسانی بر اساس ملاک ها و معیارهائی که در اختیار دارد ،همواره خود را مورد ارزیابی و قضاوت قرار می دهد و میزان کا رائی،موفقیت و ارزشمندی خویش را تعیین می نماید . مفاهیمی که در شکل گیری عزت نفس مهم به نظر می رسد عبارتند از: خود ،ادراک هر فرد از خود (شکل گیری تصویر بدن در ذهن)، مفهوم هر فرد از خود (رشد گرایش عاطفی و ارزشی نسبت به بدن و روان خود ، ارزشیابی خود .به موازات تغییر و تحولاتی که در جسم انسان صورت می گیرد روان او هم دستخوش تغییراتی می گردد در این مسیر خود که در مرکز ساختارروانی انسان قرار دارد و به عنوان منبع و مرجع فعالیت های فکری،عاطفی و رفتاری انسان ایفای نقش می کند ، شکل می گیرد ، جسم و روان انسان هر کدام از بخش های متفاوتی تشکیل شده است .

طرح مسئله:

مسئله عزت نفس و مقوله خود ارزشمندی از اساسی ترین عوامل و رشد مطلوب شخصیت کودکان و نوجوانان است .برخورداری از اراده و اعتماد به نفس قوی ، قدرت تصمیم گیری و ابتکار ، خلاقیت و نو اوری ،سلامت فکری و بهداشت روانی ، رابطه مستقیمی با میزان و چگونگی عزت نفس و احساس خود ارزشمندی فرد دارد. امروزه در اصلاح و درمان بسیاری از اختلالات شخصیتی و رفتاری کودکان و نوجوانان نظیر کم روئی و گوشه گیری ، لجبازی و پرخاشگری و تنبلی و کندرویبه عنوان اولین یا مهمترین گام به ارزیابی و پرورش احساس عزت نفس ، تقویت اعتماد به نفس و مهارت های فردی و اجتماعی انان می پردازد.(بیابانگرد۱۳۷۳)

اهداف پژوهش :

همه افراد جامعه (به خبر برخی از بیماران )به یک ارزشیابی ثابت و استوار و معمولا عالی از خودشان ،احترام به خود ،یا عزت نفس یا به احترام دیگران تمایل یا نیاز دارند. بنابراین این نیازها را می توان در دو مجموعه فرعی طبقه بندی کرد. اول اینها عبارتند از: تمایل به قدرت ،موفقیت، کفایت، سیادت ،شایستگی ، اعتمادو رویاروئی با جهان و استقلالو ازادی ،در ثانی چیزی در ما هست که می توانیم ان را تمایل به اعتبار یا حیثیت ،مقام ،شهرت و افتخار ،برتری ،معروفیت ،توجه ،اهمیت،حرمت و یا تحسین بنامیم . این نیاز ها به طور نسبی مورد تاکید افراد ادلر پروانش قرار گرفته است و فرد ان را تقریبا نادیده گرفته است .

تعریف نظری :

عزت نفس : عزت نفس عبارت است از ارزیابی مداوم شخص نسبت به ارزشمندی خویشتن خود ، عزت نفس نوعی قضاوت نسبت به ارزشمندی وجودی است. از این صفت در انسان حالت عمومی دارد و محدود و زود گذر نیست (شاملو ،۱۳۷۷).

ضرورت و اهمیت تحقیق :

بیشتر صاحب نظران در ارزیابی با لینی غیر بالینی خود ، از عزت نفس به عنوان یک نکته کلیدی که می تواند اغلب جوانب زندگی فرد را تحت تاثیر قرار دهد ، یاری کند و با افزایش ان در دیگر زمینه های زندگی خود تغییرایجادمی کند . همانطور که می دانیم عزت نفس متغییری است که با بسیاری از متغییر های دیگر رابطه نزدیکی دارد ، من جمله با موفقیت در تحصیل ، به این علت که پیشرفت و موفقیت تحصیلیو راههای جلوگیری از افت تحصیلی ف یکی از مهمترین اهداف اموزش و پرورش وتعلیم و تربیت می باشد . بررسی عوامل موثر در ان از جمله عزت نفس حائز اهمیت بسیار می باشد

پیشینه نظری

تاریخچه : به همراه افزایش مطالعات در حیطه علوم روانشناسی ابعاد بیشتری از این علوم شناخته شده اشت . یکی از ابعاد پژوهشها که پیرامون ویژگی های انگیزشی و شخصیتی می باشد . مفهوم عزت نفس می باشد در زبان عامیانه عزت نفس مفهومی اشنا است و عبارت است از احساس ارزشمندی فرد از خود و این مفهوم قدمت طولانی دارد می توان اثر ان را در ادیان مختلف  بودا، یهود ، مسیحیت ، اسلام دید .

مفهوم عزت نفس :

ابعاد کلی عزت نفس : همانطور که قبلا بیان شد مجموعه ارزیابی هائی که فرد نسبت به شایستگی ها و قابلیت ها و توانائی های خود دارد معمولا عزت نفس فرد را تشکیل می دهند که می توان در ۵ بعد اجتماعی ،تحصیل، خانوادگی ،جسمانی و کلی مورد توجه قرار داد . (کلمز- ترجمه علی پور ۱۳۷۳).

چگونگی پیدایش عزت نفس در افراد :

تصوری که افراد ار خود دارند در تعیین روابط با دیگران سهم مهمی دارد  کودک از سال دوم زندگی به خود اگاهی دست می یابد تقریبا در ۱۸ماهگی کودکان صورت ها ی خود را نشان می دهند ، در دوران کودکی این شناخت برای افراد پیش می اید که چه هستند و در جامعه چه نقشی دارند این شناخت اولیه که کودک از خود دارد ، زمانیکه به اواخر مدرسه می رسد و حدود ده سالگی به صورت شبکه ای از احساسات و استنباطات وی از خودش در می اید که نسبتا ثابت و پیچیده می باشد . (کلمز- ترجمه علی پور ۱۳۷۳).

پیشنهادات پژوهش: 

برای اینکه ما جوانی شاداقب و کار امد و متکی به خود داشته باشیم نباید از عنصر عزت نفس در تربیت و خود شکوفا یی جوانان دریغ ورزیم . برای این امر و برای افزایش عزت نفس باید از طریق صدا و سیما و دیگر رسانه های گروهی برجسته نمودن و اهمیت دادن ان پرداخت و به خانواده ها که کانون تعلیم وتربیت اصلی هستند اموزش داد که با نوجوانان و جوانان خود چگونه رفتار کننند که به عزت نفس انان لطمه وارد نشود تا خود را بی ارزش ندانند و به خود وکاری که انجام می دهند با دید مثبت بنگرند .

منابع و ماخذ :

  1. اسلامی نسب ، علی ۱۳۷۳ ، روانشناسی اعتماد به نفس ، تهران ، انتشارات مهرداد
  2. اسد الهی، قربانعلی، سید غفور موسوی ۱۳۷۶ ، عزت نفس و سلامت روان ، انتشارات دانشگاه .
  3. بیابانگرد ، اسمائیل ۱۳۷۳ ، روشهای افزایش عزت نفس در کودکان و نو جوانان ، تهران ، انتشارات انجمن اولیا و مربیان .
  4. کلمز، هریس و دیگران ۱۳۷۳ ، روشهای تقویت عزت نفس در نوجوانان ترجمه علی پور ، پروین ، مشهد انتشارا ت استان قدس رضوی .
  5. دلاور ، علی ۱۳۸۴ ، روشهای تحقیق درروان شناسی و علوم تربیتی ، انتشارات رشد .
  6. راج رز ، جان و ویلیافر ۱۳۷۵ ، تفکر منفی ترجمه مهدی قرچه داغی ، تهران ، انتشارات شباهنگ.
  7. شفی ابادی ، عبدا… ۱۳۷۴ ، عزت نفس و سلامت روانی ، تهران ، انتشارات رشد.
  8. ماسن ودیگران ۱۳۷۳ ، رشد شخصیت کودک ، ترجمه مهشید پارسایی ، تهران ] انتشارات مرکزی.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.