بررسی رابطه انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان ایذه در سال تحصیلی ۸۹-۸۸

رضایت مندی نیز همانند نارضایتی شناختی متغیر است این اصطلاح  متغیر است این اصطلاح از زمان انتشار کتاب معروف گلمن(۱۹۹۵) به گونه ای گسترده به صورت بخشی از زبان روزمره در آمده و بحث های بسیاری را بر انگیخت .

چکیده

هدف از این تحقیق  بررسی میزان رضایت مندی بین دانشجویان دختر رشته تجربی سال اول و چهارم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ از دانشگاه  محل تحصیل خود می باشد .

مطلب بررسی رابطه انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان ایذه در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ مشتمل ۶۹صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

پیش گفتار. ۲

چکیده ۶

مقدمه. ۹

اهمیت و ضرورت تحقیق. ۱۲

اهداف تحقیق. ۱۳

بیان مسئله. ۱۴

فرضیه ها ۱۵

سوالات پژوهش… ۱۷

روش تحقیق. ۱۹

جامعه آماری.. ۲۰

جامعه آماری ارائه شده در این تحقیق. ۲۰

نمونه آماری.. ۲۰

روش های جمع آوری اطلاعات.. ۲۰

آمار توصیفی ارائه شده در این تحقیق. ۲۱

مدت اجرای تحقیق. ۲۲

محدودیت های تحقیق. ۲۴

فصل دوم. ۲۵

پیشینه تحقیق. ۲۵

پیشینه تحقیق. ۲۶

فصل چهارم. ۳۰

ارائه داده های آماری.. ۳۰

و تجزیه و تحلیل داده ها ۳۰

نتیجه گیری.. ۶۲

فصل پنجم. ۶۴

پیشنهادات.. ۶۴

پیشنهادها ۶۵

منابع. ۶۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش تخصصی

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی رابطه انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان ایذه در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ را در زیر می توانید ببینید.

پیش گفتار

یک چکش را در نظر بگیرید . چکش به منظور ضربه زدن به میخ طراحی شده است . این کاری است که چکش به منظور انجام آن خلق شده است . حال تصور کنید که از چکش هرگز استفاده نشود و آن را در جعبه ابزار بگذارند برای چکش اهمیتی ندارد .

چکیده

هدف از این تحقیق  بررسی میزان رضایت مندی بین دانشجویان دختر رشته تجربی سال اول و چهارم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ از دانشگاه  محل تحصیل خود می باشد .

مقدمه

رضایت مندی نیز همانند نارضایتی شناختی متغیر است این اصطلاح  متغیر است این اصطلاح از زمان انتشار کتاب معروف گلمن(۱۹۹۵) به گونه ای گسترده به صورت بخشی از زبان روزمره در آمده و بحث های بسیاری را بر انگیخت .

اهمیت و ضرورت تحقیق

رضایت مندی عمومی دانشجویان از دانشگاه محل تحصیل خود عامل مهمی در پیشرفت علمی و بالا رفتن سطح نگرش آنها دارد .

رضایت مندی دانشجویان از دانشگاه محل تحصیل خود سبب می شود که دانشجویان با علاقه و میل بیشتری به سمت دانشگاه و کلاس درس خود بیایند و چون در این محیط احساس امنیت و آرامش می کنند پس تمام فکرشان را متوجه مسائل علمی می کنند و زمینه مناسب برای شکوفایی استعدادهای آنان را در رشته خود فراهم می شود .

فرضیه ها

 1. بین میزان رضایت مندی دانشجویان دختر رشته تجربی سال اول و چهارم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه نسبت به اساتید تفاوت وجود دارد .
 2. بین میزان رضایت مندی دانشجویان دختر رشته تجربی سال اول و چهارم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه نسبت به کارمندان و کارکنان تفاوت وجود دارد .
 3. بین میزان رضایت مندی دانشجویان دختر رشته تجربی سال اول و چهارم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه نسبت به وسایل آزمایشگاهی تفاوت وجود دارد .

سوالات پژوهش  

 1. آیا بین میزان رضایت مندی دانشجویان دختر رشته تجربی سال اول و چهارم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه نسبت به اساتید تفاوت وجود دارد؟
 2. آیا بین میزان رضایت مندی دانشجویان دختر رشته تجربی سال اول و چهارم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه نسبت به کارمندان و کارکنان تفاوت وجود دارد ؟
 3. آیا بین میزان رضایت مندی دانشجویان دختر رشته تجربی سال اول و چهارم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه نسبت به وسایل آزمایشگاهی تفاوت وجود دارد ؟

روش تحقیق

روش تحقیق به صورت توصیفی – پیمایشی که تعاریف هر کدام در زیر آمده است :

آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط و روابط موجود عقاید متداول فرایندهای جاری آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد توجه آن در درجه اول به زمان حال است هر چند غالبا رویدادها و آثار گذشته را که به شرایط موجود مربوط می شود مورد بررسی قرار می دهد.

نتیجه گیری

در مورد فرضیه شماره یک مبتنی بر این که بین میزان رضایت مندی دانشجویان دختر رشته تجربی سال اول و چهارم دانشگاه آزاد واحد ایذه نسبت به برخورد اساتید دانشگاه تفاوت معناداری وجود ندارد .

لذا این که مقدار t=1/090 مشاهده شده ، df=26، p=0/286 سطح معناداری می باشد پس فرضیه یک رد می شود .

در مورد فرضیه شماره ۲ مبتنی مبتنی بر این که بین میزان رضایت مندی دانشجویان دختر رشته تجربی سال اول و چهارم دانشگاه آزاد واحد ایذه نسبت به کارمندان و کارکنان تفاوت معنی داری وجود ندارد .

پیشنهادها

پیشنهاد به مسؤلان امر :

  لازم است که مسئولان و متولیان امور دانشگاه آزاد اسلامی در جهت تقویت و پشتیبانی این دانشگاه همت بیشتری نمایند تا موسسان این دانشگاه ها که به منظور مشارکت با آموزش عالی به میدان آمده اند با برنامه ریزی هر چه بیشتر در جهت کیفیت و کمیت این دانشگاه ها همت بگمارند .

 پیشنهاد به سایر محققان

 • محققان سعی داشته باشند که به دلیل اهمیت موضوع رضایت مندی در بین دانشجویان این موضوع را در پایه های دوم و سوم ، و در رشته های دیگر در سطح استان و کشور اجرا کنند .

منابع

 1. سایت مسائل اجتماعی ایران
 2. سایت مطالعات اجتماعی ایران
 3. سایت Google
 4. سایت (پایگاه ) مجلات نشریات علمی ایران ، مجله دانشجویی رشد دانشجویی ۱۳۸۲ چاپ نهم ص۴
 5. کری تن بوم ، سال انتشار (۱۹۲۸) ص۲  مقاله ای به عنوان رضایت مندی
 6. مقاله نور ۱۳۸۸ چاپ سوم ظفر نوایی
 7. مجله دانشجو سال انتشار ۸۷ چاپ ششم زاهدان ج یک انتشارات دانشگاهی
 8. روانشناسی تربیتی : عبدالرضا مخملباف سال انتشار ۱۳۸۰ ج۱ ج۴ تهران انتشارات صدر
 9. جان بست (۱۳۷ و۱۲۵) نقل از دکتر غلامرضا خاکی
 10. جان بست (۱۳۷ و ۱۲۵) نقل از دکتر غلامرضا خاکی

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش تخصصی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 4 =