روش تحقیق

بررسی رابطه اختلالات رفتاری کودکان با بهداشت روانی والدین

بی شک خانواده، نخستین و مهمترین آموزشگاه و پرورشگاه انسان به شمار می آید و یکی از نهادهای اصلی و مقدس هرجامعه است. این خانواده است که فرایند شدن انسان را از قوه به فعل فراهم می کند و تسهیل می سازد و پس از یک زمینه مناسب وراثتی، مهمترین و ضروری ترین نیاز برای رشد یک انسان محسوب می شود و از این نظر خانواده، حیاتی ترین نقش را به عهده دارد. حساس ترین ایام زندگی یک فرد در خانه، در خانواده و در دامن مادر سپری می شود. از این رو قابل تعجب نیست که ریشه اکثر مشکلات رفتاری و ناهنجاریهای عاطفی، اجتماعی و روانی را باید در خانواده جستجو کرد. فرار نوجوانان از خانه، پرخاشگری، بی اختیاری در نگهداری ادرار، ناخن جویدن، اعتیاد، بزهکاری، اضطراب و نظایر آن جلوه هایی از عدم آموزش و عدم برقراری رابطه درست با کودکان و نوجوانان است (به پژوه، ۱۳۸۳).

این تحقیق دانشجویی بررسی رابطه اختلالات رفتاری کودکان با بهداشت روانی والدین مشتمل بر  ۱۴۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه. ۵

بیان مسئله. ۷

اهمیت موضوع پژوهش…. ۹

اهداف تحقیق: ۱۰

فرضیه های پژوهش…. ۱۰

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۱۱

فصل دوم: پیشینه پژوهش

مقدمه. ۱۵

نیازهای کودک… ۱۷

اختلالات رفتاری کودکان.. ۱۹

طبقه بندی اختلالات رفتاری کودکان.. ۲۱

عوامل موثر بر بروز اختلالات رفتاری.. ۲۳

نقش والدین در اختلالات رفتاری کودک… ۲۵

ویژگی های افراد با اختلالات رفتاری.. ۲۸

طبقه بندی اختلالهای روانی.. ۲۹

هنجارهای اجتماعی فرهنگی.. ۳۰

تفاوتهای مربوط به جنسیت… ۳۱

وضعیت روانی کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری.. ۳۲

مشکلات فرآیند آموزش اختلالات رفتاری.. ۴۰

دوره های مختلف مطالعات همه گیر شناسی اختلالات رفتاری.. ۴۱

همه گیرشناسی.. ۴۲

بررسی پیشینه میزان شیوع اختلالات رفتاری کودکان در جهان و ایران.. ۴۴

پیشینه میزان شیوع اختلالات رفتاری در جهان.. ۴۴

پیشینه مطالعات همه گیر شناسی در ایران.. ۴۹

به طور خلاصه از نظر رویکرد رفتاری : ۵۹

تعریف بهداشت روانی.. ۶۳

سلامتی چیست؟. ۶۴

تعاریف بهداشت روانی براساس مکاتب مختلف روانشناسی.. ۶۵

سه سطح پیشگیری به منظور بهداشت روانی.. ۶۵

اصول بهداشت روانی.. ۶۶

پرورش دادن رفتارهای سالم تر و تأثیر آن بر بهداشت روانی.. ۶۶

انواع ورزش و تأثیر آن برسلامت جسمی و بهداشت روانی.. ۶۷

خواب و بهداشت روانی.. ۶۷

سوء مصرف و وابستگی به مواد و تأثیر آن بر بهداشت روانی.. ۶۷

تاریخچه بهداشت روانی.. ۶۹

مختصری درباره تاریخچه بهداشت روانی در ایران.. ۷۷

دیدگاهها ونظریه ها در بهداشت روانی.. ۸۱

مسایل اجتماعی و بهداشت روانی.. ۸۳

استرس و بهداشت روانی.. ۸۴

بهداشت روانی در سنین و مراحل مختلف رشد. ۸۶

بهداشت روانی در خانواده. ۸۷

اصول برقراری رابطه انسانی با کودک و نوجوان.. ۸۹

بهداشت روانی در مدرسه. ۹۲

بهداشت روانی در محیط کار. ۹۳

بهداشت روانی در کودکان استثنایی.. ۹۴

رابطه بهداشت روانی با یادگیری.. ۹۶

بهداشت روانی و رسانه های گروهی.. ۹۸

اندازه گیری های روانی و کاربرد آزمونهای روانی.. ۹۹

روشهای درمان بیماریهای روانی.. ۱۰۰

توصیه های بهداشت روانی.. ۱۰۲

فصل سوم:روش پژوهش

مقدمه. ۱۰۵

جامعه آماری: ۱۰۵

نمونه و روش نمونه گیری.. ۱۰۵

ابزار پژوهش…. ۱۰۵

روش آماری.. ۱۱۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری درباره یافته ها ۱۳۳

محدودیت های پژوهش…. ۱۳۴

پیشنهادات پژوهش…. ۱۳۴

منابع فارسی.. ۱۳۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی رابطه اختلالات رفتاری کودکان با بهداشت روانی والدین را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

بی شک خانواده، نخستین و مهمترین آموزشگاه و پرورشگاه انسان به شمار می آید و یکی از نهادهای اصلی و مقدس هرجامعه است. این خانواده است که فرایند شدن انسان را از قوه به فعل فراهم می کند و تسهیل می سازد و پس از یک زمینه مناسب وراثتی، مهمترین و ضروری ترین نیاز برای رشد یک انسان محسوب می شود و از این نظر خانواده، حیاتی ترین نقش را به عهده دارد. حساس ترین ایام زندگی یک فرد در خانه، در خانواده و در دامن مادر سپری می شود. از این رو قابل تعجب نیست که ریشه اکثر مشکلات رفتاری و ناهنجاریهای عاطفی، اجتماعی و روانی را باید در خانواده جستجو کرد. فرار نوجوانان از خانه، پرخاشگری، بی اختیاری در نگهداری ادرار، ناخن جویدن، اعتیاد، بزهکاری، اضطراب و نظایر آن جلوه هایی از عدم آموزش و عدم برقراری رابطه درست با کودکان و نوجوانان است (به پژوه، ۱۳۸۳).

بیان مسئله

تأثیر رفتار و طرز فکر والدین در شکل گیری و چگونگی رفتار کودکان از اهمیت اساسی برخوردار است. والدینی که رابطه مطلوب و درستی با فرزندان خویش دارند، موجب شادمانی، مسئولیت پذیری و تکامل شخصیتی فرزندان خود می شوند. از سوی دیگر، والدینی که رفتاری مطلوب و درستی با فرزندان خود ندارند باعث بروز انواع مشکلات رفتاری در آنان می شوند. برای آنکه کودک به شکل سالم و هنجار رشد یابد بایستی در حد معقول نیازهای شخصیتی، روانی، فیزیکی و اجتماعی او ارضا شود. ناکامی در رفع این نیازها باعث مشکلات رفتاری، بزهکاری و ناشادی کودک می گردد و شرایط خانوادگی زمینه ساز این ناکامی هاست. از جمله این شرایط: خانواده های از هم پاشیده، طرد شدگی کودک، سخت گیری و محدودیت شدید، فقر و کمبودهای شخصی، عصبی بودن والدین، نبودن معیارهای صحیح اعتقادی و اخلاقی در خانواده و … را می توان نام برد.

اهمیت موضوع پژوهش

در کشور ما نیز کم نیستند کودکانی که دارای پدر و مادری عصبی ، پرخاشگر ، روان گسیخته ، افسرده ، مضطرب و یا به فوبی دچارند . بنابراین یک عامل فشار زای محیطی در خانواده می تواند برای کودکان ، اختلال رفتاری ایجاد کند . برای تخفیف ضایعات و اثرات این مشکلات لازم است شناخت علمی از آن کسب نماییم . پس بررسی رابطه اختلال رفتاری کودکان با بهداشت روانی والدین و درک بهتر وضعیت روانی والدین آنان با اختلال رفتاری کودکان حائز اهمیت بوده و پژوهش گر را بر آن داشت تا به بررسی این موضوع بپردازد .

پژوهش حاضر از دو جبنه نظری و عملی حائز اهمیت است.

اهداف تحقیق:

هدف کلی تحقیق

بررسی رابطه اختلالات رفتاری کودکان با بهداشت روانی والدین آنها است.

اهداف اجتماعی

 • بررسی رابطه بین لجبازی – نافرمانی کودکان با میزان پرخاشگری والدین.
 • بررسی رابطه بین سلوک کودکان با میزان پرخاشگری والدین .
 • بررسی رابطه بین اضطراب کودکان با میزان اضطراب والدین.
 • بررسی رابطه بین افسردگی کودکان با میزان افسردگی والدین.

نیازهای کودک

نیازهای مهم کودک عبارتند از اول؛ نیاز به محبت و امنیت عاطفی. دوم؛ نیاز به برخورد با تجربه های جدید و گوناگون. سوم؛ نیاز به تشویق و آگاهی یافتن دیگران از انجام کارهای مناسب و قابل تصدیق که کودک انجام می دهد. چهارم؛ نیاز به مسئول بودن و مسئولیت داشتن است. همان طور که طرد شدن کودک و کمبود محبت برای کودک مضر است، محبت بیش از حد به کودک نیز به طوری که وابستگی ایجاد شود باعث کاهش اعتماد به نفس، ازدیاد اضطراب و آسیب پذیری کودک می شود. این باعث وابستگی کودک به مادر میشود و تفاوت آن با دلبستگی که باعث امنیت کودک است در وجود ترس و هراس در وابستگی است.

اختلالات رفتاری کودکان

تا سال ۱۹۹۷ اصطلاح «ناتوانی جدی هیجانی» درقوانین آموزش ویژه مورد استفاده قرار می گرفت، در حال حاضر اصطلاح «اختلالات رفتاری» توسط «مجمع کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری» پذیرفته شده است و از این نظر که بر جنبه قابل مشاهده مشکلات کودکان متمرکز است، بر سایر اصطلاحات برتری دارد. البته بسیاری از صاحب نظران معتقدند به کارگیری اصطلاح «اختلالات هیجانی- رفتاری» مناسب تر از اختلالات رفتاری به تنهایی است. زیرا برخی از کودکان ممکن است به اختلالات رفتاری ،گروهی به اختلالات هیجانی و دسته ای دیگر به هر دو مبتلا باشند (فورنس و نیتزر، ۱۹۹۲؛ کافمن، ۱۹۹۷).

طبقه بندی اختلالات رفتاری کودکان

کوای و پیترسون (۱۹۸۷) اختلالات رفتاری را به شش دسته تقسیم کرده اند:

 • اختلالات سلوک: افراد مبتلا، مخرب، آزار دهنده، جنجال برانگیز، بد خلق و در پی جلب توجه و خودنمایی هستند.
 • پرخاشگری اجتماعی: سرقت، وفاداری به دوستان بزهکار، گریز از مدرسه و زیر پا گذاشتن ارزش های اخلاقی، اجتماعی و قانون از ویژگی های افراد مبتلا است.

نقش والدین در اختلالات رفتاری کودک

بسیاری از جامعه شناسان و روان شناسان نیز معتقدند که ریشه بسیاری از مشکالات رفتاری و انحرافات شخصیتی در کودکان را باید در الگوهای تربیتی والدین و ویژگی های شخصیتی آنان جستجو کرد. مشکلات خانوادگی اثرات مستقیمی بر آمادگی، تمرکز و توجه کودک به درس و تحصیل دارد. وقتی والدین در وضعیت نامطمئنی و اضطرابی قرار داشته باشند، این عدم اطمینان و اضطراب را به کودکان خود منتقل می کنند. چنین کودکانی از آمادگی ذهنی لازم برای یادگیری و درک مطلب بهره مند نیستند و طبعاً از نظر  تحصیلی با مشکلاتی مواجه می گردند. در خانواده های از هم پاشیده و نگران و خانواده هایی که یکی یا هر دوی آن ها مبتلا به اختلال افسردگی باشد، کودکان از یک رابطه عاطفی مناسب بی بهره اند

ویژگی های افراد با اختلالات رفتاری

اغلب دانش آموزان با اختلالات رفتاری دارای ویژگی و نیازهای بسیار ناهمگون و متفاوتی می باشند. بعضی از آنان حتی به آموزش ویژه نیز نیاز ندارند، زیرا اختلال بر پیشرفت تحصیلی آنان تاثیر نگذاشته است. برای مثال دانش آموزان که دچار ترس از مدرسه است به آموزش ویژه نیاز دارد (ترنبال و همکاران، ۲۰۰۰). هاردمن، درو و ایگان (۱۹۹۹) ویژگی های  افراد با اختلالات رفتاری خفیف و شدید را در جدولی طبقه بندی نموده اند: جدول۱: ویژگی های افراد با اختلالات رفتاری خفیف و شدید (هاردمن، درو و ایگان، ۱۹۹۹)

طبقه بندی اختلالهای روانی

قدیمی ترین تقسیم بندی مربوط به بقراط و جالینوس بوده است بقراط اختلالات روانی رفتار را به ترشحات بدن نسبت داده و ترشحات بدن را به چهار نوع صفرا ، سودا ، خون و بلغم تقسیم بندی کرده و جالینوس نیز بر همین اساس مزاجها را به اسامی صفرایی ، سودایی ، خونی و بلغمی نام نهاده است . بعدها کرچمر و شلدون ارتباط بین ساختمان بدنی و شخصیتی را پیشنهاد کردند و اختلالات شخصیتی و رفتاری را زائیده خصوصیات جسمانی و بدنی دانسته اند  روانکاوان علت و منشاء اختلالات رفتاری و شخصیتی راتجربیات دوران کودکی و عوامل روانی یا سایکوژنیک دانسته اند (میلانی فر، ۱۳۸۰ ).

اختلالهای کودکی تا چه میزان رواج دارد ؟

هنجارهای اجتماعی فرهنگی

شاید جامع ترین ملاک برای قضات در مورد اختلال رفتار ، نقش هنجارهای اجتماعی و فرهنگی باشد که سالیان قبل توسط انسان شناسی بنام روت بندیک ( ۱۹۸۴ )   به صورتی موثر شرح داده شد ، وی پس از مطالعه وسیعی که در مورد فرهنگهای مختلف به عمل آورد ابراز داشت که هر جامعه ، رفتارهای معینی را انتخاب می کند که مناسب آن ، افراد خود را به گونه ای پرورش می دهند تا طبق آن عمل کنند . افرادی که بر اثر موضع گیریهای قبلی ، خلق و خو یا تجربه های اکتسابی ، این رفتارها را از خود بروز ندهند ، اجتماع آنها را افرادی کج رو و منحرف می شناسد . انحراف این افراد همیشه نسبت به معیارهای اجتماع سنجیده می شود .

تفاوتهای مربوط به جنسیت

یکی از فراگیرترین یافته هایی که با توجه به درجه شیوع اختلالهای رفتاری دیده می شود این است که اختلالهای رفتاری پسران از تنوع و گستردگی بیشتری یرخوردار است تا دختران این گستردگی شامل اختلال شدید روانی ، تحرک بیش از حد ، خیس کردن رختخواب ، رفتار ضداجتماعی و مشکل یادگیری است . این اختلاف رامی توان ناشی از چندین عامل دانست : در کل به نظر می رسد که پسرها نسبت به دخترها ا زنظر زیستی آسیب پذیرتر باشند ، از همان دوره جنینی میزان مرگ و میر در پسرها نسبت به دخترها بیشتر است و به نظر می رسد

وضعیت روانی کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری

کودکانی که آشفته هیجانی اند به اختلال رفتاری دچارند ، در دوست یابی موفق نیستند در واقع ملموسترین شکل آنها ، ناکامی در ایجاد پیوندهای نزدیک و راضی کننده عاطفی با دیگران است این افراد فقط می توانند دوستان خیالی برای خود پیدا کنند . دیگر کودکان میلی به نزدیک بودن با آنان ندارند و بزرگسالان آنان را جالب توجه نمی یابند ، برخی از این کودکان کناره گیر می باشند کودکان یا بزرگسالان دیگر ممکن است بخواهند به حریم آنان وارد شوند ، ولی تلاشهای آنان معمولا با ترس و عدم علاقه روبرو می شود . در بسیاری از موارد ، این نوع از طرد کامل تا زمانی ادامه می یابد که کسانی که می کوشند دوستی  بیابند از پا درافتند

مشکلات فرآیند آموزش اختلالات رفتاری

این موارد به ترتیب اهمیت معرفی گردیده است :

عدم دسترسی به کتب مناسب ، آشنا نبودن معلمین با روش تدریس ، کمبود فضای آموزشی مناسب ، کمبود نیروی انسانی لازم و متخصص و کمبود وسایل آموزشی و کمک آموزشی . (سازمان آموزش و پرورش استثنایی ، ۱۳۷۹).

آمارها و ضرورت انجام مطالعه

آمار سازمان بهداشت جهانی وجود بعضی اختلالات روانی را به صورت زیر در جمعیت جهان تخمین علمی می زند : اضطراب ۴۰۰ میلیون نفر ، عقب ماندگی ذهنی ۶۰ میلیون نفر ، زوال عقل ۲۹ میلیون نفر ، اسکیزوفرنی ( نوعی اختلال روانی با علائم قطع ارتباط با واقعیت ) ۲۲ میلیون نفر ، افسردگی همراه با از کار افتادگی ۴۱ میلیون نفر  ( سازمان بهداشت جهانی ، ۱۹۹۷ نقل از سالاری ، ۱۳۸۰).

محدودیت های پژوهش

 • جامعه آماری پژوهش حاضر محدود بوده و فقط شامل دانش آموزان مقطع ابتدایی و شهر تهران میباشد. بنابراین تعیمم نتایج به سنین دیگر و شهرهای دیگر جایز نیست.
 • محدودیت دیگر و اصلی این تحقیق این است که عوامل دیگری در اختلال رفتاری کودکان دخالت دارند که وارد تحقیق نشده است.
 • نامشخص بودن مفهوم تعدادی از سوال های پرسشنامه برای آزمودنیها

عدم اطمینان از اینکه کلیه آزمودنی ها به سوالات پاسخ واقعی داده باشد

پیشنهادات پژوهش

 • پیشنهاد می شود که این پژوهش و تحقیقات مشابه آن مورد استفاده مربیان و مجریان آموزشی خانواده و مشاوران مدارس قرارگیرد.
 • پیشنهاد می شود که آموزش و پرورش بیشترین تأکید خود را روی ارتباط، همکاری، همدلی و هماهنگی خانواده ها در امر تعلیم و تربیت بامدارس داشته باشند.
 • انجام پژوهش های متعدد بر روی کسانی که آسیب ها و ضربه ها را بر کودکان وارد می سازند و انعکاس نتایج پژوهشها به مسئولین مربوطه و تحقق بخشیدن به اهداف ملاکهای سلامت روان توصیه می شود.
 • پیشنهاد می شود که آموزش عالی از طریق رسانه های مختلف ، با افزایش سطح آگاهی خانواده ها و مدارس راه را برای پژوهش ها تسهیل نمایند .

منابع فارسی

بررسی رابطه اختلالات رفتاری کودکان با بهداشت روانی والدین

آزاد، حسین (۱۳۸۷)، آسیب شناسی روانی، جلد اول. تهران: بعثت.

آقازاده ،حمید رضا (۱۳۸۷)، بررسی رابطه بین خودپنداره و سلامت روانی دانش آموزان مقطع دبیرستان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده روان شناسی.

احمدی نژاد، محمد رضا، (۱۳۷۹) بررسی تأثیر عزت نفس در سازگاری رفتاری دانش  آموزان ۱۸-۱۲ ساله. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 − ده =