بررسی رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان تهران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- براساس تئوری دو عامل انگیزش- بهداشت هرزبرگ

دهه ۱۹۶۰ یکی از دوره های بسیار پربار از نظر ارائه مفاهیم انگیزش بود در این دهه سه نظریه ویژه ارائه شده که عبارت از نظریه سلسله مراتب نیازها، نظریه های y , x نظریه بهداشت و انگیزش است.

این نظریه ها سنگ زیربنای نظریه هایی هستند که در این سالها ارائه شده اند و در مرحله عمل و در سازمانها، مدیران برای توجیه انگیزه کارکنان خود از این نظریه و اصطلاحات فنی مربوط به آن استفاده می‌کنند.

این تحقیق دانشجویی بررسی رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان تهران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر۷۴صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات پژوهش..۱

۱-۱- مقدمه..۲

A-1-1- تئوری دو عامل انگیزشی هرزبرگ..۲

B-1-1- ضرورت بررسی میزان رضایت شغلی مشاغل مختلف..۳

۲-۱- بیان موضوع پژوهش و ضرورت آن..۴

A-2-1- ضرورت تربیت نیروی انسانی مجرب و با انگیزه در عرصه
اطلاع رسانی..۴

B- 2-1- بررسی میزان رضایت شغلی خبرنگاران به عنوان عامل اجتماعی اثرگذار در ارتباطات امروز   ۶

C-2-1- موفقیت شغلی و افزایش کارآئی..۸

D-2-1- سازمان وسایل جمعی..۹

۳-۱- بیان موضوع..۹

۴-۱- بیان مسئله..۹

۵-۱- هدف پژوهش..۱۰

۶-۱- فرضیات پژوهش..۱۰

والات پژوهش..۱۰

۸-۱- متغیرهای پژوهش..۱۰

۹-۱- تعاریف عملیاتی..۱۱

فصل دوم- گستره نظری پژوهش..۱۲

۱-۲- مقدمه..۱۳

۲-۲- تاریخچه و تعاریف انگیزش..۱۴

۳-۲- انگیزش چیست..۱۷

۴-۲- انگیزش در سازمان ها..۱۸

۵-۲- نظریه ۲ عاملی هرزبرگ..۲۰

۶-۲- نظریه سلسله مراتب نیاز مازلو..۲۲

۷-۲- نظریه x , y..24

۸-۲- رضایت شغلی..۲۵

۹-۲- رضایت شغلی و کارکرد..۲۷

۱۰-۲- شیوه ابراز نارضایتی..۳۱

۱۱-۲- عوامل مرتبط با رضایت شغلی..۳۲

۱۲-۲- نظریه های انگیزش شغلی..۳۴

۱۳-۲- نظریه محرک و پاسخ..۳۴

۱۴-۲- نظریه میزان سازگاری..۳۴

۱۵-۲- نظریه عقلی و استدلالی..۳۵

۱۶-۲- لزوم وجود روزنامه نگاران/ خبرنگاران جامعه اطلاعاتی و اهمیت
رسانه ها..۳۵

فصل سوم- معرفی باشگاه خبرنگاران جوان..۴۰

 • معرفی باشگاه..۴۱
 • نقاط قوت..۴۳
 • نقاط ضعف..۴۳

فصل چهارم- روش شناسی و تجزیه و تحلیل آماری..۴۶

جامعه پژوهش..۴۷

روش نمونه گیری..۴۷

نمونه پژوهش..۴۷

جدول..۴۷

ابزار اندازه گیری پژوهش..۴۸

روائی و اعتبار ابزار اندازه گیری..۴۸

روش تجزیه و تحلیل آماری..۴۹

بررسی نتایج پرسشنامه..۴۹

توصیف داده ها ..۵۰

۱۰- آزمون فرضیه ها..۵۱

۱۱- تجزیه و تحلیل همبستگی آزمون فرضیه اول..۵۲

۱۲- تجزیه و تحلیل همبستگی آزمون فرضیه دوم..۵۳

۱۳- بررسی سوالات مربوط به عوامل بهداشتی..۵۵

۱۴- بررسی سوالات مربوط به عوامل انگیزشی..۵۸

۱۵- پیوست ها: جدول همه تجزیه و تحلیل ها و نمودارهای آن‌ها ..۵۸

فصل پنجم- نتیجه گیری..۶۲

 • بحث و بررسی..۶۳
 • نتیجه گیری نهائی..۶۵
 • محدودیت های پژوهش..۶۶
 • پیشنهادات..۶۸

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان تهران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- براساس تئوری دو عامل انگیزش- بهداشت هرزبرگ را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

A-۱-۱- تئوری دو عامل انگیزشی هرزبرگ:

دهه ۱۹۶۰ یکی از دوره های بسیار پربار از نظر ارائه مفاهیم انگیزش بود در این دهه سه نظریه ویژه ارائه شده که عبارت از نظریه سلسله مراتب نیازها، نظریه های y , x نظریه بهداشت و انگیزش است.

این نظریه ها سنگ زیربنای نظریه هایی هستند که در این سالها ارائه شده اند و در مرحله عمل و در سازمانها، مدیران برای توجیه انگیزه کارکنان خود از این نظریه و اصطلاحات فنی مربوط به آن استفاده می‌کنند.

B-۱-۱- ضرورت بررسی میزان رضایت شغلی مشاغل مختلف

ساختار شغلی هر فرد در جامعه در مقیاس بزرگ به عنوان یکی موارد الزام آور رشد و پیشرفت و ادامه حیات اقتصادی و شغلی در برآیند کل جامعه است. هر فرد از شغلی که در اختیار دارد هدفی را دنبال می‌کند و میزان خاصی از زحمت و تلاش را برای آن انجام داده و از این میزان تلاش خود، در مجموع منتظر به وجود آمدن نتیجه ای است، که این نتیجه به طور خاص عمومیت ندارد و به انتظارات هر فرد به صورت شخصی باز می گردد

۲-۱- بیان موضوع پژوهش و ضرورت آن

A-۲-۱- ضرورت تربیت نیروی انسانی مجرب و با انگیزه در عرصه اطلاع رسانی

در سالهای اخیر پیدایش انقلاب تکنولوژیکی نوین در حوزه های مختلف، به ویژه در سپهر رسانه ای موجبات افزایش ظرفیت باندهای ارتباطی، سطح تعاملی، ناهمزمانی، تمرکز زدائی، انعطاف پذیری،‌ کاستن از زمان اخطار و نیز افزایش فردی سازی و میزان بازخورد فرآیندهای ارتباطی را فراهم کرده است

B-۲-۱- بررسی میزان رضایت شغلی خبرنگاران به عنوان عامل اجتماعی مهم در ارتباطات امروز

خبرنگار به عنوان یک عامل ارتباطاتی بسیار مهم و مؤثر در عصر ارتباطات امروز مطرح است. این عامل پل ارتباطی میان مخاطبان مختلف است و جریان اطلاعات و ارتباطات را بدون این عامل بایستی منتفی دانست. اما برای این عامل نیز کار خبر و تمامی مبادی و جهت های آن در واقع یک شغل محسوب می‎شود. یک شغل با تمامی ویژگی های شغلی که البته به دلیل متفاوت بودن آن از ویژگی تمایز و خاص بودن نیز نسبت به سایر مشاغل بهره مند است.

C-۲-۱- موفقیت شغلی و افزایش کارآئی

تحقیقات متعدد نشان داده است که رضایت شغلی از یک طرف از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی و افزایش کارایی و از طرف دیگر هر فرد سعی دارد شغلی انتخاب کند که علاوه بر تأمین نیازهای مادی، از نظر روانی نیز او را ارضاء کند، ارضاء نیازهای روانی نیز از عوامل مهم در افزایش کارایی و رضایت شغلی است. کارکنانی که دارای روحیه بالا و خلاقیت، حس همکاری هستند از رضامندی شغلی بهتری برخوردارند.

این را هم بخوانید :  آمادگی تحصیلی - آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله بدو ورود به دبستان - پرشین مقاله

D-۲-۱- سازمان وسایل جمعی:

گسترش علوم ارتباطات و نیاز بشر به کسب اخبار و آگاهی های روزمره جهانی در حداقل زمان و ارزش گذاری خبر در گذر ثانیه ها سبب شده است تا ضمن توسعه سازمان های ارتباط جمعی، تخصص های گوناگونی نیز با توجه به این نیازها به وجود آید.

تاریخچه و تعاریف انگیزش

مطالعه در مبانی انگیزه های انسان سابقه ای بس طولانی دارد. در ۲۳۰۰ سال قبل فلاسفه یونان این نظریه را مطرح کردند که انسان به دنبال کسب راحتی و خوشی و پرهیز از سختی و درد و رنج است تا اوایل قرن هشتم میلادی تقریباً این نظریه که انسان آگاهانه به دنبال به حداکثر رساندن خوشی ها و رفاه و به حداقل رساندن درد و رنج است. مورد قبول دانشمندان مغرب زمین قرار داشت و به نظریه های عرفانی و معنوی انسان در کنار ارزشهای مادی و دنیوی توجه دارد و شناخت ضمیر ناخودآگاه انسان تقریباً به بوته فراموشی سپرده شده بود.

انگیزش چیست

هر موجود زنده ای در برابر رویدادها و عوامل مختلف واکنشهایی از خود نشان می‎دهد که روان شناسان آن را رفتار نامیده اند. بنابراین، هر رفتار واکنشی است که به یک محرک یا انگیزه نشان می دهند ولی محرک ها عواملی هستند که خاستگاهشان برونی است، یعنی بیرون از وجود زیستی موجود زنده است مانند غذا، آهنگ موسیقی، بوی عطر و جز آن. اما انگیزه ها دارای خاستگاه درونی هستند، خواه در درون موجود زنده، مانند تشنگی، گرسنگی،‌ جنسی و خواه در درون جامعه و فرهنگ یک ملت، مانند آداب و رسوم.

انگیزش در سازمانها

انگیزش شغلی برای ادامه اشتغال لازم و ضروری است. اگر انسان به شغلش علاقمند نباشد و شغل فرد را برنیانگیزاند ادامه اشتغال ملالت آور و حتی غیرممکن خواهد بود.

انگیزه میل به کوشش فراوان در جهت تأمین هدفهای سازمان به گونه ای که این تلاش در جهت ارضای برخی از نیازهای فردی سوق داده شود. با وجود آن که انگیزه کلی به انجام اقداماتی برای تأمین یک هدف مربوط می‎شود ولی ما آن را به هدفهای سازمانی محدود می کنیم تا بتوانیم چیزی را که مورد نظرمان است یعنی رفتار فرد در سازمان (به هنگام کار) بررسی نماییم. این تعریف از سه جز تشکیل شده است: تلاش، هدفهای سازمانی و نیازها (مأخذ پیشین)

نظریه دو عاملی هرزبرگ

یکی از تئوریهایی که در سه دهه گذشته توجه بسیار زیادی را در متون انگیزشی برای کار به خود جلب کرده تئوری دو عاملی یا انگیزش بهداشتی هرزبرگ است. برپایه این بررسی ها، هرزبرگ متوجه شد که کارکنان تجارب خشنود کننده خود را متاثر از عواملی می دانستند که بیشتر با نفس و محتوای درونی کار مربوط می شد. این عوامل، عوامل انگیزشی نامیده شد. تجارب ناخشنود کننده مهندسان و حسابداران از عواملی نشأت گرفته بود که با ماهیت کار آنان چندان ارتباطی نداشت، عوامل بیرونی کار در به وجود آمدن این تجارب سهم بسیار مهمی داشتند.

نظریه سلسله مراتب نیازها

نظریه سلسله مراتب نیازها که به وسیله آبراهام مزلو ارائه شد از مشهورترین نظریه های انگیزش است. او اساس فرض خود را بر این گذاشت که در درون هر انسان پنج دسته نیاز وجود دارد این نیازها عبارتند از:

 • نیازهای فیزیولوژیکی: شامل گرسنگی، تشنگی،‌ پناهگاه و سایر نیازهای فزیکی
 • نیازهای ایمنی: شامل امنیت و محفوظ ماندن در برابر خطرات فیزیکی و عاطفی
 • نیازهای اجتماعی: شامل عاطفه،‌ تعلق خاطر و دوستی

نظریه x و نظریه y

داگلاس مک گرگور دو دیدگاه متمایز از انسان ارائه کرد: یکی در اصل منفی است که آن را نظریه X نامید که بیشتر بیان کننده نظریه کلاسیک مدیریت از نظر هدایت و کنترل می‎باشد و دیگری در اصل مثبت می‎باشد، که وی آن را نظریه Y نام نهاد. که بیشتر بیان کننده نظریه روابط انسانی از نظر هدایت و کنترل می‎باشد او پس از مشاهده رفتار مدیران با کارکنان، به این نتیجه رسید که دیدگاه مدیران درباره ماهیت انسان بر یک دسته از مفروضات خاص بنا نهاده شده است و آنان میل دارند که رفتارشان نسبت به زیردستان طبق این مفروضات باشد.

رضایت شغلی و کارکرد:

عده ای از مدیران شاید گمان برند که خشنودی بالا از کار همواره به کارکرد بالایی در بین کارکنان می انجامد، ولی این گمان درست نیست. کارگران خشنود می‎توانند تولید کنندگانی با تراز بالا، میانه، یا حتی پایین باشند و کار را به همان ترازی که از آن خشنودی به دست می آورند، پی گیرند

عوامل تعیین کننده رضایت شغلی

یک بررسی جامع از ادبیات موجود نشان می‎دهد که عوامل زیر، در صحنه رضایت شغلی نقش مهمی ایفا می‌کنند: کارهایی که به اصطلاح هماورد طلب باشند، یکسان بودن حقوق و مزایای شغلی، شرایط مناسب کاری و دوستان و همکاران مساعد

 • کارهایی که هماورد طلب هستند. افراد شاغل یا پست هایی را ترجیح می دهند که بتوانند با توجه به فرصت هایی که در آنجا پیش می‎آید از توانایی ها و مهارت هایی خود استفاده کنند و در نهایت دستاوردهای موفقیت آمیز خود را آزادانه به نمایش بگذارند.

شیوه ابراز نارضایتی

کارکنان و اعضای سازمان نارضایتی خود را از راههای گوناگون ابراز می‌کنند برای مثال به جای اینکه کارگر یا کارمند سازمان یا محل شغل خود را ترک کند ترجیح می‎دهد که نارضایتی خود را به صورت اعتراض ابراز نماید.

این را هم بخوانید :  آمادگی تحصیلی - آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله بدو ورود به دبستان - پرشین مقاله

در زیر چهار واکنش که در رابطه با نارضایتی کارکنان از خود نشان می دهند، ارائه شده است که هر یک از آنها دو بعد دارد. آنها به شرح زیر هستند:

 • ترک سازمان. کارمند درصدد برمی آید که شرکت یا سازمان را ترک کند. از این رو استعفا می‎دهد و در پی شغل جدیدی برمی آید.

عوامل مرتبط با رضایت شغلی

رضایت شغلی، انگیزش شغلی، سازش شغلی و موفقیت شغلی به نوعی در یکدیگر تأثیر متقابل دارند. این عوامل تا حدود زیادی در ادامه شغل، کیفیت آن و ترک شغل موثرند چرا که کارکنان در یک محیط کاری یک سیستم باز محسوب می‎شوند. (شفیع آبادی، ۱۳۶۹) که ذیلا به بررسی این عوامل می‎پردازیم.

لزوم وجود روزنامه نگاران، خبرنگاران، جامعه اطلاعاتی

اهمیت رسانه ها: به درستی هر گاه انسان از جامعه می‎برد و در تنهایی غوطه می خورد، با همان سرعت راه به سوی انحراف می‎برد. در جامعه شناسی با پیدایی گروه سنجی کلیتی نو پدید آمد که در آن سخن از گروه درمانی بود. هر جا انسان هایی که در غم فرو رفته اند و سخن از پوچ گرایی، هرج و مرج گرایی و به طور کلی زبونی دنیا هستی می دانند، یکی از موثرترین راهها، بازگشت آن‌ها به ‎آغوش جامعه در پرتو شبکه ای از ارتباطات منظم و پی گیر است.

آزمون فرضیه :

تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری در رابطه با هر فرضیه:

در این تحقیق برای نمایش رابطه میان متغیرها از ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده شده است. همبستگی رتبه ای اسپیرمن با rsp نشان داده می‎شود و این ضریب بین ۱+ و ۱- تغییر می‌کند. (۱+ <rsp < 1-)

هرگاه ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن مقدار نزدیک به ۱- باشد دلالت بر رابطه خطی معکوس کامل بین متغیرها دارد و در صورتیکه مقدار این ضریب نزدیک به ۱+ باشد نمایانگر همبستگی خطی بالا و جهت ارتباط مستقیم بین متغیرها است. و اگر ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن صفر باشد مفهوم آن بدین گونه است که هیچ گونه همبستگی خطی وجود ندارد، اصطلاحا ناهمبسته هستند.

بحث و بررسی

رضایت شغلی و نگرش کلی فرد نسبت به شغلش می‎باشد که ارزیابی فرد درباره کارش و ابراز رضایت یا نارضایتی از آن کار، را موجب می‎شود.

رضایت شغلی عاملی است که باعث افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می گردد. نیروی انسانی ماهر و کارآمد، پربهاترین و ارزنده ترین ثروت و دارایی هر کشور است.

به طور کلی شناختن انگیزه های اساسی نیروی انسانی ماهر و کارآمد در تغییر رفتار مؤثر هستند و به همین علت مدیران و برنامه ریزان رسانه ای باید در کسب آگاهی از انگیزه های خبرنگاران از توانایی لازم برخوردار و آنها را شناسایی کند.

نتیجه گیری نهائی

با توجه به مجموعه‌ عواملی که در این باره و در پژوهش در میان خبرنگاران باشگاه خ ج مورد بررسی قرار گرفت مشخص شد به دلیل عدم برنامه ریزی مناسب و ایده ابتدائی درستی در جهت ساختارمند کردن باشگاه برای تولید اخبار مانند سایر مراکز خبری، نوعی لجام گسیختگی و بی برنامگی در این چند سال فعالیت باشگاه وجود دارد که اگر ضعف مدیریت فعلی آن را در جهت سیاست دهی مناسب تر به آن اضافه کنیم،‌ متوجه می شویم این مرکز با وجود در اختیار داشتن ۲ عامل مهم یعنی نیروی انسانی و امکانات توفیق چندانی در عرصه اطلاع رسانی کشور نداشته و حتی نتوانسته به هدف های اولیه‌اش نیز دست یابد. مجموعه عوامل فوق موجب بروز نارضایتی شغلی، کاهش تعهد کاری و کاهش انگیزه به خصوص در میان افراد قدیمی تر باشگاه و سوق یافتن آن‌ها در جهت مراکز خبری دیگر است

محدودیت های پژوهش:

اجرای پژوهش حاضر همراه با مشکلات عدیده ای بود:

 • به دلیل اینکه در شغل خبرنگاری رضایت شغلی مفهوم درست و کاملی نداشته و صرفاً انعکاس خبر به عنوان محصول وضعی کار و در نتیجه رضایت شغلی به اشتباه مطرح می‎شود، بنابراین با وجود جستجوهای فراوان پژوهشگر در زمینه پیدا کردن منبعی مورد استفاده برای یافتن تعریفی آکادمیک از رضایت شغلی در حرفه خبرنگاری به صورت تئوری و دانشگاهی و یا مقاله ای علمی و یا حتی مقاله ای در سطح خود فعالان عرصه خبر در این زمینه و یا اساتید حرفه، هیچ منبع مشخصی وجود نداشت و به قول یکی از اساتید ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی بر روی رضایت شغلی خبرنگاران- هیچ گونه تحقیقی تا به حال صورت نگرفته است.

 پیشنهادات

 • از سوی معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما، تعریف و سیاست گذاری جدیدی برای باشگاه و سازمانی شدن واقعی آن برای تغذیه کانال های مختلف اعم از خبری و تولیدی صورت بگیرد. هدف ها بایستی باز تعریف شوند و مشخص باشد چه کسی و یا کسانی و به منظور دقیق رسیدن به چه هدفی و در چه زمانی و شرایطی، قرار است چه کاری را در باشگاه انجام دهند.
 • باشگاه با تعریف حقوق قانونی جدیدی در شان باشگاه خبرنگاران این محیط را به ساختاری امن برای تربیت خبرنگار و نه خبر گیر و یا خبررسان تبدیل کند.

از دبیران و سردبیرانی غیر از خود خبرنگاران باشگاه و در سنین کاملاً متفاوتی از خبرنگاران عضو باشگاه برای همکاری در سرویس های مختلف دعوت به عمل آورد.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 + چهار =