بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدبران

بدون شک در دوران کنونی شاید هیچ شغلی نباشد که پرداختن به آن به آموختی مقدمات و مهارتهای خاص نیاز نداشته باشند در میان مشاغل حرفه ای جهان آموزش های پیش از خدمت بخش جدا ناشدنی و انکار نا پذیر ان شغل به شمار می آید و همه داوطلبان چنان مشاغلی باید گواهینامه های علمی و فنی استواری مبنی بر طی موفقیت آمیز دوره حرفه ای پیش از خدمت را ارئه دهند تا پروانه آغاز کار دریافت دارند .

چکیده

این تحقیق که با عنوان بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدبران انجام شده است از نوع تحقیقات توصیفی می‌باشد .

مطلب بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدبران مشتمل۹۴صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده ۳

اهداف مد نظر تحقق.. ۳

جامعه آماری.. ۳

ابزار گردآوری اطلاعات… ۳

فهرست جداول.. ۵

مقدمه. ۷

تعریف موضوع تحقیق ( بیان مسئله ) ۱۰

اهداف تحقیق ( هدفهای کلی و آرمانی تحقق ) ۱۱

هدفهای جزئی یا سئوالهای ویژه تحقیق.. ۱۲

روش انجام تحقیق.. ۱۲

اهمیت موضوع تحقیق.. ۱۲

محدودیت های تحقیق.. ۱۳

محدود کردن نمونه مورد تحقیق.. ۱۴

تعریف واژه ها و اصطلاحات… ۱۴

خلاصه ای از سایر فصلها ۱۵

مقدمه. ۱۷

مدیریت چیست… ۲۰

مدیریت اسلامی.. ۲۲

ویژگیهای اختصاصی و اخلاقی مدیر. ۲۵

سایر ویژگیها ۲۸

مدیریت آموزشی.. ۲۹

تعریف مدیریت آموزشی.. ۳۰

محدودیت های پژوهش…. ۳۲

روش تحقیق توصیفی.. ۳۳

فرضیات : ۳۶

جامعه آماری.. ۴۰

حجم نمونه. ۴۰

محدودیتهای تحقیق خارج از کنترل محقق.. ۴۱

موقعیت تاریخی و جغرافیایی شهرستان ساوجبلاغ. ۴۲

نتیجه گیری.. ۷۷

یافته های اصلی.. ۷۷

یافته های جانبی.. ۷۸

پیشنهادات… ۷۹

منابع و مأخذ. ۸۱

ضمائم.. ۸۲

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدبران را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

بدون شک در دوران کنونی شاید هیچ شغلی نباشد که پرداختن به آن به آموختی مقدمات و مهارتهای خاص نیاز نداشته باشند در میان مشاغل حرفه ای جهان آموزش های پیش از خدمت بخش جدا ناشدنی و انکار نا پذیر ان شغل به شمار می آید و همه داوطلبان چنان مشاغلی باید گواهینامه های علمی و فنی استواری مبنی بر طی موفقیت آمیز دوره حرفه ای پیش از خدمت را ارئه دهند تا پروانه آغاز کار دریافت دارند .

چکیده

این تحقیق که با عنوان بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدبران انجام شده است از نوع تحقیقات توصیفی می‌باشد .

تعریف موضوع تحقیق ( بیان مسئله )

اگر چه موضوع همزاد زندگی انسان است و از اولین روزهای پیدایش با او بوده است اما یکی از ویژگیهای قرن حاضر یعنی قرنی که ما در آن زندگی می کنیم انفجار اطلاعات است در حال حاضر هر ۶ سال یکبار نیمی از دانش بشر کهنه و از دور خارج می شود و یافته های جدید جای آن را می گیرد .

اهمیت موضوع تحقیق

مدیریت مدارس نیز مانند دیگر مشاغل موجود در تعلیم و تربیت در پرتو تجارب و توقعات ناشی از نفش معلمی تحول یافته است و همواره کسانی به مقام مدیریت نایل شده اند که خود را معلمانی توانا و با تجربه می دانستند به همین سبب تمامی دانش آموختگان فعلی موقعیت خویش را مدیون صلاحیت و شایستگی معلمی خود هستند .

دیریت چیست

مدیریت در مفهوم کلی و عام آن به شکلها و با دیدگاه های متفاوت تعریف شده است به گفته یکی از صاحب نظران به تعداد نویسندگان مدیریت از مدیریت تعریف ارائه شده است معذالک ، همه اندیشمندان مدیران در یک نکته اتفاق نظر دارند و آن این است که مدیریت عامل رسیدن به اهداف سازمان می باشد .

با توجه به تعاریف گسترده و فراوان از مدیریت نگارنده به چندین تعاریف مشهور گذرا می پردازد .

مدیریت اسلامی

بر خلاف نظام های غربی که مدعی استقرار دموکراسی و لیبرالیزم در کلیه نهادهای خود می باشند و رفع نیازهای مادی و شهوانی را هدف نهایی اداره جامعه تعیین کرده اند و رضایت همگان را در تأمین سیری شکم و رفاه نسبی مردم می شناسند . اسلام در راستای دستورات الهی به دنبال تأمین ایمان و تعالی روح و روان انسانها به قصد بر آوردن نیازهای معنوی و روحانی آنان بوده و طبیعی است که رفع نیازهای مادی را نیز در حد ضرورت و برای همه در چارچوب مساوات و برابری از مد نظر دور نداشته است .

سایر ویژگیها

مبارزه با نفس ، پرهیز از کبر و قرور ، دوری از طمع و حرص ، پرهیز ازریاکاری ، پرهیز از خود ستایی و پرهیز از خود نمایی نتیجه اینکه ویژگیها و خصایل نیک اخلاقی از مهمترین ویژگیهای  مدیر است لام و عمل مدیر زمانی مؤثر و پذیرفته شده است که درونش را از صفات ناپسند پاک نموده ، مملو از صفات حسنه کرده باشد .

مدیر همواره باید به یاد خدا باشد . تنها با یاد خدا بودن حمد ثنای او را گفتن و از او طلب رحمت و هدایت و حمایت کردن است که موجب بی نیازی و موفقیت انسان

است .

مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی با پیدایی و تحول نظامهای نوین آموزش و پرورش پدید آمد . آموزش و پرورش سنتی به دلیل سادگی و محدودیت به مدیریت به مفهوم امروز نیازی نداشت در قرن حاضذر با توسعه آموزش عمومی تأسیس مدارس و سازمانهای آموزشی بزرگ و متعدد گوناگون شدن برنامه ها آموزشی پیچیده تر شدن امر آموزش و پرورش و تخصصی شدن آن اهمیت و ضرورت سازماندهی و مدیریت فعالیت های آموزشی به تدریج اشکار گردید مدیریت در آموزش و پرورش در ابتدا وظیفه نسبتاً ساده ای تلقی می شد که شایدد تنها شرط لازم برای ایفای آن داشتن تجربه کار بود از این دو ادره امور آموزشی  و مدیریت مدارس معمولاً به افرادی که از صلاحیت اخلاقی برخوردار بودند و چند سالی سابقه معلمی داشتند سپرده می شد .

تعریف مدیریت آموزشی

فرهنگ لغات تعلیم و تربیت  مدیریت آموزشی را راهنمایی کنترل و اداره امور مربوط به جریان تعلیم و تربیت در سازمانهای تربیتی می‌داند (۱) فرهنگ لغعات بین المللی تعلیم و تربیت در جای دیگر مدیریت آموزشی را بکاربردن تکنیکها و روشهای‌اداره سازمانهای‌تربیتی‌با‌در نظر گرفتن هدف و سیاست‌های کلی تعلیم و تربیت تعریف می کند (۲) .

جامعه آماری

شامل کلیه شهری شهرستان ساوجبلاغ مقطع ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه که شامل ۱۱۱ مدرسه شهری بوده که از آن تعداد ۹۲ پاسخنامه جمع آوری شده است .

موقعیت تاریخی و جغرافیایی شهرستان ساوجبلاغ

شهرستان ساوجبلاغ با وسعتی بیش از ۲۸۰۰۰ کبلومتر مربع و جمعیت ۳۵۰۰۰۰ نفر در منتهی علیه غرب استان تهران واقع شده که در سال ۱۳۶۸ بر اساس تصویب هیات وزیران از تفکیک دو بخش ساوجبلاغ و طالقان از شهرستان  کرج به مرکزیت هشتگرد تشکیل شد .

این شهرستان در حال حاضر از شرق به کرج از جنوب به اشتهارد از غرب به آبیک و از شمال به نوشهر و الموت محدود بوده و دارای سه بخش ( مرکزی ، طالقان ، نظر اباد ) و سه شهر عمده به نامهای هشتگرد ، نظر آباد و شهر جدید هشتگرد می‌باشد.(۱)‌

نتیجه گیری

نظر به اینکه نیروی انسانی مهم ترین عامل رشد وتوسعه هر سازمانی است افزایش کیفیت آن ضروری است در این راستا رشد کیفیت نیروی انسانی مستلز دادن آگاهیها و آموزشهای لازم همگام با رشد سریع و تکنولوژی است در هر سازمان مدیر به عنوان فردی که در رأس هرم سازمانی قرار دارد و در اداره امور و دستیابی به اهداف سازمان نقش عمده ای دارد و می بایست اجرای برنامه های رشد و توسعه جامعه دارد از این رو می توان نتیجه گرفت که آموزش مدیران در جهت ارتقای  سطح علمی آنان و بالا برددن میزان کارآیی و اثربخشی ایشان محسوب می شود لذا اهمیت توجه به مدیریت آموزشی در کشور ما تا آن حد است که می توان آن را راهگشای کاهش بسیاری از معضلات نظام آموزش و پرورش دانست رفع این نیاز بدون برنامه ریزی دقیق و همکاری و همفکری با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور می رسد .

یافته های اصلی

داده های جدول شماره ۱،۲،۳،۶،۸،۱۵ این تحقیق نشان می دهد که انتصاب مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ با آیین نامه انتصاب مدیران مطابقت دارد ولی  جدول شماره ۲ نشان می دهد فقط %۱۳ از مدیران واجد شرایط الویت تبصره ۱ فصل دوم آیین نامه هستند و همچنین جدول شماره ۶ بیانگر این نکته است که باید در انتصاب مدیران توجه بیشتری شود .

یافته های جانبی

بر اساس نتایج بدست آمده از جدول شماره ۴ چنین برداشت می شود که مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ از سابقه بالای خدمت در شهرستام برخوردار هستند .

جدول شماره ۵ نشان می هد که سمتت مدیریت در مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ از اثبات شغلی کمتری برخوردار هستند .

پیشنهادات

۱- با توجه به اهمیت تربیت مدیران و ارتباط آن با توسعه آموزش و پورورش باید بیش از گذشته به این مهم توجه شود .

۲- بکار گیری مدیران آموزش دیده در پستهای مدیریتی برای دست یافتن به کارآیی بیشتر .

۳- ارائه آموزش مداو.م برای مدیران بخصوص در رشته های غیر مرتبط با مدیریت با توجه به اینکه امثریت قریب به اتفاق اظهار داشته اند آموزش ویژه و خاصی ندیده اند و حداقل آموزش دیده ها هم مربوط به سالهای ۶۲ و ۶۳ می باشد .

منابع و مأخذ

میر کمالی  سید محمد رهبری و مدیریت آموزشی     نشر رامین     چاپ آذروش آبان ۷۳

علاقه بند   علی  مقدمات مدیریت آوزشی   نشر روان      چاپ حیدری   پاییز ۷۵

علی آبدی   علیرضا   مدیران جامعه اسلامی نشر رامین      چاپ آذروش  پاییز ۷۲

واثقی     قاسم  درسهایی از اخلاق      نشر سازمان چاپ  اشکان  تابستان ۷۵

مدیریت  تبلیغات اسلامی

قبادی  خداداد  خلاصه نتایج یک تحقیق    مجله فصلنامه      مدیریت در آموزش و پرورش شماره مسلسل ۱۳ بهار ۷۴ معاونت تأمین و تربیت نیروی انسانی آموزش و پرورش

صباغیان  زهرا تأثیر آموزش ضمن خدمت بر افزایش موفقیت و کارآیی مدیران

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.